W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Calendaria Historische Wadlooptochten in de voormalige ZUIDERZEE

Ongewone Wadlooptochten

Historische Wadlooptochten in de voormalige ZUIDERZEE

Interessante wadlooptochten naar Schokland in de voormalige Zuiderzee.
Bij sterke aflandige wind vallen delen van de voormalige Zuiderzee droog.
In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal


1657 - 1932 (gereedkomen Afsluitdijk)

1657 In oktober werd van Schokland naar de Friese kust gelopen, deze oversteek werd mogelijk door extreme verlagingen door harde oostenwind.
1839 Op 8 april liepen enkele inwoners van de stad Kampen tijdens een extreme verlaging naar Schokland.

1932 - heden

 
Wandelaars op het drooggevallen Muiderzand bij Muiderberg 9 februari 2020
2020 Tijdens een stormachtige ZZW-wind viel de zeebodem van de voormalige Zuiderzee bij Muiderberg op 9 februari droog en kon er een 'wadlooptocht' worden gemaakt op het ondiep liggende Muiderzand, waarop verder noordelijk het eiland Pampus ligt.
Meer info in BussumsNieuws.nl.
 


Het Muiderzand bij Muiderberg, topografische kaart 1901

2021 Tijdens een stormachtige ZW-wind viel de zeebodem van de voormalige Zuiderzee bij Muiderberg op 11 maart opnieuw droog en konden 'schatzoekers' met metaaldetectors op zoek naar waardevolle zaken uit verleden en heden. Met video.
Meer info in NH Nieuws.

Bron: André Staal 2013 - 2021
Met enkele bijdrages van Lammert Kwant
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.