W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Helden Kapen en bakens Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007

Ongewone Wadlooptochten

Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007

met twee bijzondere foto's van 30 mei 2020.


Nieuwe kaap Engelsmanplaat vanaf 10 juli 2007
Foto Theo Tadema

Dinsdag 10 juli 2007 is een nieuwe kaap geplaatst op Engelsmanplaat. Hij staat ca. 180 m zuidelijker dan zijn voorganger van 1968.
De positie van de nieuwe kaap (WGS 84) is 53 27.327 N - 06 03.474 E.
De kaap vertoont enige gelijkenis met het baken van het Willemsduin van Schiermonnikoog.

Oude Kaap verzwolgen door de zee
Tijdens de zware storm van 1 november 2006 werd de oude kaap uit 1968 vernield. Omdat tegenwoordig de scheepvaart en ook de wadlopers gebruikmaken van moderne apparatuur zoals gps, heeft Rijkswaterstaat overwogen om geen kaap meer te plaatsen. Op verzoek van en in goed overleg met de georganiseerde wadlopers is besloten toch weer een kaap te laten plaatsen. Een kaap op Engelsmanplaat heeft cultuurhistorische waarde en er is gebleken dat met name wadlopers de houten constructie nog steeds als belangrijk oriëntatiepunt gebruiken.

Nieuwe fundering
Eind juni / begin juli 2007 is de kaap op de wal aan de Industrieweg te Harlingen gebouwd en liggend op een ponton van Harlingen via het van Harinxmakanaal enz. naar Lauwersoog gevaren.
Dinsdagmorgen 10 juli 2007 bereikte het transport vanuit de haven van Lauwersoog in alle vroegte de plaats van bestemming.

De aannemer heeft op de Engelsmanplaat een nieuwe fundering aangelegd. Er zijn houten palen geheid ter fundering van zgn. stelconplaten, vierkante platen van sterk beton. Deze platen liggen ca. 1.20 meter beneden het 'maaiveld'. Met twee kranen is de kaap vervolgens op zijn plek gehesen en met bouten op het beton vastgezet. Daarna werd het gat gedicht.
De kaap is ongeveer 12 meter hoog en de totale kosten van bouw en plaatsing bedragen ca. € 40.000.
Het werk is verricht door De Boer & De Groot bv. te Harlingen. Eerder bouwde dit bedrijf ook het baken van het Willemsduin op Schiermonnikoog in 1967 en de vorige kaap op Engelsmanplaat in 1968.

www.deboerendegroot.nl

Slechtvalk
In de kaap is een bordje 'Verboden Toegang' opgehangen, wie op het bouwwerk wordt aangetroffen wordt geverbaliseerd. Boven in de kaap is een nestkast aangebracht voor de slechtvalk die sinds jaar en dag op Engelsmanplaat wooonachtig is.

Meer info Leeuwarder Courant: Baken terug op Engelsmanplaat


BEELDVERSLAG

met dank aan Bauke Hoogeveen en Koos Bunk
voor onderstaande foto's.

28 juni 2007

29 juni 2007

3 juli 2007

4 juli 2007

5 juli 2007

9 juli 2007

10 juli 2007 04:42 uur

10 juli 2007 05:33 uur

10 juli 2007 06:30 uur

10 juli 2007 06:55 uur

10 juli 2007 08:50 uur

10 juli 2007 10:10 uur

10 juli 2007 10:30 uur

10 juli 2007 10:50 uur

10 juli 2007 11:10 uur

10 juli 2007 11:35 uur

10 juli 2007 12:05 uur

10 juli 2007 13:55 uur

10 juli 2007 14:15 uur

10 juli 2007 15:00 uur

10 juli 2007 15:15 uur

10 juli 2007 15:30 uur


30 mei 2020


De kaap van Engelsmanplaat. Foto genomen vanaf het Westerstrand van Schiermonnikoog.
Camera op statief, optische zoom 122 x vergroting.

Foto Koos Bunk


De kaap van Engelsmanplaat. Op de achtergrond het baken van de Hon van Ameland.
Foto genomen vanaf het Westerstrand van Schiermonnikoog.
Camera op statief, optische zoom 122 x vergroting.

Foto Koos Bunk