W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
‘Dankzij het Satellietdataportaal ontdekken we nieuwe wadlooproutes’
Netherlands Space Office - 25 november 2022
Begeleiders natuur-educatieve wadlooptochten en solo-wadlopers voortaan verplicht op cursus
Leeuwarder Courant - 25 oktober 2022
Reddingsoefening wadlopers op zaterdag 22 oktober jl. vanaf Ameland
25 oktober 2022
Wadloop Examen Commissie (WEC) sinds 22 januari 2022 diverse keren bijeen geweest
Online: www.wadloopgidsexamen.nl
Getijtafels Lauwersoog 2023
Getijtafels Harlingen 2023
Wadlopen en TV-entertainment: Langs de Kust, Klaas kan Alles!, Vroege Vogels TV,
Reizen Waes en Abenteuerlustig
- 7 video's
Update 14 november 2022 met 'Langs de Kust': wadlopen bij Paesens Moddergat
Aanleg stroomkabel via wantij Schiermonnikoog gaat waarschijnlijk niet door
20 september 2022
Lopend en zwemmend via de Oude Dam naar Ameland
23 augustus 2022
Wadloper vindt dood schaap op Rif van Engelsmanplaat
6 augustus 2022
Reddingsoefening wadlopers 7 mei 2022 op wad bij Engelsmanplaat
31 juli 2022
Kustwacht en Radio Medische Dienst hebben nieuwe telefoonnummers
22 juli 2022
Lijst met alarmnummers aangepast
Primeur: Wadlopen van Voolhok/Stern naar het Gaseiland op de Hond op en neer
3 en 4 maart 2022 - Omgeving Delfzijl
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Smeerpijp bij Den Andel Gn. nog steeds in gebruik
'Melkfabriek' Bedum loost onzuiver afvalwater op Waddenzee - 28 november 2022
Afname van het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee
In 2022 12 - 22% minder zeehonden in de internationale Waddenzee in vergelijking met 2021
Wadden in Beeld 2021
Signalen vanuit het Beheer - Basismonitoring Wadden
Covid-19 meldingen in de gemeentes rondom de Waddenzee sinds 19 februari 2020
RIVM en GGD - bijgewerkt 25 november 2022
Boek 'Van Landaanwinning naar Kwelderwerken' nu online
Kees Dijkema, Aante Nicolai e.a. - 2001
Lesstof: 'Morfologische veranderingen'
Duurzame bescherming en ontwikkeling van dynamische waddenzeenatuur - Rijkswaterstaat 2022
50 jaar monitoring van kwelderwerken
Kees Dijkema & Willem van Duin - 2012
Red de kwelder bij Wierum !
Zonder maatregelen dreigt de kwelder bij Wierum te verdwijnen.
Lesstof: 'Getijtafels voor Nederland vanaf 1980'
Over de vanaf 1980 toegepaste 'culminatiemethode' voor de getijvoorspellingen
Rijkswaterstaat Den Haag - 1981
'Nieuwe soorten op Engelsmanplaat'
Noorderbreedte - 21 juli 2021
Aangespoelde dwergvinvis op Rottumerplaat interessant voedsel voor 57 keversoorten
Camera's registreerden het ontbindingsproces - 4 mei 2022
Landaanwinning Noardeast-Fryslân
Harry Feenstra - Maart 2022
Eind 2022 twee nieuwe Search And Rescue-helikopters (SAR) voor Kustwacht Nederland
4 december 2021
10 jaar Kwelderherstel in Noard-Fryslân Bûtendyks
Brochure november 2017 - uitgave It Fryske Gea
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Meer Info Getij en Weer
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
'Databank Wadden'
Laatst bijgewerkt 2 december 2022
Archief Waterstanden en Weer NL
Waddennieuws
Laatst bijgewerkt 1 december 2022
Zon en maan Wadden 2022

4. Helden en Geschiedenis
Historische kaart waddengebied Schiermonnikoog en Rottumeroog 1745
10 november 2022 - Universiteitsbibliotheek Groningen
Wadlopers in de mist - redding vanuit de lucht
27 mei 1978
Gebrek aan voedsel op Rottumeroog winter 1939-1940
Calendarium Rottumeroog
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Update met 14e tocht op 29 april 2022
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Podcasts De Wadden
Historische waddenfilms en documentaires
'Alle' wadloopoversteken (74 x) en 7 riviereilanden
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 15 november 2022 met artikelen over kwelders, dynamiek Waddenzee, getijberekeningen en over zeehonden

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Update 8 november 2022: Gewijzigde telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst + check alle gegevens
Wadloop Examen Commissie (WEC) is van start gegaan
Update 30 november 2022
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Update 30 november 2022 met kosten leges aanvragen vergunning vanaf 01-01-2022
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee