W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Ongewone Wadlooptochten De grenspaal in de Dollard - 12 november 2021

Ongewone Wadlooptochten

De grenspaal in de Dollard - 12 november 2021


Afb. 1. Foto gemaakt vanaf de Duitse zijde van de grenspaal in de Dollard, 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant

maandag 15 november 2021

Door Redactie

KANALPOLDER - Voor het eerst sinds 5 december 2019 bezocht de redactie van WadgidsenWeb op vrijdag 12 november 2021 jl. de grenspaal in de Dollard (grenspaal '204').
We liepen de korte route naar de grenspaal, dwz. vanuit de Kanalpolder in Duitsland, ca. 2.5 km lopen vanaf de zeedijk ter plaatse, door matig zwaar slik.
De paal stond, ondanks de zware ijsgang febr. 2021, nog fier overeind. We constateerden ter plaatse geen veranderingen t.o.v. het laatste bezoek.

We liepen linksom de grenspaal heen en maakten onderstaande foto's.
Foto's 1-5 zijn gemaakt in de Bondsrepubliek Duitsland, foto's 6-9 in het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 5 dec. 2019 werd door ons het plaatje '204' teruggevonden onderaan de grenspaal, foto 10 en 11. Deze ligt sindsdien op het redactiekantoor en zal tzt. worden teruggeplaatst op de grenspaal.

Van de plannen om de grenspaal te restaureren / renoveren is al geruime tijd niets vernomen. Het laatste bericht dateert van 6 dec. 2019. St. Het Groninger Landschap: 'We laten nu een kostenraming maken voor herstel van de grenspaal in combinatie met realisatie van een meetpunt voor de natuurkwaliteit. Als die er is, start de fondsenwerving'.


Afb. 2. Vanuit de BRD 12-11-2021. Rechts op de achtergrond Emden.
Foto Lammert Kwant


Afb. 3. Vanuit de BRD 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant


Afb. 4. Vanuit de BRD 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant


Afb. 5. Vanuit de BRD 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant


Afb. 6. Vanuit NL 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant


Afb. 7. Vanuit NL 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant


Afb. 8. Vanuit NL 12-11-2021. Het gedeelte dat bedekt is met zeewier (groen) verdwijnt tijdens de meeste hoogwaters enige tijd onder (brak) zeewater.
Foto Lammert Kwant


Afb. 9. Vanuit NL 12-11-2021.
Foto Lammert Kwant


Afb. 10. Op 5 dec. 2019 werd door ons het verloren gewaande grenspaalplaatje '204' teruggevonden aan de voet van de grenspaal.
Foto Lammert Kwant


Afb. 11. Idem afb. 10, het plaatje ligt hier precies op de grens, links NL, rechts BRD.
Foto Lammert Kwant

Meer info:

Plan voor herstel 80 jaar oude grenspaal in de Dollard

De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is

Wadlopen Kanalpolder - 'Grenspaal' in Dollard - vanaf nov. 2011