W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Calendaria / Kronieken Sitemap van boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb

Calendaria / Kronieken

Sitemap van boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb


1. Boeken, rapporten

 1. Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee
  Periode 1995 tot en met 2021 - Wageningen University & Research 2022

 2. Wadden in Beeld 2021
  Basismonitoring Wadden - 2022

 3. Wadden in Beeld 2020
  Basismonitoring Wadden - 2021

 4. Wadden in Beeld 2019
  Basismonitoring Wadden - 2020

 5. Wadden in Beeld 2018
  Basismonitoring Wadden - 2019

 6. Kokkelsterfte Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde zomer 2018 en resultaten herbemonstering
  Wageningen Marine Research - 2018

 7. Wadden in Beeld 2017
  Basismonitoring Wadden - 2018

 8. What are the impacts of changing trends in customer demand in mud flat hiking tours on the Stichting Wadloopcentrum Pieterburen within the next 10 years?
  European Tourism Future Institute (ETFI) Leeuwarden - 2017

 9. Living Planet Report - Zoute en zilte natuur in Nederland
  Wereld Natuur Fonds - 2017

 10. Wadden in Beeld 2016
  Basismonitoring Wadden - 2017

 11. De 10 onbewoonde eilanden in de Nederlandse Waddenzee
  Brochure Staatsbosbeheer - 2016

 12. Wadden in Beeld 2015
  Basismonitoring Wadden - 2016

 13. Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
  Saskia Mulder - 2015
  Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee aanwezige materiële maritieme erfgoed,
  wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen, waarvan diverse op wadlooproutes.

 14. Lopen door en voor Brittannië
  Mr. Derk Schortinghuis - 2015

 15. Een Zee van Mosselen
  Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede - Project Mosselwad - 2015

 16. Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Wadenzee) in GIS
  Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - 2013
  Kaarten van de Westelijke Waddenzee vanaf 1584 kunnen met elkaar worden vergeleken.
  Waren Texel en Vlieland sinds 1584 (ooit) vanaf het vasteland beloopbaar ?

 17. 50 jaar monitoring van kwelderwerken
  Kees Dijkema & Willem van Duin - 2012 - 5 blz.

 18. Rapport Allerheiligenvloed Waddenzee 31 okt - 1 nov. 2006
  Rijkswaterstaat - 2007

 19. Handleiding Herkennen Oude Cultuursporen
  Stichting Verdronken Geschiedenis - 2007

 20. Ecologische Atlas van de Waddenzee
  Wageningen Universiteit - 2006

 21. Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
  Ab Maas en Hans Kleingeld, 272 pagina's, De Bilt - 2003

 22. Boek 'Van Landaanwinning naar Kwelderwerken'
  Kees Dijkema, Aante Nicolai e.a. - 2001

 23. Inleiding tot de Algemene Meteorologie
  B. Zwart en A. Steenhuisen, 196 pagina's, De Bilt - 1995

 24. Arenicola - 25 jaar wadlopen
  Groninger Wadloopvereniging Arenicola - 1993
  Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

 25. Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1 p. 1-35
  Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2 p. 36-95
  Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3 p. 96--139
  Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4 p 140-182
  Ing. R. Klinkhamer, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1987

 26. Getijtafels voor Nederland vanaf 1980
  Over de vanaf 1980 toegepaste 'culminatiemethode' voor de getijvoorspellingen - 48 blz.
  Rijkswaterstaat Den Haag - 1981

 27. De Postiljon van De Cocksdorp
  Mr. Derk Schortinghuis - 1964

 28. Mud distribution and land reclamation in the eastern Wadden shallows
  Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1962
  Met dank aan Kees Dijkema.

 29. WADLOPEN - Een jonge loot aan de stam van het toerisme
  Mr. Derk Schortinghuis - Land en Water - 1958

 30. Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 1-48
  Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 49-93
  Kaarten bij Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied
  Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1956

2. KNRM en Onderzoeksraad voor Veiligheid

 1. Waarschuwing: Explosiegevaar vuurpijl Pirolec Red Rocket Parachute flare L-35 / L-35A
  Onderzoeksraad voor Veiligheid - 19 januari 2023

 2. Onderkoeling: Wat (niet) te doen in geval van onderkoeling - januari 2021

 3. KNRM Helpt-app - ook erg geschikt voor wadlopers - december 2019

 4. Slikslee KNRM kan reddingsacties op wad vergemakkelijken - oktober 2017

3. Zeehonden

 1. Survey results of Harbour seals in the Waddensea in 2022
  CWSS - Common Wadden Sea Secretariat

4. KNMI

 1. KNMI waarschuwingen Code geel, oranje en rood: Als het weer een risico is
  Infofolder KNMI 2015

5. Toeristisch Wadlopen

 1. Februari 2017: 'Vergrijzing slaat ook toe bij wadlopen'

6. Groninger Wadloopvereniging Arenicola 25 en 50 jaar

 1. Arenicola - 25 jaar wadlopen
  Groninger Wadloopvereniging Arenicola, 1993
  Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

 2. Clubliefde - Waddenmagazine juni 2018

7. Het Wad van Louis de Jonge

 1. Het Wad van Louis de Jonge - Rob Strietman

8. Texel-Vlieland

 1. In 19 uren lopend van Texel naar Vlie - 13-14 okt. 1962

 2. Hoog water getrotseerd in overvloedings-stoelen - 29-30 juni 1963

 3. Achter het Nieuws: Overvloedingstocht - 29-30 juni 1963

 4. Amsterdammers 'wandelden' van Texel naar Vlieland - 6 okt. 1972

 5. Friese wadgidsen liepen in één tij Texel-Vlieland - 9 aug. 1973

 6. Wadlopers 12 uur zoek - 28-29 aug. 1976

 7. Wadlopers in acht uur van Texel naar Vlieland - 22 juni 1978

 8. Lopend van Texel naar Vlieland - 18 mei 1985

 9. Wadlopers weigeren hulp van politie - 6 juli 1985

 10. Wadlopers van Texel naar Vlieland - 29 juli 2002

 11. Verslag wadlooptocht Texel-Vlieland - 31 juli 2004

 12. 'Als zij het op de fiets kunnen dan kunnen wij het hardlopend' - 3 mei 2014

 13. Kort Verslag wadlooptocht Texel-Vlieland - 21 april 2016

 14. 31e wadlooptocht Texel-Vlieland - 18 april 2020

 15. 32e wadlooptocht Texel-Vlieland - 5 mei 2020

9. Vlieland-Texel

 1. Unieke Wadlooptocht - 15 aug. 1975

 2. Lopend van Vlieland naar Texel - 23 april 1987

 3. Eerste vrouw voltooit wadloop naar Texel - 28 mei 2010

 4. Kort verslag van onze tocht Vlieland-Texel - 22 maart 2015

 5. 9e wadlooptocht Vlieland-Texel - 11 juni 2015

 6. 12e wadlooptocht Vlieland-Texel - 29 maart 2020

 7. 13e wadlooptocht Vlieland-Texel - 5 mei 2020

 8. 14e wadlooptocht Vlieland-Texel - 29 april 2022

10. Vlieland-Richel

 1. Groninger Wadlopers 'veroveren' de Richel bij Oost-Vlieland - 24 juli 1962

 2. In één tij Vlieland-Richel vv - 8 april 1978

 3. Voor de 7e maal Wadtocht naar de Richel - 15 april 1979

 4. Richel-Vlieland gelopen - 29 april 2014

 5. Wadlopen Richel-Vlieland - 10 april 2020

11. Griend

 1. Waddentocht van Griend naar de Friese kust - 26 juli 1962

 2. Waddentocht van Friese kust naar het Griend - 31 mei 1964

 3. Wadlopen (en een klein stukje zwemmen) naar Griend - 17 augustus 1974

 4. Verslag verkenning Koehool richting Griend voorjaar 1992
  en verkenning vanaf Griend richting Koehool februari 2003

 5. Wadlopers bij doodtij en NW7 van Griend naar de vaste wal - 21 september 2014

 6. Wadlooptocht van Griend naar de vaste wal - 23 september 2015

12. Terschelling

 1. West-Terschellingers vluchten over het wad naar Harlingen - 20 augustus 1666

 2. Huzarenstukje van acht mannen - 20 juni 1959

 3. Race tegen snel opkomende vloed: tenslotte op de tenen lopen ... - 1 juli 1961

 4. Van de acht deelnemers zakten zes herhaaldelijk door het ijs - 23 febr. 1963

 5. Razende vloed noopte tot overhaaste vlucht - 2 maart 1963

 6. Naar Terschelling 15 sept. 1973 - Goderd van Heek.

 7. Bij het overlijden van Frans Visser - Naar Terschelling 15 sept. 1973

 8. Trio fietst over het wad naar Terschelling - 22 aug. 2015

 9. Zwarte Haan-Terschelling via het Kamperzand/Zeehondenbanken - 25 februari 2018

13. Noord Friesland Buitendijks

 1. 10 jaar Kwelderherstel in Noard-Fryslân Bûtendyks - Brochure november 2017 - It Fryske Gea

14. Ameland

 1. Gevaarlijke voettocht door Waddenzee werd prettige wandeling - 19 juni 1957

 2. Opsterlanders wandelen met gemak over het wad - 19 aug. 1959
  Ameland - Holwerd in 2.5 uur. Met routekaart van Ds. D. van Dijk en D. Huismans

 3. Bitterkoude waddentocht naar Ameland - 6 maart 1962

 4. Wetterhoun Bijke steekt te poot en zwemmend Waddenzee over - mei 1966

 5. Paalwoningen voor instrumenten van waterstaat - meethuisjes Amelander wad - 1968-1980

 6. "Doorlopen Hoogheid, anders wordt 't zwemmen" - Prins Claus - 8 sept. 1969

 7. Gidsen redden Utrechters van Amelander Wad, 19 april 1975.

 8. Bergfietsers reden over wad naar Ameland - 21 april 1986

 9. Een wadlooptocht met de Volkskrant naar de Oude Dam van Ameland, 27 april 2002

 10. Wadloopgids Lammert Kwant loopt voor de 1000e keer naar Ameland - 4 september 2013

 11. Wadfietsers naar Ameland - 12 april 2015

 12. "Zonder wadlopen was Ameland onbereikbaar" - Veerboot Ameland jaren 1940 en 1950 - LC 12-06-2019

15. Engelsmanplaat

 1. Een postijsvlet gestrand - bemanning in benaderde positie - 10 febr. 1922

 2. Het drama van Moddergat in 1944

 3. Zwaar onweer overvalt overvloedende wadlopers Engelsmanplaat - juli 1958

 4. Wadlopers gestrand op de Engelsmanplaat - 30 juni 1968

 5. Groep liefhebbers van Duitse herders loopt met hun honden naar Engelsmanplaat op en neer - aug. 1968.

 6. Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht - 10 aug. 1968.

 7. Per brommer oversteek naar Engelsmanplaat gemaakt - 27 juli 1970

 8. Laatste tocht van landaanwinners - 28 dec. 1970

 9. Tsjechow op Engelsmanplaat - 15 aug. 1983

 10. Schaap komt uit flessenpost op Engelsmanplaat - 21 juli 1996

 11. Ondergrondse peilmerken boven de (Engelsman)plaat
  Over peilmerken op wadplaten en op Engelsmanplaat 53 27.390 N - 06 03.716 E - januari 2014

 12. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2014 - Verslag Wadwachten - najaar 2014

 13. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2015 - Verslag Wadwachten - dec. 2015

 14. Bouw wadwachtershuisje Engelsmanplaat langs van Harinxmakanaal - zomer 2016

 15. Vogels en mensen samen op de Kalkman - sept. 2016

 16. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2016 - Verslag Wadwachten - febr. 2017

 17. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2017 - Verslag Wadwachten - febr. 2018

 18. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2018 - Verslag Wadwachten - aug. 2019

 19. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2019 - Verslag Wadwachten - maart 2020

 20. Engelsmanplaat en Rif, Monitor Natuur en Recreatie 2020 - Verslag Wadwachten - januari 2021
  incl. overzicht vindplaatsen historische resten van bakens en kapen op Engelsmanplaat.

16. Schiermonnikoog

 1. Te voet naar Schiermonnikoog - 7 aug. 1929

 2. Over het ijs naar Schiermonnikoog - 1 febr. 1940

 3. Twee wandelaars over 't Wad naar Schiermonnikoog - 25 mei 1957

 4. Naar Schiermonnikoog en terug over waterig wad - 22-23 juni 1957

 5. Zware tocht over wad naar Schiermonnikoog - 23 sept. 1961

 6. Groninger Waddenijs-lopers: Waaghalzerij ? - 23 jan. 1963

 7. IJsbergen op 't Wad - febr. 1963

 8. Alpinisme op Waddenzee - maart 1963

 9. Snel opkomende vloed verraste wadlopers - 4 februari 1966

 10. 29 commando's in opleiding liepen onder leiding van wadgids Abel Dijkstra naar Schiermonnikoog - 26 mei 1966
  En het Grote Wadloopdiploma 1974 en de Wadlooppas 1975 van Stichting Wadloopsport Pieterburen

 11. Koude wadlooptocht in korte broek naar Schiermonnikoog - 5 januari 1967

 12. Wadlopen, een gevaarlijke sport ? - 15 aug. 1967

 13. "Ik ben geen wadloper maar een 'wadrenner'" - Willem J. Schober - dd pm. 1967

 14. Nieuwe route voor wadlopers naar Schiermonnikoog - aug. 1969

 15. 40 wadlopers in de problemen bij de Eilander Balg - 23 sept. 1978

 16. Unieke prestatie: fietsend naar Schier - 29 juni 1986

 17. Wadfietsers op fatbikes via Brakzand naar Schiermonnikoog - 4 oktober 2014

 18. Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol - Herfst 2018

 19. Nacht-Wadlooptocht naar Schiermonnikoog bij 'super-bloed-wolfsmaan' - 21 januari 2019

17. Simonszand

 1. Het avontuur van twee wadlopers, bijna het laatste avontuur - 14 maart 1958

 2. Simonszand 'veroverd' na uren van inspanning en angst - 4 juni 1959

 3. 'Pannekoeken bakken op Simonsplaat' en hulp van een schip uit 'Noordkommerzijl' - 19-20 juni 1965

 4. Arie Brader 6 weken alleen op Simonszand om de zeehonden te bestuderen - Zomer 1973

 5. Reddingshuisje Simonszand, wankel geval - april 1975

 6. Overnachting in een meetpaal van RWS in de Eilander Balg nabij Simonszand - juli 2001

 7. Wadlopers verliezen favoriete bestemming - januari 2012

 8. Ondergang van Simonszand geeft Rottum toekomst - januari 2012

18. Rottumerplaat

 1. 18 km lange tocht, mooi maar eenzaam - 5 juli 1959

 2. Een wadlooptocht naar Rottumerplaat - 11-12 mei 1982

 3. Zuiderduinen - Rottumerplaat - 16 nov. 2002

 4. 'De waarde van de natuurlijke Rottums' - Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer - brochure 2020

19. Rottumeroog

 1. Ontsnapt aan de dood op Rottumeroog - 1725

 2. Benjamin Broekema en andere jongens uit Warffum zwerven omstreeks 1916 naar Rottumeroog

 3. Wadlopen naar Rottumeroog - 14 juni 1939

 4. Wadlopen naar Rottumeroog - 23 juli 1949 - mr. Derk Schortinghuis

 5. J. Buwalda op z'n eentje heen en terug naar Rottumeroog - 5 maart 1963

 6. Wadlopersjubileum op Rottumeroog gevierd - 6 juni 1964

 7. 60 wadlopers brachten Jan Toxopeus afscheidsgroet - 26 juni 1965

 8. Van Gewest tot Gewest: Afscheid voogd Jan Toxopeus - 26 juni 1965

 9. Wadlooptocht met verrassingen, straaljager neergestort - 29 mei 1971

 10. 28 sept. 1977 - Neptune vindt gestrande wadlopers op Rottumeroog

 11. 20 aug. 1980 - Twee wadlopers in duister gered op wad Rottumeroog

 12. 19 sept. 1981 - Een groep van 146 wadlopers verdwaald onderweg naar Rottumeroog

 13. 25 juli 1992 - Een groep van 72 wadlopers van het Rottumer wad gered na een navigatiefout

 14. Ook Rottumeroog is van vorm veranderd - januari 2012

 15. 'De waarde van de natuurlijke Rottums' - Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer - brochure 2020

 16. De Kaap - Magazine SVRR - St. Vrienden van Rottumeroog & Rottumerplaat - diverse jaargangen

20. Texel - Richel

 1. Bij het overlijden van Frans Visser: Texel-Richel - 22-23 april 1978

 2. Primeur Richel-Texel - 19 juli 2006

 3. Texel-Richel-Texel, 10-11 april 2011

 4. Texel-Richel, 13-02-2017 - Heiko Oterdoom

 5. Texel-Richel, 13-02-2017 - Kees Wevers

 6. Texel-Richel, 28-12-2019 - Peter Laagland en Menno de Leeuw

 7. Richel-Texel, 29-03-2020 - Peter Laagland en Menno de Leeuw

21. Hengst

 1. Vlieland-Hengst - 3 juni 2011

 2. Texel-Hengst - 6 aug. 2011

 3. Hengst-Texel 22 maart 2012

 4. Hengst-Richel-Hengst - 12-13 april 2012

 5. Vlieland-Hengst-Vlieland - 12-13 mei 2012

22. Kamperzand (Zeehondenbanken)

 1. Terschelling-Kamperzand (Zeehondenbanken) v.v. - 22-23 juli 2012

 2. Zwarte Haan - Kamperzand v.v. - 29-30 mei 2020

23. Ameland-Engelsmanplaat

 1. Unieke wadtocht van 34 km - 12 juli 1972

 2. Engelsmanplaat-Ameland - 23 april 2015

24. Werkeiland Lauwersoog

 1. Westpolder - Lauwersoog v.v. 22 sept. 1962

25. Horsbornzand

 1. Emmapolder - Horsbornzand v.v. 14 febr. 2016

 2. Lange wadlooptocht Emmapolder - Horsbornzand v.v. 13 okt. 2016

 3. Wadlooptocht Horsbornzand zuidoostelijke gedeelte 28 sept. 2017

26. Werkeiland Eemshaven

 1. Lopend naar het werkeiland van de EGD in de Eemshaven - 1970

27. Vogelbroedeiland in de Eems Voolhok/Stern

 1. Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse stern op het broedeiland 'Stern' in de Eems in 2018

 2. Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse stern op het broedeiland 'Stern' in de Eems in 2019

 3. Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse stern op het broedeiland 'Stern' in de Eems in 2020

 4. Wadlooptocht Voolhok/Stern - Oostpolderzijl v.v. - 24 oktober 2021

28. Griesberg nabij Delfzijl

 1. Ecologische bemonstering griesberg, Delfzijl - 2012

29. Dollard

 1. De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is - Karel Essink

 2. Visserman gered door grenspaal in de Dollard

 3. Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)

30. Borkum

 1. Wadloperstrio maakt perfecte oversteek naar Borkum - 17-18 mei 1976

 2. Verslag Pilsum-Lütje Hörn-Borkum - 17-18 mei 1976

 3. Kees Dijkema liep 1000 wadlooptochten maar kan niet zwemmen - aug. 2000

31. Borkum - Lütje Hörn

 1. Wadlopen Borkum - Lütje Hörn v.v. 6-7 april 1974

 2. Wadlopen Borkum - Lütje Hörn v.v. 27-28 juli 1974

32. Binnenrandselbaken langs de Eems

 1. Binnenrandselbaken - Geschichte

 2. Mondingsgebied van de Eems op een kaart uit 1586 met daarop een Binnenrandselbaken

33. Juist

 1. Nederlandse kinderen verdronken tijdens waddentocht - 15 aug. 1975

34. Norddeich - Memmert

 1. Norddeich - Memmert 15 mei 1965

35. Norddeich - Kachelotplate

 1. Norddeich - Kachelotplate 7 januari 2018

36. Duitsland

 1. Drie wadlopers van Kachelotplate via Memmert naar Norddeich - zondag 30 april 2017

 2. Solotocht naar Isern Hinnerk (Dithmarschen) - woensdag 19 juli 2017

 3. Schwarztonnensand in de Elbe v.v. - 29 februari 2016

 4. Bishorstersand in de Elbe v.v. - 21 november 2019

 5. Böhaken in de Elbe nabij Hamburg v.v. - 17 augustus 2020