W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Ongewone Wadlooptochten Gaseiland - Delfzijl v.v. in één tij - 29 juni 2019

Ongewone Wadlooptochten

Gaseiland - Delfzijl v.v. in één tij - 29 juni 2019


Gaseiland - Delfzijl v.v. 29 juni 2019
Track Peter Laagland

maandag 1 juli 2019

DELFZIJL - Op za. 29 juni 2019 jl is er een wadwandeling gemaakt die vermoedelijk niet eerder is gemaakt, nl. van het 'Gaseiland' op de wadplaat Hond in de monding van de Eems naar Delfzijl en weer terug. Peter Laagland was de wadloper. Hier volgt een kort verslag.

"Zaterdag 29 juni 2019 heb ik een wadlooptocht gemaakt van het Gaseiland op de Hond naar Delfzijl en weer terug. Het Gaseiland stond prachtig in bloei en er waren nesten met kuikens van o.a. de aalscholver en kleine mantelmeeuw aanwezig. Een prachtige ontspannen tocht onder de brandende zomerzon. Er stond niet veel water op het wad, wat de tocht vergemakkelijkte, hoewel meer geulen ter verkoeling welkom waren geweest. Ron Burema heeft me over het spiegelgladde water vanuit de Eemhaven met een van zijn snelle RIBs afgezet en weer opgehaald.
Halverwege ben ik op de basaltblokken bij de nieuwe kwelder bij Delfzijl gestopt, daar pauze. Daarna terug naar het Gaseiland. Een tocht van ruim 18 km gelopen in 4:15."

Wadloper afzetten met de RIB

www.avontuurlijkwadlopen.nl

Eerdere tochten naar en van het Gaseiland:

Delfzijl - Gaseiland op de Hond gelopen - 4 en 6 maart 2011

Delfzijl - Gaseiland Hond v.v. in één tij - 19 april 2011 en 2 febr. 2019

Veranderingen in de Bocht van Watum bij Delfzijl 1959 - 2009


Van boord. Op de achtergrond het Gaseiland.
Foto Ron Buruma


Het Gaseiland 29 juni 2019
Foto Peter Laagland


Begroeiïng met waarschijnlijk Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris)
Info Dirk Blok, foto Peter Laagland


Begroeiïng met waarschijnlijk Groot kaasjeskruid (Malva sylvestris)
Info Dirk Blok, foto Peter Laagland


Het wad bij de nieuwe 'kwelder' van Delfzijl. De witte laag op het wad is de 'griesberg'.
Kalkgries (slecht oplosbaar is water) is een bijproduct dat ontstond bij de productie van soda. De berg van 18 hectare is het gevolg van jarenlange legale lozingen in de Eems door sodaproducent Brunner Mond vanaf het Chemiepark Delfzijl.

Foto Peter Laagland


Priel op de Paap, het water stroomt weg naar de Bocht van Watum. Links op de achtergrond Delfzijl.
Foto Peter Laagland