W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Ongewone Wadlooptochten Lopen naar de Arngaster Leuchtturm in de Jadebusen - 7 april 2010

Ongewone Wadlooptochten

Lopen naar de Arngaster Leuchtturm in de Jadebusen - 7 april 2010


Fig. 1. Arngaster Leuchtturm in de Jadebusen ten zuiden van Wilhelmshaven
Foto Lammert Kwant

dinsdag 10 april 2012

DANGAST - Midden in de Jadebusen ligt de Arngaster Leuchtturm. De vuurtoren is lopend bereikbaar vanaf de vaste wal bij Dangast, fig. 2.

De wadlooptocht is slikkig, vrijwel elke stap zak je tot de enkels in de bodem weg. Wat dichter bij de toren is de bodem harder. De afstand vanaf de kwelder bij Dangast tot de vuurtoren is 4.5 km. Het wad staat droog. Veel prielen stromen naar het noorden af richting vaargeul.

Arngaster Leuchtturm
De vuurtoren is gebouwd in 1910 en is ca. 36 m hoog. De toren ligt aan het vaarwater naar Varel. Het fundament bestaat uit 112 eikehouten palen. Later is het fundament versterkt met beton. De buitenkant van de toren is van kunststof. Langs een trap kun je op de ca. 10 m hoge balustrade komen die rondom de toren loopt. Tot 1968 was de toren bemand.

Er liggen hoekige stukken basalt op het wad, misschien afkomstig uit de stroomgeleidingsdam, eind 19e eeuw aangelegd langs de vaargeul, fig. 5.

Elders in de Jadebusen liggen de resten van het eiland Arngast: boomstronken en zwerfkeien.

Meer info
over de Arngaster Leuchtturm op Wikipedia.

Lammert Kwant


Fig. 2. Jadebusen, in rood de wadlooptocht, 7 april 2010. Image Google Earth.


Fig. 3. Uitzicht vanaf de toren in zuidoostelijke richting. Op de achtergrond de stroomgeleidingsdam
Foto Lammert Kwant


Fig. 4. Slik op de route naar de vuurtoren
Foto Lammert Kwant


Fig. 5. Stroomgeleidingsdam van basaltblokken
Foto Lammert Kwant


Fig. 6. De vuurtoren en de stroomgeleidingsdam
Foto Lammert Kwant


Fig. 7. De kwelder bij Dangast, startplek en eindpunt van de wadlooptocht
Foto Lammert Kwant