W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Ongewone Wadlooptochten Wadlopen Zwarte Haan - Terschelling v.v. in 1 tij - 3 sept. 2017

Ongewone Wadlooptochten

Wadlopen Zwarte Haan - Terschelling v.v. in 1 tij - 3 sept. 2017


Wadlooptocht Zwarte Haan - Terschelling v.v. 3 sept. 2017
Track Peter Laagland

donderdag 12 oktober 2017

ZWARTE HAAN - Op zondag 3 sept. 2017 jl. liep wadloper Peter Laagland een wadlooptocht van Zwarte Haan Fr. naar Terschelling op en neer gedurende één eb. Een wandeling van 33.5 km in 7½ uur. Zeer waarschijnlijk is het de eerste keer in de geschiedenis van het wadlopen dat deze tocht is gemaakt.


Verslag Zwarte Haan - Terschelling v.v. - 3 sept. 2017

Peter Laagland

Al na een paar tochten op het wantij van Terschelling begon ik me er vertrouwd te voelen en mezelf uit te dagen voor een retour- (= heen-en-terug)tocht. Vandaag diende zich een dag aan waarbij er voldoende licht voor en na laagwater was, een mooie verlaging, aangename temperaturen en nog in het weekend ook. Mogelijk de laatste kans van dit seizoen.

Het wad is een plek van leven, maar ook van de dood, getuige de vele krabben waarvan er genoeg levenloos rondslingeren om nog maar over alle schelpen, waarvan hun bouwer niet meer is, te zwijgen.
Een wadloper is niet opgewassen tegen de macht van de zee, maar kan als hij zijn best doet deze wel te slim af zijn. Hoewel er vandaag een strakke planning nodig was om het getij over 33,5 km voor te blijven, lag de zee er zo vredelievend bij dat ik hem vergat te vrezen. Zo strak als een spiegel lag deze in het zonnetje de lucht te weerkaatsen waardoor de horizon buitenspel werd gezet.
De beweging van het water was goed waarneembaar en werd niet verstoord door de golven die normaliter bij een verlaging aanwezig zijn. Hoog op de Noordzee blies de wind het water voor het waddengebied weg.

De heldere lucht maakte de aanwezige objecten aan de horizon goed zichtbaar. Het grootste deel van de tijd stond het oog daar dan ook op gericht. Ondertussen brachten mijn voeten de bodem in kaart, aangevuld met de verkregen herinneringen werd zo een vertrouwd beeld van het wad gevormd. Mede doordat elk draaipunt een doel op zich was, was ik continu bezig.

De enkele keer dat er stil werd gestaan en het water stopte te klotsen viel er zo’n stilte over het wad dat waar de normaal in de wind krassende sterns zelfs stil van overvlogen en elke vleugelslag van een voorbij vliegende aalscholver hoorbaar als een mes door de lucht sneed. Dit waren de momenten waarop de realiteit enkele seconden kon doordringen en ik kon beseffen dat ik me tot mijn middel in een oneindig lijkende plas water bevond met nog 6 uur voor de boeg. Zulks besef kon alleen maar demotiverend werken; hup de richting van het volgende draaipunt moest bepaald worden en binnen de mezelf gegeven tijd bereikt worden.

Achter mij meer stippen op de horizon dan dat ik boeien achter me had gelaten, wadlopers, het zal toch niet. De sereniteit werd doorbroken en het tempo verhoogt, bang dat mijn eenzame missie ontdekt zou worden.
Het tijdschema en route zoals bedacht achter de PC gevoed door verkenningen en op internet beschikbare informatie wordt bijna vlekkeloos uitgevoerd en blijkt in de praktijk tot mijn genoegen goed in elkaar gezet.

Er wordt continu iets voor op schema gelopen, zodat ik mijn hoofd rustig kan houden en niet vergeet kolen in de stoomlocomotief te gooien om een hongerklop te voorkomen. Na 7,5 uur, 8 boterhammen, 1 banaan, 6 pruimen en 2 liter water eindig ik weer op de dijk van de Zwarte Haan. Was ik daar vanochtend ook al niet? Nee, het gras was duidelijk groener nu ik weet dat er in 1 tij naar de overkant en weer terug gelopen kan worden.


Noord van het Vingegat op de heenweg, op de achtergrond Terschelling


Het stille wad (net ten noorden van het Vingegat) onder een half bewolkte hemel


Het Oosterom, op de achtergrond Terschelling


Op Terschelling, Boschplaat, halverwege de tocht


Er werd even in het gras gezeten op Terschelling, gewoon omdat het hier kan.


Terug te Zwarte Haan. Tevreden werd er na het zware slik, of beter gezegd zware benen,
neergeploft op de dijk.

Foto's Peter Laagland


Getij


Waterstanden te Harlingen 3 sept. 2017.
De verlaging is uiteindelijk 10 cm minder dan Rijkswaterstaat verwacht had.

Gemeten laagwaterstand Harlingen 15.50 uur -104 cm NAP (gemiddeld laagwater -99 cm NAP)
Begin tocht 11.19 uur gemeten waterstand Harlingen +10 cm NAP
Aankomst Boschplaat Terschelling 15.22 uur gemeten waterstand Harlingen -98 cm NAP
Vertrek Boschplaat Terschelling 15.27 uur gemeten waterstand Harlingen -100 cm NAP
Einde tocht 18.40 uur gemeten waterstand Harlingen +34 cm NAP
Gemiddeld hoogwater Harlingen +95 cm NAP