W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Westelijke Waddenzee

NAAR GRIEND

met een tocht Griend - Vaste wal v.v. op 10-01-2022

Naar Griend

Deze tocht is tenminste 11 x gelopen. Van deze 10 tochten is de datum bekend en er is documentatie over, zie onder.

Eind jaren 1960 of begin jaren 1970 is de tocht mogelijk ook 2 x gelopen, zie onder.

Eén keer werd Griend lopend bereikt, maar werd er onderweg een stukje gezwommen, zie onder.


 
1.
Zo. 31 mei 1964
Jan Abrahamse, Lieuwe Blanksma, Jaap Buwalda, Wouter Joenje, Peter van Lookeren Campagne, Wim Sikken en Roelof IJbemaBron archief Leeuwarder Courant


Bron archief Dijkstra Wadlooptochten

Verslag van deelnemer Wim Sikken:
Op zo. 16 juni 1963 is een mislukte poging gedaan het eiland te bereiken. Straffe ZW-wind, verhoging. Na 13 km gestrand in te veel water.

Op zondag 31 mei 1964 is het wel gelukt. De start was bij Koehool in alle vroegte, 04.15u. Om 05.00u waren we het 500m brede water voor de kust doorgestoken. Water soms tot aan de kin. Een koude bedoening. Neopreen was er niet en het water was nog niet erg opgewarmd. Twee deelnemers moesten hier, door de kou bevangen, opgeven. De naam Kimstergat voor deze vaargeul kenden wij dacht ik niet en bestond misschien ook nog niet. Op de Vlakte van Oosterbierum droge kleren aangetrokken.
Er moest verder enkele geulen worden doorgestoken die de Ballastplaat scheidden van Griend. Bij een voorafgaande verkenning waren hier vlaggetjes gepoot. Daar bleek het nu echter te diep, maar wat noordelijker lukte het om 09.00u wel. Verder over plaat naar Griend. Op het eiland werden we opgevangen door een vogelwachter, die ons door de broedkolonie leidde. Tevoren was toestemming gevraagd het eiland te betreden. Aankomst 10.45u, na ongeveer 6 ½ u lopen. Volgens onze gegevens de eerste keer dat Griend vanaf de wal belopen is.
Het weer: helder en zacht.
Terug naar Harlingen met een door ons geregelde afhaalboot. Deelnemers: Jaap Buwalda, Jan Abrahamse, Peter v.Lookeren Campagne, ik zelf, Lieuwe Blanksma, Wouter Joenje en Roelof Ybema.
Het opvallende aan deze groep is de samenstelling. De eerste 4 behoorden tot de door anderen 'rubberboot-school' genoemd, de overigen tot de groep Schortinghuis. Voor deze tocht werkten ze eendrachtig samen. R.Ybema had de tocht in 1962 ook al gelopen in omgekeerde richting, vanaf Griend.Zeekaart 1456 'Noordzee - Terschellinger Gronden tot Harlingen' 1:50.000 -
uitgave mei 1961
met daarop de door Jaap Buwalda ingetekende route naar Griend.

Kaart is niet op schaal weergegeven. Kaart uit archief Jaap Buwalda.


2.
Wo. 26 juni 1974
Ypke Bouma, Gerard Mast en Pier Soepboer.
Er wordt op Griend overvloed en 's avonds teruggelopen naar de wal.


Bron archief Leeuwarder Courant


 


Foto Griendboek

Za. 17 augustus 1974
Hanneke Dallmeijer en Jan Veen.
In de toenmalige vaargeul Noord Oost Meep moest een stukje worden gezwommen om de overkant te bereiken. Een dag later werd de tocht van Griend naar de vaste wal helemaal gelopen.

Op 17 augustus 1974 is het zover. Na lang wachten en veel voorbereidingen gaan we een wadlooptocht naar Griend maken. Een afstand van ruim 15 kilometer in oost-westelijke richting. Vanaf Griend hebben we de laatste jaren geregeld verkenningstochten gemaakt over de Grienderwaard. Ruim vijf kilometer ten oosten van het eiland hebben we recent enkele stokken gezet bij een lastige passage. Maar de route vanaf de vaste wal is ons onbekend. We zullen het moeten doen met een zelfgemaakte kaart, afgeleid van de topografische zeekaarten en aangevuld met informatie die we van collega-wadlopers hebben gekregen. Slechts enkelen zijn ons voorgegaan op dit traject. Dus veel informatie is er niet. Zal het lukken?

Lees verder ...


3.
Di. 11 september 1979
Gidsen: Sietse Bouma, Ypke Bouma, Otto Cupido, Fedde Keegstra, Gerard Mast.
Deelnemers: Wietse Engelsman, hr/mw. van Gelder, Hanneke Veltkamp, Jan Zimmerman.


Bron archief Leeuwarder Courant


4.
Do. 2 augustus 2001
Heiko Oterdoom en Leendert Oterdoom.

OOSTERBIERUM - Begin augustus 2001 is door Heiko Oterdoom en Leendert Oterdoom (resp. B- en C-vergunninghouder) het eiland Griend belopen. Deze tocht wordt maar weinig gelopen, vanwege de lange afstand (17 km) en het zeer zware slikveld aan het begin van de tocht.
Vertrokken werd bij zuidoostenwind, goed zicht en enige verlaging ca. 2 uren na hoogwater nabij Koehool vanaf het Statenhoofd, een stenen dam die een eind het wad insteekt. Door zwaar slik en veel water werd na ca. 3.5 uur (!) lopen het 3 km van de dijk gelegen Kimstergat bereikt. Het Kimstergat is de laatste jaren veel minder diep geworden, zonder problemen kon deze geul worden gepasseerd.
Achter het Kimstergat bleek weldra geen slik meer te liggen en kon op hard zand met de wind in de rug tempo worden gemaakt. Het wad stond droog en men kwam nog maar weinig geulen tegen.
Zoals bekend mag het eiland Griend niet worden betreden. Beide wadlopers benaderden het eiland tot de bordjes 'Verboden Toegang'. De eventueel aanwezige vogelwachters lieten zich niet zien. Daarna werd koers gezet naar de Blauwe Slenk waar een boot van een duik- en bergingsbedrijf uit Harlingen lag te wachten. Deze bracht het duo naar Harlingen.
Bron WadgidsenWeb

5.
Zo. 30 september 2007
Frank Hensel, Menno de Leeuw, Rob Schmutzler, Tjibbe Stelwagen.

EZINGE - Vier wadlopers zijn er op zondagmorgen 30 sept. jl. in geslaagd het eiland Griend te belopen. Ze deden over de ca. 17 km lange tocht 4.40 uur. Een groot deel van de tocht werd in het donker gelopen.
De vier (Menno de Leeuw, Rob Schmutzler, Tjibbe Stelwagen en Frank Hensel) vertrokken vanaf Koehool, ten noorden van Oosterbierum. Het water in de vaargeul, het Kimstergat, reikte de kleinste deelnemer tot op de borst. Na deze geul stond het wad vrijwel droog en voerde de tocht door matig slik, over oesterbanken en tenslotte over hard, goed te belopen zand. Twee keer moest tussen het Kimstergat en Griend een geul worden doorwaad.
Enkele weken eerder werd een verkenning gemaakt tot enkele km. voorbij het Kimstergat. Het viertal is met een bootje van Griend gehaald en naar Harlingen gebracht. De tocht werd in de korte broek gelopen, een surfpak bleek niet nodig. Het weer was wat miezerig en de bereikte laagwaterstand te Harlingen -80 cm NAP (15 cm boven gemiddeld laagwater).
Bron WadgidsenWeb

6.
Vr. 9 maart 2012
Kees Rodenburg en Ben Verbree

Verslag van Kees Rodenburg:

Als de grijze zeehonden vertrokken zijn en de broedvogels nog niet gearriveerd, is er gelegenheid naar het eiland Griend te lopen. Het weer was zwaar bewolkt met af en toe een spatje motregen, de temperatuur 8 graden en de wind ZW 4 à 5 Beaufort.

Wij vertrokken op vrijdag 9 maart jl. 4 uur voor laagwater Harlingen vanaf Koehoel / Tzummarum en kwamen soepel door het zware slikveld voor de dijk. We kozen voor een droge noordelijke route en kruisten de vaargeul het Kimstergat op de ondiepste plek. Of toch niet ? Op de geplande plek keek een zeehond ons vriendelijk aan. 50 meter noordelijker dan gepland passeerden we de geul eenvoudig door 70 cm water. Vanaf dat moment hadden we de rest van de tocht tegenwind.
Het volgende deel van de tocht was duidelijk slikkiger dan in het najaar toen we de route hadden verkend. Exact volgens de door ons voorbereide route liepen we in drie uur tijd naar het eerste geulenstelsel. Daar viel voor het eerst een stukje wad droog. Even de zware rugzak af en met de moderne hulpmiddelen alle weersites checken. Je moet niet op Griend zitten met een naar NW gedraaide wind.

De eerste geul / ondiepte, was breder (150 m) dan in het najaar, maar het water kwam niet hoger dan de knieën. 20 minuten later kwamen we bij de tweede geul aan. Hier leek het optisch verstandig onze geplande route af te steken door recht op Griend af te lopen. Dat bleek geen goed idee. We kwamen in zwaar slik met japanse oesters terecht.
Terug naar de geplande route. Deze viel niet droog, maar bleek slechts kuitdiep te zijn en de bodem was overal zandig en goed beloopbaar. De laatste 6 kilometer waren prachtig. De zon was doorgekomen en Griend werd steeds duidelijk zichtbaar. Na 5 uur lopen bereikten we onze bestemming.

Zeven uur later, zaterdag 10 maart 2012, 2 ½ uur voor laagwater Harlingen, begonnen we in het donker aan de terugtocht. De benen waren gelukkig redelijk hersteld van de inspanningen en met continu de wind in de rug en nauwelijks water liepen we in 4 ½ uur terug naar de wal. Alleen de laatste 50 meter waren vervelend in kniediep slik.
Ruim 18 uur nadat we vertrokken waren kwamen we weer aan land. We liepen de 38 km met een gemiddelde loopsnelheid van 4.3 km per uur.


 

7.
Wo. 28 november 2018
Peter Laagland.
Vrijwel direct na aankomst op Griend liep Laagland terug naar de wal en liep zodoende Griend v.v. in één tij, een primeur.

Verslag van Peter Laagland:

Het is me op 28 november 2018 gelukt om naar Griend op en neer te lopen. Ik heb over de afgelegde 38 km 9,5 uur gedaan.

Het waren moeilijke omstandigheden met een straffe wind (>6 Bft), buien, veel water tussen de Ballastplaat oost en west, slecht zicht en in het donker terug.
Gelukkig was ik goed gekleed en daarmee afgeschermd van de elementen en mijn benen waren fit en konden lekker doorlopen. Zelfs zo lekker dat ik de marge die ik aan het begin van de tocht had ingebouwd onbenut heb gelaten en daardoor te vroeg bij de doorwading tussen de Ballastplaat oost en west aan kwam, het water was nog opkomend. Ik was nl om 11:30 van wal gegaan (hoogwater Harlingen 13:36 uur, LK) en had nog voor hoogwater het Kimstergat door gestoken.
Na een klein uur waden, golven tot zover ik kon kijken, koude voeten en dieper wordend water en niet zeker wetende of het al zakkende was, besloot ik hier om verstandig te zijn en om te keren naar droog wad. Om niet koud te worden heb ik een klein ommetje gemaakt. Toen daar het zonnetje zich waterig liet zien, het water zich snel aan het terugtrekken was en ik nog voor op schema lag, besloot ik een tweede en succesvolle poging te wagen. Hierdoor werden de geplande 34 kilometers er 38.

Het slechte zicht en duister maakte de navigatie lastig, de constante wind bood gelukkig een goede parameter om op te lopen.

Zonder GPS had ik de tocht niet aangedurft. Maar als het mooi helder weer is en het licht is moet het te doen zijn met kompas denk ik. Je hebt goed zicht op de kust (en Terschelling) en bijbehorende peilpunten. Bovendien komt de route ook niet heel precies, zo lang je maar richting het westen blijft lopen kom je vanzelf op Griend.


Het getij te Harlingen tijdens de wadlooptocht.
Klik op de afbeelding voor een vergroting.


8.
Za. 19 januari 2019
Ben Verbree

Koehool - Griend 19-01-2019

Over een bevroren pier vertrok ik om 11.25 naar Griend. Het was zonnig en net boven het vriespunt. Ik passeerde het Kimstergat kniediep. De oever aan de noordzijde bevatte diepe plakkerige slik. In een gestaag tempo liep ik naar Griend. Het voordeel van de koude is dat ik niet veel drank hoefde mee te nemen. Voedsel was belangrijker om de motor draaiende te houden. Om 16.44 zette ik voet aan land na precies 20 km te hebben afgelegd.

Ben Verbree


9.
Do. 27 juni 2019
Ben Verbree

Koehool - Griend 27-06-2019

Bij bewolkt weer vertrok ik vanaf Koehool. Bewust vertrok ik vroeg om te onderzoeken of ik bij deze waterstanden naar Griend kon lopen. Gevolg was, hetgeen ik nog niet eerder had meegemaakt bij vertrek, dat het uiteinde van de pier onder water lag. Ik liep in een rustig tempo op het Kimstergat af. Deze passeerde ik kruisdiep wat mij meeviel. Ondertussen vlogen er om de 5 à 10 minuten groepen van tussen de 20 en 40 bergeenden over. Komend vanaf het zuidoosten vliegend naar het noordwesten. Dit schouwspel duurde urenlang. Ik had nog nooit zoveel overvliegende bergeenden mogen aanschouwen. De duisternis viel in en er was nauwelijks maanlicht. Doordat er geen oriëntatiepunten waren waarop ik mijn koers kon afstellen, was ik genoodzaakt om veelvuldig op mijn GPS te kijken. Aanvankelijk stelde mijn ogen zich in om mijn GPS zonder kunstmatig licht te kunnen volgen. Nadat de duisternis verder toenam moest ik meer gebruik gaan maken van het aanklikken van het licht op mijn GPS. Gelukkig kon in mijn koers beter uitzetten met behulp van de oplichtende vuurtorens. Na 05.24 lopen en 19,3 km te hebben afgelegd zette ik voet aan land.

Ben Verbree


10.
Zo. 22 maart 2020
Tim Abelen


Koehool - Griend 22 maart 2020
Track Tim Abelen


Kimstergat, ton K24, 22 maart 2020
Foto Tim Abelen


11.
Ma. 10 januari 2022
Peter Laagland.
Laagland liep Griend - vaste wal v.v. in één tij, een primeur.
De tocht werd in het donker gelopen, laagwatertijdstip Harlingen 22:03 uur.


 
Nog 2 oversteken ?

Willem Schober, data onbekend, vermoedelijk eind jaren 1960, begin jaren 1970.

Email, ontvangen 15 juli 2019

'Willem is toch van Griend naar Terschelling gelopen! Hij is eerst twee keer naar Terschelling geweest, dit in gezelschap van twee andere wadgidsen. Even later toen van Zwarte Haan naar Griend, alleen en daar overnacht, met de boot terug. En daarna nog een keer naar Griend, er overnacht en dan doorgelopen naar Terschelling. Zijn broer weet mogelijk het jaartal nog, als we hem spreken zullen we daar eens naar vragen.'


Verkenning

Verslag van een verkenning vanaf Koehool richting Griend voorjaar 1992
en een verkenning vanaf Griend richting Koehool februari 2003

Rob Strietman en Klaas Koelemaij


Aanvullingen / verbeteringen ? Graag naar redactie dezes.

Andere lange tochten in de Westelijke Waddenzee:

Texel - Vlieland
Vlieland - Texel
Naar Griend
Griend - vaste wal
Vlieland - Richel v.v.
Texel - Richel