W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Calendaria / Kronieken Historische Wadlooptochten HEECHE WIER

Calendaria / Kronieken

Historische Wadlooptochten HEECHE WIER

Dit is het wad ten noorden van Hallum Fr.
In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal


1962 tot heden

1962 Op 30 juni liep dominee D. van Dijk een verkenning voor de Hoge Wier met H. D. Vriesema, Y. Bosma en Goasse R. Groustra.
1962 Op 1 juli liepen dominee D. van Dijk en G. R. Groustra de retourtocht De Hoge Wier. Onder de twintig aanwezigen waren ook W. van Mourik, burgemeester van Ferwerderadeel en de gemeentesecretaris A. Carolus.

Bron: André Staal 2013 - 2021
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.