W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Gewone tochten Wadlopen op het voormalige wantij van Simonszand - 8 en 20 april 2020

Gewone Wadlooptochten

Wadlopen op het voormalige wantij van Simonszand - 8 en 20 april 2020


Wadlooptochten op het voormalige wantij van Simonszand - 8 en 20 april 2020.
Geel: tocht 8 april 2020; groen tocht 20 april 2020

Tracks Joris Grond

maandag 13 april 2020, update woensdag 22 april

Wo. 8 april 2020: Voormalige wantij Simonszand, Kromme Elleboog

Door Joris Grond

Prachtig weer met blauwe lucht, volop zon en verspreid sluierbewolking type cirrostratus fibratus/nebulosus. Af en toe de zon hierdoor omfloerst. De wind is Noord en matig, kracht 3 Bft en neemt op de terugweg af tot zwak, 2 Bft. Hierdoor voelt het frisjes aan. Het zicht is goed.

Aanvankelijk wilde ik naar de Mothoek maar voorzichtigheidshalve eerst vandaag maar een toegangsweg zonder Vierhuizergat (VHG) verkend zodat ik terug van de lange tocht naar de Mothoek niet tegen deze geul aan loop. Vandaar de aanvliegroute via dam 328 en EB11 over het wantij en dan naar het gebied onder de Kromme Elleboog (KE) want daar ben ik 3 jaar geleden voor het laatst geweest.

Vertrek vanaf het dijkmagazijn Negenboerenpolder langs de binnendijkse weg en voorbij km-paal 75 de dijk over en dan sta je voor hek 328, een klein kwartiertje lopen. De kwelder is kurkdroog en gebarsten. Langs de dam loopt het uitstekend met in het eerste vak een breed comfortabel schelpenpad met halverwege een dwars hekje zodat het vee niet gaat wadlopen. Vanaf kop dam in rechte lijn naar de ton LW28 en aanvankelijk loopt het kustdal goed. Echter, halverwege een gebied met 500 m diep slik en gaten, ik vermoed dat dit een westelijke uitloper van de beruchte Bokumerprielen is. Er staat hier nog een laag water dus het is voorzichtig lopen en flink zwoegen maar het frisse N windje tegen zorgt voor voldoende koeling. Bij LW28 het wantij met hier eigenlijk geen geul maar een laagte met kielsporen van schepen en 35 cm stilstaand water (waterstand Lauwersoog op dat moment -100 cm NAP).

In NW richting gelopen op de groene ton EB11. Ook hier eerst flink slik en je loopt oostelijk om de Oude vaargeul heen. De EB11 ligt ongeveer 200 m noordelijk van de Eilanderbalg op het droge. Hier de geul even overgestoken met 40 cm sterk oostelijk afstromend water (waterstand -125 cm). Vrijwel al het water van de Eilanderbalg (EB) wordt afgevoerd richting Spruit via de Kromme Elleboog en de EB noordelijk van de KE ligt vrijwel droog.

Ik loop langs de zuidoever van de KE in oostelijke richting en het harde werken van de heenweg wordt ruimschoots beloond: een zeldzaam mooi glooiend wadgebied met grote hoge schelpenbanken. Helemaal doorgelopen naar de uitmonding van de KE in de Spruit. Hier is de KE gruwelijk breed. Onderweg 6 zijtakken gepasseerd die het water afvoeren naar de KE.
De eerste 2 takken beiden met 50 cm afstromend water bij een waterstand van -135 cm. De diepste tak 75 cm water bij een waterstand van -144 cm. Na de tweede zijtak een enorme manshoge schelpenbank van ongeveer 500 m lengte langs de KE en hier loop je op een hoge wal met prachtig uitzicht op de Mothoek.

Aangekomen bij de uitmonding van de KE in de Spruit is het zeer verleidelijk om verder de grote bocht van de Spruit naar het oosten te volgen maar ik besluit terug te lopen naar de groene ton SP1 want uit de vorige tochten bleek dat de Spruit bij laagwatertijdstip overgestoken moet worden (als het al lukt) want anders wordt het teruglopen naar het westen richting wantij.
Halverwege de terugtocht blijkt een diepe zijtak van de Spruit met steile wanden die daar 3 jaar geleden lag, geheel verdwenen te zijn. Bij SP1 zijn de oevers steil en is het veel te diep. Deze groene ton ligt op de splitsing van de Spruit en een brede zuidtak komend vanuit het ZW die water van het Hornhuizerwad afvoert. Ongeveer 100 m westelijk van de rode ton SP2 is de geul het breedst met vrij vlakke oevers en hier slaagt de oversteek poging net met een diepte van 145 cm bij een waterstand van – 154 cm! In een rechte koers naar de kop van dam 336 met oversteek van de bovengenoemde zijtak van de Spruit met 80 cm stilstaand water (18.08u; waterstand Lauwersoog -150 cm) en een Bokumerpriel met 10 cm naar de Spruit aflopend water (18.14 u; waterstand -148 cm). Het kustdal en de dam lopen uitstekend.
Afstand 16,2 km, duur 3u36 min en gemiddelde snelheid 4,5 km/u.

Conclusie: Het gebied onder de Kromme Elleboog is van een betoverende schoonheid. De heenweg naar de Eilanderbalg is zwaar, maar je wordt rijkelijk beloond. De Spruit is diep maar als de oversteek niet lukt, kun je altijd terug naar het Lutjewad richting wantij.


Ma. 20 april 2020: Voormalige wantij Simonszand, Mothoek

Door Joris Grond

De doorbraak onder Simonszand is van 2012. Omdat ik in 2013 met wadlopen ben begonnen, heb ik de fameuze tochten naar Simonszand niet meer meegemaakt. Na het belopen van de Kromme Elleboog op 8 april jl. is vandaag (maandag 20 april) het doel om het voormalige 'wantij' van Simonszand te belopen dat voor mij dus nog een geheel onbekend gebied is.

Zoals de laatste tijd gebruikelijk is het prachtig weer met een strakblauwe lucht en volop zon. De wind is NO, volgens Windfinder vrij krachtig, 5 bft en volgens het marifoonbericht van het KNMI krachtig, 6 bft. Het zicht is uitstekend.

Vroeg vertrokken omdat ik niet weet wat me noordelijk van de Mothoek te wachten staat. Het kustdal en het gebied tot aan de Eilanderbalg bij de groene ton EB11 staan nog onder een flinke laag water en met de wind schuin tegen is het een zware heenweg.
Langs dam 316 en in het kustdal slik. In het Vierhuizergat 125 cm naar het westen aflopend water exclusief de 20 cm hoge golven (waterstand Lauwersoog op dat moment -52 cm NAP). Direct oostelijk langs LW28 met 70 cm westelijk aflopend water (waterstand -61 cm). De EB11 ligt ongeveer 200 m noordelijk van de Eilanderbalg net op het droge. Oversteek van de Eilanderbalg met 125 cm oostelijk aflopend water (waterstand -89 cm). Langs de EB11 richting de hoge schelpenbanken op het westelijke deel van de Mothoek met hier scherpe Japanse oesters, slik en wiervelden.

Het wantij van de Mothoek is smal en ligt tussen de Eilander Balg en een grote en diepe geul die in het oosten in de Spruit uitmondt. Vrijwel droog over het wantij en richting de ton EB24 over de oostelijke oever van een diepe geul met prachtige schelpenbanken met vooral strandgapers en kokkels en een harde zandbodem. Aan de oever van de nu brede Eilanderbalg tegenover de EB24 een prachtig uitzicht op het oostelijke uiteinde van Schiermonnikoog en in de verte Simonszand en Rottumerplaat.

Langs de oever in oostelijke richting tot aan de brede Spruit gelopen over een strook hoog zand dat doet denken aan de Hiezel op de Engelsmanplaat. Hier veel stuifzand (midden op het wad !) en in de verte is de groene ton SP15 juist zichtbaar. Voor me een enorme ontzag inboezemende watervlakte en na even genoten te hebben van dit schitterende uitzicht keer ik op mijn schreden terug met de wind vol in de rug richting wantij Mothoek.

Noordelijk van de geul boven de Mothoek liggen grote schelpenbanken en in de geul ligt ergens nog een scheepswrak dat Rieks en ik bij een vorige tocht niet konden vinden (2 april 2017). De geul overgestoken ongeveer 400 m oostelijk van het wantij van de Mothoek met 80 cm stilstaand water (waterstand -153 cm). De Kromme Elleboog overgestoken ongeveer 500 m oostelijk van de EB11 met 45 cm stilstaand water (waterstand -152 cm). De terugweg over het nu droge kustdal valt me na deze lange tocht zwaar. De vaargeul bij LW28 ligt droog (waterstand -146 cm) en in het Vierhuizergat 10 cm stilstaand water (waterstand -143 cm).
Afstand 21,5 km, duur 4u47min en gemiddelde snelheid 4,5 km/u.

Conclusie: Lange, zware en spannende tocht naar het voormalig “wantij” van Simonszand. Voor mij een onbekend gebied met prachtige natuur en daar rondlopend voelde ik me een bevoorrecht mens.


Beide tochten op de zeekaart. Rood: 8 april 2020; blauw 20 april 2020
Tracks Joris Grond