W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Klassiekers en primeurs

Ongewone Wadlooptochten

De Postiljon e.a. boeken op WadgidsenWeb 2.1

met 'Mud distribution and landreclamation in the eastern Wadden shallows' - Dr. L.F. Kamps.
En 'Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied' - Dr. L.F. Kamps.
En nieuw onderzoeksschip der zeeën gaat 'RV Wim Wolff' heten.
Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Wageningen University & Research - 2019
Nieuw onderzoeksschiep NWO gaat 'RV Wim Wolff' heten

Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Staatsbosbeheer - 2018

Living Planet Report - Zoute en zilte natuur in Nederland
Wereld Natuur Fonds - 2017

Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder - 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee aanwezige materiële maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen, waarvan diverse op wadlooproutes.

Lopen door en voor Brittannië
Mr. Derk Schortinghuis - 2015

Een Zee van Mosselen
Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede - Project Mosselwad - 2015

Ecologische Atlas van de Waddenzee
Wageningen Universiteit - 2006

Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld - 2003

Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen - 1995

Arenicola - 25 jaar wadlopen
Groninger Wadloopvereniging Arenicola - 1993
Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1 p 1-35
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2 p 36-95
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3 p 96-139
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4 p. 140-182

Ing. R. Klinkhamer, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1987

De Postiljon van De Cocksdorp
Mr. Derk Schortinghuis - 1964

Mud distribution and land reclamation in the eastern Wadden shallows
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1962
Met dank aan Kees Dijkema.

Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 1-48
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 49-93
Kaarten bij Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1956
Met dank aan Kees Dijkema en Willem van Duin.


met info over wadlopen in de Weser, rubriek 6b,
en wadlopen in de Elbe, rubriek 6c.

Totaal in dit overzicht 74 tochten - oversteken.
Niet meegeteld zijn het oneindig aantal mogelijke wadzwerftochten.

In de getijrivieren Ems, Weser en Elbe zijn tenminste zeven riviereilanden lopend bereikbaar.


Langlütjen 1

Criteria

Wadloopoversteken gaan van vaste wal naar eiland, zandplaat, hallig of obstakel of omgekeerd,
of van eiland, zandplaat, hallig of obstakel naar een ander eiland, zandplaat, hallig of obstakel.
Zowel beginpunt als eindpunt van de wadloopoversteek ligt boven gemiddeld hoogwater.
Eiland of hallig is niet met een dam met het vaste land of met een ander eiland verbonden.
De meeste wadloopoversteken kunnen worden gemaakt door human beings met een lengte van 1.70 m of langer.
Engelsmanplaat + Rif en Rottumeroog + Zuiderduinen zijn ieder als één eiland geteld.

Er is onderscheid gemaakt tussen

Klassieke tochten (42 x)
Deze oversteken stonden bij de eerste recreatieve wadlopers (pioniers) omstreeks 1960 in de belangstelling.
Andere mogelijke tochten (19 x)
Omstreeks 1960 niet interessant genoeg gevonden of nog niet bestaand.
Maar wel beloopbaar, bv. Texel - Richel en Griend - Terschelling.
Of het eiland is nieuw, bv. Kachelotplate (ZW van Juist) en Kamperzand (Zeehondenbanken), tussen Terschelling en Ameland. Of blijkt wel een eilandje/zandplaat te zijn: Isern Hinnerk, Blauortsand en Linnenplate (Sleeswijk-Holstein).
Obstakels en kunstmatige eilanden (13 x), nl.
- 11 vuurtorens in het Jade- en Wesergebied (6 tochten)
- de grenspaal in de Dollard vanaf de Kanalpolder (kortste weg) of vanaf Nieuwe Statenzijl
- het forteiland Langlütjen 2 in de monding van de Weser
- het 'Gaseiland' op de Hond in de monding van de Eems
- het vogelbroedeiland Voolhok/Stern ten zuidoosten van de Eemshaven langs de Bocht van Watum
- Baken Binnenrandsel - Borkum
- Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn
- Broedeiland in de kwelder van de Carel Coenraadpolder / Dollard

Niet (meer) opgenomen in de lijst

Noorderhaaks / Razende Bol (NW van Den Helder), Texel, Vlieland, Pellworm en Tertius zijn vanaf de vaste wal niet beloopbaar, het water is te diep.
Noorderhaaks / Razende Bol is evenmin vanaf Texel lopend bereikbaar.
De Hengst tussen Texel en Vlieland.
Deze plaat lijkt beneden gemiddeld hoogwater te liggen, stand van zaken eind 2020.
De op dezelfde wadplaat gelegen Steenplaat ligt royaal boven gemiddeld hoogwater.
Klein Kamperzand (ZO van de Boschplaat van Terschelling).
Deze plaat ligt beneden gemiddeld hoogwater, stand van zaken eind 2020.
Ternaard - Oude Dam Ameland (ten noorden van de veerdam van Holwerd).
De dam ligt beneden gemiddeld hoogwater.
Het Kleine Werkeiland in de Lauwerszee (bij het Vierhuizergat)
en het Grote Werkeiland in de Lauwerszee, nu Lauwersoog.
Tussen 1961 en 1969 door diverse wadlopers belopen, maar het is lang geleden, tijdelijk geweest en de mogelijkheden komen nooit meer terug.
Itzendorfplate ten zuiden van Juist ligt niet meer boven gemiddeld hoogwater.
Scharhörn en Nigehörn staan op de Duitse zeekaart als één eiland weergegeven en worden samen als één eiland gerekend.
Medemsandinsel in de monding van de Elbe is volgens wikipedia.de als eiland verdwenen. Het staat ook niet meer als eiland op de Duitse zeekaart.
Bohrinsel in het Duitse deel van de Dollard,
Langlütjen 1 bij Nordenham,
Helmsand in de Meldorfer Bucht
en Hamburger Hallig zijn met het vasteland verbonden door middel van een dam die is omgeven door een uitgestrekte, hoog gelegen kwelder.
Nordstrandischmoor, Oland, Langeneß, Sylt, Rømø, Mandø.
Deze voormalige eilanden zijn met een dam met het vaste land verbonden.
Peter Meyers Sand en Keldsand bij Fanø liggen volgens een recente Deense zeekaart beneden gemiddeld hoogwater. Het zijn wadplaten en geen zandplaten / eilanden.
Meer oversteken zijn denkbaar bij lage waterstanden, bv. Norderney-Baltrum over het wad.
Idem Norderoogsand-Japsand en Habel-Gröde Appelland bij 'gewone' waterstanden.
Ze zijn niet in de lijst opgenomen.

Wel opgenomen in de lijst

Jordsand (DK): Heiko Oterdoom was er op 30 juni 2015 en Lammert Kwant op 1 augustus 2018.
Heiko Oterdoom: "Het heeft een sikkelvorm en is 15-25 meter op zijn breedst bij een lengte van max. 100 meter. Meeuwen hebben er gebroed en met succes zijn de kuikens opgegroeid. Er waren vloedlijnen langs het eilandje te zien. Er is geen begroeiïng, wel groeit er Engels Slijkgras op het Jordsandwad. Bij de meest normale en enigszins verhoogde vloeden blijft Jordsand droog en is nog steeds een eilandje te noemen, hoe klein dan ook." Er zijn vele wadlooptochten naar Jordsand gemaakt.


Het nieuwe Jordsand, 1 aug. 2018. Foto Lammert Kwant

Simonszand is sinds januari 2012 niet meer lopend bereikbaar. We laten deze tocht op de lijst staan, er zijn talloze wadlooptochten naar Simonszand gemaakt. Medio 2020 zijn er langs een nieuwe route opnieuw een tochten gemaakt van Simonszand naar de vaste wal en omgekeerd.
Een bezoek van Heiko Oterdoom aan Isern Hinnerk (Sleeswijk-Holstein) op 19 juli 2017 bracht aan het licht dat het een enigszins begroeide zandplaat is.

Dynamiek
Vanwege de dynamiek van de Waddenzee verandert een lijst als deze.
Nieuwe wijzigingen zijn waarschijnlijk.


1. Nederland 24 x

Klassiek

• 1. Texel - Vlieland
• 2. Vlieland - Richel
• 3. Griend
• 4. Terschelling
• 5. Ameland
• 6. Engelsmanplaat + Rif
• 7. Schiermonnikoog
• 8. Simonszand + Rif
• 9. Rottumerplaat
• 10. Rottumeroog + Zuiderduinen

Alternatieve mogelijkheden

• 43. Texel - Richel
• 44. Texel - Steenplaat
• 45. Vlieland - Steenplaat
• 46. Steenplaat - Richel
• 47. Griend - Terschelling
• 48. Zwarte Haan - Kamperzand
• 49. Terschelling - Kamperzand
• 50. Ameland - Engelsmanplaat
• 51. Schiermonnikoog - Simonszand
• 52. Rottumerplaat - Rottumeroog

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 53. Spijksterpompen - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern
• 54. Delfzijl - Gaseiland op de Hond
• 55. Broedeiland kwelder Carel Coenraadpolder / Dollard
• 56a. Nwe Statenzijl - Grenspaal 204 Dollard

2. Niedersachsen 19 x

Klassiek

• 11. Borkum
• 12. Lütje Hörn
• 13. Borkum - Lütje Hörn
• 14. Juist
• 15. Norddeich - Memmert
• 16. Juist - Memmert
• 17. Norderney
• 18. Baltrum
• 19. Langeoog
• 20. Spiekeroog
• 21. Wangerooge
• 22. Minsener Oldeoog

Andere mogelijkheden

• 57. Norddeich - Kachelotplate
• 58. Juist - Kachelotplate
• 59. Baltrum - Norderney over buitendelta
• 60. Wangerooge - Minsener Oldeoog

Obstakel

• 56b. Kanalpolder - Grenspaal 204 Dollard
• 61. Baken Binnenrandsel - Borkum
• 62. Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn

3. Tussen Jade en Elbe 11 x

Klassiek

• 23. Alte Mellum
• 24. Großer Knechtsand
• 25. Neuwerk
• 26. Scharhörn - Nigehörn

Obstakel / Kunstmatig eiland

• 63. Jadebusen, vuurtoren:
• Arngaster Leuchtturm
• 64. Oostoever Jade, 2 vuurtorens:
• Leuchtturm Tossens
• Sengwarder Oberfeuer (buiten gebruik)
• 65. Zuidoever Weser, vuurtoren
• Leuchtturm Hohe Weg
• 66. Noordoever Weser, 3 vuurtorens:
• Untereversand Leuchtturm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Neuer Turm (buiten gebruik)
• Meyers Legde Alter Turm (buiten gebruik)
• 67. Zuidoever Weser, 3 vuurtorens:
• Langlütjen Unterfeuer
• Langlütjen Oberfeuer
• Wremerloch Unterfeuer
• 68. Zuidoever Weser, vuurtoren:
• Wremerloch Oberfeuer
• 69. Langlütjen 2 (forteiland)


4. Sleeswijk Holstein 17 x

Klassiek

• 27. Trischen
• 28. Blauort
• 29. Nordstrand - Südfall
• 30. Pellworm - Süderoog
• 31. Pellworm - Süderoogsand
• 32. Pellworm - Hooge
• 33. Hooge - Norderoog
• 34. Hooge - Norderoogsand
• 35. Hooge - Japsand
• 36. Habel
• 37. Gröde Appelland
• 38. Föhr
• 39. Föhr - Amrum

Andere mogelijkheden

• 70. Blauortsand
• 71. Isern Hinnerk
• 72. Linnenplate
• 73. Föhr - Kormoraninsel

5. Denemarken 4 x

Klassiek

• 40. Jordsand
• 41. Fanø
• 42. Langli

Andere mogelijkheden

• 74. Mandø - Koresand

Welke wadlooptochten zijn nog niet gelopen ?

Stand van zaken 23 mei 2018:

Naar het zich laat aanzien zijn met het lopen van de wadlooptochten Kachelotplate - Juist op 2 april 2018
en Lütje Hörn - vasteland op 7 april 2018 jl. de laatste nog nooit gelopen oversteken gemaakt.


6. Bonus: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe

6a. Ems

In de Ems liggen tussen Emden en Leer twee riviereilanden, het Hatzumersand en het Bingumersand.

1. Het Hatzumersand is vanaf de oostelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
André Staal, Harry ten Veen en Johan Lubbers waren er in december 2002,
Lammert Kwant was er 15 maart 2018.
Heiko Oterdoom en Lammert Kwant maakten op 28 november 2018 dezelfde tocht.
Fotoverslag december 2002
Hatzumersand v.v. 15 maart 2018 - verslag
Info Hatzumersand op Wikipedia

2. Het Bingumersand is vanaf de westelijke oever van de Ems lopend bereikbaar.
Lammert Kwant liep op 1 november 2018 naar het Bingumersand op en neer.
Heiko Oterdoom en Lammert Kwant maakten op 10 november 2018 dezelfde tocht.

Info Bingumersand op Wikipedia


6b. Weser

In de Weser liggen tussen Bremerhaven en Bremen twee riviereilanden, de Strohauser Plate en het Ruschsand.

3. De Strohauserplate is vanaf de westelijke oever van de Weser ter hoogte van Rodenkirchen lopend bereikbaar door de zijtak (Schweiburg) van de Weser ter plaatse te doorwaden.
Lammert Kwant was er 27 februari 2019, Heiko Oterdoom op 30 maart 2019.

Info Strohauser Vorländer und Plate op Wikipedia

4. Het Ruschsand (Weserdeicher Sände) is vanaf de westelijke oever van de Weser ten noorden van het dorp Weserdeich lopend bereikbaar door de zijtak (Westergate) van de Weser ter plaatse te doorwaden. De bodem is er verhard met stenen.
Heiko Oterdoom was er 30 maart 2019, Lammert Kwant op 24 april 2019.

Info Ruschsand op Wikipedia


6c. Elbe

In de Elbe liggen tussen Cuxhaven en Hamburg enkele riviereilanden.

5. Het Schwarztonnensand is vanaf de westelijke (= linker)oever van de Elbe lopend bereikbaar.
Heiko Oterdoom was er 29 februari 2016.
Schwarztonnensand v.v. 29 februari 2016 - verslag
Info Schwarztonnensand op Wikipedia

6. Het Bishorstersand is vanaf de oostelijke (= rechter)oever van de Elbe lopend bereikbaar.
Heiko Oterdoom, Melle ten Kate en Joris Grond waren er 21 november 2019.
Bishorstersand v.v. 21 november 2019 - verslag
Info over het nabij gelegen in de Elbe verdronken dorp Bishorst op Wikipedia

7. Böhaken (nabij Hamburg) is vanaf de westelijke (= linker)oever van de Elbe lopend bereikbaar.
Heiko Oterdoom was er 17 augustus 2020.
Böhaken v.v. 17 augustus 2020 - verslag
Info Neßsand op Wikipedia


Aanvullingen/verbeteringen ?
Graag naar redactie dezes.

Lammert Kwant


De wadlooptochten van Menno de Leeuw

Door Menno de Leeuw

Op 24 maart 2015 hield Menno de Leeuw in Rest. Het Booze Wijf te Lauwersoog een lezing voor wadgidsen en andere belangstellenden met als onderwerp 'Alle 62'. De lezing was georganiseerd door de wadlooporganisaties Arenicola en Wadgidsengroep Noord Nederland. Er waren ca. 70 aanwezigen. Aan de hand van foto's op powerpoint amuseerde de Leeuw de aanwezigen ongeveer anderhalf uur met zijn tocht door het internationale Waddengebied.

Hieronder een eerder geschreven verslag.


In de bibliotheek van Lewenborg in Groningen las ik ooit eens een artikel over de eerste Nederlander die alle Schotse Munros had beklommen. Het waren bergen van een zekere hoogte, 283 in getal. Er is een serieuze club bergbeklimmers die alle Munros probeert te beklimmen en als je je doel gehaald hebt, dan kun je een briefje sturen naar een klerk van de Schotse Munroclub en dan krijg je tegen betaling van een gering bedrag een stropdas als bewijs dat je alle Schotse Munros hebt bedwongen. Er is geen enkele controle of je je doel ook werkelijk gehaald hebt. Dat laat men over aan de sportieve eer van een ieder. Hoe sympathiek. Ik was zeer onder de indruk van het doel en hoe sporters er mee om gaan en dacht: "zoiets hebben wij niet". Dat vond ik jammer. Maar ik was net wat serieuzer begonnen met wadlopen en bedacht dat er nog nooit iemand had geprobeerd naar alle Waddeneilanden te lopen. En dit werd vanaf dat moment mijn doel. Vorig jaar, zo'n veertien jaar na het opvatten van mijn plan ben ik er in geslaagd mijn persoonlijk gesteld doel te halen.

Het begon allemaal aan de keukentafel waar ik een grote Bosatlas, een kladblokje en een potloodje had om een lijstje op te stellen van wat dan alle Waddeneilanden moesten zijn. Want niemand kon mij dit toen vertellen. Er was niet een boek met een overzicht van alle eilanden. Alle lijstjes die ik in boeken vond waren allemaal onvolledig naar mijn idee. Sommige eilanden waren niet bekend bij schrijvers over de Wadden. Mijn oorspronkelijke lijstje is in de loop van de tijd bijgeschaafd omdat een aantal eilandjes zo minuscuul zijn dat ik ze aanvankelijk geheel over het hoofd had gezien. Een aantal andere waren verdwenen of geheel niet te voet bereikbaar. Er was veel discussie over wanneer een eiland of een zandplaat wel of niet mee zou tellen en waarom. Dit heeft vooral met het dynamische karakter van het wad te maken. De meeste discussies over dit onderwerp voerde ik met mijn vriend Frank Hensel die in Duitsland gids is en met wie ik in 2005 mijn oversteek van het eiland Borkum naar de vaste wal maakte, nadat we dit sinds 1998 hadden voorbereid. En alle gidsen die ik sprak over dit onderwerp hadden allemaal weer een andere mening over welke eilanden en zandplaten wel of niet mee zouden moeten tellen.

De ergste was wel Lammert Kwant. Ik heb veel respect voor zijn wadlopen en hij heeft me indirect aangespoord tot het lopen van tochten die ik mogelijk anders niet had gedaan. In die zin heeft hij een grote invloed op mij gehad. Volgens mij geldt het andersom ook. Lammert liep vlug van Griend naar de vaste wal nadat hij van mij gegevens over de bodemgesteldheid en geulenpatroon onder Griend had gekregen en eindigde zo zijn reeks alle reguliere eilanden in Nederland vlak voor ik mijn officiële laatste oversteek maakte naar Rottumeroog. Ik was al tig keer naar Rottumeroog gelopen maar was steeds voor het eiland naar de boot gelopen die ons naar Noordpolderzijl bracht. Lammert was wel zo sportief om mij als eerste op zijn site te vermelden als diegene die in dat jaar alle Nederlandse eilanden had gelopen. Maar hij was me net te vlug af. Ook wilde hij van Schiermonnikoog naar Simonszand lopen toen hij hoorde dat ik in tegengestelde richting ging lopen. Hij liet zich door mij inspireren om naar Memmert te lopen en naar gaseiland de Hond. Maar ik zou Lammert nooit als wadlopende concurrent beschouwen. Daarvoor loopt hij veel te veel langer dan ik op het Wad en heb ik te veel respect voor hem. Maar ik vond het wel vermakelijk dat het leek dat hij tochten maakte die ik ook net gedaan had.

Lammert was het duidelijk niet eens met mijn lijst van alle eilanden. Ook hij heeft zijn visie op wat alle eilanden zijn en waarom iets er wel of niet op moet. En vlak voordat ik mijn laatste eiland beliep, namelijk naar Kachelot Plate, plaatste hij op zijn gerespecteerde website zijn lijst met alle eilanden. Hoe ergerlijk, want hierop staan een aantal doelen die niet door mij gelopen zijn. Hoe moet je hier dan mee omgaan? Mijn oplossing was eenvoudig. Ik had mijn eigen lijst opgesteld en dat was mijn persoonlijke doel. En in dat doel ben ik geslaagd. De lijst met eilanden waar ik naar toe gelopen ben telt ondertussen 59 eilanden. Ik kan zeggen dat ik er werkelijk te voet naar toe ben geweest. En er is niemand die mij dit na kan zeggen. En ja, ik heb zeker last van ijdelheid. Ik ben er trots op dat ik mijn eigen gestelde doel heb gehaald. Het heeft me heel veel avonturen gebracht en ontmoetingen die ik niet zou hebben gehad zonder dit doel na te streven. Op verzoek van Olga Baggelaar schrijf ik over mijn avontuur voor de Paadwiizer en ik weet dat ik vele lezers niet of niet zo goed zou hebben leren kennen zonder mijn doel. Met jullie heb ik veel avonturen beleefd. Jullie waren getuige van vele bijzondere tochten. En ik koester de herinnering aan het vele slik en zoute water dat ik met jullie gedeeld heb. Hartelijk dank voor alle kilometers die ik naast jullie mocht lopen. Het was mij een eer.

Aanvankelijk liep ik met mijn vriend Dirk van der Meulen. Voor mij is hij altijd de commando en de joker. Hij haalde me aanvankelijk altijd op om te wadlopen omdat ik geen eigen vervoer had. Naast hem zat ik vaak vele kilometers zwijgzaam in de auto naar Duitsland om er wad te lopen. En de zwijgzame uren voelden altijd goed. De mafkees was zijn schoenen vergeten voor onze eerste retourtocht naar Ameland nadat we een heel seizoen hadden getraind voor deze tocht op naar Terschelling. Hij moest op de retourtocht afhaken. Voor Dirk was het doel van alle eilanden ook niet zo belangrijk als voor mij. En hij vond zijn vrouw in Brunsbüttel waar hij voor zijn dagelijks brood veel op het wad loopt. Met hem en Frank liepen we de eerste verkenningen richting Borkum en naar Wangerooge. En al prutsende ontdekten wij wat een wantij was. Wisten wij veel? We waren voor een groot deel autodidact op het wad. Nu is het je eigen weg vinden op een onbekend stuk (Duits) wad nagenoeg een onderdeel van de opleiding van Wadloopcentrum Fryslan. Wij prutsten maar wat en leerden. Indertijd kreeg ik van gidsen van onze vereniging de vraag of ik dan in Duitsland met een gids liep. Ik antwoordde dat ik immers zelf een gids was en geen gids behoefde. Fronsende blikken waren mijn deel. Inzichten over dat een allround gids zijn eigen weg moet kunnen vinden zijn in de loop van de tijd ook veranderd. Nu is dat een gangbare visie, maar vroeger moest je bekend zijn op een route voor dat je B gids kon worden. Hoe hebben de eerste wadlopers ooit het wadlopen geleerd vraag je je dan af?

Met Frank heb ik altijd een pact gehad over het lopen naar Borkum. Dat was ons doel. Vele jaren hebben we over de voorbereiding gedaan maar het had veel korter gekund. Scripties van studies en vrouwen vertraagden de zaak. Bij een van de verkenningen vanaf Borkum waren we genoodzaakt om op Borkum te overnachten. Frank had connecties met het bezoekerscentrum op Borkum dat in het vuurtorenschip gevestigd is. Wij sliepen in de kooien van het vuurtorenschip en vertrokken in alle vroegte over de Randzel. Ook wilden we het middenstuk verkennen vanaf het Beobachtungsplatform midden op de Randzel. We waren nieuwsgierig wat het voor gevaarte was en wat er boven op was. En dus hebben we met een touwladder en een werpanker à la James Bond ons een weg naar boven gebaand. Toen ik op 30 april bovenop stond telde ik 30 nesten met eieren en kuikens van overwegend aalscholvers en wij besloten er niet te overnachten en keerden terug naar Borkum. Het middenstuk van 6 kilometer was terra incognita en wij waagden in augustus 2005 een oversteek met behulp van een vissersboot in de Oostereems. De visser beloofde ons daar standby te liggen voor een noodgeval. De tegenprestatie was 50 euro en een krat bier. Hij geloofde niet dat wij het zouden redden maar lag conform afspraak op tijd in de geul met zijn verrekijker op ons te wachten. Zijn hulp bleek niet nodig. De Oostereems is niet zo diep als geweest of als men ons wil laten geloven. Maar het kniediepe slikveld van meer dan 3,5 kilometer lang was een van de zwaarste dingen die ik moest overwinnen.

Memorabel zijn de vele eilanden die ik in de zomer van 2007 voor eerst liep. Ik stroopte de kust van Esbjerg af naar het zuiden en werkte heel systematisch. Mijn idee was dat alle nog op te ruimen eilanden steeds dichter bij huis zouden komen te liggen. Ik liep er wel tussen de 15 en 20 nieuwe eilanden, vele solo. Daarbij kwam ik in aanraking met Verein Jordsand en werkte voor deze vereniging twee weken lang als vrijwilliger op Norderoog alleen maar om op die wijze legaal naar Norderoogsand te komen. Ik ben veel op Norderoogsand geweest en was de officieuze postbode tussen Hallig Hooge en Norderoog om bier, tabak, brood, rum en condooms te halen. In 2009 heb ik er nog een zomer als vrijwilliger gewerkt om mijn vrienden weer te zien. Ik ga er vast nog een keer naar toe om landaanwinningswerken te repareren, te zingen en salsa te dansen in het slik.

Met een van de dames die ik daar leerde kennen maakte ik een wandeling naar Grosser Knechtsand. Die tocht werd me bijna letterlijk fataal. In een corridor van geulen waagde ik me te ver met haar en ging letterlijk kopje onder in niet door mij vermoede geul. Even was er paniek maar we brachten onszelf in veiligheid. Hubris leidde tot onverantwoord handelen. Ik dacht dat ik altijd en overal kon wandelen maar ik kreeg van de zee een tik op mijn vingers. Deze tocht vreesde ik daarna zeer maar wist hem uiteindelijk toch te belopen. Het werd evenwel de duurste tocht ooit omdat mijn vriend Heiko Oterdoom niet op Knechtsand wilde overtijen en wij op Karfreitag een berger 900 euro betaalden om ons er weg te halen. Voor een half uur varen betaalden we elk 450 euro! Maar al dit had ik voor mijn doel over en alleen met zo'n stijfkoppigheid kun je zo'n plan voltooien.

De Kachelot Plate was mijn laatste eiland en om er te komen waren verkenningen door borstdiep ijswater nodig. Via Memmert en Juist en vele diepe prielen die ver uit elkaar lagen vonden wij onze weg. Opnieuw was Frank met zijn broer Ralf er bij en ook Heiko. Bij de laatste tocht zijn we naar Norden gereden, hebben een vliegtuig naar Juist genomen, van het vliegveld de paardenkoets over het eiland om vervolgens van Juist, via Memmert naar de Kachelot Plate te lopen. Daar werden we door een berger afgehaald en teruggevaren naar de wal. Voor het welslagen van de tocht waren we onder andere afhankelijk van de snelheid van de paarden op Juist. Een bizarre combi van vervoer was nodig voor deze tocht. Het kostte ons geen boete. De enige die ik ooit kreeg bij al deze piraterij was voor de wandeling naar Rottumerplaat waar ik en passant Wiepke Toxopeus ontmoette. De piratenvlag prijkt op mijn rugzak want zoals Fedde Keegstra, de jurist, mij leerde: de zee is vrij. Het wandelen op zee laat ik mij niet beletten door regels anders dan die van mijn geweten. En ik weet dat ik altijd maximaal zoogperioden en broedperioden gerespecteerd heb. Van de meeste wandelingen heb ik een dagboek bijgehouden, dat ik ooit begonnen ben op aanraden van Bindert Kloosterman, een tip waar ik hem zeer dankbaar voor ben want het is nu een heel bijzonder en voor mij dierbaar document geworden over mijn tochten naar 59 verschillende eilanden.

Wat was nu de mooiste tocht? Als ik naar de zeekaart kijk die boven mijn bureau hangt om een eiland uit te zoeken, dan glijden zoveel herinneringen voorbij en tranen komen bij de herinneringen in mijn ogen en ik weet niet wat de mooiste tocht was. Tot mijn middel in het water, met niets dan zee om mij heen, wetende dat ik hier op eigen benen heb leren lopen en op mezelf vertrouwen. De zee heeft mij sterk gemaakt.

Met Minse liep ik altijd naar de Kalkman. Rare Minse met zijn tuin vol zoutwaterplanten die altijd de boekjes verkoopt voor het Fiskershúske. Oude wijze mannen moesten hem vertellen dat hij niet meer moest gidsen. Dat is verdrietig. Met Roelof heb ik de opleiding vorm gegeven zoals hij nu ingericht is. Het was mijn idee om de opleiding te splitsen en praktijktochten te koppelen aan theorieochtenden. Maar Roelof maakte al het inhoudelijke materiaal. Een zeeman. Willem's humor is onvergetelijk. Zijn grapjes blijf ik vertellen op het wad. En zo blijft Willem op het Wad. Ik zou het leuk vinden als men mij herinnert als de man die als eerste naar alle Waddeneilanden liep.


Overzicht van "firsts", gehele Waddenzee - Menno de Leeuw
In rood staan alle oversteken in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vermeld.

Stand van zaken 8 januari 2020

1 augustus 1991  Schiermonnikoog
2 zaterdag 17 mei 1997  Engelsmanplaat
3 zondag 18 mei 1997  Rottumeroog
4 zondag 8 juni 1997  Spiekeroog
5 zaterdag 14 juni 1997  Ameland (retour)
6 zondag 15 juni 1997  Baltrum
7 zaterdag 5 juli 1997  Simonszand
8 vrijdag 11 juli 1997  Terschelling
9 zaterdag 6 september 1997  Wangerooge
10 donderdag 13 mei 1999  Föhr
11 donderdag 13 mei 1999  Amrum
12 vrijdag 14 mei 1999  Japsand
13 vrijdag 14 mei 1999  Hooge
14 zaterdag 15 mei 1999  Pellworm
15 zondag 16 mei 1999  Süderoog
16 zondag 16 mei 1999  Süderoogsand
17 woensdag 2 augustus 2000  Juist
18 woensdag 2 augustus 2000  Minseneroog
19 vrijdag 4 augustus 2000  Norderney
20 zondag 6 augustus 2000  Langeoog
21 zaterdag 2 september 2000  Rottumerplaat
22 zaterdag 30 september 2000  Alte Mellum
23 maandag 29 juli 2002  Texel - Vlieland
24 zondag 10 juli 2005  Arngast
25 zondag 31 juli 2005  Langlütjen II & I
26 donderdag 18 augustus 2005  Simonszand - Schiermonnikoog
27 maandag 22 augustus 2005  Borkum (vaste wal in 1 tij)
28 vrijdag 13 juli 2007  Fanø
29 maandag 16 juli 2007  Langli
30 dinsdag 17 juli 2007  Keldsand
31 dinsdag 17 juli 2007  Peter Meyers Sand
32 woensdag 18 juli 2007  Mandø
33 donderdag 19 juli 2007  Koresand
34 vrijdag 20 juli 2007  Jordsand
35 zaterdag 21 juli 2007  Rømø
36 maandag 23 juli 2007  Sylt
37 dinsdag 24 juli 2007  Norderoog
38 woensdag 25 juli 2007  Oland
39 woensdag 25 juli 2007  (Oland -) Langenß (- Oland - Dagebüll)
40 donderdag 26 juli 2007  Gröde-Appelland
41 woensdag 1 augustus 2007  Norderoogsand
42 maandag 20 augustus 2007  Habel
43 vrijdag 24 augustus 2007  Nordstrandischmoor
44 zondag 26 augustus 2007  Habel - Hamburger Hallig
45 zondag 30 september 2007  Griend
1 & 2 dinsdag 8 juli 2008  La Roche Tombelaine & Mont Saint Michel
46 woensdag 23 juli 2008  Vlieland - Richel
- donderdag 24 juli 2008  Richel - Vlieland
47 dinsdag 29 juli 2008  Neuwerk
48 woensdag 30 juli 2008  Nigehörn
49 woensdag 30 juli 2008  Scharhörn
50 zaterdag 16 augustus 2008  Südfall
51 zondag 17 augustus 2008  Blauort
52 zondag 19 oktober 2008  Trischen
- maandag 20 oktober 2008  Trischen - wal
53 zaterdag 27 december 2008  Borkum - Lütje Hörn - Borkum
- zaterdag 11 april 2009  Schiermonnikoog - Simonszand
54 zaterdag 27 maart 2010  (Norddeich -) Memmert
55 maandag 5 april 2010  Großer Knechtsand
3 zondag 18 juli 2010  Holy Island of Lindisfarne
56 zaterdag 29 januari 2011  Kachelot Plate
57 zaterdag 12 februari 2011  Kamperzand (Zeehondenbanken) - Zwarte Haan
58 zondag 6 maart 2011  De Hond
- zaterdag 19 maart 2011  Zwarte Haan - Kamperzand (Zeehondenbanken)
59 dinsdag 3 mei 2011  Grenspaal Dollard
- vrijdag 28 december 2012  Rottumeroog - Rottumerplaat
- zaterdag 23 maart 2013  Vlieland - Texel
- zaterdag 29 juni 2013  Overvloeding Texel Vlieland met kroakstoulen
- zondag 19 januari 2014  Rottumeroog naar de wal
- zondag 25 mei 2014  Richel - Vlieland - Richel
- zondag 8 juni 2014  Kamperzand (Zeehondenbanken) - Terschelling
60 zaterdag 12 juli 2014  Horsbornzand - Rottumeroog
- zondag 21 september 2014  Griend - vaste wal
61 & 62 zaterdag 29 november 2014  Südeversand (Meyers Legde Neuer Turm
 & Untereversand-Leuchtturm)
63 zaterdag 27 december 2014  Südeversand (Meyers Legde Alter Turm
 & Meyers Legde Neuer Turm)
64 zondag 15 februari 2015  Vlieland - Hengst
- zondag 22 maart 2015  Het Bultje
4 woensdag 29 april 2015  Chiswick Eyot
65 maandag 6 juli 2015  Leuchtturm Hohe Weg (en v.v.)
66 zaterdag 12 juli 2015  Steenplaat - Texel
5 woensdag 22 juli 2015  St Michael's Mount
6 donderdag 23 juli 2015  Asparagus Island
7 dinsdag 28 juli 2015  Eilean Tioram
8 woensdag 29 juli 2015  Eilean a Bhealaidh / Eilean Mor
9 woensdag 29 juli 2015  Eilean na Craoibhe (The Tree Island)
10 woensdag 29 juli 2015  An Caol
11 vrijdag 31 juli 2015  Eilean Mor
12 vrijdag 31 juli 2015  Eilean nan Gad
67 woensdag 12 augustus 2015  Richel - Steenplaat (en v.v. na overnachting)
68 zaterdag 31 oktober 2015  Sengwarder Oberfeuer (en v.v.)
69 zaterdag 11 juli 2015  Föhr - Kormoraninsel
- zaterdag 12 november 2016  Texel - Steenplaat
- zaterdag 25 maart 2017  Terschelling - Kamperzand (Zeehondenbanken)
13 vrijdag 1 september 2017  Cramond Island
70 zondag 24 september 2017  Horsbornzand - Rottumerplaat
71 zondag 7 januari 2018  Norddeich - Kachelotplate
- zaterdag 17 maart 2018  Borkum
72 maandag 2 april 2018  Blauortsand (& Blauort)
- vrijdag 6 april 2018  Vaste wal - Lütje Hörn
- zaterdag 7 april 2018  Lütje Hörn - Vaste wal
- donderdag 8 november 2018  Staatlich geprüfter Wattführer Norderney, Baltrum,
 Langeoog, Spiekeroog en Minseneroog geworden
73 zaterdag 1 december 2018  Vogelbroedeiland Voolhok/Stern
74 zondag 16 december 2018  Terschelling - Klein Kamperzand v.v.
75 zondag 17 februari 2019  Heringseiland (vogelbroedeiland kwelder
 Carel Coenraadpolder Dollard)
- maandag 18 februari 2019  (Minseneroog en voor het eerst doorgelopen naar) Oldoog
- vrijdag 22 februari 2019  Steenplaat - Vlieland
- zaterdag 23 februari 2019  Vlieland - Steenplaat
76 zondag 21 juli 2019  Linnensand
77 maandag 22 juli 2019  Isern Hinnerk
14 woensdag 31 juli 2019  Burrow Island
15 zondag 4 augustus 2019  Little Eye
16 zondag 4 augustus 2019  Middle Eye
17 zondag 4 augustus 2019  Hilbre Island
18 dinsdag 6 augustus 2019  Sheep Island
19 dinsdag 6 augustus 2019  Piel Island
- donderdag 8 augustus 2019  Piel Island - Walney Island
78 zaterdag 28 december 2019  Texel - Richel
 

Lopers van alle klassieke (en andere) wadlooptochten in NL


0. De 10 'klassieke' wadlooptochten in NL


De 10 klassieke wadlooptochten van Nederland

Toen het recreatieve en toeristische wadlopen in de belangstelling kwam te staan (1957 - 1963) waren er in Nederland 10 wadloopoversteken waar de aandacht naar uitging.

 1. Texel - Vlieland
 2. Vlieland - Richel
 3. Griend
 4. Terschelling
 5. Ameland
 6. Engelsmanplaat
 7. Schiermonnikoog
 8. Simonszand
 9. Rottumerplaat
 10. Rottumeroog

Deze tochten zijn / waren alle in beide richtingen mogelijk. Ze kunnen nu de 'Klassieke Wadlooptochten van Nederland' worden genoemd. De tocht vanaf de vaste wal naar Simonszand en omgekeerd was sinds januari 2012 niet meer mogelijk maar is in de zomer van 2020 langs een nieuwe, diepe route opnieuw enkele keren gelopen.


1. Klassiekers in één van beide richtingen
De 10 klassieke wadloopoversteken zijn in tenminste één van beide richtingen gelopen door
 • Jaap Buwalda, reeks voltooid omstreeks 1964
 • Jan Abrahamse, reeks voltooid omstreeks 1964
 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2001
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2008
 • Lammert Kwant, reeks voltooid in 2008
 • Rob Schmutzler, reeks voltooid in 2010
 • Theo Tadema, reeks voltooid in 2011
 • Robert Hempenius, reeks voltooid in 2013
 • Kees Rodenburg, reeks voltooid in 2014
 • Leendert Oterdoom, reeks voltooid in 2019 (behalve Simonszand)
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2020
 • Tim Abelen, reeks voltooid in 2020
 • Ben Verbree, reeks voltooid in 2020


Jaap Buwalda en Jan Abrahamse 'op weg van Texel naar Vlieland' - 13 oktober 1962
De foto is mogelijk bij een andere gelegenheid gemaakt.

Bron Archief Jaap Buwalda.


2. Klassiekers in beide richtingen
De 10 klassieke oversteken zijn in beide richtingen gelopen door
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2014
 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2015
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2020
 • Tim Abelen, reeks voltooid in 2020
 • Ben Verbree, reeks voltooid in 2020


Heiko Oterdoom (l) en Menno de Leeuw in vooroorlogse outfit voor aanvang van een tocht naar Rottumeroog - 14 juni 2014.
Foto Robert van der Kroef


3. Andere mogelijke oversteken
Varianten op deze klassieke tochten en andere mogelijke oversteken in NL (vice versa):
 1. Texel - Richel
 2. Texel - Hengst (zandplaat tussen Texel en Vlieland)
 3. Vlieland - Hengst
 4. Richel - Hengst
 5. Texel - Steenplaat (zandplaat tussen Texel en Vlieland)
 6. Vlieland - Steenplaat
 7. Richel - Steenplaat
 8. Zwarte Haan Fr.- Kamperzand (Zeehondenbanken, zandplaat tussen Ameland en Terschelling)
 9. Terschelling - Kamperzand
 10. Ameland - Engelsmanplaat
 11. Schiermonnikoog - Simonszand (sinds januari 2012 niet meer mogelijk)
 12. Rottumerplaat - Rottumeroog
 13. Delfzijl - Gaseiland op zandplaat De Hond (kunstmatig eiland in de monding van de Eems)
 14. Spijkersterpompen/Oostpolderzijl - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern (kunstmatig eiland)

Deze 14 wadloopoversteken zijn in tenminste één van beide richtingen gelopen door

 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2018

13 van de 14 wadloopoversteken zijn in beide richtingen gelopen door

 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2021 (behalve Schiermonnikoog - Simonszand)

4. Twintig Wadlooptochten in de Westelijke Waddenzee


2 x 10 wadloopoversteken in de Westelijke Waddenzee

Met het ontstaan van de zandplaten Hengst + Steenplaat en Kamperzand zijn er op dit moment
2 x 10 = 20 verschillende oversteken mogelijk in de Westelijke Waddenzee.

 1. Texel - Vlieland (29 km)
 2. Vlieland - Richel (14 km)
 3. Zwarte Haan (vasteland) - Terschelling (17 km)
 4. Koehool (vasteland) - Griend (18 km)
 5. Texel - Hengst of Steenplaat (35 km)
 6. Richel - Hengst of Steenplaat (22 km)
 7. Vlieland - Hengst of Steenplaat (19 km)
 8. Texel - Richel (30 km)
 9. Zwarte Haan Fr. - Kamperzand (Zeehondenbanken) (16 km)
 10. Terschelling - Kamperzand (16 km)

Alle 20 tochten zijn gelopen door

 • Kees Rodenburg, reeks voltooid in 2012
 • Ben Verbree, reeks voltooid in 2012
 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2017
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2020
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2020


Wadlooptocht van Texel naar Richel - 28 december 2019.
Foto Peter Laagland


Aanvullingen/verbeteringen ?
Graag naar redactie dezes.

Lammert Kwant


Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?

met Norderney - Baltrum v.v. over de buitendelta van het zeegat Wichter Ee, 20 okt. 2023, rubriek 46


 
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
En door wie ?
In onderstaande tabellen een overzicht van de Nederlandse Waddeneilanden en zandplaten en het gebied van Borkum, Lütje Hörn, Juist en Memmert.

Niet alles is bekend.
Opmerkingen, correcties, aanvullingen graag (als het kan gedocumenteerd) naar redactie dezes.

1. Texel - Vlieland (29 km)
Texel - Vlieland,
1e keer in 2 tijen,
overvloeding in rubberboot
 
Za. 13 -
zo. 14 okt. 1962
Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Meer info
Texel - Vlieland,
1e keer in 2 tijen,
overvloeding in stoelen van bamboestokken en visnet
Za. 29 -
zo. 30 juni 1963
Derk Schortinghuis
Wouter Joenje
Gijs van Gortel
Roelof IJbema
Lieuwe Blanksma
Frans Ditzel
Emiel van Moerkerken
Cees van der Burgt
Frits Aberson
Fop Smit
Wilto Groenendaal
Meer info

Filmverslag

Verslag in 'De Postiljon
van De Cocksdorp'
,
blz. 63-128

Texel - Vlieland,
1e keer in één tij
Vr. 6 okt. 1972 Boris de Jongh
Pieter Lakeman
Joks Langenberg
Meer info
Overzicht alle tochten
Vlieland - Texel Vr. 15 aug. 1975 Cor van den Arend
Jan Laan
Cees Baarveld
Meer info
 
Overzicht alle tochten


2. Vlieland - Richel (14 km)
Vlieland - Richel Di. 24 juli 1962 Jaap Buwalda
Fokke Dijksterhuis
Meer info
Richel - Vlieland Zo. 16 juni 1974 Frans Visser
Kees Wevers
Meer info
Vlieland Richel v.v. in één tij Za. 8 april 1978 Jaap Oudman
Martin van der Wijk
Lammert Kwant
Meer info
 
Overzicht alle tochten
Richel - Vlieland v.v. in één tij Zo. 25 mei 2014 Menno de Leeuw
Kees Wevers
Meer info


3. Griend (18 km)
Naar Griend Zo. 31 mei 1964 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Lieuwe Blanksma
Wouter Joenje
Peter van Lookeren - Campagne
Wim Sikken
Roelof IJbema
Meer info
 
Overzicht alle tochten
Griend -
Vaste wal
Do. 26 juli 1962 Derk Schortinghuis
Cees van der Burgt
Frans Ditzel
L. van der Krieke
Roelof IJbema
Meer info
 
Verslag in 'De Postiljon
van De Cocksdorp'
,
blz. 115-116
 
Overzicht alle tochten
Vaste wal - Griend v.v. in één tij Wo. 28 november 2018 Peter Laagland Meer info
Griend - Vaste wal v.v. in één tij Ma. 10 januari 2022 Peter Laagland Meer info pm.


4. Terschelling (17 km)
Naar Terschelling 1600 - 1929 Talloze oversteken over het ijs van het vasteland naar Terschelling Meer info
Wadlopen:
Za. 1 juli 1961
Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Johannes van der Waals
Meer info
Verslag
Terschelling -
Vaste wal
1600 - 1929 Talloze oversteken over het ijs van Terschelling naar de vaste wal Meer info
Wadlopen:
Za. 20 juni 1959
Derk Schortinghuis
J.A. Mulock Houwer
Jan Kok
L.H. Mekel
H.J. Amendt
Gijs van Gortel
Flip van Ommeren
A. Barentz
Meer info

Verslag in 'De Postiljon
van De Cocksdorp'
,
blz. 92-100

Zwarte Haan Fr. -
Terschelling v.v.
in één tij
Zo. 3 sept. 2017 Peter Laagland Meer info
Terschelling -
Vaste Wal Fr. v.v.
in één tij
Za. 3 dec. 2022 Peter Laagland Meer info
Zwarte Haan Fr. -
Terschelling
via Groot Kamperzand/
Zeehondenbanken
Zo. 25 febr. 2018 Peter Laagland Meer info
Terschelling -
Zwarte Haan
via Groot Kamperzand/
Zeehondenbanken
Di. 14 april 2020 Peter Laagland Meer info
Terschelling -
Zwarte Haan
via Klein Kamperzand
Za. 16 dec. 2018 Peter Laagland Meer info
Zwarte Haan -
Terschelling
via Klein Kamperzand
Za. 21 maart 2020 Peter Laagland
Ben Verbree
Meer info


5. Griend - Terschelling (35 km)
Griend -
Terschelling
Omstreeks 1974 Willem Schober Meer info pm.
Vr. 28 juni 2019 Ben Verbree Verslag
Terschelling -
Griend
Zo. 22 maart 2020 Peter Laagland Meer info


6. Ameland (8 - 11 km)
Naar Ameland Vanaf 1600 Talloze oversteken over het ijs van het vasteland naar Ameland Meer info
Wadlopen:
Misschien op
Zo. 27 maart 1808

 
Zomer 1846

 
 
Jacobus Meijer
en 2 anderen

Pastoor JHM Westers

 
 
Meer info
Ameland -
Vaste wal
Vanaf 1600 Talloze oversteken over het ijs van Ameland naar het vasteland Meer info
Wadlopen:
Misschien
Zomer 1846

Vr. 14 april 1911

 
Di. 28 mei 1957

 
 
Pastoor JHM Westers

Tjeerd Dirks Metz
Jitze Posthumus

ds. Dirk van Dijk
Dirk Huismans
Piet Bloem

 
 
Meer infoMeer info over een latere tocht
Vaste wal -
Ameland v.v.
in één tij
Winter 1928-1929 Diverse ijstochten Meer info
Wadlopen:
misschien op
Vr. 21 april 1978
 
 
Jaap Oudman
Lammert Kwant
 
 
Meer info pm.
Ameland - Vaste wal v.v. in één tij Winter 1928-1929 Diverse ijstochten Meer info


7. Engelsmanplaat (6 km)
Naar Engelsmanplaat Van alle tijden ! Vissers, schelpen-
vissers, jutters, eierzoekers
Meer info vanaf 1700
Engelsmanplaat -
Vaste wal
Van alle tijden ! Zie boven Meer info vanaf 1700
Vaste wal - Engelsmanplaat v.v. in één tij Van alle tijden !
 
Zie boven
 
Meer info vanaf 1700
Recreatief :
aug. 1916
 
Jelle van Kuiken
Sape Schregardus
 
Meer info
Engelsmanplaat - Vaste wal v.v. in één tij Sinds voorjaar 1973 Ron Mes
Rob Schuckard
en Harry Smit ??
Vogelwachters van Engelsmanplaat
Meer info pm.


8. Schiermonnikoog (9 - 11 km)
Naar Schiermonnikoog Vanaf de Middeleeuwen De schiere monniken van het klooster Claerkamp en talloze tochten over het ijs Meer info
Recreatief :
Wo. 7 aug. 1929
 
Mw. K. Brugmans
Annie Klein
M.J. Zijlma
D.R. Mansholt
K. Sterkenburg
B. Zetsma
D. Mansholt
 
Meer info
Schiermonnikoog -
Vaste wal
Vanaf de Middeleeuwen De monniken, zie boven, en talloze tochten over het ijs Meer info
Recreatief:
Zo. 23 juni 1957
 
Jaap Buwalda
Felix Sutorius
 
 
Meer info
Vaste wal - Schiermonnikoog v.v. in één tij Vanaf de Middeleeuwen De monniken ?
zie boven
 
Tijdens ijswinters 1929 en 1963
 
Div. groepen Meer info
Schiermonnikoog -
Vaste wal v.v. in één tij
Vanaf de Middeleeuwen De monniken ?
zie boven
 
 


9. Simonszand (11 km)
    Sinds medio 2020 kan deze tocht door diep water weer worden gelopen
Naar Simonszand Rond 1935 Gerrard Meijer e.a.
Fietstochten Simonszand v.v.
Meer info
Zomer 1941 Luitje Gerrit Dijkhuis en ... (onbekend) Meer info
Do. 4 juni 1959 Jaap Buwalda
Bas Roodnat
Meer info
Simonszand -
Vaste wal
Rond 1935 Gerrard Meijer e.a.
Fietstochten Simonszand v.v.
Meer info
Zomer 1941 Luitje Gerrit Dijkhuis en ... (onbekend) Meer info
Do. 4 juni 1959 Jaap Buwalda
Bas Roodnat
Meer info
Vaste wal - Simonszand v.v. in één tij Rond 1935 Gerrard Meijer e.a.
Fietstochten Simonszand v.v.
Meer info
Zomer 1941 Luitje Gerrit Dijkhuis en ... (onbekend) Meer info
Do. 4 juni 1959 Jaap Buwalda
Bas Roodnat
Meer info


10. Rottumerplaat (15 km)
Naar Rottumerplaat Zo. 5 juli 1959 Jaap Buwalda
Felix Sutorius
Jan Abrahamse
Meer info
Rottumerplaat - Vaste wal Zo. 17 juni 1962 Derk Schortinghuis
Lieuwe Blanksma
Wilto Groenendaal
Cees van der Burgt
Gijs van Gortel
Roelof IJbema
Cees Stapel
C.B. Tilanus
Frans Ditzel (??)
Verslag
Vaste wal - Rottumerplaat v.v. in één tij Zo. 23 maart 2003 Peter van Haastert
Stephan de Valk
Meer info
Rottumerplaat - Vaste wal v.v. in één tij Za. 23 februari 2019 Ben Verbree Verslag


11. Rottumeroog (11 km)
Naar Rottumeroog 18e eeuw ? Voogden Rottumeroog e.a. Meer info
Recreatief :
Wo. 14 juni 1939
 
Derk Schortinghuis
Ate Meijer
Jopie Reyntjes
Rein Weisfelt
 
Meer info
Rottumeroog -
Vaste wal
Tussen
1706 en 1717
Knecht van
Donough McCarthy,
de Ierse graaf van
Clancarty
 
Meer info
Vaste wal - Rottumeroog v.v. in één tij 1e of 2e tocht:
Wo. 6 maart 1963
 
Jaap Buwalda Meer info
1e of 2e tocht:
Enkele dagen eerder (of later)
Lieuwe Blanksma
Wilto Groenendaal
Wouter Joenje
 
3e tocht:
Zo. 5 maart 1967
Kees Dijkema
Paul Dijkstra
 
Verslag
Rottumeroog -
Vaste wal v.v. in één tij
18e eeuw ? Voogden Rottumeroog ?? Meer info
Do. 25 maart 2020 Ben Verbree Meer info


12. Texel - Richel (30 km)
Texel - Richel,
1e keer in 2 tijen,
overvloeding in rubberboot
 
Za. 22 -
zo. 23 april 1978
Kees Wevers
Frans Visser
Meer info
Texel - Richel,
1e keer in één tij
Ma. 10 april 2011 Kees Rodenburg
Ben Verbree
Meer info
Verslag
Overzicht alle tochten
Richel - Texel Wo. 19 juli 2006 Kees Wevers
Verslag


13. Texel - Hengst (35 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Texel - Hengst Za. 6 aug. 2011 Kees Wevers
Kees Rodenburg
Ben Verbree
Meer info
Verslag
Hengst - Texel Wo. 21 maart 2012

Do. 22 maart 2012

Kees Wevers

Kees Rodenburg
Ben Verbree

Meer info

Verslag


14. Vlieland - Hengst (20 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Vlieland - Hengst Vr. 3 juni 2011 Kees Wevers
Kees Rodenburg
Ben Verbree
Meer info
Verslag
Hengst - Vlieland Di. 12 juli 2011 Kees Wevers Verslag van een latere tocht


15. Richel - Hengst (22 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Richel - Hengst Ma. 1 aug. 2011 Kees Wevers Meer info
Verslag van een latere tocht
Hengst - Richel Di. 2 aug. 2011 Kees Wevers Verslag van een latere tocht


16. Hengst - Steenplaat (2 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Hengst - Steenplaat Do. 24 juli 2014 Kees Wevers Meer info pm.
Steenplaat - Hengst Do. 24 juli 2014 Kees Wevers Meer info pm.


17. Texel - Steenplaat (35 km)
Texel - Steenplaat Do. 11 juni 2015 Kees Wevers Meer info pm.
Steenplaat - Texel Za. 11 juli 2015 Menno de Leeuw
Meng Li
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.


18. Vlieland - Steenplaat (22 km)
Vlieland - Steenplaat Ma. 16 maart 2015 Kees Wevers Meer info pm.
Steenplaat - Vlieland Za. 18 april 2015 Kees Wevers Meer info pm.


19. Richel - Steenplaat (22 km)
Richel - Steenplaat Wo. 12 aug. 2015 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.
Steenplaat - Richel Do. 13 aug. 2015 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.
Steenplaat - Richel v.v. in 1 tij via Hengst Za. 26 febr. 2022 Peter Laagland
Ben Verbree
Meer info


20. Vaste wal - Groot Kamperzand (Zeehondenbanken) (16 km)
      (tussen Terschelling en Ameland)
Vaste wal -
Groot Kamperzand
Za. 19 maart 2011 Menno de Leeuw
Johanne Leeman
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Meer info en verslag
Groot Kamperzand - Vaste wal Za. 12 febr. 2011 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Meer info
Vaste wal -
Groot Kamperzand v.v. in één tij
Ma. 20 april 2020 Peter Laagland Meer info


21. Terschelling - Groot Kamperzand (Zeehondenbanken) (16 km)
Terschelling - Groot Kamperzand Zo. 22 juli 2012 Kees Rodenburg
Ben Verbree
Verslag
Groot Kamperzand - Terschelling Ma. 23 juli 2012 Kees Rodenburg
Ben Verbree
Verslag
Terschelling -
Groot Kamperzand v.v. in één tij
Ma. 13 april 2020 Peter Laagland Meer info


22. Groot Kamperzand - Griend (40 km)
Groot Kamperzand - Griend Zo. 6 okt. 2019 Peter Laagland Meer info


23. Vaste wal - Klein Kamperzand (18 km) (tussen Terschelling en Ameland)
      Klein Kamperzand ligt in 2020 beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Vaste wal - Klein Kamperzand Za. 21 maart 2020 Peter Laagland
Ben Verbree
Meer info
Klein Kamperzand - Vaste wal Za. 16 dec. 2018 Peter Laagland Meer info


24. Terschelling - Klein Kamperzand (12 km)
      Klein Kamperzand ligt in 2020 beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Terschelling - Klein Kamperzand Za. 16 dec. 2018 Peter Laagland
Menno de Leeuw
Meer info
Klein Kamperzand - Terschelling Za. 16 dec. 2018 Menno de Leeuw Meer info
Klein Kamperzand - Terschelling v.v. in één tij Za. 16 dec. 2018 Menno de Leeuw Meer info


25. Ameland - Engelsmanplaat (19 km)
Ameland - Engelsmanplaat Wo. 12 juli 1972 Dick van der Zee
A. Halma
Meer info
Engelsmanplaat - Ameland Do. 23 april 2015 Heiko Oterdoom
Joris Grond
Verslag


26. Westpolder - Werkeiland Lauwersoog (7 km)
Westpolder - Werkeiland Lauwersoog Za. 22 sept. 1962 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Fokke Dijksterhuis
G. Wams
Meer info
Verslag
Werkeiland Lauwersoog - Westpolder Za. 22 sept. 1962 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Fokke Dijksterhuis
G. Wams
Meer info
Verslag
Westpolder - Werkeiland Lauwersoog v.v.
in één tij
Za. 22 sept. 1962 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Fokke Dijksterhuis
G. Wams
Meer info
Verslag


27. Schiermonnikoog - Simonszand (18 km)
      sinds januari 2012 kan deze tocht niet meer worden gelopen
Schiermonnikoog - Simonszand Zo. 21 juni 1992 Eduard Verhoef
Kees Wevers
Meer info pm.
Simonszand - Schiermonnikoog Do. 29 juli 1982 Lammert Kwant Meer info pm.


28. Schiermonnikoog - Rottumerplaat (39 km)
Schiermonnikoog - Rottumerplaat Zo. 12 aug. 2018 Ben Verbree Meer info
Rottumerplaat - Schiermonnikoog Dd. pm 2021 Ben Verbree
Peter Laagland
Meer info pm.


29. Schiermonnikoog - Rottumeroog (37.5 km)
Schiermonnikoog - Rottumeroog Za. 23 sept. 2017 Ben Verbree Meer info
Rottumeroog - Schiermonnikoog Dd. pm 2021 Ben Verbree
Peter Laagland
Meer info pm.


30. Rottumerplaat - Zuiderduinen / Rottumeroog (resp. 13 en 15 km)
Rottumerplaat - Rottumeroog Za. 27 aug. 1983 André Staal
Robert vd Burgh
Meer info pm.
Zuiderduinen - Rottumerplaat Za. 16 nov. 2002 John Bakker
Marcel Jonker
Meer info
Rottumeroog - Rottumerplaat Vr. 28 dec. 2012
(nachttocht)
Menno de Leeuw
Leendert Oterdoom
Meer info pm.
Rottumeroog - Rottumerplaat v.v. in één tij Do. 26 maart 2020 Ben Verbree Meer info


31. Oostpolder - Werkeiland EGD Eemshaven (2 km)
Oostpolder - Werkeiland EGD Eemshaven v.v. 1970, 1971 Ties Sikkema
en vele anderen
Meer info


32. Spijksterpompen/Oostpolderzijl - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern (700 m)
Oostpolderzijl - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern v.v. Za. 16 mei 2017 Rienk Dijkstra Meer info
Vogelbroedeiland Voolhok/Stern - Oostpolderzijl v.v. Zo. 24 oktober 2021 Peter Laagland Meer info


33. Vogelbroedeiland Voolhok/Stern - Gaseiland op de Hond (20 km)
Voolhok/Stern - Gaseiland Hond Do. 3 maart 2022 Peter Laagland Meer info
Gaseiland Hond - Voolhok/Stern Vr. 4 maart 2022 Peter Laagland Meer info


34. Delfzijl - Gaseiland op de Hond (8.5 km)
Delfzijl - Gaseiland Hond Zo. 6 maart 2011 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Lammert Kwant
Meer info
Gaseiland Hond - Delfzijl Vr. 4 maart 2011 Kees Wevers
Lammert Kwant
Meer info
Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij Di. 19 april 2011 Lammert Kwant Meer info
Gaseiland Hond - Delfzijl v.v. in één tij Za. 29 juni 2019 Peter Laagland Meer info

 

35. Vaste wal - Lütje Hörn (19 km)
Vaste wal -
Lütje Hörn
(en volgende tij door naar Borkum
Ma. 17 mei -
Di. 18 mei 1976
Kees Dijkema
Nico Bakker
George Smallenbroek
Meer info
Verslag
Pers
Lütje Hörn -
Vaste wal
Za. 7 april 2018 Menno de Leeuw
Peter Laagland
Meer info


36. Vaste wal Ostfriesland - Lütje Hörn - Borkum (2 tijen) (31 km)
Naar Borkum,
via Lütje Hörn
in 2 tijen
 
Ma. 17 mei -
Di. 18 mei 1976
Kees Dijkema
Nico Bakker
George Smallenbroek
Meer info
Verslag
Pers
Borkum -
Vaste wal
via Lütje Hörn
in 2 tijen
 
Do. 21 maart -
Vr. 22 maart 2019
Joris Grond
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Kattenkwaad onder Borkum


37. Vaste wal - Borkum (25 km)
Naar Borkum
in één tij
 
Za. 17 maart 2018 1e groep
Menno de Leeuw
Ralf Hensel
Peter Laagland
 
2e groep
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
en verslag
Borkum -
Vaste wal
Ma. 22 aug. 2005 Menno de Leeuw
Frank Hensel
Meer info


38. Borkum - Lütje Hörn (12 km)
Borkum - Lütje Hörn Za. 6 april 1974 Nico Bakker
Wim Bastiaanse
Kees Dijkema
Meer info
Za. 27 juli 1974 Lieuwe Blanksma
Lourens Penning
Ekko Smith
Meer info
Lütje Hörn - Borkum Zo. 7 april 1974 Nico Bakker
Wim Bastiaanse
Kees Dijkema
Meer info
Zo. 28 juli 1974 Lieuwe Blanksma
Lourens Penning
Ekko Smith
Meer info
Borkum - Lütje Hörn
v.v. in één tij
Do. 10 juni 1982 Lammert Kwant Meer info pm.


39. Borkum - Baken Binnenrandsel (16.5 km)
Borkum -
Baken Binnenrandsel
 
Di. 17 april 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Baken Binnenrandsel
- Borkum
 
Zo. 3 januari 2016 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Kees Wevers
Meer info


40. Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn (11 km)
Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn Di. 16 februari 2016 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Lütje Hörn - Baken Binnenrandsel Di. 16 februari 2016 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn v.v. in één tij Di. 16 februari 2016 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info


41. Manslagt (vaste wal) - Baken Binnenrandsel (15 km)
Manslagt -
Baken Binnenrandsel
 
Di. 20 november 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Baken Binnenrandsel
- Manslagt
 
Za. 19 mei 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info


42. Norddeich - Juist (11 km)
Norddeich - Juist Winter 1929 Over het ijs was Juist te voet en per auto te bereiken. Meer info
Zomer 1968 Werner Strüp
en verloofde
Meer info
Juist - Norddeich September 1959 Derk Schortinghuis
en 3 anderen
De Postiljon,
p. 102 - 107


43. Norddeich - Memmert (18 km) - Juist (25 km)
Norddeich -
Memmert
1960,
datum onbekend
2 Duitse wadlopers,
namen onbekend
Meer info
Za. 15 mei 1965 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Reinau Poppinga
Trinie Oosterhuis
Wim Sikken
Garmt Wiebenga
Frans Fiscalini
Meer info
Memmert -
Norddeich
Zo. 11 juni 1972 Lieuwe Blanksma
Lourens Penning
Meer info
Norddeich -
Memmert - Juist
Zo. 25 april 2010 Lammert Kwant Meer info

 

44. Norddeich - Kachelotplate (24 km)
Norddeich - Kachelotplate Zo. 7 januari 2018 Menno de Leeuw
Kees Wevers
Heiko Oterdoom
Peter Laagland
Tim Abelen
Meer info
Verslag
Kachelotplate - Norddeich Zo. 30 april 2017 Kees Wevers
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Meer info
Verslag

 

45. Juist - Kachelotplate (12 km)
Juist - Kachelotplate Za. 29 januari 2011 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
en 2 Duitse collega's
Meer info
Kachelotplate - Juist Ma. 2 april 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.


46. Norderney - Baltrum via de buitendelta van het zeegat Wichter Ee (3 km)
Baltrum - Norderney via buitendelta Omstreeks 1950 Een Duitse dame en heer, namen onbekend Meer info pm.
1997 Heinz Kegler
Erhard Bode e.a.
Meer info pm.
Za. 3 april 1999 Wim Sikken
Heinz Kegler
Erhard Bode e.a.
Meer info pm.
Norderney - Baltrum via buitendelta Vr. 20 oktober 2023 Heiko Oterdoom en Peter Laagland Meer info
Norderney - Baltrum via buitendelta v.v.
in één tij
Vr. 20 oktober 2023 Heiko Oterdoom en Peter Laagland Meer info

Link naar Sitemap met krantenartikelen, verslagen e.d. op WadgidsenWeb