W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Examencommissie

Wadloop Examen Commissie (WEC) is van start gegaan


Medewerkers van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders verkennen op 'slikschoenen' (trippen)
een drooggevallen polder in het IJsselmeer of de Wieringermeerpolder, plaats, datum en fotograaf onbekend.

Door Redactie

De Wadloop Examen Commissie (WEC) is op 22 januari 2022 van start gegaan met haar werkzaamheden, de eerste 9 kandidaten zijn geëxamineerd. De meeste kandidaten zijn voor het examen geslaagd.

Sinds 1 januari 2021 worden de theoretische examens voor wadloopvergunningen ('Erkenning tot Wadloopgids') afgenomen door een Examencommissie samengesteld uit wadloopgidsen van de 8 wadlooporganisaties. Als een kandidaat voor het examen is geslaagd gaat er een seintje naar de provincie Fryslân dat de kandidaat een vergunning kan aanvragen om wadgids te zijn voor wadlopen met kleine groepen (max. 12 deelnemers). Of om voor een wadlooporganisatie als gids te fungeren. Vanwege de 'corona-problematiek' (lockdowns) duurde het enige tijd voor de commissie met haar werkzaamheden kon beginnen.

De examinatoren van de examencommissie zijn per 1 oktober 2022:

  • Jan Oome - Groninger Wadloopvereniging Arenciola, voorzitter
  • Sven van IJzendoorn - Wadloopcentrum Pieterburen
  • Ypke Bouma - Wadloopcentrum Fryslân
  • Melle ten Kate - Vrije Wadlopers
  • Uhmra van der Kooi - St. Uithuizer Wad
  • Eric van Santen - Dijkstra Wadlooptochten
  • Lammert Kwant - Fryske Waedrinners en Wadgidsengroep Noord Nederland

Het bestuur:

  • Jan Oome - voorzitter
  • Mark de Waard - penningmeester / secretaris

Kantoormedewerker:

  • Esther Toxopeus

Examenkandidaten worden door 2 examinatoren (in wisselende samenstelling) aan de tand gevoeld. De examens vinden plaats in Lauwersoog en in Haren Gn.

Aanvragen voor een wadloopvergunning worden behandeld door het secretariaat van de Provincie Fryslân. Dit geldt ook voor vergunningen op het wad van de provincies Groningen en Noord-Holland. Wadloopvergunningen of -ontheffingen kunnen online worden aangevraagd via het adres Wadloopvergunning aanvragen.

Meer info over het wadloopgidsexamen:
www.wadloopgidsexamen.nl