W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Wie waren de eersten ?

Wie waren de eersten ?

Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?

met Norderney - Baltrum v.v. over de buitendelta van het zeegat Wichter Ee, 20 okt. 2023, rubriek 46


 
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
En door wie ?
In onderstaande tabellen een overzicht van de Nederlandse Waddeneilanden en zandplaten en het gebied van Borkum, Lütje Hörn, Juist en Memmert.

Niet alles is bekend.
Opmerkingen, correcties, aanvullingen graag (als het kan gedocumenteerd) naar redactie dezes.

1. Texel - Vlieland (29 km)
Texel - Vlieland,
1e keer in 2 tijen,
overvloeding in rubberboot
 
Za. 13 -
zo. 14 okt. 1962
Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Meer info
Texel - Vlieland,
1e keer in 2 tijen,
overvloeding in stoelen van bamboestokken en visnet
Za. 29 -
zo. 30 juni 1963
Derk Schortinghuis
Wouter Joenje
Gijs van Gortel
Roelof IJbema
Lieuwe Blanksma
Frans Ditzel
Emiel van Moerkerken
Cees van der Burgt
Frits Aberson
Fop Smit
Wilto Groenendaal
Meer info

Filmverslag

Verslag in 'De Postiljon
van De Cocksdorp'
,
blz. 63-128

Texel - Vlieland,
1e keer in één tij
Vr. 6 okt. 1972 Boris de Jongh
Pieter Lakeman
Joks Langenberg
Meer info
Overzicht alle tochten
Vlieland - Texel Vr. 15 aug. 1975 Cor van den Arend
Jan Laan
Cees Baarveld
Meer info
 
Overzicht alle tochten


2. Vlieland - Richel (14 km)
Vlieland - Richel Di. 24 juli 1962 Jaap Buwalda
Fokke Dijksterhuis
Meer info
Richel - Vlieland Zo. 16 juni 1974 Frans Visser
Kees Wevers
Meer info
Vlieland Richel v.v. in één tij Za. 8 april 1978 Jaap Oudman
Martin van der Wijk
Lammert Kwant
Meer info
 
Overzicht alle tochten
Richel - Vlieland v.v. in één tij Zo. 25 mei 2014 Menno de Leeuw
Kees Wevers
Meer info


3. Griend (18 km)
Naar Griend Zo. 31 mei 1964 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Lieuwe Blanksma
Wouter Joenje
Peter van Lookeren - Campagne
Wim Sikken
Roelof IJbema
Meer info
 
Overzicht alle tochten
Griend -
Vaste wal
Do. 26 juli 1962 Derk Schortinghuis
Cees van der Burgt
Frans Ditzel
L. van der Krieke
Roelof IJbema
Meer info
 
Verslag in 'De Postiljon
van De Cocksdorp'
,
blz. 115-116
 
Overzicht alle tochten
Vaste wal - Griend v.v. in één tij Wo. 28 november 2018 Peter Laagland Meer info
Griend - Vaste wal v.v. in één tij Ma. 10 januari 2022 Peter Laagland Meer info pm.


4. Terschelling (17 km)
Naar Terschelling 1600 - 1929 Talloze oversteken over het ijs van het vasteland naar Terschelling Meer info
Wadlopen:
Za. 1 juli 1961
Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Johannes van der Waals
Meer info
Verslag
Terschelling -
Vaste wal
1600 - 1929 Talloze oversteken over het ijs van Terschelling naar de vaste wal Meer info
Wadlopen:
Za. 20 juni 1959
Derk Schortinghuis
J.A. Mulock Houwer
Jan Kok
L.H. Mekel
H.J. Amendt
Gijs van Gortel
Flip van Ommeren
A. Barentz
Meer info

Verslag in 'De Postiljon
van De Cocksdorp'
,
blz. 92-100

Zwarte Haan Fr. -
Terschelling v.v.
in één tij
Zo. 3 sept. 2017 Peter Laagland Meer info
Terschelling -
Vaste Wal Fr. v.v.
in één tij
Za. 3 dec. 2022 Peter Laagland Meer info
Zwarte Haan Fr. -
Terschelling
via Groot Kamperzand/
Zeehondenbanken
Zo. 25 febr. 2018 Peter Laagland Meer info
Terschelling -
Zwarte Haan
via Groot Kamperzand/
Zeehondenbanken
Di. 14 april 2020 Peter Laagland Meer info
Terschelling -
Zwarte Haan
via Klein Kamperzand
Za. 16 dec. 2018 Peter Laagland Meer info
Zwarte Haan -
Terschelling
via Klein Kamperzand
Za. 21 maart 2020 Peter Laagland
Ben Verbree
Meer info


5. Griend - Terschelling (35 km)
Griend -
Terschelling
Omstreeks 1974 Willem Schober Meer info pm.
Vr. 28 juni 2019 Ben Verbree Verslag
Terschelling -
Griend
Zo. 22 maart 2020 Peter Laagland Meer info


6. Ameland (8 - 11 km)
Naar Ameland Vanaf 1600 Talloze oversteken over het ijs van het vasteland naar Ameland Meer info
Wadlopen:
Misschien op
Zo. 27 maart 1808

 
Zomer 1846

 
 
Jacobus Meijer
en 2 anderen

Pastoor JHM Westers

 
 
Meer info
Ameland -
Vaste wal
Vanaf 1600 Talloze oversteken over het ijs van Ameland naar het vasteland Meer info
Wadlopen:
Misschien
Zomer 1846

Vr. 14 april 1911

 
Di. 28 mei 1957

 
 
Pastoor JHM Westers

Tjeerd Dirks Metz
Jitze Posthumus

ds. Dirk van Dijk
Dirk Huismans
Piet Bloem

 
 
Meer infoMeer info over een latere tocht
Vaste wal -
Ameland v.v.
in één tij
Winter 1928-1929 Diverse ijstochten Meer info
Wadlopen:
misschien op
Vr. 21 april 1978
 
 
Jaap Oudman
Lammert Kwant
 
 
Meer info pm.
Ameland - Vaste wal v.v. in één tij Winter 1928-1929 Diverse ijstochten Meer info


7. Engelsmanplaat (6 km)
Naar Engelsmanplaat Van alle tijden ! Vissers, schelpen-
vissers, jutters, eierzoekers
Meer info vanaf 1700
Engelsmanplaat -
Vaste wal
Van alle tijden ! Zie boven Meer info vanaf 1700
Vaste wal - Engelsmanplaat v.v. in één tij Van alle tijden !
 
Zie boven
 
Meer info vanaf 1700
Recreatief :
aug. 1916
 
Jelle van Kuiken
Sape Schregardus
 
Meer info
Engelsmanplaat - Vaste wal v.v. in één tij Sinds voorjaar 1973 Ron Mes
Rob Schuckard
en Harry Smit ??
Vogelwachters van Engelsmanplaat
Meer info pm.


8. Schiermonnikoog (9 - 11 km)
Naar Schiermonnikoog Vanaf de Middeleeuwen De schiere monniken van het klooster Claerkamp en talloze tochten over het ijs Meer info
Recreatief :
Wo. 7 aug. 1929
 
Mw. K. Brugmans
Annie Klein
M.J. Zijlma
D.R. Mansholt
K. Sterkenburg
B. Zetsma
D. Mansholt
 
Meer info
Schiermonnikoog -
Vaste wal
Vanaf de Middeleeuwen De monniken, zie boven, en talloze tochten over het ijs Meer info
Recreatief:
Zo. 23 juni 1957
 
Jaap Buwalda
Felix Sutorius
 
 
Meer info
Vaste wal - Schiermonnikoog v.v. in één tij Vanaf de Middeleeuwen De monniken ?
zie boven
 
Tijdens ijswinters 1929 en 1963
 
Div. groepen Meer info
Schiermonnikoog -
Vaste wal v.v. in één tij
Vanaf de Middeleeuwen De monniken ?
zie boven
 
 


9. Simonszand (11 km)
    Sinds medio 2020 kan deze tocht door diep water weer worden gelopen
Naar Simonszand Rond 1935 Gerrard Meijer e.a.
Fietstochten Simonszand v.v.
Meer info
Zomer 1941 Luitje Gerrit Dijkhuis en ... (onbekend) Meer info
Do. 4 juni 1959 Jaap Buwalda
Bas Roodnat
Meer info
Simonszand -
Vaste wal
Rond 1935 Gerrard Meijer e.a.
Fietstochten Simonszand v.v.
Meer info
Zomer 1941 Luitje Gerrit Dijkhuis en ... (onbekend) Meer info
Do. 4 juni 1959 Jaap Buwalda
Bas Roodnat
Meer info
Vaste wal - Simonszand v.v. in één tij Rond 1935 Gerrard Meijer e.a.
Fietstochten Simonszand v.v.
Meer info
Zomer 1941 Luitje Gerrit Dijkhuis en ... (onbekend) Meer info
Do. 4 juni 1959 Jaap Buwalda
Bas Roodnat
Meer info


10. Rottumerplaat (15 km)
Naar Rottumerplaat Zo. 5 juli 1959 Jaap Buwalda
Felix Sutorius
Jan Abrahamse
Meer info
Rottumerplaat - Vaste wal Zo. 17 juni 1962 Derk Schortinghuis
Lieuwe Blanksma
Wilto Groenendaal
Cees van der Burgt
Gijs van Gortel
Roelof IJbema
Cees Stapel
C.B. Tilanus
Frans Ditzel (??)
Verslag
Vaste wal - Rottumerplaat v.v. in één tij Zo. 23 maart 2003 Peter van Haastert
Stephan de Valk
Meer info
Rottumerplaat - Vaste wal v.v. in één tij Za. 23 februari 2019 Ben Verbree Verslag


11. Rottumeroog (11 km)
Naar Rottumeroog 18e eeuw ? Voogden Rottumeroog e.a. Meer info
Recreatief :
Wo. 14 juni 1939
 
Derk Schortinghuis
Ate Meijer
Jopie Reyntjes
Rein Weisfelt
 
Meer info
Rottumeroog -
Vaste wal
Tussen
1706 en 1717
Knecht van
Donough McCarthy,
de Ierse graaf van
Clancarty
 
Meer info
Vaste wal - Rottumeroog v.v. in één tij 1e of 2e tocht:
Wo. 6 maart 1963
 
Jaap Buwalda Meer info
1e of 2e tocht:
Enkele dagen eerder (of later)
Lieuwe Blanksma
Wilto Groenendaal
Wouter Joenje
 
3e tocht:
Zo. 5 maart 1967
Kees Dijkema
Paul Dijkstra
 
Verslag
Rottumeroog -
Vaste wal v.v. in één tij
18e eeuw ? Voogden Rottumeroog ?? Meer info
Do. 25 maart 2020 Ben Verbree Meer info


12. Texel - Richel (30 km)
Texel - Richel,
1e keer in 2 tijen,
overvloeding in rubberboot
 
Za. 22 -
zo. 23 april 1978
Kees Wevers
Frans Visser
Meer info
Texel - Richel,
1e keer in één tij
Ma. 10 april 2011 Kees Rodenburg
Ben Verbree
Meer info
Verslag
Overzicht alle tochten
Richel - Texel Wo. 19 juli 2006 Kees Wevers
Verslag


13. Texel - Hengst (35 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Texel - Hengst Za. 6 aug. 2011 Kees Wevers
Kees Rodenburg
Ben Verbree
Meer info
Verslag
Hengst - Texel Wo. 21 maart 2012

Do. 22 maart 2012

Kees Wevers

Kees Rodenburg
Ben Verbree

Meer info

Verslag


14. Vlieland - Hengst (20 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Vlieland - Hengst Vr. 3 juni 2011 Kees Wevers
Kees Rodenburg
Ben Verbree
Meer info
Verslag
Hengst - Vlieland Di. 12 juli 2011 Kees Wevers Verslag van een latere tocht


15. Richel - Hengst (22 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Richel - Hengst Ma. 1 aug. 2011 Kees Wevers Meer info
Verslag van een latere tocht
Hengst - Richel Di. 2 aug. 2011 Kees Wevers Verslag van een latere tocht


16. Hengst - Steenplaat (2 km)
      Hengst ligt in 2020 vermoedelijk beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Hengst - Steenplaat Do. 24 juli 2014 Kees Wevers Meer info pm.
Steenplaat - Hengst Do. 24 juli 2014 Kees Wevers Meer info pm.


17. Texel - Steenplaat (35 km)
Texel - Steenplaat Do. 11 juni 2015 Kees Wevers Meer info pm.
Steenplaat - Texel Za. 11 juli 2015 Menno de Leeuw
Meng Li
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.


18. Vlieland - Steenplaat (22 km)
Vlieland - Steenplaat Ma. 16 maart 2015 Kees Wevers Meer info pm.
Steenplaat - Vlieland Za. 18 april 2015 Kees Wevers Meer info pm.


19. Richel - Steenplaat (22 km)
Richel - Steenplaat Wo. 12 aug. 2015 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.
Steenplaat - Richel Do. 13 aug. 2015 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.
Steenplaat - Richel v.v. in 1 tij via Hengst Za. 26 febr. 2022 Peter Laagland
Ben Verbree
Meer info


20. Vaste wal - Groot Kamperzand (Zeehondenbanken) (16 km)
      (tussen Terschelling en Ameland)
Vaste wal -
Groot Kamperzand
Za. 19 maart 2011 Menno de Leeuw
Johanne Leeman
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Meer info en verslag
Groot Kamperzand - Vaste wal Za. 12 febr. 2011 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Meer info
Vaste wal -
Groot Kamperzand v.v. in één tij
Ma. 20 april 2020 Peter Laagland Meer info


21. Terschelling - Groot Kamperzand (Zeehondenbanken) (16 km)
Terschelling - Groot Kamperzand Zo. 22 juli 2012 Kees Rodenburg
Ben Verbree
Verslag
Groot Kamperzand - Terschelling Ma. 23 juli 2012 Kees Rodenburg
Ben Verbree
Verslag
Terschelling -
Groot Kamperzand v.v. in één tij
Ma. 13 april 2020 Peter Laagland Meer info


22. Groot Kamperzand - Griend (40 km)
Groot Kamperzand - Griend Zo. 6 okt. 2019 Peter Laagland Meer info


23. Vaste wal - Klein Kamperzand (18 km) (tussen Terschelling en Ameland)
      Klein Kamperzand ligt in 2020 beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Vaste wal - Klein Kamperzand Za. 21 maart 2020 Peter Laagland
Ben Verbree
Meer info
Klein Kamperzand - Vaste wal Za. 16 dec. 2018 Peter Laagland Meer info


24. Terschelling - Klein Kamperzand (12 km)
      Klein Kamperzand ligt in 2020 beneden gemiddeld hoogwater,
      is daardoor een wadplaat geworden (en geen zandplaat = 'eiland' meer).
Terschelling - Klein Kamperzand Za. 16 dec. 2018 Peter Laagland
Menno de Leeuw
Meer info
Klein Kamperzand - Terschelling Za. 16 dec. 2018 Menno de Leeuw Meer info
Klein Kamperzand - Terschelling v.v. in één tij Za. 16 dec. 2018 Menno de Leeuw Meer info


25. Ameland - Engelsmanplaat (19 km)
Ameland - Engelsmanplaat Wo. 12 juli 1972 Dick van der Zee
A. Halma
Meer info
Engelsmanplaat - Ameland Do. 23 april 2015 Heiko Oterdoom
Joris Grond
Verslag


26. Westpolder - Werkeiland Lauwersoog (7 km)
Westpolder - Werkeiland Lauwersoog Za. 22 sept. 1962 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Fokke Dijksterhuis
G. Wams
Meer info
Verslag
Werkeiland Lauwersoog - Westpolder Za. 22 sept. 1962 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Fokke Dijksterhuis
G. Wams
Meer info
Verslag
Westpolder - Werkeiland Lauwersoog v.v.
in één tij
Za. 22 sept. 1962 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Fokke Dijksterhuis
G. Wams
Meer info
Verslag


27. Schiermonnikoog - Simonszand (18 km)
      sinds januari 2012 kan deze tocht niet meer worden gelopen
Schiermonnikoog - Simonszand Zo. 21 juni 1992 Eduard Verhoef
Kees Wevers
Meer info pm.
Simonszand - Schiermonnikoog Do. 29 juli 1982 Lammert Kwant Meer info pm.


28. Schiermonnikoog - Rottumerplaat (39 km)
Schiermonnikoog - Rottumerplaat Zo. 12 aug. 2018 Ben Verbree Meer info
Rottumerplaat - Schiermonnikoog Dd. pm 2021 Ben Verbree
Peter Laagland
Meer info pm.


29. Schiermonnikoog - Rottumeroog (37.5 km)
Schiermonnikoog - Rottumeroog Za. 23 sept. 2017 Ben Verbree Meer info
Rottumeroog - Schiermonnikoog Dd. pm 2021 Ben Verbree
Peter Laagland
Meer info pm.


30. Rottumerplaat - Zuiderduinen / Rottumeroog (resp. 13 en 15 km)
Rottumerplaat - Rottumeroog Za. 27 aug. 1983 André Staal
Robert vd Burgh
Meer info pm.
Zuiderduinen - Rottumerplaat Za. 16 nov. 2002 John Bakker
Marcel Jonker
Meer info
Rottumeroog - Rottumerplaat Vr. 28 dec. 2012
(nachttocht)
Menno de Leeuw
Leendert Oterdoom
Meer info pm.
Rottumeroog - Rottumerplaat v.v. in één tij Do. 26 maart 2020 Ben Verbree Meer info


31. Oostpolder - Werkeiland EGD Eemshaven (2 km)
Oostpolder - Werkeiland EGD Eemshaven v.v. 1970, 1971 Ties Sikkema
en vele anderen
Meer info


32. Spijksterpompen/Oostpolderzijl - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern (700 m)
Oostpolderzijl - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern v.v. Za. 16 mei 2017 Rienk Dijkstra Meer info
Vogelbroedeiland Voolhok/Stern - Oostpolderzijl v.v. Zo. 24 oktober 2021 Peter Laagland Meer info


33. Vogelbroedeiland Voolhok/Stern - Gaseiland op de Hond (20 km)
Voolhok/Stern - Gaseiland Hond Do. 3 maart 2022 Peter Laagland Meer info
Gaseiland Hond - Voolhok/Stern Vr. 4 maart 2022 Peter Laagland Meer info


34. Delfzijl - Gaseiland op de Hond (8.5 km)
Delfzijl - Gaseiland Hond Zo. 6 maart 2011 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Lammert Kwant
Meer info
Gaseiland Hond - Delfzijl Vr. 4 maart 2011 Kees Wevers
Lammert Kwant
Meer info
Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij Di. 19 april 2011 Lammert Kwant Meer info
Gaseiland Hond - Delfzijl v.v. in één tij Za. 29 juni 2019 Peter Laagland Meer info

 

35. Vaste wal - Lütje Hörn (19 km)
Vaste wal -
Lütje Hörn
(en volgende tij door naar Borkum
Ma. 17 mei -
Di. 18 mei 1976
Kees Dijkema
Nico Bakker
George Smallenbroek
Meer info
Verslag
Pers
Lütje Hörn -
Vaste wal
Za. 7 april 2018 Menno de Leeuw
Peter Laagland
Meer info


36. Vaste wal Ostfriesland - Lütje Hörn - Borkum (2 tijen) (31 km)
Naar Borkum,
via Lütje Hörn
in 2 tijen
 
Ma. 17 mei -
Di. 18 mei 1976
Kees Dijkema
Nico Bakker
George Smallenbroek
Meer info
Verslag
Pers
Borkum -
Vaste wal
via Lütje Hörn
in 2 tijen
 
Do. 21 maart -
Vr. 22 maart 2019
Joris Grond
Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Kattenkwaad onder Borkum


37. Vaste wal - Borkum (25 km)
Naar Borkum
in één tij
 
Za. 17 maart 2018 1e groep
Menno de Leeuw
Ralf Hensel
Peter Laagland
 
2e groep
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
en verslag
Borkum -
Vaste wal
Ma. 22 aug. 2005 Menno de Leeuw
Frank Hensel
Meer info


38. Borkum - Lütje Hörn (12 km)
Borkum - Lütje Hörn Za. 6 april 1974 Nico Bakker
Wim Bastiaanse
Kees Dijkema
Meer info
Za. 27 juli 1974 Lieuwe Blanksma
Lourens Penning
Ekko Smith
Meer info
Lütje Hörn - Borkum Zo. 7 april 1974 Nico Bakker
Wim Bastiaanse
Kees Dijkema
Meer info
Zo. 28 juli 1974 Lieuwe Blanksma
Lourens Penning
Ekko Smith
Meer info
Borkum - Lütje Hörn
v.v. in één tij
Do. 10 juni 1982 Lammert Kwant Meer info pm.


39. Borkum - Baken Binnenrandsel (16.5 km)
Borkum -
Baken Binnenrandsel
 
Di. 17 april 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Baken Binnenrandsel
- Borkum
 
Zo. 3 januari 2016 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Kees Wevers
Meer info


40. Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn (11 km)
Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn Di. 16 februari 2016 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Lütje Hörn - Baken Binnenrandsel Di. 16 februari 2016 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Baken Binnenrandsel - Lütje Hörn v.v. in één tij Di. 16 februari 2016 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info


41. Manslagt (vaste wal) - Baken Binnenrandsel (15 km)
Manslagt -
Baken Binnenrandsel
 
Di. 20 november 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info
Baken Binnenrandsel
- Manslagt
 
Za. 19 mei 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info


42. Norddeich - Juist (11 km)
Norddeich - Juist Winter 1929 Over het ijs was Juist te voet en per auto te bereiken. Meer info
Zomer 1968 Werner Strüp
en verloofde
Meer info
Juist - Norddeich September 1959 Derk Schortinghuis
en 3 anderen
De Postiljon,
p. 102 - 107


43. Norddeich - Memmert (18 km) - Juist (25 km)
Norddeich -
Memmert
1960,
datum onbekend
2 Duitse wadlopers,
namen onbekend
Meer info
Za. 15 mei 1965 Jaap Buwalda
Jan Abrahamse
Reinau Poppinga
Trinie Oosterhuis
Wim Sikken
Garmt Wiebenga
Frans Fiscalini
Meer info
Memmert -
Norddeich
Zo. 11 juni 1972 Lieuwe Blanksma
Lourens Penning
Meer info
Norddeich -
Memmert - Juist
Zo. 25 april 2010 Lammert Kwant Meer info

 

44. Norddeich - Kachelotplate (24 km)
Norddeich - Kachelotplate Zo. 7 januari 2018 Menno de Leeuw
Kees Wevers
Heiko Oterdoom
Peter Laagland
Tim Abelen
Meer info
Verslag
Kachelotplate - Norddeich Zo. 30 april 2017 Kees Wevers
Heiko Oterdoom
Leendert Oterdoom
Meer info
Verslag

 

45. Juist - Kachelotplate (12 km)
Juist - Kachelotplate Za. 29 januari 2011 Menno de Leeuw
Heiko Oterdoom
en 2 Duitse collega's
Meer info
Kachelotplate - Juist Ma. 2 april 2018 Heiko Oterdoom
Kees Wevers
Meer info pm.


46. Norderney - Baltrum via de buitendelta van het zeegat Wichter Ee (3 km)
Baltrum - Norderney via buitendelta Omstreeks 1950 Een Duitse dame en heer, namen onbekend Meer info pm.
1997 Heinz Kegler
Erhard Bode e.a.
Meer info pm.
Za. 3 april 1999 Wim Sikken
Heinz Kegler
Erhard Bode e.a.
Meer info pm.
Norderney - Baltrum via buitendelta Vr. 20 oktober 2023 Heiko Oterdoom en Peter Laagland Meer info
Norderney - Baltrum via buitendelta v.v.
in één tij
Vr. 20 oktober 2023 Heiko Oterdoom en Peter Laagland Meer info

Link naar Sitemap met krantenartikelen, verslagen e.d. op WadgidsenWeb