[email protected] 2.1

U bent in menu 3. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Kapen en bakens Video afbraak en bouw wadwachtershuis Engelsmanplaat - juli 2016

Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Video afbraak en bouw wadwachtershuis Engelsmanplaat - juli 2016

met foto's van het wadwachtershuis 16 okt. 2017 door Henk Schildhuis

woensdag 5 oktober 2016

Staatsbosbeheer heeft een video laten maken van de afbraak van het oude vogelwachtershuis en de bouw van het nieuwe wadwachtershuis op Engelsmanplaat:

De nieuwe Wadwachtpost op Engelsmanplaat: ‘De Kalkman’

Duur ca. 8.5 minuten.
Alleen het geluid van het wad en het werken is te horen, zonder achtergrondmuziek.
Gefilmd op dagen met helder zicht en mooie wolkenluchten, zomer 2016.

Meer info:
Bouw wadwachtershuisje Engelsmanplaat langs van Harinxmakanaal
Vogels en mensen samen op de Kalkman


Eerder bericht:

NIEUW VOGELWACHTERSHUIS OP ENGELSMANPLAAT
Juni 2016 wordt gestart met de bouw van dit vogelwachtershuisje op Engelsmanplaat

woensdag 18 mei 2016

LAUWERSOOG - Op Engelsmanplaat wordt binnenkort begonnen met de bouw van een nieuw vogelwachtershuisje, tegenwoordig 'Wadwachterspost' geheten.

Het oude vogelwachtershuisje, gebouwd in 1981, is dringend aan vervanging toe. Architect Niko Hoebe heeft het ontwerp gemaakt voor een nieuw gebouw en op 1 juni a.s. begint aannemer Oosterhof-Holman met de bouw.

Het nieuwe vogelwachtershuis komt 800 meter oostelijker op de plaat te staan dan de huidige hut en daarmee een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog. Dit is onder andere nodig vanwege de dynamiek in het gebied (de geul Smerig Gat aan de westkant van Engelsmanplaat schuift langzaam op in oostelijke richting) en voor het goed invullen van het 'gastheerschap' voor Waddenzee-bezoekers (bv. het opvangen en informeren van toeristen op schepen die komen aanvaren op vaargeul tussen Schiermonnikoog en Engelsmanplaat en van wadlopers). Ook komt er meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabij gelegen Rif.
De nieuwe post wordt gebouwd op ruime afstand van de broedvogelkolonie op het Rif, maar wel in een periode waarin de doortrekkende wadvogels afwezig zijn. Daarom is er een strakke planning van 5 weken en zijn er strikte gedragscodes afgesproken. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en bij laagwater. De Waddenunit van EZ heeft de plannen beoordeeld en houdt toezicht tijdens opbouw van het nieuwe en afbraak van het oude vogelwachtershuisje.

Waarom een Wadwachterspost ?
De Waddenzee is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het Hoge Noorden naar Afrika. Ze moeten bijtanken en uitrusten. Doen ze dat niet, dan hebben ze niet genoeg energie om jongen groot te brengen of overleven ze de lange tochten niet. Voor de broedvogels op het Rif en foerageerders op Engelsmanplaat is genoeg rust absolute noodzaak om te overleven. Tijdens het broedseizoen zien vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer toe op die rust vanuit de wadwachtpost. Daarbuiten is het de Waddenunit die jaarrond toezicht houdt.

Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
De nieuwe wadwachtpost valt onder het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Dit project is gestart om de komende jaren de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels gestimuleerd. De informatie over dit project is te vinden op de website www.beleefdewaddennatuur.nl. Het project is mogelijk gemaakt door het Waddenfonds; deze organisatie is voor 75% financier van het deelproject Engelsmanplaat. De overige 25% is voor rekening van provincie Fryslân en Staatsbosbeheer.

Na de bouw van de nieuwe hut wordt het oude vogelwachtershuisje afgebroken. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming, misschien op Ameland.

Wadwachters Engelsmanplaat op Facebook

Bron info en foto's Staatsbosbeheer


Vogelwachtershuisje Engelsmanplaat 1981-2016


16 oktober 2017

Op 16 oktober 2017 liep wadloopgids Henk Schildhuis Wierum - Engelsmanplaat v.v. en maakte van het wadwachtershuis foto's.