W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Calendaria Historische Wadlooptochten naar AMELAND 1930 - heden

Ongewone Wadlooptochten

Historische Wadlooptochten naar AMELAND 1930 - heden

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant


1930 tot 1946

  De winter van 1938-1939
Deze winter zette al in in december. Door de oostenwind was er zoveel verlaging dat de postboot op 21 december niet kon varen.
 
1938
 
Op 28 december liep de postboot van Ameland vast in het ijs. De passagiers moesten over het ijs naar de pier te Holwerd.
1939
 
Op 3 januari bleef de postboot op 100 meter van de pier steken in het ijs. De 5 passagiers moesten lopend naar de pier.
 
  De winter van 1939-1940
De winter van 1939-1940 behoort tot de strengste winters. Het winterweer duurde met enkele onderbrekingen van 15 december tot 20 februari. Op 24 december bleef de postboot Waddenzee op 150 meter voor de pier van Holwerd steken in het ijs en keerde terug naar Ameland, tot teleurstelling van de vele wachtende vakantiegangers op de Holwerder pier. Deze winter was goed voor 62 vorst- en 18 ijsdagen. Vanaf 3 januari vormde zich ijs op het wad. Twee dagen later kwam de veerverbinding stil te liggen. Pas vanaf 4 maart was er weer een geregelde veerdienst mogelijk. IJsbezetting: van 9 januari tot 3 maart was er sprake van drijfijs en vast ijs.
 
1940
 
In deze mobilisatiewinter werden ijstochten naar en vanaf Ameland gemaakt.
1940 Er was een fietspaadje over het ijs naar de vaste wal.
1940 Willem C. de Boer Wzn. uit de Westerlaan te Hollum fietste met Minne Aage Kanger, Bertus Visser en bakkersknecht Jan van der Leij over het waddenijs naar de vaste wal met als einddoel Leeuwarden. Nog diezelfde dag fietsten ze terug.
1940
 
Enkele mannen uit Nes kwamen om over te steken voor een open geul terecht en gingen terug naar Ameland.
 
  De winter van 1940-1941
De winter van 1940-1941 duurde met onderbrekingen van 13 december tot 7 februari. Het leverde 49 vorst- en 30 ijsdagen op, op 5 dagen zakte de temperatuur onder -10 graden. IJsbezetting: het winterweer zorgde voor het wad onder Ameland voor 11 dagen met vast ijs en daardoor gestremde scheepvaart. Bijzonder is dat op Schiermonnikoog vanwege Eisschwierigkeiten door de Inselkommandant Notgelt werd uitgegeven. Dat noodgeld deed dienst van 10 tot 16 januari.
 
1941
 
Winkelier Anne de Jong uit Buren stak met zijn broer C. A. (Sip) de Jong over om voorraden te halen. Sip nam nog twee zoons, Gerben (Ben) en Antoon, mee. Uit oogpunt van veiligheid gingen er nog meerdere mannen mee. Er werden twee bódden als slee gebruikt. Een bódde is een weidesleep die lijkt op een ladder.
1941 De in 1925 geboren G. Metz maakte oversteken over het ijs onder Ameland.
1941
 
Op 6 januari maakten twee broers uit Ternaard de retourtocht Ameland per schaats. om 11.00 vertrokken ze vanaf ’t Schoor en om 17.00 waren ze weer terug. Als bewijs van hun oversteek hadden ze op een luciferdoosje de namen van enkele Nessumers.
 
  De winter van 1941-1942
Deze winter was uitzonderlijk, februari hoorde zelfs bij de koudste drie februarimaanden sinds 100 jaar. De winter duurde van 6 januari tot 13 maart. Dat leverde 72 vorst- en 43 ijsdagen op. Aan de veerdam te Nes werd de postboot Waddenzee door het ijs zover omhoog geduwd dat een volwassene rechtop onder de voorsteven door kon lopen. Door de ijsbezetting lag de veerdienst stil van 13 januari tot 19 maart.
 
1942
 
Op 22 januari staken de schippers J. Veldman, Bakker en Wouters als eersten lopend over het ijs over naar Ameland.
1942 Vanaf 26 januari werd de post per slee naar Ameland gebracht.
1942 Een oversteek van Dries Wagenaar en zijn neef Jan met slee en paard mislukte; het paard zakte door het ijs.
1942 Lopend en per ar werden in deze strenge winter oversteken over het Amelander wad gemaakt.
1942 Dominee D. van Dijk ging lopend van Ameland over het waddenijs naar een classisvergadering te Hallum.
1942 In deze winter maakte beurtschipper Gooi Visser (1918-2011) uit Hollum zo’n zes oversteken om per slee voorraden te halen. Mannen uit Hollum die meegingen om ook voorraden te halen waren: Cornelis Wijnberg (1917-1978) en Eduard de Boer Wzn. Pieter Schoute (1884-1952) stak mee over om zijn dochter in Marrum te bezoeken.
1942 Johanna de Jong uit Buren, de latere wijkverpleegster, maakte lopend en fietsend oversteken naar de vaste wal en weer terug. Bij Colmer in het cafeetje in het diekhuuske werd dan koffie gedronken.
1942 Landbouwer Jacobus Metz (1896-1978), zwarte Jaap, uit Buren maakte met zijn dochter Tiny diverse oversteken om voorraden te halen van de vaste wal.
1942 Postkantoorhouder Edes uit Holwerd stak over naar Ameland.
1942 Op 24 februari ging bakker Piet Brouwer (1899-1984) uit Buren met zijn dochter Johanna en haar nichtje Gerbranda Metz over het ijs naar de vaste wal om voorraden te halen.
1942 Nog op 25 februari maakten groepen jonge mannen en meisjes oversteken naar Holwerd voor het halen van boodschappen of het afleggen van visites.
1942 Huisschilder Gerrit Visser (1917) uit Hollum stak deze winter twee keer per fiets over naar de vaste wal en fietste een keer naar Dokkum en Leeuwarden voor het laten wikkelen van een stofzuiger.
1942 Vanaf 26 februari werd de post per slee over het ijs vervoerd.
1942 Op 5 of 6 maart stak Anna Siebrigje Polet-Van der Meulen (1912-1998) per fiets over naar de vaste wal i.v.m. de begrafenis van haar broer te Burum. Als gids ging Jacob (Jaap) W. Molenaar (1901-1970), fietsenmaker te Nes, mee.
1942 Beurtschipper Gooi Visser (1918-2011) uit Hollum fietste met zijn neef Hans Bruin op of rond 12 maart over het ijs naar de vaste wal en bracht acht leden van de familie Ney voor de begrafenis van Klaas Ney (1870-1942) naar Ameland. De volgende familieleden gingen mee: Martje Ney en Jan Stender uit Amsterdam met hun baby Cornelia die meeging tussen de poststukken in de postslee, Jan Ney uit Amsterdam, Botte Ney en Geertje Brinkman uit Zaandijk, Gelske Bruinsma-Ney uit Kollum, Catharina van de Wetering-Ney uit Zaandijk en Corrie Ney uit Blija.
1942 Boer Klaas Klein (1859-1978) uit Ballum bracht per slee mensen over naar de vaste wal, één van de deelnemers aan deze oversteek was Antje Jepma-Nobel.
1942 Op of vlak na 8 maart stak Anna Siebrigje Polet-Van der Meulen per fiets over naar Ameland. Als gids ging Jacob W. Molenaar weer mee. Ze werden tijdens de oversteek gevolgd door enkele door valpartijen gewonde Duitse soldaten.
1942 Op 14 maart mislukte de oversteek per fiets naar de vaste wal; na door het ijs te zijn gezakt ging de overfietser terug.
1942
 
Op 15 maart werd in deze winter voor de laatste maal de post per slee overgebracht naar Ameland.
 

1947

  De winter van 1946-1947
Voor het Waddengebied werd deze winter de strengste van de 20e eeuw. Voor het station Den Helder leverde deze winter 79 vorst- en 55 ijsdagen op. De minimumtemperatuur zakte op 20 dagen onder de -10º. Tijdens de derde vorstperiode, van 21 januari tot 16 maart, lag het wad onder Ameland dicht en werd overlopen mogelijk. IJsbezetting: deze winter bracht het tot 57 dagen met zwaar ijs op het wad.
 
1947
 
Op 27 januari liepen twee passagiers van de in het ijs gestrande postboot Waddenzee naar het eiland.
1947 Kapper Jetze Veldhuis met zijn zoon Atze en kleermaker C. Neve met zijn zoon Jopie, allen uit Ternaard, liepen naar Ameland. Ze kwamen pas in het donker terug op de dijk van de vaste wal.
1947 Op 12 februari kwamen de broers Herman, Jan en Willem Postma over het ijs naar Ameland.
1947 Op 13 februari staken grote groepen over, onder de overlopers waren gestrande toeristen.
1947 Op 15 februari liepen bewoners van Nes en Buren naar de vaste wal.
1947 Op 17 februari staken schipper Hendrik S. Hofker van ms. Onderneming, schipper Anne Olivier van ms. Friesland en herbergier L. G. (Bertus) de Boer over naar de vaste wal. Hofker liep over om zijn dochter Geertje en Ymie van den Brink op te halen en De Boer stak over om Oranje Bitter uit Holwerd te halen. Het gezelschap liep ’s middags terug. Tot de groep teruglopers behoorden ook kapitein H. Keijer van de postboot Waddenzee, Hollumer Job IJnsen en journalist Hans Bakker.
1947 Piet Brouwer, Piet de bakker, uit Buren ging in deze winter meerdere keren voorraden halen van de overkant. Zijn dochters Johanna en Gerda, met hun nichtje Gerbranda (Gerda) Metz uit Buren, gingen enkele keren mee.
1947 Dirk Jongsma uit Hollum wandelde voor een familiebezoek in Amsterdam lopend over het ijs naar de vaste wal.
1947 Tjip Westra uit Holwerd bracht een kalf in een jutezak over het ijs naar Ameland.
1947 Jan Postma uit Nes stak met zijn hond voor de slee in recordtijd over naar Friesland om voorraden te halen. Hij keerde dezelfde dag terug naar het eiland.
1947 Beurtschipper Epke van der Geest stak in februari over van de vaste wal naar Ameland.
1947 Een dag later liep Epke van der Geest weer naar de vaste wal met een groep Amelanders onder slechte weersomstandigheden om zijn zoon in het ziekenhuis te Leeuwarden te bezoeken.
1947 In deze winter stak ook Cyprianus Antonius (Sip) de Jong over met zijn zoon Antoon om boodschappen te halen.
1947 Broer en zus Anne en Tjet de Jong uit Buren staken over per fiets.
1947 Dominee D. van Dijk stak lopend over naar de vaste wal. De tocht terug liep hij later met schipper Gooi Visser uit Hollum.
1947 Pieter Schoute stak per fiets over voor een bezoek aan zijn dochter te Marrum.
1947 Sietse Appelman en Barend Nagtegaal uit Hollum staken per fiets over naar de vaste wal voor familiebezoek in Dokkum.
1947 Afie Kanger en Jan Douwe de Boer (1907-1993), rijwielhersteller te Hollum, staken over om met een slee voorraden te halen. Op de terugweg werden ze vergezeld door Pieter Schoute. Ze werden op het Neerlandsreid opgewacht door Benjamin (Bemen) Manje. Zijn auto kwam op het Neerlandsreid nog vast te zitten.
1947 Voor een reis naar Den Haag ging dominee D. van Dijk met drie tochtgenoten lopend over het ijs naar de vaste wal. Midden op het wad werden ze door mist overvallen en moesten ze op het kompas verder.
1947 Rond 18 februari moest het schippersechtpaar Hendrik Sijbrand Hofker en Henderika Edes (1905-2001) van ms. Onderneming een verkenning van een route over het ijs naar Ameland voor het transport van goederen vanwege mist en sneeuw afbreken.
1947 Voor of op 19 februari liepen schipper Hendrik Sijbrand Hofker , schipper Anne Olivier (1902-1979) van ms. Friesland en Hindrik Keijer (1912-1985) kapitein van de postboot Waddenzee een verkenning op het waddenijs i.v.m. geplande voedsel transporten.
1947 Op 20 februari haalden 40 bewoners van Nes en Buren met tot sleden omgebouwde weideslepen meel van de pier te Holwerd. De schippers Hofker en Olivier hadden de leiding van deze expeditie.
1947 Op 21 februari haalden zo’n 100 Amelanders 10 ton meel van de Holwerder pier. Onder de slepers waren: Tjip Westra, Frans Kienstra, Jan Brouwer en de broers Willem (1923-1981) en Jacob Kiewied.
1947 Op 22 februari liep een groep Ternaarders naar Ameland. De groep bestond ondermeer uit: Jacob Braaksma, visserman Oane Willems Meinema, Joute Meinema, Willem Joutes Meinema, Mame Braaksma, Adolf Braaksma, Luitzen Riemersma, Willem Annes Meinema, Anne Meinema en Piet Joutes Meinema.
En de broers Piet, Freerk, Gerrit en Anne Bouma (med. Ypke Bouma, febr. 2013).
‘s Middags werden ze met de bus van Jaap Wagenaar voor de terugtocht naar de dijk gebracht.
1947 Op 22 februari liepen de volgende personen naar Ameland: Klaas Westerhof, Gerrit Westerhof, twee mannen en een vrouw uit Groningen en drie inwoners van Ferwerd. ’s Middags gingen ze weer te voet terug met de groep uit Ternaard.
1947 Op 22 februari werd de post per slee naar Ameland gebracht.
1947 Op 20 februari werd een slachtpaard met konijnen en kippen, ook voor de slacht, naar de vaste wal gebracht.
1947 Op 24 februari haalden 40 Amelanders onder leiding van schipper Henfrik S. Hofker met zes sleden 20 vaten van elk 220 liter petroleum van de pier te Holwerd.
1947 Op 25 februari werden 20 vaten diesel voor de elektriciteitscentrales van Nes en Hollum van de pier van Holwerd gehaald.
1947 Op 25 februari werd zes ton veevoer door 50 Amelanders gehaald.
1947 De twaalfjarige Jaap Brouwer, zoon van bakker Piet Brouwer te Buren, stak in deze winter meermalen over om beschuit te halen bij bakker Feringa te Holwerd. Jaap ging dan mee in een grote groep die overstak naar de vaste wal.
1947 Boer Nicolaas (Klaas) Oud (1892-1964) stak met collega boeren uit Buren over om veevoer te halen. Zijn zoon Antoon Oud ging mee om beschuit te halen.
1947 Op 26 februari liepen de volgende Ternaarders en Schoorsters de ijsretourtocht Ameland: Jan W. Postma, Hindrik W. Postma, Sieger Venema, Martine Banga, Lieuwe Woudwijk, Hindrik J. Postma, Goasse Venema, Betty Venema, Herman Postma, Jan J. Postma, Sake Banga en Anna Banga.
1947 Voor 26 februari staken enkele Dokkumers over naar Ameland en pleisterden in hotel Hofker. Ze werden met de bus teruggebracht naar de vertrekplaats voor de terugtocht.
1947 Voor 26 februari stak een groepje fietsers, onder wie een zekere W. E. over naar Ameland. Het was die dag druk op het ijs.
1947 Op 26 februari overleed te Hollum Grietje Aalfs-De Groot (*1875). Voor de begrafenis te Groningen werd ze door vier Hollumers per sleep over het ijs van de Buresteiger naar Holwerd gebracht. Haar neef Jeppe Gijsbert Brouwer (1900-1977) was aanwezig op deze oversteek.
1947 Op 27 februari zat Epke van der Geest vast op het wad.
1947 Begin maart liep Jeppe Gijsbert Brouwer alleen terug over het ijs naar Ameland.
1947 Op 28 februari maakte een gids uit Nes met 30 Groninger studenten een ijstocht naar Ameland.
1947 Op 28 februari wees burgemeester R. Walda van Ameland er in Leeuwarder Courant op dat oversteken over het wad levensgevaarlijk zijn
1947 Op 28 februari staken veel mensen het Amelander wad over. Zo’n 30 Groninger studenten werden door een gids overgebracht van Nes naar Holwerd.
1947 Antoon H. de Jong, zoon van Sip de Jong, stak met zijn tante Tjet de Jong over per fiets.
1947 Op zaterdag 1 maart liep Chris Rommerts van de provinciale griffie uit Leeuwarden met twee collega’s, Geo Hartung en Arjen Heslinga, naar Ameland. Ze werden begeleid door enkele Amelanders die naar de vaste wal waren geweest en met tankjes sterke drank op de rug terugkeerden.
1947 De drie collega’s die ‘s morgens naar Ameland liepen, keerden later op de dag terug.
1947 Op 2 maart maakte schipper Hendrik S. Hofker een zware retourtocht Ameland-Holwerd om de familieleden Bertus van der Meij en zijn vrouw Maria Catharina Magdalena (Marie) Schols van de vaste wal te halen.
1947 Op 3 maart wees burgemeester R. Walda er nogmaals op dat door sneeuwstormen en veranderlijke wind oversteken levensgevaarlijk zijn.
1947 Op 5 maart werden zware oversteken gemaakt.
1947 Op 8 maart liepen enkele personen de retourtocht Ameland vanaf Holwerd.
1947 Op zondag 9 maart werd de zesjarige Jaap Metz m.b.v. een weidesleep over het ijs vervoerd voor een ziekenhuisopname. Zijn vader Jacobus Metz (1896-1978) en zijn zus Tiny gingen mee. De andere helpers waren: IJs Oud, Riekus Blom, Jaap Oud, Dirk Kooiker, de broers Teun en Theo Metz en de zwagers Anne de Jong en Gradus Kienstra. De tocht was door de vele sneeuw en het zachter wordende ijs enorm zwaar.
1947 Op 10 maart liepen de mannen die Jaap Metz naar de overkant brachten weer naar Ameland. Deze terugtocht was nog zwaarder door de verslechterende conditie van het ijs.
1947 Op 15 maart stak schipper Hendrik S. Hofker over om burgemeester R. Walda en Theodora van den Brink-Scheltema (1902-1993) op te halen. Tijdens de tocht naar Ameland zakten de deelnemers meerdere keren door het ijs.
1947 Op 15 maart in de morgen stak een groep Groninger studenten over naar de vaste wal.
1947 Op 15 maart liep Gerbranda (Gerda) Metz uit Buren naar de overkant om haar vader zeeman Tjeerd Dirks Metz (1896-1973), af te halen. Gerda werd vergezeld door haar oom Dirk Dirks Metz (1901-1983). Het dooide volop en het was een zware tocht. Tjeerd Dirks Metz en Antoon Kiewied (1928-1986) van de Kooiplaats liepen hen tegemoet vanaf de pier. Eenmaal thuis hoorden ze op de radio dat de burgemeesters van Ameland en Schiermonnikoog oversteken inmiddels hadden verboden.
1947 Op 15 maart stak een groep Amelander militairen over naar hun eiland. De groep bestond o.a. uit Piet Appelman, Gribbert de Boer, Jan Nobel, Tin Ridder, Jan Engels, Jan de Jong en Doeke Bakker. Bij het dijkhuisje sloten nog enkele mannen en een vrouw uit Buren zich bij hen aan, zij werden volgens afspraak afgehaald door twee bewoners van de Kooiplaats. Er stond inmiddels een harde noordooster en het sneeuwde.
 

1948 tot 1963

1948 De zestienjarige André Mosterman, later timmerman en aannemer te Nes, miste te Holwerd de boot en liep met laagwater over naar Ameland.
1951 De Amelander emerituspredikant D. van Dijk uit Leeuwarden liep met dhr. Metske Kramer uit Leeuwarden zijn eerste verkenning op het wad onder Ameland.
1951 Vanaf een bootje liepen dominee D. van Dijk en M. Kramer, oud-directeur van de tuinbouwschool in Berlikum, hun tweede verkenning voor een veilige route naar de vaste wal.
1951 In de zomer van dit jaar stak de Duitse staander Juno van D. Molenaar uit Buren twee keer solo vanaf Holwerd het wad over.
1951 Op 11 november liepen aannemer A. Swarts, zijn broer H. Swarts en tegelzetter W. Wilkens van Holwerd naar Ameland. Vier tochtgenoten gingen vanwege het slik terug. De drie overlopers kwamen uit Groningen.
   
  De winter van 1953-1954
De eerste vorstperiode duurde van 29 december tot 8 januari. Op 20 januari begon de tweede vorstperiode die duurde tot 22 februari. Op 26 januari raakte de veerdienst gestremd door een combinatie van een lage waterstand en ijs. De gevormde ijsvloer werd op 8 februari door een hoge waterstand vernield. De burgemeesters van Schiermonnikoog en Ameland waarschuwden dan ook voor het oversteken. Kruiend ijs en mist voorkwamen op en na 12 februari oversteken. Door de mist raakte Ameland van 15 tot 17 februari geheel geïsoleerd; ook het vliegverkeer kwam stil te liggen. Deze winter was goed voor 46 vorst- en 20 ijsdagen. Op het wad onder Ameland werd zwaar verspreid drijfijs waargenomen.
 
1954
 
Op 30 januari mislukte een oversteek naar de vaste wal omdat het ijs nog niet betrouwbaar was.
1954 Op 6 februari liepen de volgende Dokkumers vanaf Ternaard over het ijs naar Ameland: apotheker dr. P. E. Gunster, Tj. Hacquebord, J. H. Boorsma en W. D. Piersma. Ze vertrokken om 11 uur en waren twee uur later op het eiland. Voor een maaltijd gingen ze naar hotel Hofker, hier kwam burgemeester Walda hen feliciteren.
1954 Op 6 februari liepen de vier Dokkumers terug. Ze vertrokken om 15.30 en waren twee uur later weer op de dijk aan de vaste wal. Vanwege slecht zicht volgden ze hun spoor van de afgelopen morgen.
1954
 
Op 6 februari gingen ’s middags twee Amelanders op hun brommers naar de vaste wal.
 
  De winter van 1955-1956
Deze winter was kort maar fel. Vanaf 27 januari begon het streng te vriezen; tot de eerste dagen van februari bleef de temperatuur ook overdag beneden de -10 graden. Op 30 januari kon de veerboot niet naar de vaste wal, een Scandinavisch Hoog zorgde voor een waterstandverlagende wind. Op 18 en 19 februari viel op Ameland meer dan 50 cm. sneeuw. Op 26 februari zette voor het Waddengebied de dooi in. Deze winter leverde in totaal 48 vorst- en 19 ijsdagen. IJsbezetting: er kwam op 13 dagen zwaar drijfijs voor.
 
1956
 
Op 3 februari liepen hofmeester Piet de Boer, kapitein Hindrik Keijer, de schippers Epke van der Geest, Anne Olivier en Bote Smit over het ijs naar de garnalenvisser Teerling. Ze namen sigaretten, levensmiddelen en propaangas mee voor de opvarenden.
1956 Op 3 februari liep de vrouw van Teerling met haar zoontje van twee met de helpers mee terug naar Ameland.
1957 Dominee D. van Dijk liep met Dirk Huismans (1915-1987) een verkenning vanaf ’t Schoor naar het kustdal.
1957 Dominee D. van Dijk en D. Huismans liepen een tweede verkenning vanaf ’t Schoor tot voorbij het kustdal.
1957 Dominee D. van Dijk en D. Huismans liepen een derde verkenning vanaf ’t Schoor tot voorbij de helft van de route naar Ameland.
1957 Op 28 mei liepen dominee D. van Dijk, D. Huismans en P. Bloem, ziekenfondsagent te Nes, hun eerste oversteek vanaf het eiland naar de vaste wal.
1957 In juni stak dominee D. van Dijk met D. Huismans voor de eerste keer over naar Ameland.
1957 Op 19 juni staken dominee D. van Dijk en D. Huismans, directeur van een informatie- en recherchebureau te Leeuwarden, met vier journalisten en een fotograaf over naar Ameland.
Verslag
1958 Op zaterdag 19 juli staken de volgende personen over van Ameland naar ’t Schoor: Fokaliena van Dijk van 14, Cobie Link van 16, Klaasje Huismans, Sipke Dirk Huismans, veehouder D. G. Hibma, corrector E. K. de Vries en een journalist. Als gidsen waren aanwezig: dominee D. van Dijk en echtpaar Dirk Huismans en Riemie Huismans-Bosklopper (1915-2005).
1958 Op 2 september brachten meneer en mevrouw Huismans een groep van 12 personen naar Ameland. Negen leden van de groep kwamen van de Cultuurtechnische Dienst te Leeuwarden.
1959 Op 22 mei maakten dominee D. van Dijk, D. Huismans en mevrouw R. Huismans- Bosklopper als verkenning een oversteek naar Ameland.
1959 Dominee D. van Dijk, D. Huismans en R. Huismans-Bosklopper gidsten een groep, onder wie zeventien vrouwen, op 26 mei naar Ameland.
1959 In de week van de 29e mei gidste dominee D. van Dijk, al sigaarrokend, een groep van 49 deelnemers naar Ameland.
1959 Op 25 juni brachten dominee D. van Dijk en D. Huismans uit Leeuwarden ’s morgens een groep naar Ameland. Deelnemers waren leden van de personeelsvereniging van het gemeentehuis te Leeuwarden, personeel van de Dienst Zuiderzeewerken, de Cultuur Technische Dienst, leden van andere instellingen, een Tsjechische heer en majoor P. J. G. Aalders, commandant van het district Leeuwarden van de rijkspolitie met zijn echtgenote.
1959 Op 25 juni brachten dominee D. van Dijk en D. Huismans de groep van de afgelopen morgen weer terug naar de vaste wal. het echtpaar Aalders liep deze terugtocht niet mee.
1959 Op 19 augustus 1959 liep Ds. D. van Dijk met 36 wadlopers (onder wie 25 medewerkers van de gemeente Opsterland) van Ameland naar 't Schoor bij Ternaard in 2½ uur.
Verslag en routekaart van Ds. van Dijk en dhr. Huismans
1960 Op 23 juni liepen dominee D. van Dijk en het echtpaar Huismans-Bosklopper met een zoon een verkenning van af de vaste wal voor de oversteek naar Ameland.
1961 Een wadvisser overvloedde noodgedwongen op de Hoge Wier.
1961 Op 29 juni lopen D. Huismans en zijn zoon Sipke Dirk Huismans over het wad naar Ameland. Het lopen was bijzonder vermoeiend door de enorme hoeveelheden slik. Geulen bleken dieper te zijn geworden. Naar het oordeel van dhr. Huismans is de tocht nu voor 'toeristen' veel te zwaar geworden.
1961 Op 19 september lopen Jaap Buwalda en Jan Abrahamse hun eerste wadlooptocht naar Ameland. Ze worden daarbij vergezeld door dhr. E. Veld. Ze maken dankbaar gebruik van een routekaartje die ze van ds. van Dijk en dhr. Huismans hebben gekregen.
1961 In september liep D. Huismans een verkenning onder Ameland en had toen veel last van slik.
1961 Op of voor 24 september liep dominee D. van Dijk een verkenning in het kustdal. Van Dijk werd op deze verkenning onder meer vergezeld door A. Lieuwen van de Provinciale Planologische Dienst te Leeuwarden.
1961 Op 7 oktober liep dominee D. van Dijk een verkenning.
1961 Op 21 oktober liep dominee D. van Dijk met een klein groepje een verkenning vanaf de Ternaarder Stek. De heer K. Nicolai van de Landaanwinning uit Ferwerd liep hen vanaf Holwerd tegemoet.
1962 Op 6 maart liepen J.D. Buwalda en J. Abrahamse in korte broek een koude winterwadlooptocht naar Ameland.
Verslag
1962
 
Dit jaar liepen dominee D. van Dijk, G. R. Groustra, Y. Kooistra en D. Kooistra verkenningen op het Amelander wad.
 
  De winter van 1962-1963
De winter zette in op 19 december. Pas op 5 maart maakte een zuidenwind een einde aan een lange een strenge winter. Voor het Waddengebied resulteerde het koude weer in 89 vorst- en 47 ijsdagen. Passerende depressies zorgden er voor dat er geen vlakke ijsvloer ontstond; langs de geulen begon het ijs te stapelen.
 
1963
 
In januari liep dominee D. van Dijk naar Ameland. Op deze tocht over het ijs was behalve zijn dochter Foka ook Henk Kroes aanwezig
1963 Jacob Edes (later groothandelaar te Nes) en Johny Oterdoom (zoon van slager Oterdoom te Nes), beiden uit Nes, maakten over slecht ijs een oversteek naar de vaste wal.
1963 Een oversteek met paard en slee door Dries Wagenaar en zijn neef Jan (Lange Jan) Wagenaar (zeeman) mislukte daar het paard door het ijs zakte. Met hulp van omstanders kregen ze het paard weer op het droge.
1963 Op 22 januari werd over het dicht gevroren wad overgestoken naar Ameland.
1963 ?
 
Op de Eerste Kerstdag liepen dominee D. van Dijk en G. R. Groustra een verkenning over het waddenijs vanaf de Ternaarder stek.
 

1964 - 1975

1964 ? Begin januari liepen dominee D. van Dijk en G. R. Groustra met een groepje een zwerftocht over het ijs vanaf de vaste wal.
1964 Op 3 oktober werd de eerste tocht van de Fryske Waedrinners gelopen. Daar waren aanwezig: G. R. Groustra, J. Hijlkema en P. Boomsma.
1965 Op 13 maart liepen Jaap D. Buwalda, Garmt Wiebenga, Klaas de Jong, Harm Homan en Theo Huizinga een koude wadlooptocht van Ternaard naar het Oerderduin op Ameland. De benen waren met een dikke laag vaseline ingesmeerd. Volgens het verslag in de Leeuwarder Courant reikte het water in de vaargeul tot borsthoogte.
1965 Op 22 mei maakten vier wadlopers van de Fryske Waedrinners onder leiding van G.R. Groustra en P. Boomsma, een oversteek van Ternaard naar Ameland. Ds. D. van Dijk te Leeuwarden controleerde van de dijk ten oosten van Holwerd met een verrekijker de bewegingen en tijden. Onderweg werden merktekens uitgezet voor een tocht met een groot gezelschap op 29 mei.
1965 Op 29 mei liepen 32 personeelsleden van een psychiatrische inrichting met P. Boomsma en G. R. Groustra als gidsen van de Fryske Waedrinners van het Neerlandsreiddûn naar ’t Schoor bij Ternaard.
1965 Op 17 juli liep een groep van zestien Friezen onder leiding van G. R. Groustra en P. Boomsma van Ameland naar de vaste wal. Dominee D. van Dijk was bij het vertrek aanwezig.
1965 Op 17 oktober werd te Harlingen de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee opgericht. Initiatiefnemer was wadloper Kees Wevers, hij maakte zich zorgen over plannen om het Amelander Wad in te polderen, waardoor wadlooptochten naar Ameland niet meer mogelijk zouden zijn. Medeoprichters van de vereniging waren de wadlopers Jaap D. Buwalda, Jan Abrahamse, Goasse Groustra en Garmt Wiebenga.
1966 Op een van de eerste meidagen stak het echtpaar Jaap Douwe Buwalda en Reinau Rixt Buwalda-Poppinga met hun hond Bijke, een wetterhoun, over naar Ameland.
Verslag
1966 Op 17 augustus moest een groep van G. R. Groustra noodgedwongen overvloeden op de Holwerder Mossels. De groep kwam van Ameland gelopen. Deelneemsters waren: mej. H. Twerda en haar Engelse vriendin Wendy Squirers. Squirers zwom ca. 3 km naar de veerdam van Holwerd. Groustra en Twerda werden met een roeiboot van het wad gehaald.
1966 Op 20 augustus maakte een groep personeelsleden van Philips een zwerftocht ten noorden van de Visbuurt onder leiding van G.R. Groustra.
1966 Op 10 september bracht G. R. Groustra veertig deelnemers van de Fryske Waedrinners over het wad naar Ameland. Ze werden verwelkomd door dominee D. van Dijk.
1966 Op 10 september werd ook Jaap D. Buwalda met vier vrienden welkom geheten op Ameland door dominee D. van Dijk.
1966 Op 10 september maakte Stichting Dorpsbelangen uit Pieterburen met assistentie van G. R. Groustra hun eerste wadlooptocht naar Ameland.
1967 Op 21 januari liepen Jaap Buwalda, Frans Visser, K. Rozema en H. Hemmel een koude en natte wadlooptocht naar Ameland.
1968 Op 12 februari maken Jaap Buwalda, Gerard Sikken en Frans Visser een wadlooptocht naar Ameland. Onderweg komen ze twee op hoge palen staande huisjes tegen. Vanaf deze meetsteigers zijn metingen verricht tbv. een dam naar Ameland. De meetsteigers zijn tot begin jaren '80 blijven staan en jarenlang belangrijke oriëntatiepunten geweest bij wadlooptochten naar en van Ameland.
Meer info.
1969 Op 23 augustus dreigden deelnemers aan een oversteek naar Ameland te verdrinken in de Noorder Spruit na het volgen van mannen met rode stokken die geen gidsen bleken te zijn.
1969 Op 8 september maakte prins Claus een tocht naar Ameland o.l.v. Jaap Buwalda en Wim Sikken. Andere deelnemers waren P. van Lookeren Campagne, Mr. H.J. Baron van Asbeck en dhr. Goderd van Heek.
"Doorlopen Hoogheid, anders wordt 't zwemmen"
 
Uit Margriet 22 nov. 1969
 
1970
 
Op 10 juni liepen 30 verpleegsters en broeders van het Stadsziekenhuis Leeuwarden en 21 militairen van de vliegbasis Leeuwarden olv. de gidsen Bouma en Keekstra van de VVV Westdongeradeel een geslaagde oversteek naar Ameland.
Voor het eerst (?) werd vertrokken van de veerdam van Holwerd en niet vanaf Ternaard of 't Schoor. Leeuwarder Courant: "Sinds verleden jaar is de situatie bij de pier zo verbeterd door de stroming, dat hier vandaan van wal kan worden gestoken, tenminste als men leiders heeft, die de juiste route kennen. Anders is het levensgevaarlijk."
1971 In de winter van 1970-1971 lopen Jaap Buwalda en Wim Sikken voor het eerst in neoprene duikpakken naar Ameland en andere eilanden. Aan het gesmeer van vaseline op de benen en het gekleum onderweg is daarmee een eind gekomen.
1971 Een oversteek van Ameland naar de Engelsmanplaat door het wad door D. van der Zee en A. Halma mislukte.
1971 Op 18 september brachten gidsen van VVV Westdongeradeel 300 deelnemers naar Ameland.
1972 Ter gelegenheid van de promotie van Willem Langenberg tot doctor in de geologie op 26 april 1972 liepen begin mei 1972 ongeveer 20 medewerkers en studenten van het Geologisch Instituut van de Gemeentelijk Universiteit Amsterdam (GUA) onder leiding van Langenberg over het wad naar Ameland. Onder hen Jan Smit, Tjeerd van Weering, Goos Stoffel en Cees Windt.


Het team van de GUA aan het begin van de tocht naar Ameland, mei 1972

1972 Op 20 mei overleed tijdens een oversteek in het kustdal dhr. H. Sanderman, leraar te Leiden. Gidsen en deelnemers brachten dhr. Sanderman terug naar de pier waar een arts het overlijden vaststelde.
1972 Op 12 juli liepen A. Halma en Dick van der Zee vanaf Ameland over het wad naar de Engelsmanplaat.
Meer info
1972 In de zomer zakt de Volkswagen Pickuptruck van de Gebr. Kiewiet uit Buren weg in drijfzand op het wad ten zuiden van de Hon, terwijl de gebroeders kokkels aan het zoeken zijn.
Meer info
1973 G. R. Groustra liep met het Friese statenlid J. B. Singelsma naar Ameland.
1974 In hotel Kroon kreeg dominee D. van Dijk op 2 november het eerste exemplaar van het boekje Wandelen over de Wadden van de schrijver G. R. Groustra.
1975
 
Op 19 april redden George Smallenbroek, Nico en Hilde Bakker, Kees en Lia Dijkema, gidsen van Stichting Wadloopsport te Pieterburen en Piet Algera en Dirk Zuidema, twee gidsen van het Wadloopcentrum Westdongeradeel, een groep van ca. 20 wadlopers uit Maartensdijk uit het slik. De groep was in een slikveld verzeild geraakt aan het begin van hun oversteek naar Ameland, ongeveer 3 km ten oosten van de veerdam van Holwerd. Eén deelnemer had last van spierkrampen en werd op een brancard teruggebracht naar de veerdam.
Meer info.
 
1975
 

Van 1973 tot ca. 1980 stonden er twee meethuisjes op het wantij van
Ameland. Om water- en slibtransport te meten over het Amelander
wantij. Doel: gegevens verzamelen om evt. het Amelander wad in te
polderen. Is dit het 1e of 2e meethuisje ?
Foto Kees Wevers
 
1975
 
Op 5 juni was Attie Brouwer-Kaspers op de Kooiplaats voor het eerst actief als radiocentraliste tijdens oversteken van Stichting Wadloopsport Pieterburen onder de roepnaam Pieter Ameland.

1976 tot heden

1976 Op woensdag 25 februari overleed te Leeuwarden predikant en wadlooppionier dominee D. van Dijk.
Info
   
1976 Op dinsdag 20 april overleed te Groningen wadlooppionier Jaap D. Buwalda, 40 jaar oud.
Rouwadvertenties
 


Jaap Buwalda voorafgaand aan een wadlooptocht naar Ameland
op de veerdam van Holwerd, begin jaren 1970

1976 Op 7 september was een groep Amelanders, onder wie Jaap Brouwer en Toon Kiewied van de Kooiplaats, aanwezig op een oversteek van Holwerd naar Ameland.
1976 Op 2 oktober liep de Groninger Studenten Wadloop Club (GSWC) Arenicola onder leiding van eigen gidsen met 20 deelnemers de eerste wadlooptocht onder eigen verantwoordelijkheid in Nederland van Holwerd naar Ameland. Eerder dat jaar was er onder eigen verantwoordelijkheid in Duitsland een oversteek gemaakt van Baltrum naar Nessmergrode. Na de wadlooptocht naar Ameland werd overnacht in kampeerboerderij 'Apollo' te Buren.
1977
 
Op 24 augustus werd een militair met problemen op de brancard terug gebracht naar de pier van Holwerd. Daar stonden al een ambulance en helikopter paraat.
 
  De winter van 1978-1979
Deze winter leverde 16 dagen met zwaar verspreid drijfijs en 3 dagen met zwaar opeen gepakt drijfijs op. De geulen in de nabijheid van het wantij bleven open, daardoor was droogvoets oversteken niet mogelijk.
 
1979
 
Op 28 februari staken vijf gidsen van het Wadloopcentrum te Pieterburen over het ijs over naar Ameland.
1980 Tijdens een wadlooptocht naar Ameland op 20 juni onder leiding van D. van der Zee kwamen de Irakees M. A. M. Hashim (27) en de Chinees dr. Tang (42) om het leven. De groep was met harde westenwind vertrokken. Dr. Tang overleed in het ziekenhuis van Dokkum. Het stoffelijk overschot van Hashim werd op 29 juni op de zeedijk bij Lauwersoog aangetroffen.
Meer info
'Wadgids van der Zee was geen avonturier'
'Plotselinge weersomslag werd ons noodlottig'
1983 Op 13 juli liepen Robert van der Burgh en André Staal in één tij door het wad vanaf Ameland via de Engelsmanplaat naar Wierum.
 
1983
 

Wadlopers op de Kooiplaats van Ameland, begin jaren '80.
Foto Martin van der Wijk
1983 Op 19 augustus liepen onder leiding van gids J. G. Hooiring de volgende burgemeesters een wadlooptocht naar Ameland: mr. J. van Bodegom van Opsterland, mr. J. van der Meer van Rauwerderhem, drs. T. J. Bouwers van Ferwerderadeel, J. H. Schurer van Weststellingwerf, mr. K. T. M. Henenkamp van Borne, mr. B. Kolbach van Goudzwaard, A. H. P. Hogenbosch van Mill, M. Roest Crollius van IJsselstein.
In totaal staken toen ongeveer 40 personen over die op Ameland werden verwelkomd door burgemeester mr. J. H. Lesterhuis van Ameland.
1984 Op 7 juni maakte minister dr. P. Winsemius met de Voorlopige Waddenadviesraad een oversteek naar Ameland onder leiding van wadgids Joop Hooiring.
1986 Op 21 april reden Martin Drost, Sjors Homminga en Peter Mosch op mountainbikes van Holwerd naar Ameland. De tocht stond onder leiding van Cor van den Arend en Chris Kraster, gidsen van Stichting Wadloopcentrum Pieterburen, die het traject lopend aflegden. De TROS heeft van de wadfietstocht opnames gemaakt en uitgezonden in het programma De Eerste de Beste op 16 mei 1986, zie onder.
Verslag Leeuwarder Courant
 
1992 In augustus 1992 loopt een groep van Kyudo Renmei Nederland olv. Cees Oele naar Ameland.
Zie video voor verslag, duur 28:54.
 
1996 In de winter van 1996-1997 was het bij springtijlaagwater (met dus erg lage waterstand) mogelijk op rubberlaarzen naar Ameland te lopen zonder nat te worden. Op 8 december startten 7 wadlopers van de Groninger Wadloopvereniging Arenicola in dichte mist bij 't Schoor ten noorden van Ternaard voor een oversteek op rubberlaarzen en met een regenpak aan naar Ameland. Omdat na ca. een uur lopen een herkenningspunt (een steenhoop) niet werd aangetroffen in de mist en omdat de meegenomen gps-ontvanger (met een nauwkeurigheid van 200 meter) geen duidelijkheid verschafte, werd teruggekeerd naar de wal. Eindpunt was de veerdam van Holwerd waar de groep, bezweet in het regenpak en de rubberlaarzen na langdurig gezwoeg door het slik arriveerde.
1997 Op 3 januari maakten de wadgidsen Jur Dijkhuis en Geart van der Wal een ijzingwekkende tocht over en door het ijs naar Ameland. Bij Jaap en Attie Brouwer op de Kooiplaats kwamen ze met veel koffie weer op verhaal.
1998 Op 29 juli haalde wadgids André Staal tijdens het begeleiden van een groep wadlopers van Stichting Wadloopcentrum twee Engelse meisjes van het wad. Ze waren op eigen houtje overgestoken en verdaagd tussen de diepe uitlopers van de Noorderholwerderbalg.
2001 De reddingboot van Ameland redde op 10 maart een groep van zeven wadlopers. Op het tweede deel van de Ameland v.v. tocht in het donker verdwaalde de groep. Toen de reddingboot arriveerde stond de groep al borstdiep in het water. Eén van de deelneemsters moest met onderkoelingsverschijnselen naar een huisarts op Ameland.
2004 Op 30 mei overlijdt tijdens een oversteek naar Ameland een wadloopgids, ca. 2 km ten oosten van de veerdam van Holwerd.
2004 Op 9 september werd op het wad onder Ameland een reddingsoefening van wadlopers met de Amelander reddingboot gehouden.
2012 Kokkelvissers Rienk Nadema en Willem Groenia vinden de in 1972 in het drijfzand weggezakte Volkswagen Pickuptruck van de Gebr. Kiewiet uit Buren terug op het wad ten zuiden van de Hon. Het wrak ligt aan de rand van een geul en komt door oevererosie tevoorschijn.
Meer info
2013 Op 4 september liep Lammert Kwant met een groep deelnemers van het Noorderpoortcollege zijn 1000e oversteek sinds 23 mei 1974 over het Amelander wad; 726 keer heen en 274 keer van het eiland naar de vaste wal. Adriana Faber en IJsbrand Bouma liepen ook mee als gids.
2013 Op 26 september bevrijdde de brandweer van Ternaard bij de pier van Holwerd twee uitvalsters van een tocht naar Ameland uit het slik.
2013 Op 15 december vond een groep wadlopers onder leiding van wadgids Lammert Kwant de resten van een schip ter hoogte van de Pietje Miedeweg. Vermoedelijk gaat het om de resten van een in 1948 vergaan Deens schip.
Meer info.
 
Bron: André Staal 2013-2023.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - 2013
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.