W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 2. Getij en Weer

Broodkruimelpad

Home 'Databank' Wadden

'Databank' Wadden

met Climate change - Wadden Sea Quality Status Report 2024, zie 4f.29
Werken op Rottumerplaat en Rottumeroog 1976-1985, zie 4c.13
en controleren en bijwerken van de weblinks.

Werkt een link niet meer? Dan graag een bericht. Bedankt !


1.
2.
3.
4.
5.
 (Wad)lopen
 WadWeten
 Wadden in Beeld
 Wad
 Weer

1. (WAD)LOPEN

1. De Postiljon van De Cocksdorp
Derk Schortinghuis, 1964
2. Lopen door en voor Brittannië
Derk Schortinghuis, 2015

Meer boeken op De Postiljon e.a. boeken


2. WADWETEN

1. Wadweten
In de serie 'WadWeten' van de Waddenvereniging wordt het Waddengebied beschreven vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. Een wetenschappelijke benadering in heldere taal. Februari 2024 staan er 440 onderwerpen online.

3. WADDEN IN BEELD

1. Wadden in Beeld 2021
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
2. Wadden in Beeld 2020
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
3. Wadden in Beeld 2019
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
4. Wadden in Beeld 2018
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
5. Wadden in Beeld 2017
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
6. Wadden in Beeld 2016
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
7. Wadden in Beeld 2015
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden

4. WAD

4a. Dwaalfilm Wadden

1. Dwaalfilm Wadden - Monique Moors

4b. Wadlopen

2. Wadloopvergunningen en erkenningen aanvragen
bij de provincie Friesland (Wadloopverordening 2023)
3. Nautin, informatie voor de pleziervaart
Eén website, toegang tot alle informatie, getij, weer, betonning, regelgeving enz.

4c. Archeologie, geschiedenis

4. Landaanwinning Noardeast-Fryslân
Harry Feenstra - Maart 2022
5. Verslag Project Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder, 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee (mogelijk)
aanwezige materiële maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen,
waar van diverse op wadlooproutes.
6. Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Waddenzee) in GIS
Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013
Kaarten van de Westelijke Waddenzee vanaf 1584 kunnen met elkaar worden vergeleken.
Interessant voor wadlopers zijn de ontwikkelingen op de wantijen Texel-Vlieland, Terschelling en Griend.
En waren Texel en Vlieland sinds 1584 (ooit) vanaf het vasteland beloopbaar ?
7. Archelogische vondsten Waddenzee melden
Zie ook Machu-project = Managing Cultural Heritage Underwater.

Vondsten van gevonden vliegtuigonderdelen kunnen worden gemeld bij
Harry Feenstra.

8. Handreiking buitendijks erfgoed
Informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de
ontstaansgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied en het type
cultuurhistorie dat langs de kust, buitendijks in en onder water kan
worden aangetroffen.
9. Handleiding voor het herkennen van oude natuur- en cultuursporen op het wad
en rondom de waddeneilanden

St. Verdronken Geschiedenis - 2007
10. Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4
Ing. R. Klinkhamer, 1987, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo
11. Geheugen van Nederland
Kleine, bijzondere fotocollectie
12. Rapport Allerheiligenvloed 31 okt - 1 nov. 2006
13. Werken op Rottumerplaat en Rottumeroog 1976-1985
De Verhalen van Groningen - Albert Buursma spreekt Henk Schol - Oktober 2016

4d. Luchtfoto's, kaarten

12. BAG-viewer Luchtfoto's Waddenzee
Gedetailleerde en scherpe luchtfoto's van de Waddenzee bij laagwater.
Met de knop rechtsboven keuze uit kaarten en luchtfoto's.
13. Satellietdataportaal.NL
Recente satellietbeelden van NL
14. Nederlandse kust vanuit de lucht - Beeldarchief Rijkswaterstaat
Vanaf 1 september 2022 'tijdelijk gesloten, omdat we werken aan een nieuwe beeldomgeving'.
15. Duitse Wadden van boven
16. Topografische kaarten van NL
Gratis en legaal alle recente topografische kaarten 1:25.000 en 1:50.000 van NL
Top. kaarten NL 1:25.000
Top. kaarten NL 1:50.000
OpenTopo-rasterkaarten landsdekkend op 1600 pix/km
17. Topotijdreis.NL
Alle topografische kaarten van NL 1815 - 2018
18. Historische kaarten van de Waddenzee
Uit het kaartenarchief van Tresoar

Met o.a. Zeekaart Texel - Neuwerk uit 1883
getiteld: "Noord Zee van Texel tot de Elbe en Weser; door Jacob Swart".
Collectie Fries Scheepvaartmuseum.

4e. Dieren, planten, geologie

19. Morfologische veranderingen
Duurzame bescherming en ontwikkeling van dynamische waddenzeenatuur - Rijkswaterstaat 2022
20. Waddenmozaïek
'Begrijpen en verbeteren van de onderwaternatuur (sublitoraal) in de Waddenzee'
21. Dataportal Schelpdiermonitor 1990 - 2021
Omvang en verspreiding van de Nederlandse schelpdiersoorten.
Wageningen University & Research - WUR
22. Vulkaan onder het gaswinningsgebied Zuidwal tussen Texel en Vlieland
23. Gesteenten van Rif en Engelsmanplaat
Uit: Drift - redactie Rob Strietman
24. Een Zee van Mosselen
25. Encyclopedie van de Wadden 'Vleet'
Zee- en kustencyclopedie
26. Waddenzee-Vismonitor
Ontwikkeling van de visstand in de Waddenzee 1964 - 2014
27. Krabben van Nederland - Reindert Nijland
28. Vogeltrekstations Europa - Melden gevonden vogelringen
Overzicht van de vogeltrekstations in Europa tbv. gevonden geringde vogels

Griel Vogeltrekstation Nederland
Voorheen 'Vogeltrekstation Arnhem' - Melden in NL geringde vogels


4f. Overige info

29. Climate change - Wadden Sea Quality Status Report 2024
30. Ecology of the Waddensea
31. Effecten van klimaat-verandering op vogels in het Waddengebied
32. Waddenzee.NL
All-round informatie over het Waddengebied. Incl. actuele persberichten.
33. Waddenvereniging

5. WATER/GETIJ en WEER

1. Getijtafels voor Nederland vanaf 1980
Over de vanaf 1980 toegepaste 'culminatiemethode' voor de getijvoorspellingen - 48 blz. - Rijkswaterstaat Den Haag - 1981
2. Weermodellen
ECMWF, GFS, Hirlam, Harmonie, WRF-model, Ukmo
KNMI stopt met weermodel HIRLAM
KNMI - 25 mei 2020
3. International Cloud Atlas
World Meteorological Organisation 2017
4. Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen, 196 pagina's, De Bilt 1995
5. Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld, 272 pagina's, De Bilt 2003
6. Weerinvloeden op waterstanden langs de kust
Kees Floor over uiteenlopende oorzaken van verhoogde
waterstanden langs de Ned. kust, 1989
7. De Weerpublicist
De website van Kees Floor, vele interessante artikelen
8. 60 insane cloud formations from around the world