W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Calendaria Historische Wadlooptochten naar SIMONSZAND

Ongewone Wadlooptochten

Historische Wadlooptochten naar SIMONSZAND

met beeld van wadlopersbivak GWV Arenicola 21 juni 1992, zie 1992.

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.


1935 tot heden

1935 Rond 1935 fietste Gerrard Meijer, akkerbouwer op Bokum bij Kloosterburen, nu en dan vanaf de vaste wal naar Simonszand op en neer, alleen of met anderen.
Mondelinge mededeling Remt Meijer, januari 2014
1941 In deze zomer liepen twee boeren bij nacht op en neer naar Simonszand. Eén van de twee boeren was Luitje Gerrit Dijkhuis (1912-1965) uit Hornhuizen. Bron: Schortinghuis 1964.
1943 In het kader van een geplande lifeline via Oranje Vrijstaat (Simonszand) maakte Derk H. Schortinghuis met Hendrikus Hubertus (Harry) Tobben (1917-1945) uit Heerlen eind juni een verkenning in het kustdal van Simonszand.
1943 Eind juni liepen Harry Tobben en Derk H. Schortinghuis nog een nachtelijke verkenning op het wantij van Simonszand.
1946 Op 11 maart bereikten vier uit Duinkerken ontsnapte Duitse krijgsgevangenen waarschijnlijk lopend vanaf hun schip op het wad Schiermonnikoog.
1946 Op 12 maart liepen Mees Toxopeus, enkele bemanningsleden, opper Van Doorn en agent Vermeulen vanaf de Insulinde naar Simonszand en arresteerden daar elf uit Duinkerken ontsnapte Duitse krijgsgevangenen.
1958 Op 14 maart moesten Jaap D. Buwalda en Felix Sutorius op weg naar Simonszand overvloeden in een rubberboot en ’s nachts terugkeren.
Meer info
Tochtverslag
1959 Op 29 maart brak Jaap D. Buwalda in de rijsdammen zijn enkel aan het begin van een verkenningstocht in het kustdal van Simonszand
1959 Op 4 juni liep Jaap D. Buwalda met journalist Bas Roodnat Simonszand v.v. in één tij.
Verslag in Het Parool
1960 Rond de eerste van oktober liepen de studenten Jaap D. Buwalda uit Groningen, Jan Abrahamse uit Leeuwarden en J. Kastelein uit Amsterdam naar Simonszand en overvloedden daar. Na de overvloeding liepen de studenten weer naar de vaste wal.
1961 Op 6 juli lopen Jaap Buwalda, Jan Abrahamse en Jaap Kastelein met verslaggever H. Hoffman en fotograaf Theo van Houts van weekblad Panorama naar Simonszand.
Na een nachtelijk bivak lopen ze op 7 juli terug naar de wal.
In Panorama 28-1961 dd. 15 juli 1961 verschijnt een verslag van deze wadlooptochten en het bivak.
1962 In 1962, datum onbekend, lopen Derk Schortinghuis e.a. naar Simonszand 'om afscheid te nemen van de oude plaat en om het nieuwe Simonszand, dat als een rif uit zee opdook, welkom te heten'.
Verslag in 'De Postiljon van De Cocksdorp', blz. 112-114
1965 Op 19 juni liepen Garmt Wiebenga, Abel Dijkstra, Harm Holman, Rudy Oldenburger en Marianne Zijlstra naar het studentendispuut Askore (VERA Groningen) op Simonszand. Het dispuut had daar de nacht doorgebracht in twee tenten.
De terugloop naar de wal op 20 juni verliep niet helemaal zonder incidenten. Het gezelschap had de hulp van een schip nodig om de laatste geul over te komen.
Meer info
1966 Op 18 juni haalde een schip uit voorzorg vanwege het verslechterende weer een groep van 10 overvloeders, leden van het studentendispuut 'Simonszand' van VERA Groningen midden in de nacht van Simonszand.
1966 Op 27 augustus maakte Stichting Dorpsbelangen Pieterburen met het tot dusver grootste aantal deelnemers (107) een oversteek naar Simonszand. Met de kotter UQ 22 werd overgestoken naar Rottumerplaat waar een wandeling van 1.5 uur werd gemaakt. Daarna ging het met de UQ 22 naar Noordpolderzijl.
1966 In oktober strandde ten zuidwesten van Simonszand de kotter ZK 30. Het wrak diende jarenlang als oriëntatiepunt voor wadlopers.
Meer info
 


De ZK 30 ten ZW van Simonszand, jaartal onbekend. De garnalenkotter uit Zoutkamp (bouwjaar 1905) strandde in okt. 1966 en verdween later naar de bodem van de Eilander Balg. Foto André Staal

1967 Op 1 juli liep Jaap Buwalda met vier alpinisten naar Simonszand voor een dubbele overvloeding. De deelnemers waren: uit Amsterdam Paul Hosper, Robert Vermeer, Ewoud Reijnierse en uit Groningen Frans Visser.
1969 In juli maakte burgemeester H. Kreijkes van Eenrum een tocht naar het nieuwe reddinghuisje op Simonszand.
Van 20 - 21 sept. overnachtten Wim Sikken en andere wadlopers in het reddingshuisje.
Meer info
 


Reddingshuisje van Simonszand (ca. 1969 - 1975).
Foto André Staal

1970 Op 4 juli kwamen de deelnemers en hun gidsen, onder wie Cees Medema, door een drukfout in de getijtafels tijdens hun oversteek in diep water terecht. De getijtafel gaf aan dat het om 16 uur laagwater zou zijn. In werkelijkheid bleek dit pas om 18 uur het geval te zijn.
Meer info
1972 Op 11 maart liep schipper H. Toxopeus en zijn maat J. Rispens van hun gestrande schelpenzuiger vanaf de vaargeul op het wantij naar de vaste wal.
1972 Op 13 maart liepen de wadgidsen Kees Dijkema, Hijlke Dijkstra en A. J. Boerma met dijkwachter Berend IJsinga uit Kloosterburen naar de gestrande schelpenzuiger van H. Toxopeus. Even later liepen H. Toxopeus en J. Rispens ook naar de schelpenzuiger.
1973 In de zomer van 1973 verbleef student Arie Brader 6 weken alleen op Simonszand om de zeehonden ter plaatse te bestuderen. Hij woonde in het drenkelingenhuisje.
Hij kreeg bezoek van journalist Martin Mensing van de Telegraaf. Mensing werd vergezeld door Hijlke Dijkstra en aalmoezenier Gerard Kuijpers van St. Wadloopsport Pieterburen en Joop 't Hart, "hoofdonderwijzer en eigenaar van de Zeehondencrèche".

De Telegraaf 30-06-1973
en Wie was Arie Brader en wat deed hij op Simonszand? - door Theo Bakker.
Met dank aan Theo Bakker en Rob Strietman.

1975 Op za. 26 april schrijft het Nieuwsblad van het Noorden dat het reddingshuisje wankelt en omstreeks 1 mei 1975 zal worden verplaatst. Op 10 juni 1975 trof Eduard Verhoef het reddingshuisje niet meer aan. Onbekend is of het huisje elders weer is opgebouwd, vermoedelijk niet, geen wadloper van toen kan zich er iets van herinneren.
Meer info
1976 Op dinsdag 20 april overleed te Groningen wadlooppionier Jaap D. Buwalda, 40 jaar oud.
Rouwadvertenties
 


JB - Quo Vadis ?

1976 Op 20 november liepen Jaap Oudman en Lammert Kwant vanaf de Groninger zeedijk in 1 tij naar Simonszand op en neer, ca. 22 km lopen. Duur van de tocht vanaf einde rijsdammen naar Simonszand op en neer ca. 4 uren. Erg warme tocht in het dikke neopreenpak.
1977 Een wadlooptocht van Stichting Wadloopsport te Pieterburen met een groep kinderen eindigde na dwalen in de mist op een schelpenzuiger.
1983 Op 23 juni lopen Freerk Viersen en Lammert Kwant vanaf de zeedijk bij Kloosterburen een nachttocht naar Simonszand. Tijdens het volgende laagwater lopen ze in de namiddag van Simonszand naar Schiermonnikoog.
1985
 
Op 6 februari liepen Henk Schildhuis, Henk Frans en Heiko Oterdoom vanaf de Groninger zeedijk in straf tempo tot bijna aan Simonszand op en neer. In de vaargeul waren de prikken moeilijk te zien: alle waren afgebroken of verwijderd door het ijs van januari. Net onder Simonszand werd omgedraaid en teruggekeerd naar de dijk.
 
1992
 

MS Boschwad (die toen Ameland1 heette) in de vaargeul naar Noordpolderzijl met wadlopers van Simonszand of Rottumeroog, 1992


Wadlopersbivak Groninger Wadloopvereniging Arenicola op Simonszand 21 juni 1992.
Vlnr. Kees Wevers, Eduard Verhoef, Lammert Kwant

Foto Chris van der Veen

1994 Op 16 juni namiddag liepen 13 leden van de Groninger Wadloopvereniging Arenicola naar Simonszand. Het gezelschap overvloedde die nacht op Simonszand in 6 tentjes en achter een windscherm. In de nacht werden de tenten verplaatst omdat het vloedwater (erg) dichtbij kwam. Op 17 juni voormiddag liep het gezelschap terug naar de vaste wal.
1996 Op 7 december liep Peter van Haastert in de middag naar Simonszand. Hij overnachtte er in een tentje en liep 2 tijen later, in de middag van 8 december in dichte mist op kompas terug naar de wal.
1998 In de zomer van 1998 is vanaf de platbodem van Wilto Groenendaal op het wantij van Simonszand de as verstrooid van Derk Heero Schortinghuis, wadlooppionier, overleden 21 juni 1998 (86) in het bijzijn van oomzegger Wilto Groenendaal, zijn echtgenote en de fam. Schortinghuis.
Rouwadvertentie
2001 In juli 2001 loopt Rob Strietman in de avonduren naar Simonszand. Hij vindt daar in het donker geen droge plek om de nacht door te brengen en overnacht op een in de Eilander Balg staande meetpaal van Rijswaterstaat. De volgende dag loopt hij van Simonszand naar Schiermonnikoog.
Verslag
2002 Op 25 maart liep Lammert Kwant voor de laatste keer vanaf de Groninger zeedijk in 1 tij naar Simonszand op en neer. Sinds 1976 maakte hij 24 x deze tocht, solo of met andere wadloopgidsen. In de loop van de tijd werd de tocht naar Simonszand steeds langer. Het slik in het kustdal werd zwaarder en ook het slik bij de 2e geul op ca. 4 km van de zeedijk (Kromme Elleboog) werd zwaar. Tevens werd de Kromme Elleboog dieper, dit alles maakte de v.v. tocht in 1 tij lastiger en uiteindelijk onmogelijk.
2002 Op 29 juli liepen Heiko Oterdoom met zijn zoon William Oterdoom en Tom Reddingius van Schiermonnikoog naar Simonszand op en neer. Op Simonszand werd bij warm en zonnig weer overvloed. Vertrek vanaf Schiermonnikoog achter de Kobbeduinen omstreeks 06.00 uur, terugkeer op Schiermonnikoog 22.15 uur.
2011 Schipper Louis de Jonge haalde op 10 september een voorbij drijvende drenkelinge uit het water van de vaargeul Spruit toen hij wachtte op een groep wadlopers.
2012 Januari 2012 blijkt het wantij direct ten zuiden van Simonszand te zijn doorgebroken. Op 14 januari vaart de Boschwad van de Spruit aan de oostkant van Simonszand door de Doorbraak naar het westkant naar de Eilander Balg. Simonszand is daarmee voor wadlopers onbereikbaar geworden.
Meer info
2013 Op 27 april blijkt de Doorbraak ten zuiden van Simonszand inmiddels 1.4 km breed te zijn. Verder naar het zuiden is een 2e verbinding ontstaan dwars door het wantij van Simonszand heen van Spruit en Eilander Balg via de geul Kromme Elleboog.
Meer info
2016 Simonszand is 'onbeloopbaar'. Nu en dan worden er toeristische wadlooptochten naar het eiland georganiseerd via het Pieterburen Wad tussen Spruit en Zuid Oost Lauwers. De laatste paar 100 meter worden de wadlopers Spruit overgevaren om Simonszand te bereiken.

Bron: André Staal 2013 - 2021.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.