W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Calendaria Historische wadlooptochten naar JUIST, MEMMERT en KACHELOTPLATE

Ongewone Wadlooptochten

Historische wadlooptochten naar JUIST, MEMMERT en KACHELOTPLATE

met een situatie van loos alarm op het Juister Wad ivm. twee wadlopers, zie 2016

In onderstaande tabel een overzicht.
Door André Staal.
Met enkele bijdragen van Lammert Kwant.


1. Juist en Memmert 1929 - heden

1929 Over het ijs was Juist in deze winter te voet en per auto te bereiken.
1931 In de nacht van 21 op 22 september verging tussen Borkum en Juist de motorzeilboot 'Annemarie'. De schipbreukelingen (17 jongemannen van Borkum, de kapitein en de matroos) zochten op de Robbenplaat lopend tevergeefs naar een uitweg richting Juist of Memmert. Alle noodsignalen waren nat geworden.
Op 22 september wist reddingzwemmer Bakker van Borkum vanaf het wrak van de Annemarie zwemmend en lopend voogd Otto Leege op de Warfdüne van Memmert te bereiken. Pas toen werd alarm geslagen, de reddingboot van Juist voer snel uit. 15 van de 19 opvarenden verdronken, 4 personen overleefden het drama.
Das tragische Ende der 'Annemarie'
1959 De groep van Derk H. Schortinghuis verkende vanaf Juist het Juister Wattfahrwasser.
Als eerste liep de groep van Derk H. Schortinghuis bestaande uit vier personen in september van Juist naar de vaste wal.
Meer info in De Postiljon van De Cocksdorp, p. 102 - 107
1960 Als eersten liepen 2 Duitse wadlopers van de vaste wal naar Memmert.
1965 Op 15 mei liepen Jaap Buwalda, Reinau Poppinga, Triny Oosterhuis, Jan Abrahamse, Frans Fiscalini, Wim Sikken en Garmt Wiebenga van de vaste wal naar Memmert. Voor de tocht naar Delfzijl per catamaran de volgende dag overnachtte men bij het echtpaar Pundt.
Meer info
 


De wadlopers op de zeedijk bij Norddeich voor de tocht naar Memmert.
Vlnr. Frans Fiscalini, Jan Abrahamse, Triny Oosterhuis, Fokke Dijksterhuis (de chauffeur die het gezelschap naar Norddeich bracht), Wim Sikken, Jaap Buwalda. Foto uit archief Jaap Buwalda.

1968 In deze zomer liep Werner Strüp met zijn verloofde naar Juist.
1969 In juli liep Christian Eisbein met Werner Strüp van Juist naar Norddeich.
1972 Op zondag 11 juni liepen Lieuwe Blanksma en Lourens Penning voormiddag van Norddeich naar Memmert en namiddag terug van Memmert naar Norddeich. Daarmee was de eerste wadloopoversteek van Memmert naar de vaste wal een feit.
Dezelfde namiddag liep een groep van ±10 wadlopers onder leiding van Christian Eisbein van Juist naar Norddeich. Beide groepen kwamen elkaar tegen bij het Memmert Wattfahrwasser.
Meer info
1973 Op 23 juni liep Christian Eisbein met 11 deelnemers van Norddeich naar Memmert.
1974 Op 29 juni liepen 16 leden van de Groninger Studenten Wadloop Club (GSWC) Arenicola van Norddeich naar Juist onder leiding van Willem Schober en Christian Eisbein.
1975 Op 16 augustus kwamen 2 kinderen om het leven na een mislukte oversteek naar Juist en een overvloeding op de Itzendorf Plate. De tocht werd geleid door het echtpaar Voordenhout.
Meer info
1980 Op 28 februari kwamen de wadgidsen Antoon Wouter de Jager (27) en Rein Koetje (37) om tijdens een oversteek naar Juist.
1985 Met het van kracht worden van de 'Nationalparkverordnung Niedersächsisches Wattenmeer' wordt het wadlopen naar Juist en Memmert (en Borkum, Wangerooge en Alte Mellum) verboden. Tochten naar Norderney, Baltum, Langeoog, Spiekeroog en Oldeoog zijn wel toegestaan.
1986 Op 14 juni loopt Jochen Gruner, gepensioneerd politieman (Norden, Juist) (geboren omstreeks 1920) voor de 270e keer van Norddeich naar Juist. Gruner is 1 x van Juist naar de vaste wal gelopen. Wadlopers van de Groninger Wadloop Vereniging (GWV) Arenicola ontmoeten hem tijdens een oversteek naar Juist.
1987 Op 20 augustus liepen de broers Robert van der Burgh en Arend van der Burgh met André Staal de wadlooptocht Juist-Memmert v.v. in 1 tij.
1987 Robert van der Burgh, Arend van der Burgh en André Staal liepen op 21 augustus de de wadlooptocht Norddeich-Juist v.v. in 1 tij.
1988 Op 2 mei overleed Alfred Behring (Wattführer Alfred, *18-03-1919 Juist). Dertig jaar had hij wadtochten/excursies geleid tot aan de eerste geul (Juister Balje). Hij werd opgevolgd door zijn zoon Heino Behring (Wattführer Heino). Heino wordt geassisteerd door zijn zoon Ino Behring (Wattführer Ino).
Video met beelden van 3 generaties Wattführer Behring 1957-2006
 


Alfred Behring (Wattführer Alfred)

1996 Op 18 augustus liepen Erhard Bode, Johannes Janssen, Ihno Eilts, Wim Sikken en een Duitse deelnemer de 22 km lange wadlooptocht van Norddeich naar Memmert. Ze werden op Memmert ontvangen door voogd Reinhard Schopf. De terugtocht naar de wal werd gemaakt op een kotter naar Greetsiel.
2007 Op 5 oktober liepen Dolf Reddingius, Tom Reddingius en Halbert Huitema van Norddeich naar Memmert onder leiding van Heiko Oterdoom en Leendert Oterdoom.
Meer info
2009 Op 6 april liep Lammert Kwant de wadlooptocht Norddeich-Juist v.v. in 1 tij.
2010 Op 25 maart liepen Harry Feenstra en Lammert Kwant de wadlooptocht Juist-Memmert v.v. in 1 tij.
2010 Op 25 april liep Lammert Kwant de wadlooptocht Norddeich-Memmert-Juist.
Meer info
2016 Op 17 juli maakten twee bewoners van Juist de wadloopoversteek van Juist naar Norddeich. Daarbij werd alarm geslagen met inzet van reddingsdiensten en brandweer. Het bleek om loos alarm te gaan.
Meer info
   
2. Kachelotplate 1971 - heden

1971 Op de Nederlandse zeekaart 'Monden van de Eems' 1:50.000 staat Kachelotplate afgebeeld als wadplaat, dus beneden gemiddeld hoogwater gelegen.
1975 Op de Nederlandse zeekaart 'Monden van de Eems' 1:50.000 staat Kachelotplate afgebeeld als zandplaat, dus boven gemiddeld hoogwater gelegen, enkele hectares groot. Het ligt 2.0 km ten westen van Memmert en wordt daarvan gescheiden door een niet gemarkeerde geul.
1979 Op de Kaart voor Zeil- en Motorjachten wordt Kachelotplate afgebeeld als zandplaat, dus boven gemiddeld hoogwater gelegen, enkele hectares groot. Het ligt 2.0 km ten westen van Memmert en wordt daarvan gescheiden door een met prikken/boompjes gemarkeerde vaargeul.
1982 Op de Kaart voor Zeil- en Motorjachten staat de geul tussen Kachelotplate en Memmert niet meer gemarkeerd als vaargeul.
1986 Op de Hydrografische Kaart voor Kust- en Binnenwateren wordt de geul tussen Kachelotplate en Memmert niet meer weergegeven.
1991 Op de Hydrografische Kaart voor Kust- en Binnenwateren is Kachelotplate ca. 100 ha groot. De afstand tussen de oostkant van Kachelotplate en Memmert bedraagt ca. 1.3 km.
1995 Op de Hydrografische Kaart voor Kust- en Binnenwateren is de afstand tussen de oostkant van Kachelotplate en Memmert ca. 1.2 km.
Tussen beide eilanden wordt het Haaksgatfahrwasser genoemd (niet afgebeeld).
2000 Op de Hydrografische Kaart voor Kust- en Binnenwateren bedraagt de afstand tussen de oostkant van Kachelotplate en Memmert ca. 2.0 km.
Tussen beide eilanden wordt het Haaksgatfahrwasser genoemd (niet afgebeeld).
2004 Op de Hydrografische Kaart voor Kust- en Binnenwateren bedraagt de afstand tussen de oostkant van Kachelotplate en Memmert ca. 2.2 km.
Het Haaksgatfahrwasser wordt niet meer op de kaart weergegeven.
2006 Volgens het Ostfriesland Magazine is Kachelotplate 230 ha. groot en beweegt het langzaam in de richting van Memmert.
Meer info
2011 Op 29 januari lopen Menno de Leeuw, Heiko Oterdoom en 2 Duitse collega's van Juist naar Kachelotplate (ca. 12 km).
Meer info
2017 Op 30 april lopen Kees Wevers, Heiko Oterdoom en Leendert Oterdoom van Kachelotplate naar Norddeich (ca. 24 km).
Volgens de Hydr. Kaart is de afstand tussen Kachelotplate en Memmert ca. 2.2 km.
Meer info
Verslag
2018 Op 7 januari lopen Menno de Leeuw, Kees Wevers, Heiko Oterdoom, Peter Laagland en Tim Abelen van Norddeich naar Kachelotplate (ca. 24 km).
Meer info
Verslag
Meer info over Kachelotplate

Bron: André Staal 2018 - 2024.
Correcties en aanvullingen ? e-mail.

Meer historische wadlooptochten:

Ameland 1410 - 1929
Ameland 1930 - heden
Ameland-Engelsmanplaat
Borkum en Lütje Hörn
Engelsmanplaat
Hoge Wier
Horsbornzand
Juist en Memmert
Rif van Engelsmanplaat
Rottumeroog
Schiermonnikoog 1163 - 1929
Schiermonnikoog 1930 - heden
Schokland en de voormalige Zuiderzee
Simonszand
Terschelling
Texel-Vlieland
Sitemap met krantenartikelen, tochtverslagen e.d.