W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Ongewone Wadlooptochten Wadlooptocht Steenplaat - Hengst - Texel - 14 maart 2020

Ongewone Wadlooptochten

Wadlooptocht Steenplaat - Hengst - Texel - 14 maart 2020


Track wadlooptocht Steenplaat - Hengst - Texel 14 maart 2020
Track Peter Laagland

dinsdag 17 maart 2020

Peter Laagland

ARNHEM - Ben Verbree en ik zijn zaterdag 14 maart 2020 van de Steenplaat via de Hengst naar Texel gelopen. Een tocht van ruim 36 km die we in 7:20 hebben afgelegd.

We lieten ons door een boot op tijd nabij de Steenplaat afzetten, waardoor we de tijd hadden om van dit prachtige stukje wad te genieten zonder noemenswaardig te verstoren nu de broedkolonies van sterns (Grote Stern, Dwergstern, Noorse Stern en Visdief) en paartjes Bontbekplevieren er nog niet zijn.

Het eerste gedeelte van onze tocht liepen we heerlijk in het zonnetje totdat aan het einde van de dag er een occlusiefront overtrok waar, na zonsondergang, nog een klein spatje regen uit viel. We hebben grote stukken over drooggevallen wad kunnen lopen en we waren op Texel voordat het opkomende water ons in het duister had kunnen bereiken. Hierdoor was het een relatief lichte tocht in zijn afstandsklasse.

De golven van de voorjaarsstormen hebben het wad vlak geveegd waardoor het geultje ten zuiden van de Steenplaat verdwenen is en de doorwading van de Steenplaat naar de Hengst eenvoudig was. Ondanks dat het wad tussen de Steenplaat en de grote oesterbanken nog steeds aan het ophogen is, was er van de Hengst nog maar weinig over. Vorig jaar lagen er nog drie strookjes met een vloedlijn wat op een zandplaatje duidde, nu was er nog slechts één waar te nemen die overduidelijk, gezien de golfribbels, geregeld onder water loopt.


Steenplaat met op de achtergrond Texel
Foto Peter Laagland


Steenplaat oostzijde, hier staat nu nog water
Foto Peter Laagland


Hengst
Foto Peter Laagland


Zuidzijde Oesterbanken met witte schelpenhopen
Foto Peter Laagland


Ben Verbree (l) en Peter Laagland ten zuiden van de Driesprong
Foto Peter Laagland


Donker front dat overtrekt
Foto Peter Laagland


De Binnen Breesem (ton BR24) ligt nog droog als wij in het duister passeren
Foto Peter Laagland