EHBO Kennis voor Wadloopgidsen

Basiskennis EHBO

Deze versie van 'Kennis van EHBO voor Wadloopgidsen' is toegezonden aan de wadloopvergunninghouders voor de periode 1 maart 2017 tot 1 maart 2020.


In de voorwaarden, zoals die verbonden zijn aan de vergunningen en de ontheffingen, staat vermeld dat verwacht wordt dat een vergunning- of ontheffinghouder de basiskennis van EHBO heeft. Hieronder is daartoe een aantal stoornissen c.q. verwondingen aangegeven die bij wadlooptochten (en mogelijk excursies) kunnen voorkomen en waarvan het voor een gids belangrijk is ze te kunnen onderkennen en (afvast) te behandelen.

1. Stoornissen in:

Behandeling

2. Stoornissen in lichaamsconditie en lichaamstemperatuur:

3. Regelmatig voorkomende verwondingen en blessures:

Een en ander kan worden nagelezen in bv. het Oranje Kruis Boekje.


Inhoud verbanddoos

Tips: buiten de EHBO-doos evt. ducktape, erg handig
En voetbalkousen om aan te trekken over kapotte of te grote wadloopschoenen.