W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische Tochten Boek '45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport' - 18 januari 2010

Historische Zaken en Wadlooptochten

Boek '45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport' - 18 januari 2010

maandag 18 januari 2010

LEEUWARDEN - Onlangs is verschenen het boek '45 jaar Fryske Waedrinners en de geschiedenis van de wadloopsport'. Auteur is wadloopgids en wadkenner Joop Hooiring. In het boek is getracht 'om de kennis en ervaring van lopers van het eerste uur, de opkomst van het georganiseerde wadlopen en de hedendaagse regelgeving van overheidswege in onderlinge samenhang weer te geven'. Bijzonder aan het boek is dat er voor het eerst in ca. 30 jaar iets nieuws over de wadloopsport is gepubliceerd.

In het boek wordt het begin van het recreatieve wadlopen naar en van Ameland en naar Engelsmanplaat beschreven (jaren 1950). Daaruit zijn de Fryske Waedrinners voortgekomen, een van de zeven wadlooporganisaties. Alle gidsen van de Waedrinners uit heden en verleden passeren de revue. Verder is het ontstaan van de zes andere wadlooporganisaties kort beschreven.

Wadloopverordening
Begin jaren 1980 is de eerste Wadloopverordening (provinciale Wadloopwet) tot stand gekomen. Aanleiding hiertoe waren diverse veiligheidsproblemen op het wad en een aantal reddingen, ze worden alle in het boek beschreven. Ook de totstandkoming van de Wadloopverordening zelf wordt uitvoerig beschreven.

Het boek is in eigen beheer door de Fryske Waedrinners uitgegeven en kost € 15.00, inclusief verzendkosten. Het telt 86 pagina's en is rijk geïllustreerd. Het kan worden besteld door een email te sturen naar fryskewaedrinners[at]hotmail.com met daarin het aantal gewenste boeken, plus naam en adres waar het boek naar toe mag worden gezonden.

Bron: Fryske Waedrinners