W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Calendaria Historische Wadlooptochten naar SCHIERMONNIKOOG 1930 - heden

Ongewone Wadlooptochten

Historische Wadlooptochten naar SCHIERMONNIKOOG 1930 - heden

Met: 29 commando's in opleiding wadlopen naar Schiermonnikoog, zie 26 mei 1966.

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.


1930 - 1950

1935 In de dagen rond de elfde juli liep schipper Verheij uit Den Andel enkele keren met de bemanning van zijn op het wad gestrande schip naar Schiermonnikoog.
1937 Landbouwer Luitje Gerrit Dijkhuis maakte in de tweede helft van de jaren dertig een zomerse oversteek naar Schiermonnikoog. Bron: Schortinghuis 1973.
1939 Rond 19 december liep schipper Smeenk van zijn schip over het ijs naar Schiermonnikoog om levensmiddelen te halen.
1940 Eind januari maakte Koert Sterkenburg een verkenning vanaf de dijk over het Lutje Wad.
1940 Op 1 februari staken de Zoutkampers Jan Toxopeus (30), Jelte Toxopeus (1874-1958), Roelof van der Veen (31) uit Vierhuizen en Menze de Vries (34) uit Zoutkamp over het ijs over naar Schiermonnikoog waar ze bij het Willemsduin aankwamen. Ze vertrokken om 6.30 en waren om 12.30 bij hotel Van der Werff. Ze moesten omwegen maken bij nog niet dichtgevroren geulen en prielen.
1940 Op 2 februari gingen de vier overlopers van de vorige dag terug naar de Groninger kust. Hotelhouder Sake van der Werff liep een eind met ze mee.
1940 Op 2 februari poogden de volgende personen over te steken naar Schiermonnikoog: uit Hornhuizen de vrouw van Luitje Dijkhuis Maria Johanna Herweijer, het echtpaar Klaas Beukema (1902-1962) en Ebeltje Jeltes (1904-1980) uit Vierhuizen, mevrouw de wed. Zetsma uit de Ruigezandsterpolder en Koert Sterkenburg uit Zoutkamp. Hotelier Sake van der Werff, sergeant Veldkamp en korporaal Knuit liepen de groep tot halverwege het dichtgevroren wad tegemoet maar omdat ze niemand zagen, keerden ze terug. Omdat de overlopers uitbleven, trokken de volgende mannen het wad op om te zoeken: Sake van der Werff, sergeant Veldkamp, Anne van Dijk, Johannes van Dijk en Nico Faber. Onverrichte zaken keerden ze terug. Wopke Fenenga (1889-1940) stierf na het zoeken aan de voet van de dijk.
’s Avonds om 23.00 maakte sergeant Veldkamp met enkele leden van de kustwacht en enkele eilanders weer een vergeefse zoektocht.
Vanaf de vaste wal trokken groepjes het wad in maar ook hun gezoek leverde niks op.
1940 Op 3 februari lokaliseerde een piloot het groepje vermiste ijstochters. Een aantal eilanders, onder wie Johannes van Dijk, ging de groep tegemoet. Klaas Beukema verloor door bevriezing zijn tenen.
Meer info
1940 Op 15 februari liepen Luitje Gerrit Dijkhuis (1912-1965) en de broers Hendrik en Hilbrand Broekema naar Schiermonnikoog. Ze vertrokken om 14.00 en waren om 17.00 bij hotel Van der Werff.
1940 Op 16 februari liep het groepje van Luitje Gerrit Dijkhuis terug.
1946 Op 11 maart bereikten vier uit Duinkerken ontsnapte Duitse krijgsgevangenen waarschijnlijk lopend (vanaf Simonszand?) Schiermonnikoog.
1947 Op 10 februari liepen de heren L. Dijkhuis, L. G. Dijkhuis, Varwijk en Beukema de tocht over het ijs naar Schier. Dezelfde dag liepen ze terug naar de vaste wal.
1947 Op 13 februari liepen 15 mannen en 1 vrouw naar Schier. Nog dezelfde dag keerden ze terug.
1947 Op 13 februari stak een groep van 14 personen over naar Schiermonnikoog en overnachtten daar.
1947 Op de verjaardag van prinses Christina, 18 februari, maakte een verslaggever met een vriend de ijsoversteek naar Schiermonnikoog.
1947 In deze winter werden oversteken gemaakt per fiets en motor. Ook een kleine auto maakte de oversteek. Op verzoek bracht hotelier Van der Werff overlopers een eind terug per auto.
1947 Op 23 februari kwamen zes overlopers vanaf Schiermonnikoog kletsnat te Hornhuizen aan.
1947 Op 24 februari vond de burgemeester van Schier het oversteken over het door een springtij gescheurde ijs niet meer verantwoord.
1947 In deze winter gingen ongeveer 300 mensen, onder wie de voormalige Commissaris der Koningin mr. J. Linthorst Homan, over het ijs naar Schiermonnikoog.
1947 Pieter van Dijk liep naar de Westpolder om aardappelen te halen. Eenmaal terug op Schiermonnikoog bleken de aardappelen te zijn bevroren.
1947 Op 2 maart kwamen zes wandelaars vanaf Schiermonnikoog kletsnat aan in Hornhuizen.
1948 Op 1 augustus liep een groep boeren en boerinnen o.l.v. Luitje Dijkhuis naar Schiermonnikoog. Duur van de tocht: drie uur.
1949 Op en rond 10 april maakten bemanningsleden van het gestrande Griekse ss Agioi Victores wandelingen op de Kuipersbult.
1949 1 mei van dit jaar kwam een ree lopend aan op Schiermonnikoog.

1950 - 1962

1951 Op 30 juni liepen Luitje Gerrit Dijkhuis uit Hornhuizen, arts L. H. Bruins uit Leens en J. A. Hommes uit Groningen naar Schiermonnikoog.
1951 Op 1 juli liepen de heren Dijkhuis, Bruins en Hommes weer naar de vaste wal.
1952 Op 7 maart reed hotelier Van der Werff zijn gasten over het wad naar de door extreme waterstand gestrande veerboot.
1952 Op 8 maart moesten passagiers voor Schiermonnikoog en Oostmahorn lopende over het rif van Schiermonnikoog van en naar de Insulinde.
1952 Op 11 maart verdwaalde Pieter Smink (1935-1952) van Schiermonnikoog door de mist op het wad en verdronk.
1952 Op 8 november verlieten twee Turkse bemanningsleden, de machinist en de marconist, lopende de gestrande Bakir en verdwaalden in de duinen van Schiermonnikoog.
1952 Op 9 november verliet de kapitein van de Bakir lopende zijn schip om in het dorp te telefoneren met rederij Doeksen.
1954 Pieter van Dijk (1915-1978) en zijn broer Theo van Dijk (1903-1983) zetten met takken een route uit over het waddenijs richting de kust.
1954 Op 5 februari stak een groep van acht personen onder leiding van Luitje Gerrit Dijkhuis lopend over het ijs over naar Schiermonnikoog. Burgemeester M. H. Boerland (1905-1967) van Kloosterburen en A. F. Nusmann maakten deel uit van deze groep.
1954 Op 5 februari ging de groep van Luitje Gerrit Dijkhuis terug, de eilander broers Pieter en Theo van Dijk gingen mee.
1954 Op 6 februari kwamen enkele overlopers van de vaste wal over onbetrouwbaar ijs naar Schiermonnikoog.
1954 Op 6 februari liep Pieter van Dijk weer over het ijs terug naar Schiermonnikoog.
1954 Op 7 februari kwamen zes overlopers vanaf de vaste wal aan op Schiermonnikoog.
1954 Op maandagavond 8 februari kwamen enkele kletsnatte overlopers aan op Schiermonnikoog.
1954 De vrienden Hijlke Dijkstra (1934-1994) en Renze de Vries liepen dit jaar naar Schiermonnikoog, dezelfde dag liepen ze weer naar de Groninger kust.
1957 Op 18 mei mislukte de eerste oversteek naar Schiermonnikoog van de studenten Jaap Douwe Buwalda uit Hoogkerk en Felix Sutorius uit Groningen.
1957 Op 25 mei maakten Jaap D. Buwalda en Felix Sutorius hun eerste oversteek naar Schiermonnikoog. Ze zwommen daarbij ca. 150 meter over de Eilander Balg.
Nieuws in 8 dagbladen.
1957 Op 22 juni liepen Jaap D. Buwalda en Felix Sutorius naar Schiermonnikoog en op 23 juni weer terug naar de vaste wal.
Verslag.
1957 Op 7 november liep Jaap Buwalda naar Schiermonnikoog.
1961 Op 23 september liepen Jaap D. Buwalda, Mej. R. Poppinga, Jan Abrahamse, mej. L. H. van der Zee en S. Schreurs uit Heemstede een moeizame tocht naar Schiermonnikoog.
Verslag.
1962 Op 19 juni liep een groepje studenten onder leiding van Jan Abrahamse en Jaap D. Buwalda naar Schiermonnikoog.

1963 - 1964

1963 Begin januari mislukte een overtocht van Jaap D. Buwalda en F. P. H. Dijksterhuis naar Schiermonnikoog.
1963 Op 7 januari liepen Jaap Buwalda, Klaas de Haan en Fokke Dijksterhuis over het ijs naar Schiermonnikoog.
1963 Op 19 januari liep Luitje Gerrit Dijkhuis uit Hornhuizen met zijn oudste zoon Luuk een verkenning over het ijs tot de vaargeul richting Schiermonnikoog.
1963 Op 23 januari staken de volgende personen over het ijs over naar Schiermonnikoog: Luitje Gerrit Dijkhuis, W. Fokkens uit Hornhuizen en J. J. van Buuren uit Kloosterburen. Ze werden afgehaald door Teade van Dijk en Klaas Hellinga. Een vierde tochtgenoot, mr. Derk Heero Schortinghuis, moest terugkeren naar de vaste wal omdat hij geen laarzen bij zich had.
Verslag.
1963 Op 6 februari liep het drietal WiLiWo, de studenten Sijze Wilto Gerrit Groenendaal (1939), Lieuwe Johannes Blanksma en Wouter Joenje uit Groningen, als eersten in deze winter de v.v. tocht in één eb Schiermonnikoog over het ijs. Ze vertoefden een half uur nabij het Willemsduin bij paal 11 en 12A. 'Hier werd een weinig alcohol genuttigd, we maakten enkele foto's en bevochtigden de paal op overeenkomstige wijze als bij een onzer huisdieren in zwang is' (Lieuwe Blanksma in 'Hoogtepunten rond laagwater - 50 jaar kleinschalig wadlopen' - Uitgave Arenicola 2018).
1963 Op 11 februari staken de studenten Jaap Buwalda en Fokke Dijksterhuis en de reclametekenaar Klaas de Haan 'bij vloed' en bij mist op kompas over het ijs over naar Schiermonnikoog.
Een dag later werd de terugloop gemaakt, opnieuw bij mistig weer, deze keer met een kapot kompas.
Verslag.
1963 Half februari liepen de volgende bewoners van Schiermonnikoog over het ijs de route Schiermonnikoog-Hornhuizen vice versa: K. Hellinga met zijn zoon Clive, Hessel Zijlstra, Jan Berend Bazuin (1943-2013), Bouke Henstra. Deze groep vrienden liep met uitzondering van Jan Berend Bazuin dezelfde dag nog terug.
1963 Op 27 februari ging een groep van negen personen onder leiding van Luitje Gerrit Dijkhuis over het dichtgevroren wad naar Schiermonnikoog. Luitje Gerrit Dijkhuis liep met zes deelnemers meteen weer terug naar de vaste wal.
1963 De heren Dijkhuis, Kootstra en Beenen, die de vorige dag met Luitje Gerrit Dijkhuis naar Schier waren gelopen, keerden op 28 februari terug naar de Groninger kust. Luitje Gerrit liep hen tegemoet.
1963 Klaas Hellinga verkende enkele dagen het waddenijs onder Schiermonnikoog i.v.m. plannen om over te steken naar de vaste wal.
1963 H. Visser van Schiermonnikoog liep met een aantal eilanders van de vaste wal over het ijs naar Schiermonnikoog maar toen ze halverwege waren, moesten ze terug.
1963 Op 2 maart, een dag voor de invallende dooi, liep Luitje G. Dijkhuis over het waddenijs naar Schiermonnikoog met de volgende personen: zijn zonen Luuk en Detmer, Willem Fokkens, Bart Fokkens, verslaggever Bas den Oudsten met zijn zoon. Na snert bij Van der Werff liep het gezelschap weer naar de vaste wal.
Verslag.
1963 Op 25 mei maakten 10 wadlopers, onder wie Jaap Buwalda en Wim Sikken de oversteek naar Schiermonnikoog. Vergeleken met vorige tochten bleken na de lange strenge winter de slibvelden bijna allemaal verdwenen.
1963 Enkele dagen na 25 mei 1963 maakte het Polygoon-journaal filmopnames van een wadlooptocht naar Schiermonnikoog. Deelnemers waren Jan Abrahamse, Jaap Buwalda, Reinau Rixt Poppinga, mw. van der Zee en een onbekende heer.
1963 Op 26 oktober liepen Jaap D. Buwalda, Jan Abrahamse, Wim Sikken en Triny Oosterhuis in dichte mist met een groep van 19 personen naar Schiermonnikoog. De groep bestond uit studenten, personeel van een uitgeverij in Groningen en enkele Hagenaars.
1964 In de zomer van 1964 liepen Jaap Buwalda, Jan Abrahamse en Reinau Poppinga een wadlooptocht richting Schiermonnikoog met twee journalisten en een fotograaf van het weekblad Katholieke Illustratie. Vanwege het hoge water werd na 3.5 km teruggekeerd naar de Groninger zeedijk.
Katholieke Illustratie 5-10 okt. 1964

Na 1964

1965 Op 30 januari maakten Jaap D. Buwalda, Jan Abrahamse, Garmt Wiebenga, Gerard Sikken, Wim Sikken en Triny Oosterhuis in korte of lange broek een koude oversteek naar Schiermonnikoog. De benen waren met vaseline ingesmeerd. Volgens een van de deelnemers was het de meest erbarmelijke tocht die hij ooit had meegemaakt. De terugtocht ging met de Brandaris naar Oostmahorn.
1965 Op 22 mei liep een groep van 42 personen, onder wie 7 vrouwen, vanaf Hornhuizen naar Schiermonnikoog onder leiding van de gidsen van Stichting Dorpsbelangen Pieterburen Abel Dijkstra, Garmt Wiebenga en Harm Holman.
1965 Op 19 augustus liep een groep van 23 militairen onder leiding van wadgids Abel Dijkstra naar Schiermonnikoog. Een dag later werd de terugloop naar de wal gemaakt.
1966 Op 4 februari liepen Jaap Buwalda, Garmt Wiebenga en Piet Fokkens een koude en natte tocht met slecht zicht naar Schiermonnikoog.
'Snel opkomende vloed verraste wadlopers'
1966 Op 26 mei liepen 29 commando's in opleiding, incl. hun opleiders onder leiding van wadgids Abel Dijkstra naar Schiermonnikoog.
Meer info.
1967 Op 5 januari liepen Jaap D. Buwalda uit Hoogkerk, Wim Sikken uit Groningen en Frans Visser uit Wassenaar, een ijzige tocht in vaseline naar Schiermonnikoog. Het had ’s nachts 17 graden gevroren.
Meer info
1967 Op 11 juli liep een groep wadlopers naar Schier i.v.m. het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan Schiermonnikoog. De wadlopers demonstreerden daar tegen het dammenplan voor Ameland.
1967 Op 15 augustus publiceert het gemeentebestuur van Schiermonnikoog in de Dorpsbode zijn visie op het in opkomst zijnde toeristische wadlopen naar het eiland.
Tekst in de Dorpsbode.
1967 Willem J. Schober, alias Willem Wad liep (en zwom) dd. pm. in 1 uur en 3 kwartier naar Schiermonnikoog.
"Ik ben geen wadloper maar een 'wadrenner'" - Willem J. Schober.
1968 Op 8 augustus bracht wadgids Abel Dijkstra uit Pieterburen de eerste groep van 26 militairen van de legerplaats Wittenberg door het wad naar Schiermonnikoog.
1968 Prins Claus maakte op 20 augustus zijn eerste wadlooptocht naar Schiermonnikoog o.l.v. Jaap Buwalda en Wim Sikken. Andere deelnemers waren de particulier secretaris van Claus dhr. Henk baron van Asbeck, Goderd van Heek en Peter van Lookeren Campagne.
1968 Op 21 september overleed R. P. van Kempen, 25 jaar, tijdens een zware wadlooptocht naar Schier, de tocht stond onder leiding van gidsen uit Pieterburen.
1968 Op 6 oktober liep Willem Schober voor de 50e keer in het wadloopseizoen 1968 de oversteek naar Schiermonnikoog. Zijn metgezet D. Diepenga maakte dat jaar zijn 25e tocht naar Schier. In versierde auto's werden de gidsen vanaf de kwelder van Schiermonnikoog naar het dorp gebracht.
1969 De wadlooproute naar Schiermonnikoog verandert na het sluiten van de afsluitdijk van de Lauwerszee (23 mei 1969). Het wantij in het kustdal voor de dijk bij Hornhuizen verplaatst zich naar snel het oosten.
Meer info.
1970 Op 4 juli moesten deelnemers en gidsen op weg naar Schiermonnikoog door een drukfout in de getijtafels voor de Eilanderbalg terugkeren. De getijtafel gaf aan dat het om 16 uur laagwater zou zijn. In werkelijkheid bleek dit pas om 18 uur het geval te zijn.
Meer info
1970 Op 12 september brachten veehouder Johannes van Dijk van Schiermonnikoog en de wadgidsen Abel Dijkstra en Piet Vonck de merrie Kitty naar de vaste wal. Overige deelnemers waren: VVV-directeur Bernhard Hooghuis en zijn echtgenote.
Nieuwsblad van het Noorden: "Het werd een zware tocht. De vaargeul was diep. De wadlopers gingen tot hun schouders door het water. Kitty zwom met haar baas op de rug. Ook de passage van een dichtgeslibde priel van het Vierhuizergat was lastig. De deelnemers waren het er over eens dat de gevolgde route te veel van de krachten vergde en ernstig moet worden ontraden'"
1971 Op 10 januari maakten Kees Dijkema, Dick Kuil en Dick van der Zee een wadloopoversteek naar Schiermonnikoog. Op het laatste stuk 'hadden zij enige last van ijsschotsen' volgens het Nieuwsblad van het Noorden 12 januari 1971.
1971 Op 19 juni maakten mr. Pieter van Vollenhoven, burgemeester H. Kreijkes van Eenrum en dominee Van der Werff de oversteek naar Schiermonnikoog o.l.v. Kees Dijkema, Abel Dijkstra en Lia Krijger. De heren Evelijn en Traber uit Amsterdam, twee vrienden van mr. Pieter van Vollenhoven, liepen mee op deze tocht.
Meer info
1971 Op 18 augustus maakt Jaap Buwalda met de redactie (17 pers.) van het tijdschrift 'Margriet' een oversteek naar Schiermonnikoog.
1971 Omstreeks 10 september sluit akkerbouwer Simon Rietema te Hornhuizen zijn weg naar de zeedijk af voor bussen van St. Wadloopsport Pieterburen. De wadlopers moeten voortaan lopend de weg volgen naar de dijk. Volgens het Nieuwsblad van het Noorden vindt het Wadloopcentrum dit 'kinderachtig'. Volgens Rietema is het aantal bussen te groot geworden. Ze kunnen elkaar niet passeren op de weg en ze rijden de bermen kapot. Ook worden bussen van tevoren niet meer aangemeld. Hij is geen baas in eigen huis meer.
1972 Op 29 mei liepen 80 militairen met een gids een riskante tocht naar Schiermonnikoog.
1972 Op 10 juni liepen de volgende deelnemers mee op een tocht naar Schiermonnikoog: jhr. mr. W. H. D. Quarles van Ufford, burgemeester van Heemstede en de fractieleden Van Tongeren en Jager van D’66.
1972 Op 16 september kregen 500 wadlopers op weg naar Schiermonnikoog een golf van 60 cm. te verwerken. Oorzaak was een plotseling opkomende depressie met bijzonder zwaar weer. De reddingboot Gebr. Luden lag standby in de Schildknoopen, maar hoefde niet in actie te komen. Alle wadlopers bereikten veilig het eiland.
1973 Een heli pikte vermoeide militairen op van een tocht vanaf Schiermonnikoog naar de vaste wal.
1975 Eind februari brak de Eilander Balg (oostzijde wantij Schiermonnikoog) door naar de Groninger Balg / Oort aan de westzijde van het wantij. Waarschijnlijk als gevolg van de inpoldering van de dichtbij gelegen Lauwerszee in 1969.
Dit was het begin van jarenlang moeizaam en nat wadlopen naar Schiermonnikoog. Van 1977 - 1981 waren toeristische wadlooptochten naar Schiermonnikoog niet mogelijk. Juli 1981 bleek er verder oostelijk en noordelijk een nieuw wantij te zijn ontstaan en werden toeristische wadlooptochten naar Schiermonnikoog weer mogelijk.
 
1976
 

Jaap Oudman, 9 februari 1976, kustdal Schiermonnikoog ten noorden
van Hornhuizen. In verband met de mist werd teruggekeerd naar de zeedijk.

Archief Martin van der Wijk
 
1976 Op dinsdag 20 april overleed te Groningen wadlooppionier Jaap D. Buwalda, 40 jaar oud.
Rouwadvertenties
 


Jaap Buwalda (in de deuropening, met bril) voorafgaand aan een wadlooptocht naar
Schiermonnikoog met medewerkers van weekblad 'Margriet' 18 aug. 1971

1978 Op 27 mei werd een groep van 54 lopers door helikopters gered tijdens een oversteek in de mist naar Schiermonnikoog.
Meer info
'Dramatische tonelen op de Waddenzee'
'Wadloopavontuur: Morgen kan het weer gebeuren'
Wadlopers in de mist - redding vanuit de lucht
1978 Op 23 september kwam een groep van ca. 40 wadlopers uit Amsterdam in de problemen bij het oversteken van de diepe vaargeul Eilander Balg. Door de sterke stroming dreef men af en een deelnemer raakte verstrikt in een touw. Hij moest worden behandeld om weer op adem te komen. De groep wees hulp af van een nabijliggend schip en bereikte op eigen kracht Schiermonnikoog.
Meer info.
1978 Twee mannen staken op 13 oktober over van Schiermonnikoog naar de vaste wal. De reddingsboten Gebroeders Luden en Willen Horsman zochten later nog een uur lang naar beide mannen die toen al veilig waren aangekomen.
1978 Op 28 december verkenden Jaap Oudman, Martin van der Wijk en Lammert Kwant een 'nieuwe' wadlooproute naar Schiermonnikoog. Het vertrekpunt lag ten noorden van Bokum / Kloosterburen op de route naar Simonszand, ca. 2 km oosterlijker dan de 'oude' startplek ten noorden van Hornhuizen.
Met water tot op de borst en de knieën tot in het slik lukte het Jaap Oudman door de Eilander Balg te komen. Van der Wijk en Kwant waren iets later ter plaatse. Bij opkomend water lukte het hen niet de andere oever te halen. Zij keerden terug naar de vaste wal, Jaap Oudman liep door naar Schiermonnikoog.
1981 Op 28 februari kropen tijdens een verkenning naar Schiermonnikoog de gidsen Cor van den Arend, Anno Duursma, Gerrit Knobbout, Marijke Ruiter, Harm Schepers, Martin van Wijk en André Staal vanwege het diepe slik op hun knieën door de Eilanderbalg.
1981 Op 12 mei liepen Annemarie Grefte, Gustaaf Tamminga, Albert Jan Boer en Lammert Kwant naar Schiermonnikoog. Bij de Eilander Balg was het slik zeer zwaar, sommige lopers kropen er door het slik naar de andere oever.
Later dat jaar werd de situatie veel beter met minder slik bij de Eilander Balg. Op 7 juli en op 11 juli liepen weer tientallen toeristische wadlopers de oversteek naar Schiermonnikoog.
1982 De wadgidsen Chris Kraster, Harm Schepers, Robert van der Burgh, André Staal en Martin van Wijk liepen vast in enorme hopen bros drijfijs voorbij de Schildknoopen en moesten terug naar de dijk van de Negenboerenpolder.
1982 Op 21 februari loopt Lammert Kwant van de vaste wal naar Schiermonnikoog op en neer in één tij.
1983 Op 8 juli loopt Lammert Kwant van de vaste wal naar Schiermonnikoog op en neer in één tij.
1986 Op 29 juni reden 11 wadfietsers olv. Freerk Viersen en Lammert Kwant over het wad van het vasteland naar Schiermonnikoog.
Verslag
2002 Op 31 augustus overleed wadloper Kees Ooteman uit Wormerveer bij de Schildknoopen tijdens een wadlooptocht naar Schiermonnikoog
2006 Op 15 juli maakten de gidsen Tonko Ufkes, Jan Hendriks, Bert Knol, Maaike Knol, Jan Overduin, Cor Hofstra en André Staal met een groep deelnemers een tocht naar het voormalige eiland Bosch.
2009 Op zaterdag 16 mei haalde de reddingboot 1 onderkoelde loper van Wadloopcentrum Friesland van het wad onder Schiermonnikoog. Vijf andere deelnemers gingen uit solidariteit mee terug.
2012 Op 17 januari zochten hulpverleners met succes naar een wandelaar die door de duisternis verdwaalde op de Balg.
2012
 
Op 19 mei kwam een deelneemster van een tocht van Stichting Wadloopcentrum Pieterburen op het Weststrand bij een zeilboot in het wad terecht. De bemanning hielp haar weer op weg naar het eiland.
 
2015 Op 22 oktober brengen wadlopers IJsbrand Bouma, Robert van de Kroef, Koos van der Maar, Bé Muurman, Jan Oome, Heiko Oterdoom, Annie Rekker-Zwart en Kees Wevers via de Brakzand-route een deel van een sculptuur naar Schiermonnikoog. Later die dag werd de sculptuur geplaatst in de duinen aan het oostelijke einde van de zeedijk. Het is een herinnering aan de in 2013 overleden Jan Abrahamse.
Andere deelnemers waren o.a. Arik Visser, ontwerper van de sculptuur, Arjen Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging en Ilja Zonneveld, fotografe.
Meer info
 
 
 

22 oktober 2015, wadlopers onderweg naar Schiermonnikoog met een sculptuur.
Foto Kees Wevers
 
2017 Op 23 september 2017 liep Ben Verbree van Schiermonnikoog naar Rottumeroog, een wadlooptocht van 37,5 km in 9½ uur
Meer info
2017 Op 30 september 2017 liep Kees Rodenburg van Schiermonnikoog naar Noordpolderzijl, een wadlooptocht van 25 km in 6 uur.

Bron: André Staal 2013-2024.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.