W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Calendaria / Kronieken Historische Wadlooptochten naar SCHIERMONNIKOOG 1163 - 1929

Calendaria / Kronieken

Historische Wadlooptochten naar SCHIERMONNIKOOG 1163 - 1929

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.


Voor 1800

1163 In dit jaar bestond klooster Klaarkamp te Rinsumageest al. Jaren later zullen monniken of lekebroeders, al dan niet met vee, zijn overgestoken naar Schiermonnikoog. Het is aannemelijk dat al (veel) eerder lopend kon worden overgestoken.
1300 In deze tijd kon twee maal daags worden overgestoken van de Friese kust naar Schiermonnikoog.
1550 Met paard en wagen werd naar Schiermonnikoog overgestoken.
1557 Het was mogelijk om van de Marne over te steken naar Schiermonnikoog.
1621 Vanaf de Friese kust werden tochten per slee en te paard naar Griend, Ameland, Terschelling en Holland gemaakt.
1636 Ds. Cornelis Poppii was predikant van Paesens en Schiermonnikoog van 1636 tot 1638. In het jaar 1638 verdronk ds. Poppii.
1684 Per slee werd over het ijs langs een uitgezette route voedsel en brandstof naar Schiermonnikoog gebracht.
1684 Per slee bezochten inwoners uit Ulrum in deze winter Schier.
1684 Er was veel ijsverkeer van en naar Schiermonnikoog.
1702 In deze jaren waren bij een harde en langdurige oostenwind oversteken tussen Schiermonnikoog en de vaste wal mogelijk
1716 Op 31 januari maakte mevrouw Henrica Stachouwer Helmholt per ar een reis over het ijs van Schiermonnikoog naar Hornhuizen.
1784 Voor oversteken over het bevroren wad werd voor het eerst een ijsvlet gebruikt om Schiermonnikoog te bereiken. In deze winter werden meteen twaalf oversteken met deze ijsvlet uitgevoerd.

19e eeuw

1813 Op 16 december werd over het ijs met behulp van sleden gesmokkeld over het wad vanaf Schiermonnikoog naar de vaste wal.
1820 Over het waddenijs werd overgestoken naar Schiermonnikoog.
1823 In deze winter werd over het ijs turf en voedsel gehaald van de vaste wal.
1830 Over het zeeijs werden tochten van en naar Schiermonnikoog gemaakt.
1838 In januari en februari werden over het ijs veelvuldig reizen van en naar Schiermonnikoog gemaakt.
1838 Twaalf inwoners reden op een door twee paarden getrokken wagen over het dicht gevroren wad naar Schiermonnikoog.
1844 Bewoners van Schiermonnikoog liepen over het wad naar de Groninger kust met de koers op de toren van Hornhuizen.
1845 Tijdens een oversteek naar Schiermonnikoog zakten twee overlopers door het ijs en verdronken.
1845 Op 15 maart kon nog turf en meel over het ijs naar Schiermonnikoog worden gebracht.
1854 Per ijsvlet werd in deze winter de post naar Schiermonnikoog vervoerd.
1855 Er werd veel geard over het ijs naar en vanaf Schiermonnikoog.
1855 In januari werd de post vanaf Groningen over het ijs naar Schiermonnikoog gebracht.
1865 Over het ijs stak men te voet en per slee over naar Schiermonnikoog.
1871 In januari ging de post per ijsvlet naar Schiermonnikoog.
1872 Rond kerst 1871 werd de post per ijsboot naar Schiermonnikoog gebracht.
1880 In deze winter werd de ijsvlet naar Schiermonnikoog weer ingezet.
1886 Voor het vervoer van de post naar Schier werd deze winter de ijsboot ingezet.
1888 De post voor Schiermonnikoog werd in deze winter per ijsvlet overgebracht.
1890 Op 21 december stak de ijsvlet over naar Oostmahorn.
1890 Op 22 december kwam de ijsboot met post en enkele zeelieden terug op Schiermonnikoog.
1891 Naast het oversteken met de postvlet werd er ook geard en gelopen over het ijs tussen Schiermonnikoog en de kust.
1895 Op 14 januari werd de post door de postschippers per postsloep naar Schiermonnikoog gebracht.
1895 Op of vlak voor 5 februari kwam de postvlet van Schiermonnikoog bij Paesens aan de dijk.
1895 Op 12 februari moest de postvlet onverrichte zake terug naar Oostmahorn.

1900 - 1929

1907 Op 31 december werd met de ijsvlet overgestoken van Oostmahorn naar Schiermonnikoog.
1908 Op 3 januari brachten oud-postschippers een passagier met de ijsvlet naar de vaste wal.
1917 Op 26 januari werd de post per ijsvlet van Oostmahorn naar Schiermonnikoog gebracht. Duur van de tocht: 7 uur.
1919 Op 31 januari werd met enkele passagiers per ijsvlet vanaf Schiermonnikoog overgestoken naar Oostmahorn.
1919 Pas op 3 februari keerde de ijsvlet met een deel van de post terug van Oostmahorn.
1922 Op 3 december van deze winter werd door 3 personen vanaf Hornhuizen per ijsvlet overgestoken naar Schiermonnikoog.
1922 Op 8 februari werd per ijsvlet overgestoken van Schiermonnikoog naar Oostmahorn. De bemanning van de ijsboot bestond uit postschipper D. P. Visser met als roeiers: J. Benes, J. Sijtsma, H. Visser en K. Onnes.
1922 Op 9 februari strandde de ijsvlet op de terugreis van Oostmahorn naar Schiermonnikoog met zeven personen op de Engelsmanplaat. De stuurlieden J. Helling en T. Dobbenga gingen als passagiers mee.
1922 Op 10 februari liepen de gestranden op de Engelsmanplaat in acht uur naar Moddergat. Ze werden vanaf de vaargeul afgehaald door 2 inwoners van Moddergat.
1926
 
Op 3 december staken enkele waaghalzen per ijsvlet over naar Schiermonnikoog.
 
  De winter van 1929
In deze winter deed voor het eerst het vliegtuig intrede om het isolement van de eilanden te doorbreken. Post, passagiers en goederen konden per vliegtuig worden gebracht. De tijd van de ijsvlet was daarmee voorbij. De oversteken over het ijs werden een toeristisch uitstapje.Ook gemotoriseerde oversteken waren mogelijk door de redelijk vlakke ijsvloer.
 
1929
 
Op 8 februari werd de post per ijsvlet van Oostmahorn naar Schiermonnikoog gebracht. Aan deze moeizame reis namen deel: K. Onnes als kapitein, F. Bandstra, K. Steegstra, A. Steegstra en H. Visser. De laatste vier waren schippers en kwamen evenals de kapitein uit Oostmahorn. L. J. van Looi en Ch. Geudeker gingen als journalist mee.
1929 Op 10 februari werd met de postvlet overgestoken van Oostmahorn naar Schiermonnikoog. Aanwezigen op deze zware tocht: kapitein Klaas Onnes en de roeiers Klaas Steegstra, Anne Steegstra, Bandstra en Henk Visser. Ch. Geudeker, één van de twee verslaggevers van Het Volk.
1929 Tijdens een tocht op 14 februari naar de vaste wal raakte de ijsvlet lek en moest de bemanning terug naar het eiland. Dit was meteen de laatste keer dat de ijsjol werd ingezet. Aanwezigen: zie onder 10 februari.
1929 Op 12 februari maakten zes personen lopend over het ijs de oversteek naar Schiermonnikoog.
1929 Op 18 februari maakten in de mist de volgende personen de eerste oversteek over het ijs in deze strenge winter: Meindert Jan Zijlma (1878-1957), landbouwer op Nieuw Zeeburg in de Westpolder, Koert Sterkenburg (1892-1967), Bernard Zetsma (1895-1939), Lammert de Boer (1897-1983) en Klaas Beukema (1902-1962) uit Zoutkamp. Ook Karel Jan de Cock Woldringh (1902) uit Hornhuizen (zoon van burgemeester Sebo Eltjo Woldringh) en secretarisboekhouder van het bestuur van de Westpolder D. J. Groenendal uit Ulrum gingen mee. Ze werden halverwege lopend afgehaald door hotelier Sake van der Werff (1870-1955) en Teade van Dijk (1903-1983). De knecht van Van der Werff bleef op het wad achter bij de Fordbus.
1929 Op 19 februari maakte de groep van Meindert Jan Zijlma de terugtocht. Mej. Beereboom van Schiermonnikoog ging mee op deze oversteek. Op 21 februari gingen ze terug.
1929 Op 19 februari staken de broers Pieter, Theo, W, en O. van Dijk met hun hond over naar de Westpolder om proviand te halen. Ze hadden een slee en een kompas meegenomen. Ze vertrokken om half acht en deden drie uur over de tocht. Eenmaal overgestoken ging het op de schaats naar de stad.
1929 Op 20 februari maakten de volgende mannen de overloop: Dj. Siccama (1884-1965) uit Zuurdijk, A. J. Joling uit Ulrum, Jan Pieter Dijkhuis (1905-1999) uit Warfhuizen, Riepko Beukema (1891-1948) uit Vierhuizen en G. J. Zijlma uit Zuurdijk. Ze werden de eerste twee uren vergezeld door Meindert Jan Zijlma, die vervolgens terugliep.
1929 Op 21 februari liep de groep van Dj. Siccama weer terug naar het vaste land.
1929 Op 21 februari reed Meindert Jan Zijlma uit de Westpolder als eerste per auto op en neer naar Schiermonnikoog. Hotelier Van der Werff ging de auto met zijn bus tegemoet. Als passagiers gingen mee: T. Buining, opzichter-bode-watermulder van de Westpolder, J. de Vries (1897-1975) uit Vierhuizen en R. Bakker uit Ulrum. Op de rit terug ging mevrouw Bolman-Sipkes uit Nes O.D. mee.
1929 Op 22 februari kwamen de volgende Stadjers te voet naar Schier: J. Dethmers, C. Sipkes en J. Reijnierse.
1929 Op 22 februari kwamen ook de volgende Stadjers naar Schier: J.R. Bügel en G. Bügel. Voor de wandeling terug bracht Van der Werff ze met zijn bus een eind weg. Doordat het ijs begon te werken werd de rit terug naar het eiland een moeizame onderneming. Van der Werff vreesde zelfs te zullen stranden. ’s Nachts brak de ijsvloer in stukken.
1929 Op 22 februari brachten Meindert Jan Zijlma, Koert Sterkenburg en Bernard Zetsma met hun auto’s brandstof en kippenvoer van de firma P. Sluis naar Schier.
1929 Op 23 februari liepen de mensen die een dag eerder op Schiermonnikoog aankwamen terug.
1929 Hotelhouder S. van der Werff reed met zijn Fordbus tussen 18 februari en 5 maart diverse keren vanaf Schier naar Hornhuizen.
1929 Van 24 tot 27 februari staken meerdere personen over. Hun namen zijn niet bekend.
1929 J. Dethmers, C. Sipkes en J. Reijnierse die op 22-02 op Schiermonnikoog aankwamen, liepen op 26 februari terug. De terugtocht over het ijs duurde drie uur.
1929 Op 27 februari verschenen er waarschuwingen in de pers over het gevaarlijke ijs op de wadden. Hoewel er ook andere berichten de ronde deden.
1929 Op 27 februari kwam Luitje Dijkhuis (1876-1952) met een gezelschap op Schiermonnikoog. Tot het gezelschap behoorden ook de twee zonen van Luitje Dijkhuis; Luitje Gerrit en Jan Hendrik. J. J. Weert uit Hornhuizen hoorde ook bij deze groep ijstochters. Na een bezoek aan Hotel Van der Werff liepen ze terug naar de kust.
1929 Op 27 februari staken zo’n 50 voetgangers met of zonder slee en fietsers over naar Schiermonnikoog.
1929 Op 27 februari stak J. J. Dijkveld-Stol uit Ulrum per motor over. Op de duo ging G. Weert mee.
1929 Op 28 februari mislukte door pech de terugreis van J. J. Dijkveld-Stol naar de vaste wal. G. Weert ging lopend verder. Hotelhouder S. van der Werff sleepte de motor terug naar het eiland.
1929 Op 28 februari stak Meindert Jan Zijlma uit de Westpolder als eerste deze winter per slee en paard over. Zijn tochtgenoten waren: dr. Rijpko Jan Mansholt (1876-1969) van boerderij Fletum uit de Westpolder, Wiersum en Jakob Enne Hekma Wierda (1896-1975).
1929 Op 28 februari reden de studenten S. H. Kijlstra en G. T. van Bergen met een Triumph zijspancombinatie naar Schiermonnikoog.
1929 Op 28 februari maakten de volgende personen de retourtocht Schiermonnikoog: B. Maarsingh, H. Wildeboer, U. van der Meulen, J. C. Offereins, K. D. Pot en T. G. van der Meulen. De oversteek duurde 2.30 uur.
1929 Op 28 februari stak Willem Dijkstra (1893-1982) met een slee vol handel over naar Hornhuizen.
1929 Op 28 februari liepen H. Bosveld, W. Stoutmeijer en P. J. Stoutmeijer over.
1929 Op 28 februari liep een groep van elf personen naar Schiermonnikoog. De groep bestond uit: Luitje Dijkhuis (1876-1952) en zijn echtgenote Maria Johanna Dijkhuis-Herweijer (1883-1958), T. Tammens, W. Smid, D. Oudman, J. Oudman Dz, J. Albers, L. Smid, A. ten Bos-Brinkman, L. Toppen, P. ten Bos en B. Kruizinga-Loots. Enkele leden van deze groep gingen ’s avonds terug, de rest ging pas de volgende morgen weer met Luitje op pad. Een dame uit Meppel ging die morgen met ze mee.
1929 Op 28 februari staken twee Schiermonnikogers met slee en paard over naar de vaste wal om voorraden te halen.
1929 Op 1 maart keerde Willem Dijkstra zonder slee terug naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart reed J. J. Dijkveld-Stol op zijn motor terug naar de vaste wal. Als passagier ging De Roos uit Delfzijl mee.
1929 Op 1 maart liepen de heren L. Heida en T. L. C. Fekkes-Cremer via een alternatieve route naar Schiermonnikoog. Hun oversteek duurde vier uur.
1929 Op 1 maart liep de volgende groep naar Schiermonnikoog: J. B. Loots, landbouwer D. Wierenga, J. Haan, H. Medema, H. Agema, J. de Haan en R. Westra. Zij kwamen allen van Lauwerzijl. Bij deze groep hoorden ook landbouwer M. Medema uit de Nieuwe Ruigezandsterpolder en I. Douma uit Kommerzijl.
1929 Op 1 maart liepen Mej. H. Wijk uit Kloosterburen en Andries Meijer naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart liepen de volgende heren naar Schiermonnikoog: H. J. Folkers, A. J. Muller, D. Krol, J. Goodijk, A. J. Krol en O. van der Wal.
1929 Op 1 maart liepen de volgende studenten uit Groningen naar Schiermonnikoog: E. T. Roelofs en G. J. Fortuin.
1929 Op 1 maart liepen de volgende personen naar Schiermonnikoog: H. Huizinga uit Meedhuizen, P. B. Dijkhuis uit Ulrum, D. E. Vegter uit Zeerijp en D. T. Bieuwenga uit Eppenhuizen.
1929 Op 1 maart kwamen zeven auto’s naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart liep H. E. Ebens uit Groningen solo naar Schiermonnikoog.
1929 Op 1 maart liepen de volgende mannen de v.v.-tocht naar Schiermonnikoog: R. Westra uit Lauwerzijl, H. Medema en M. Medema uit de Westpolder.
1929 Op 1 maart reden de volgende mannen per motorfiets naar Schiermonnikoog: dierenarts dr. R. Bergsma, J. van der Molen en J. van der Meulen.
1929 Op 2 maart kwamen de volgende overlopers naar Schiermonnikoog: Uit Oldehove kwamen de kinderen Coby, Jantje en Herman Haack. Ze kwamen met de landbouwers Petrus Jacob Haack (1877-1950) en Jan Enne Haack (1886-1960). Ook kwamen G. Schoonveld uit Ulrum, landbouwer S. H. L. Woldringh uit Lauwerzijl, leraar N. Mennes uit Groningen, J. A. van der Veur uit Groningen en A. de Vries uit Hornhuizen.
1929 Op 2 maart liepen de heren K. van der Kooi en H. Kwint uit Groningen de v.v.-tocht Schiermonnikoog over het waddenijs.
1929 Op 2 maart staken de volgende personen over naar Schiermonnikoog: Landbouwer H. Westerdijk van Oldehove, mevrouw Stientje Muller-Donker (1885-1977) van Hornhuizen, Grietje Donker-Renkema (1889-1975), Lammert Muller, Lammert Donker en H. J. Dijkhuis.
1929 Op 2 maart gingen Jacob Vogel (1878-1946) en G. van der Maar uit Hornhuizen naar Schiermonnikoog met een door twee honden getrokken slee vol bakkerswaren.
1929 Op 2 maart liep Mej. Cornelia Geertruida Visser- Stachouwer (1888-1974) van Schiermonnikoog naar de vaste wal.
1929 Op 2 maart werd twee ton veevoer over het ijs naar Schiermonnikoog gebracht.
1929 Op 2 maart liepen de volgende groep eilanders van Schiermonnikoog naar Hornhuizen: Mevr. Jacoba Abramina van den Berg- Zeilinga (1887-1943), mevr. N. de Groot-Aafjes, mevr. C. W. H. de Boer-Bruis, P. T. de Boer, P. van der Heynden, J. C. Meulen en M. de Jong. Eén van de vrouwen had plaats genomen op een hondenslee.
1929 Op 2 maart liepen P. Huizinga, R. Boerman, K Bakker, M. Hoekstra en R. Veenwijk uit Houwerzijl naar Schiermonnikoog. Uit Kloosterburen gingen de broers P. Stiekema, Jan R. Stiekema (1908-1988) en R. Stiekema mee.
1929 Op 2 maart staken de zwagers S. Venema uit Djokjakarta en H. J. Zuidema uit Eenrum over naar Schiermonnikoog.
1929 Op 2 maart liepen de volgende personen Schiermonnikoog-v.v.: Uit Leens: kweker K. J. van der Munnik, landbouwer J. Zeeff, onderwijzer J. Bies, kweker Marinus Stulp (1905-1962), Grietje Zeeff, landbouwer Jacob Koning (1904-1991), student medicijnen Jacob Reenders. Die dag liep ook v.v. landbouwer J. Dussel uit Pieterburen en van Kruisweg H. Nauta en J. van der Maar.
1929 Op 2 maart staken J. Slagter, E. Westra en L. van Wieren uit Kommerzijl over per fiets.
1929 Op 2 maart staken dr. R. Bergema, J. van der Molen en J. van der Molen (1903-1978) uit Leens over per motorfiets.
1929 Op 2 maart stak P. de Roos uit Delfzijl lopend over.
1929 Op 2 maart staken de medische studenten H. J. Dijkhuis uit Groningen en W. Boerma uit Arnhem lopend over.
1929 Op 2 maart stak de volgende groep over: Uit Leens Mej. A. A. Dijkhuis en L. J. Dijkhuis, uit Hornhuizen Luitje Dijkhuis met zijn zonen Luitje Gerrit Dijkhuis en Jan Hendrik Dijkhuis.
1929 Op 2 maart stak Schelte Hartmans (1869-1936) uit Ferwerd te voet over. Twee dagen later ging hij per vliegtuig naar Amsterdam.
1929 Op 3 maart haalde hotelhouder S. Van der Werff de groep eilanders met zijn Fordbus weer op vanaf de zeedijk bij Hornhuizen
1929 Op 3 maart staken de volgende personen met drie auto’s over: H. Hindriks, G. J. Lippinkhof, B. Wildevuur, Inspecteur Van Dijk, J. Heikens, N. Hindriks, J. Nijenhuis, K. Nijenhuis jr., J. H. Lippinkhof jr. en A. Stüling. Verzamelpunt: Nieuw Zeeburg, de boerderij van Meindert Jan Zijlma. Dezelfde dag reden de deelnemers weer naar de vaste wal.
1929 Op 3 maart staken met de vorige groep de volgende personen met nog eens vier auto’s over: Meindert Jan Zijlma, Cock Woldringh uit Hornhuizen, Sikkema, Bernard Zetsma uit Zoutkamp, J. Bürmann, D. Nanninga, Kraft, Smit, J. A. Timmer uit Groningen en de burgemeester van Ulrum W. H. Hartevelt. ’s Middags begon het mistig te worden en de kwaliteit van de ijsvloer liep terug; twee keer zakte een auto met een wiel door het ijs.
1929 Op 3 maart staken de volgende personen lopend over: L. J. Dijkhuis uit Wehe, J. Diekhuis (1874-1945) uit Warfhuizen, J. A. Meijer uit Leens, M J. Meijer-Diekhuis uit Leens en uit Groningen S. van der Woude, A. P. Barkhuis, H. J. Zwartenkot (1879-1958), H. Kuipers.
Eveneens te voet kwamen W. J. Thijsen, het echtpaar T. de Groot, C. Schurink, Hilly van der Zee, A. Nankman en C. Westenberg; allen uit Groningen.
Manufacturier A. Roelfsema uit Hoogezand stak te voet over naar Schiermonnikoog. Studente C. L. Schonk uit Groningen stak te voet over.
De volgende Stadjers kwamen eveneens overgelopen: Ch. Kars, W. Woltjer, C. de Groot, H. de Vries, A. Pluister, J. Hiddema, R. Hiddema-Bouwman, P. van der Wal, F. van der Wal, K. Hollander, J. G. Hollander, J. van Zaaijen, A. van Zaaijen, J. J. Mook en M. de Jong.
Op deze dag kwam ook de volgende groep Groningers te voet: R. Roelfsema, Mej. A. Nankman, Mej. A. C. de Groot, W. Woltjer, mevr. De Groot- Bernard, T. de Groot, Ch. Kars, mevr. Everards-Pluister, Mej. C. Schurink en Mej. H. van der Zee. Ook de volgende groep stak over: G. A. Brouwer, J. de Graaf, T. Greebe, J. Bentinck, M. R. F. Bloemers, A. Maschhaupt en Y. Meyer.
1929 Op 3 maart trok een groep stropers, ongeveer tien personen, over het ijs naar Schiermonnikoog. Ze vertrokken dezelfde dag weer met een slee vol geschoten konijnen.
1929 Op 3 maart maakten A. van Guldener en G. van Guldener-Mulder uit Beilen de v.v.-tocht. Tijdens hun terugtocht was het mistig.
1929 Op 3 maart staken de volgende personen uit Groningen per fiets over: H. Borghorst, T. Wildervank. J. Zijlstra, Joh. Zijlstra, J. W. H. Nanninga, J. Marrink, H. Heiken, J. Reijnierse en G. Wilmink. Laatst genoemde ging te voet terug.
1929 Op 3 maart kwamen J. Uitham en G. Uitham-Roberts uit Noorderhoogebrug per fiets naar Schiermonnikoog.
1929 Op 3 maart kwamen de volgende personen per auto: J. B. Menke, C. J. Menke, J. H. Menke en L. H. Wijn. Eveneens uit Groningen en per auto kwamen: G. J. Lippinkhof, J. Nijenhuis, K. Nijenhuis, J. H. Lippinkhof, H. Stüling, H. J. van Dijk, N. Hindriks, sportvlieger Hajo Hindriks en Jan H. Heikens, J. A. Timmer. Uit Zoutkamp kwam Bernard Zetsma en uit Leens C. H. Zijlma. Ook per auto kwamen Maria Beukema-Boukema (1894-1973) uit Vierhuizen, T. Siccama-Toxopeus en I. Siccama beiden uit Leens.
1929 Op 3 maart kwam G. Mellema per motorfiets. Uit Leens gingen J. L. W. Weber en A. Tammens per motor naar het eiland.
1929 Op 3 maart kwamen ook de volgende personen: W. H. Harteveld uit Ulrum, B. F. Jansonius uit Groningen, M. Bootsman uit Zuidhorn, D. J. Korthuis uit Garnwerd, Th. Sander uit Garnwerd, L. Sander uit Garnwerd, B. Visser uit Winsum, H. J. Toonstra en J. Toonstra uit Pieterburen.
1929 Op 3 maart stak J. H. A. Boersema uit Groningen met drie vrienden per fiets over naar Schier. Vanwege de invallende dooi liepen ze met 12 andere overlopers terug.
1929 Op 4 maart liep Mej. Cornelia Visser-Stachouwer terug naar Schier. Zij was de enige vrouw van Schiermonnikoog die zowel terug als heen liep.
1929 Op 4 maart gingen met de fiets Jan Sikkens (1880-1947) en Hendrik van Veen (1869-1955) uit Leens naar Schiermonnikoog.
1929 Op 4 maart gingen de volgende personen uit Middelstum lopend naar het eiland: Marten Jakob van Til (1898-1984), B. van der Deen, Rudolf Hendrik Broesder (1897-1967) en W. A. Bos.
1929 Op 5 maart gingen T. Faber en B. Smid per fiets naar Schiermonnikoog, ’s middags gingen ze terug.
1929 Op 5 maart maakte Luitje Dijkhuis uit Hornhuizen deze winter als laatste de tocht over het ijs naar en van Schier met paard en slee.
1929 Op 7 augustus werd als primeur de wadlooptocht naar Schiermonnikoog gelopen door: Meindert Jan Zijlma landbouwer op Nieuw-Zeeburg in de Westpolder, Mej. Christina Louise Gesina Brugmans uit Groningen, Mej. Annaatje (Annie) Johanna Klein uit Den Haag, Derk Roelf Mansholt uit Wageningen, Koert Sterkenburg uit Zoutkamp en Bernard Zetsma uit de Nieuwe Ruigezandsterpolder.
Verslag.
   

Bron: André Staal 2013-2021.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.