[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Gaseiland Hond - Delfzijl v.v. in één tij - 29 juni 2019
Wadlopers redden zeehond verstrikt in visnet op Simonszand
Met 3 video's
'Schip De Noordster vaart zich vast bij Noordpolderzijl'
Met video
... Nu zoetjesaan maar eens bijsturen ...
Boek over Louis de Jonge (1946-2019) verschenen
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 14 mei 2019 met etappe 36 Bredstedt - Dagebüll (Sleeswijk-Holstein)
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Wadlopen in Engeland - Nazomer 2018 - Heiko Oterdoom
Reefwalking op de Cocos (Keeling) Islands - Harry ten Veen
Drie wadlooptochten van/naar Hengst en Steenplaat - april 2019
Video 'Engelsmanplaat: Ruhe genießen und Vögel zählen' -
NDR Nordseereport 26-12-2018
Winterse wadloop langs de grens in de Dollard - 15 februari 2019
Provinciale Staten van Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen
Wadloopverordening 2019 vast - de verordeningen verschillen per provincie
Voorwaardelijke boete voor drie wadlopers ivm. betreding kwelder
St. Groninger Landschap in de Dollard
De noodlottige oversteek naar Ameland van sergeant Jacob Bleeker - 21 januari 1917
Uit "Ver van het Front? - Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog"
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Nieuw boek:
'Beteugeld estuarium. Cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het
Lauwersmeergebied' - Albert Buursma
'Wadden in Beeld 2018' verschenen
Is de hete zomer van 2018 de voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee ?
Zeekraal zaaien op de nieuwe kwelder van Delfzijl
Video RTV Noord
Nieuw wadwachtershuis voor Rottumeroog - bouw start vermoedelijk in 2021
Vogelwachtershuis Rottumeroog afgebroken februari 2014 -
en weer opgebouwd in Lauwersmeergebied
Extreme kokkelsterfte in de Waddenzee, zomer 2018
Update 8 april 2019 met foto's (aug. 2018)
van de kokkelsterfte bij Noordpolderzijl Gn.
Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan
Zeesla
Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in Dollard
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
'Databank Wadden'
Update 8 april 2019: Video aanleg uitwateringssluizen Lauwersoog (1965)
Veerdiensten Wadden, Eems, Jade, Weser en Elbe
Update 22 maart 2019: Elbeveerdienst Cuxhaven-Brunsbüttel weer in de vaart
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Archief Waterstanden en Weer NL

4. Helden en Geschiedenis
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 25 maart 2019 met de tocht Borkum - Lütje Hörn - vaste wal Ostfriesland
Wadlooptochten Texel-Vlieland
met 30e tocht Texel-Vlieland op 19 maart 2019
Lopers van alle klassieke wadlooptochten in NL
Update 19 maart 2019
Alle wadloopoversteken (74 x) en 4 riviereilanden
Update 18 maart 2019,
incl. video-verslag oversteek naar riviereilanden in Ems en Weser
ALLE 73 + 2 = 75 ! - De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
Wadlooptochten van Vlieland naar de zandplaat Richel
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 5 juli 2019

5. Kapen en bakens
Trivia: 'Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht' - 10 aug. 1968
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Update 1 april 2019 met beelden afbraak oude vogelwachtershuis
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Vergunningvoorschriften wadlopers en wadlooporganisaties
Update 19 maart 2019: kaart met overzicht 'ontheffingsgebieden'
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Wadloopverordening 1996 + Wijziging 2010
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee