W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Calendaria / Kronieken Historische Wadlooptochten TEXEL-VLIELAND

Calendaria / Kronieken

Historische Wadlooptochten TEXEL-VLIELAND

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.


Voor 1962

1608 In februari werd met sleden overgestoken van Texel naar Wieringen.
1621 Men schaatste in deze winter van Friesland via Vlieland en Texel naar Wieringen.
1649 Op 29 januari reisden Douwe Genee, Sicke Arjens en Anne Jacobs met vijf paarden en sleden uit Kimswert naar Vlieland. Mee gingen Freerck Bonteman uit Almenum en Jan Douwes uit Zurich.
1684 Drie inwoners van Kimswert brachten per slee en paard leeftocht naar Vlieland. Zelfs een wagen met volk ging deze winter naar Vlieland.
1684 Op 1 februari reed L. M. met paard en slee Vlieland v.v.
1684 Op 2 februari reed het echtpaar F. Sloterdijck met paard en slee Vlieland v.v.
1684 De schout van Vlieland sleedde van Vlieland over het ijs van de Waddenzee en de Zuiderzee naar Amsterdam.
1684 Er was veel ijsverkeer van en naar de eilanden van de Waddenzee, men ging zelfs van den Helder naar Texel.
1763 Rond 20 januari werden onder Texel met behulp van ijsschuiten schepen gelost die vast zaten in het ijs.
1823 Een ijswadloper verdwaalt. Hij wil een vriend bezoeken in een gehucht op de oostelijke punt van Texel (Oost?).
In de mist verdwaalt hij in wat later polder het Noorden wordt en raakt op een ijsschots.
Hij drijft 24 uur op het ijs, eerst richting Wieringen, met de vloed drijft hij weer terug. Na 24 uur klimt hij op een ijsberg, ziet een houten baken, en komt op Texel weer aan land.
Meer info
1929 Op 21 februari bracht schipper M. Boom een vlet met levensmiddelen en veevoer over het ijs naar Vlieland. Er ging een passagier mee op deze tocht.
1940
 
Op 7 februari brachten 8 mannen met een ijsvlet vanaf de Cocksdorp levensmiddelen naar de Vliehors.
 

Vanaf 1962

1962 Jaap D. Buwalda begon met verkenningen vanaf Vlieland voor de oversteek Texel-Vlieland.
1962 Als eersten staken Jaap D. Buwalda en Jan Abrahamse op 13 en 14 oktober over van Texel naar Vlieland middels een nachtelijke overvloeding in een rubberbootje.
1963 Leden van de groep Schortinghuis verkenden voor een oversteek Texel-Vlieland het wad m.b.v. een boot van Evert en Pieter Siderius.
1963 De groep Schortinghuis liep op 29 en 30 juni van Texel naar Vlieland middels een nachtelijke overvloeding in overvloedinsstoelen van rotan en visnet. De lopers waren naast Derk Heero Schortinghuis: Roelof IJbema uit Kollum, hoofd van de dienst Lauwerszeewerken ir. C van der Burgt, student medicijnen Lieuwe Johannes Blanksma (1939), Gijs J. van Gortel, fysiotherapeut Frans Ditzel uit Harlingen, student biologie Wouter Joenje, Fop Smit, student biologie Sijze Wilto Gerrit Groenendaal (1939), en nog vier lopers. Wilto Groenendaal was een oomzegger van Schortinghuis.
1972 Op 12 juli liepen districtsambtenaar bij SBB Gerard Mast uit Wierum, Ypke Bouma uit Menaldum en Pier Soepboer uit Holwerd een verkenning vanaf Vlieland naar het Keteldiep.
1972 Op 26 en 27 september liepen wetenschappelijk medewerker UvA H. R. (Boris) de Jongh en de Amsterdamse studenten Pieter T. Lakeman en Willem Langenberg vanaf Vlieland twee verkenningen tot de Driesprong.
1972 Op 5 oktober liepen Boris de Jongh, Pieter Lakeman en Willem Langenberg een verkenning vanaf Texel tot voorbij het Foksdiep.
1972 Op 6 oktober staken Boris de Jongh, Pieter Lakeman en Willem Langenberg met minimale bagage en deels hardlopend in één tij over van Texel naar Vlieland.
1973 Op 31 juli plaatsten Gerard Mast, Ypke Bouma en Pier Soepboer een prik in het Keteldiep.
1973 Op 9 augustus staken Pier Soepboer, Ypke Bouma en Gerard Mast in een tij over van Texel naar Vlieland. Met het oog op de veiligheid lag er een bootje op de route.
1976 Op 28 en 29 augustus liepen Frans Visser uit Rijswijk en Paul Hopster uit Amsterdam vast in het Ketelgat tijdens hun oversteek van Texel naar Vlieland. Ze moesten staande overvloeden. Ze werden met een reddingboot van het wad gehaald.
1978 Op 20 juni liepen Cor van den Arend, Kees Dijkema, Jan Laan en Martin van Wijk met de journalisten John Jansen van Galen en Wiecher Hulst in één tij van Texel naar Vlieland.
1980 Op 11 mei liepen Lammert Kwant en Jaap Oudman van Texel naar Vlieland.
1985 Op 18 mei liep Lammert Kwant solo van Texel naar Vlieland.
1985 Op 6 juli staken Heiko Oterdoom en Dolf Reddingius over van Texel naar Vlieland. Ze maakten geen gebruik van een reddingboot die onnodig door derden was gewaarschuwd.
1987 Op 23 april liep Lammert Kwant solo van Vlieland naar Texel.
2002 Op 29 juli staken Garmt Kieft, Menno de Leeuw, Ypke Bouma en Sietse Bouma over van Texel naar Vlieland.
2003 Op 16 maart liepen Kees Wevers en Eduard Verhoef van Texel naar Vlieland.
2004 Op 31 juli liepen Ria de Vries, Wim Mulder en Albert de Vries de oversteek Texel-Vlieland.
2005 Op 5 oktober maakten Wiepke Toxopeus van Texel, Roelof Mulder en Fedde Knol de oversteek van Texel naar Vlieland.
2006 Op 11 juni staken Kees Wevers en Eduard Verhoef over van Texel naar Vlieland.
2007 Op 14 april staken Kees Wevers en Eduard Verhoef over van Texel naar Vlieland.
2011 Op 26 mei liepen de broers Folkert en Sietse Bouma van Texel naar Vlieland.

Meer tochten en info Texel-Vlieland ....

Bron: André Staal 2013-2023.
Correcties en aanvullingen ? e-mail..

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel - Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.