W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Calendaria Historische Wadlooptochten naar HET RIF van Engelsmanplaat

Ongewone Wadlooptochten

Historische Wadlooptochten naar HET RIF van Engelsmanplaat

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal


1975 tot heden

1975 Op 11 juni liepen Gerard Mast, Ypke Bouma en Pier Soepboer een verkenning voor een oversteek naar het Rif.
1975 Op 28 juli liepen Gerard Mast uit Wierum, Ypke Bouma uit Menaldum en Pier Soepboer uit Holwerd langs de westkant van het Smerig Gat naar het Rif noordelijk van de Engelsmanplaat. Per kano van de vogelwachters werden ze daarna naar de Engelsmanplaat gehaald.

Bron: André Staal 2013 - 2021.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Het Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.