W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 3. Helden Texel-Vlieland, Griend GRIEND - VASTE WAL - update 30 mei 2024

Westelijke Waddenzee

GRIEND - VASTE WAL - update 30 mei 2024

met een tocht Griend - Vaste wal op 29-03-2024, zie onder.

Griend - vaste wal

Voor zover bekend is deze tocht 15 x gelopen.


1.
Do. 26 juli 1962
Derk Schortinghuis, Cees van der Burgt, Frans Ditzel, L. van der Krieke, Roelof IJbema


Bron archief Leeuwarder Courant


2.
Wo. 26 juni 1974
Ypke Bouma, Gerard Mast en Pier Soepboer.
Er wordt op Griend overvloed, 's morgens liep men naar het eiland.


Bron archief Leeuwarder Courant


3.


Foto Griendboek

Zo. 18 augustus 1974
Hanneke Dallmeijer en Jan Veen.

Beide wadlopers waren van 1965 - 1972 in voorjaar en zomer vogelwachter op Griend.
Een dag eerder liepen ze van het vasteland naar Griend.

Meer info


4.
Za. 18 mei 1985
Nico Bakker, Arend vd Burgh, Robert vd Burgh, André Staal, Harry ten Veen.


Bron archief Leeuwarder Courant


5.
Wo. 17 september 2008
Rob Kooij, Theo Tadema en Lammert Kwant.

KOEHOOL - Drie wadlopers zijn er in woensdag 17 sept. jl. in geslaagd het wad over te steken van Griend naar de vaste wal bij Koehool/Tzummarum. Rob Kooij, Theo Tadema en Lammert Kwant deden over de 17.5 km lange tocht ruim 4.5 uur.
Bij bijzonder mooi nazomerweer werd om 15.15 uur gestart aan de oostkant van Griend. De eerste 4 km stond het wad droog. Daarna moest een zone worden gepasseerd met japanse oesterbanken, ca. een halve meter diep onder water gelegen. Het tempo lag hier niet hoog. Na 7 kwartier lopen werd het punt bereikt tot waar de verste verkenning vanaf de wal was geweest. De laatste 6 km van de tocht gingen door zacht zand en week slib.

Het diepste punt werd bereikt in het kustdal, ca. 1.5 km voor de eindstreep. Hier lag de enige geul van betekenis van de hele tocht, 6 dm diep. Overigens werd hier een stuk afgesneden t.o.v. een ondiepere, iets langere route.

De tocht was in augustus en september voorbereid tijdens vier verkenningen vanaf de vaste wal.

Het is de 5e keer dat de wadloopoversteek van Griend naar de vaste wal is gemaakt. De laatst gelopen tocht was in 1985.
De tocht naar Griend is 5x gelopen, de laatste keer in september 2007.

Bron WadgidsenWeb

6.
Za. 10 maart 2012
Kees Rodenburg en Ben Verbree

Verslag van Kees Rodenburg:

Als de grijze zeehonden vertrokken zijn en de broedvogels nog niet gearriveerd, is er gelegenheid naar het eiland Griend te lopen. Het weer was zwaar bewolkt met af en toe een spatje motregen, de temperatuur 8 graden en de wind ZW 4 à 5 Beaufort.

Wij vertrokken op vrijdag 9 maart jl. 4 uur voor laagwater Harlingen vanaf Koehoel / Tzummarum en kwamen soepel door het zware slikveld voor de dijk. We kozen voor een droge noordelijke route en kruisten de vaargeul het Kimstergat op de ondiepste plek. Of toch niet ? Op de geplande plek keek een zeehond ons vriendelijk aan. 50 meter noordelijker dan gepland passeerden we de geul eenvoudig door 70 cm water. Vanaf dat moment hadden we de rest van de tocht tegenwind.
Het volgende deel van de tocht was duidelijk slikkiger dan in het najaar toen we de route hadden verkend. Exact volgens de door ons voorbereide route liepen we in drie uur tijd naar het eerste geulenstelsel. Daar viel voor het eerst een stukje wad droog. Even de zware rugzak af en met de moderne hulpmiddelen alle weersites checken. Je moet niet op Griend zitten met een naar NW gedraaide wind.

De eerste geul / ondiepte, was breder (150 m) dan in het najaar, maar het water kwam niet hoger dan de knieën. 20 minuten later kwamen we bij de tweede geul aan. Hier leek het optisch verstandig onze geplande route af te steken door recht op Griend af te lopen. Dat bleek geen goed idee. We kwamen in zwaar slik met japanse oesters terecht.
Terug naar de geplande route. Deze viel niet droog, maar bleek slechts kuitdiep te zijn en de bodem was overal zandig en goed beloopbaar. De laatste 6 kilometer waren prachtig. De zon was doorgekomen en Griend werd steeds duidelijk zichtbaar. Na 5 uur lopen bereikten we onze bestemming.

Zeven uur later, zaterdag 10 maart 2012, 2 ½ uur voor laagwater Harlingen, begonnen we in het donker aan de terugtocht. De benen waren gelukkig redelijk hersteld van de inspanningen en met continu de wind in de rug en nauwelijks water liepen we in 4 ½ uur terug naar de wal. Alleen de laatste 50 meter waren vervelend in kniediep slik.
Ruim 18 uur nadat we vertrokken waren kwamen we weer aan land. We liepen de 38 km met een gemiddelde loopsnelheid van 4.3 km per uur.


7.
Zo. 8 april 2012
Annette Scheepstra en Robert Hempenius.

Verslag van Annette Scheepstra en Robert Hempenius:

In plaats van eieren zoeken besloten Annette Scheepstra en Robert Hempenius deze eerste paasdag 2012 de oversteek van Griend naar de vaste wal te wagen. Het astronomisch tij was bijzonder gunstig, bovendien was er nog een verlaging van ca. 1 dm voorspeld met weinig wind, ZW 2-3 die later op de avond zou aantrekken naar ZW 5-6.

De zodiac ('snelle rubberboot') werd bij de trailerhelling in de zeehaven van Harlingen te water gelaten en gedrieën voeren we naar Griend. Schipper Ronald Visser bracht ons door woelig water naar Griend waar we uitstapten in ondiep water en gelijk in tempo wegliepen, de schipper alleen achterlatend met een gestrande boot in hard afgaand water. Dan maar het zeilpak uit en met blote benen het water in om de zodiac naar voldoende diep water te leiden. Ondertussen passeerden Annette en Robert een dode zeehond en na een klein uur lopen bereikten zij een oesterbank met zacht slik. Annette maakte zich zorgen of haar schoenen de oesters zouden weerstaan. Gelukkig overleefden ze de vlijmscherpe randen en was uiteindelijk de doorsteek door de oesterbank snel genomen. De geul erna was niet diep en aan de andere zijde was de bodem weer hard.

Het weer was grauw en de wind tipte af en toe aan de 6 Beaufort. Samen met het vlakke wad, de grauwe luchten en de motregen stelde de tocht qua natuurschoon teleur. Gelukkig maakte de grote zwermen wadvogels weer wat goed. Met een straffe wind in de rug verliep de tocht voorspoedig en kruisten we ca. veertig minuten na laag water kniediep het Kimstergat. De avond ervoor was het kustdal nog door Ronald en Annette verkend, en Robert was verheugd te horen dat het slik slechts enkeldiep was. Dit bleek echter voor hem niet van toepassing…

Uiteindelijk zijn we 2½ uur voor laag water vertrokken en hebben we 19 km gelopen in 4 uur.

16:20 uur vertrokken van Griend
19:45 uur door Kimstergat
20:20 uur op de dijk.

Voorspeld laag water Harlingen: 19:06 uur.
Verwachte waterstand -124 cm NAP.
Gemeten laag waterstand: - 123 cm NAP om 19.10 uur, dat is 28 cm beneden gemiddeld laagwater (GLW).


8.


Foto Menno de Leeuw

Zo. 21 september 2014
Op de achtergrond van links naar rechts: Martin Pelgrim, Jorrit van Aken, Charly Senecal, Klaas Dijkstra, Sape Visser en Heiko Oterdoom.
Op de voorgrond van links naar rechts: Tjibbe Stelwagen, Menno de Leeuw, Jan Gritter, Leendert Oterdoom en Rob Schmutzler.

KOEHOOL Fr. - 11 wadlopers zijn er zondag 21 sept. 2014 jl. in geslaagd de 18 km lange oversteek te maken van Griend naar de vaste wal bij Koehool Fr.

De groep was met een boot afgezet bij Griend en vertoefde korte tijd op de oostpunt van het eiland. Na 4 km werd een 1 km breed oesterveld bereikt. Met enige moeite werd dit onder water staande gebied gepasseerd. Behalve de oesters lag er ook veel slik.
Ca. 4 uur na vertrek werd het Kimstergat bereikt, de vaargeul op de route. Een uurtje later bereikten de eerste wadlopers de dijk, de laatste wadlopers arriveerden ongeveer een uur later. Ongeveer 12 km van de tocht gingen al met al door het slik.

De groep zag onderweg mooie hollandse luchten, 1 x trok er een regenbui over. De wind waaide hard noord tot noordwest 7, maar tot veel verhoging van de waterstand heeft dit niet geleid. Een van de deelnemers had onlangs een kunstknie gekregen, het nieuwe gewricht heeft het onderweg goed gedaan.

Aan het einde van de tocht was er op de zeedijk bij Koehool champagne en cremant de Bourgogne. Om de geslaagde oversteek te vieren en omdat Menno de Leeuw na deze tocht de eerste in de geschiedenis van de mensheid is die alle 10 zgn. Klassieke wadlooptochten van Nederland in beide richtingen 1 of meer keren heeft gelopen.

Bron WadgidsenWeb

9.


Zo. 13 september 2015
Vlnr. Joris Grond, Aldert Wester, Paul van ’t Wout, Melle ten Kate, Rieks Bos

KOEHOAL Fr. - 5 wadlopers zijn er zondag 23 sept. 2015 jl. in geslaagd de 18 km lange oversteek te maken van Griend naar de vaste wal bij Koehool Fr. De groep was met een boot afgezet bij Griend en begon direct aan de tocht. Vijf uur later bereikte de eerste deelnemer de zeedijk bij Koehoal. Alle deelnemers zijn gids of gids in opleiding bij de Vereniging Vrije Wadlopers.

Voor zover bekend was het de 9e keer dat deze wadlooptocht is gemaakt. De tocht de andere kant op, van het vaste land naar Griend is 6 keer gelopen.

Meer info

Bron WadgidsenWeb

10.


Zo. 3 november 2018
Vlnr. Peter Laagland, Harm Roeters en Stephan de Valk

Verslag van Peter Laagland.

KOEHOAL Fr. - Op 3 november 2018 hebben drie leden van de Groninger wadloopvereniging Arenicola de 19 km lange wadlooptocht van Griend naar de vaste wal volbracht in ruim 5 uur. Het is voor zover bekend de 10e keer dat deze tocht gelopen is.

Met een snelle boot vertrokken Peter Laagland, Harm Roeters en Stephan de Valk die ochtend vanuit Harlingen om ten zuiden van Griend afgezet te worden.

De omstandigheden waren gunstig en de tocht verliep dan ook voorspoedig. Terwijl de voormalige tropische orkaan Oscar voor een mooie verlaging van de waterstand zorgde van zo’n 20 cm, zorgde een hoge drukgebied boven Duitsland voor een zonnige dag (10 °C) met een matige zuiden wind van 4 bft. De waterstand te Harlingen zakte om 13 uur tot -131 cm NAP. De drie heren droegen neopreen broeken waardoor ze geen last hadden van het frisse zeewater met een temperatuur van 8 °C.

De route was goed beloopbaar en er hoefde weinig gewaad te worden, alleen de laatste paar kilometers waren pittig vanwege het slikkige terrein. Ten noorden van het Kimstergat krioelde het van de slangsterren (een soort zeester met dunne armen), een waarneming die door dit gezelschap nog nooit eerder was gedaan, zie foto.

Ook buiten het wadloopprogramma van de wadloopvereniging Arenicola, waar iedereen laagdrempelig aan deel kan nemen, worden er veel tochten gelopen door haar leden. Zo werd deze zomer o.a. door een paar gidsen van Arenicola de oversteek naar Terschelling georganiseerd voor haar sportieve leden. Na het enthousiasme over deze tocht werd al snel een plan voor de oversteek vanaf Griend gesmeed.


Route Griend - vaste wal 3 november 2018


Slangster
Foto's en route Peter Laagland


11.
Wo. 28 november 2018
Peter Laagland.
Laagland liep Griend v.v. in één tij, een primeur.

Verslag van Peter Laagland:

Het is me op 28 november 2018 gelukt om naar Griend op en neer te lopen. Ik heb over de afgelegde 38 km 9,5 uur gedaan.

Het waren moeilijke omstandigheden met een straffe wind (>6 Bft), buien, veel water tussen de Ballastplaat oost en west, slecht zicht en in het donker terug.
Gelukkig was ik goed gekleed en daarmee afgeschermd van de elementen en mijn benen waren fit en konden lekker doorlopen. Zelfs zo lekker dat ik de marge die ik aan het begin van de tocht had ingebouwd onbenut heb gelaten en daardoor te vroeg bij de doorwading tussen de Ballastplaat oost en west aan kwam, het water was nog opkomend. Ik was nl om 11:30 van wal gegaan (hoogwater Harlingen 13:36 uur, LK) en had nog voor hoogwater het Kimstergat door gestoken.
Na een klein uur waden, golven tot zover ik kon kijken, koude voeten en dieper wordend water en niet zeker wetende of het al zakkende was, besloot ik hier om verstandig te zijn en om te keren naar droog wad. Om niet koud te worden heb ik een klein ommetje gemaakt. Toen daar het zonnetje zich waterig liet zien, het water zich snel aan het terugtrekken was en ik nog voor op schema lag, besloot ik een tweede en succesvolle poging te wagen. Hierdoor werden de geplande 34 kilometers er 38.

Het slechte zicht en duister maakte de navigatie lastig, de constante wind bood gelukkig een goede parameter om op te lopen.

Zonder GPS had ik de tocht niet aangedurft. Maar als het mooi helder weer is en het licht is moet het te doen zijn met kompas denk ik. Je hebt goed zicht op de kust (en Terschelling) en bijbehorende peilpunten. Bovendien komt de route ook niet heel precies, zo lang je maar richting het westen blijft lopen kom je vanzelf op Griend.


Het getij te Harlingen tijdens de wadlooptocht.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.


12.
Zo. 20 januari 2019
Ben Verbree

Griend - Koehool 20-01-2019

Om 12.56 vertrok ik vanaf Griend naar Koehool. Het eerste deel van de route was magisch. Door de vorst van afgelopen nacht lagen er vele sneeuwranden langs de bevroren plassen. Bij de ondiepere plassen liep ik over het ijs, bij de diepere plassen zakte ik krakkend door de dunne ijslaag. Na een half uur draaide ik mij om en zag het kenmerkende Baken en Vogelwachtershuis van Griend omgeven door de prachtige witte opblinkende sneeuw. Het eerste deel liep ik over harde ondergrond het tweede deel over een plakkerige ondergrond. Het was inmiddels donker geworden toen ik om 17.48 aan de dijk arriveerde na 19,3 km.

Ben Verbree


13.
Ma. 23 maart 2020
Tim Abelen en Peter Laagland


Griend - Koehool 23 maart 2020
Track Tim Abelen


Tim Abelen bij aankomst bij Koehool, 23 maart 2020
Foto Peter Laagland

Meer info


14.
Ma. 10 januari 2022
Peter Laagland.
Laagland liep Griend - vaste wal v.v. in één tij, een primeur.
De tocht werd in het donker gelopen, laagwatertijdstip Harlingen 22:03 uur.


15.
Vr. 29 maart 2024
Peter Laagland, Alco de Jong, Camiel Hoogland, Rutger Hoogland, Herman van de Geest, Johannes Herder, Menso Martens, Johan de Lange en Harmen Boer.


Aankomst per boot op Griend aan het begin van de tocht met helemaal links de boei BS12A.
Foto Peter Laagland

Meer info


Aanvullingen / verbeteringen ? Graag naar redactie dezes.

Andere lange tochten in de Westelijke Waddenzee:

Texel - Vlieland
Vlieland - Texel
Naar Griend
Griend - vaste wal
Vlieland - Richel v.v.
Texel - Richel