W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische tochten Sitemap Boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb

Historische Zaken en Wadlooptochten

Sitemap Boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb

met
1. "Ik ben geen wadloper maar een 'wadrenner'" - Willem J. Schober - 1967, rubriek 14.12
2. 'KNMI waarschuwingen code geel, oranje en rood', rubriek 3.1
3. 'Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Wadenzee) in GIS, rubriek 1.15
4. 'Mud distribution and landreclamation in the eastern Wadden shallows' - Dr. L.F. Kamps, rubriek 1.24.
5. 'Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied' - Dr. L.F. Kamps, rubriek 1.26.
6. 'Onderkoeling: Wat (niet) te doen in geval van onderkoeling, rubriek 2.1.


1. Boeken, rapporten

1. Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2019
Wageningen Marine Research - 2019

2. Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2019
Wageningen University & Research - 2019

3. Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Wageningen University & Research - 2019

4. Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2018
Wageningen Marine Research - 2018

5. Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Staatsbosbeheer - 2018

6. Kokkelsterfte Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde zomer 2018 en resultaten herbemonstering
Wageningen Marine Research - 2018

7. What are the impacts of changing trends in customer demand in mud flat hiking tours on the Stichting Wadloopcentrum Pieterburen within the next 10 years?
European Tourism Future Institute (ETFI) Leeuwarden - 2017

8. Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2017
Wageningen Marine Research - 2017

9. Living Planet Report - Zoute en zilte natuur in Nederland
Wereld Natuur Fonds - 2017

10. Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2016
Wageningen Marine Research - 2016

11. De 10 onbewoonde eilanden in de Nederlandse Waddenzee
Brochure Staatsbosbeheer - 2016

12. Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder - 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee aanwezige materiële maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen, waarvan diverse op wadlooproutes.

13. Lopen door en voor Brittannië
Mr. Derk Schortinghuis - 2015

14. Een Zee van Mosselen
Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede - Project Mosselwad - 2015

15. Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Wadenzee) in GIS
Menne Kosian, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - 2013
Kaarten van de Westelijke Waddenzee vanaf 1584 kunnen met elkaar worden vergeleken.
Waren Texel en Vlieland sinds 1584 (ooit) vanaf het vasteland beloopbaar ?

16. Rapport Allerheiligenvloed Waddenzee 31 okt - 1 nov. 2006
Rijkswaterstaat - 2007

17. Handleiding Herkennen Oude Cultuursporen
Stichting Verdronken Geschiedenis - 2007

18. Ecologische Atlas van de Waddenzee
Wageningen Universiteit - 2006

19. Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld, 272 pagina's, De Bilt - 2003

20. Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen, 196 pagina's, De Bilt - 1995

21. Arenicola - 25 jaar wadlopen
Groninger Wadloopvereniging Arenicola - 1993
Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

22. Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1 p. 1-35
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2 p. 36-95
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3 p. 96--139
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4 p 140-182
Ing. R. Klinkhamer, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1987

23. De Postiljon van De Cocksdorp
Mr. Derk Schortinghuis - 1964

24. Mud distribution and land reclamation in the eastern Wadden shallows
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1962
Met dank aan Kees Dijkema.

25. WADLOPEN - Een jonge loot aan de stam van het toerisme
Mr. Derk Schortinghuis - Land en Water - 1958

26. Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 1-48
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 49-93
Kaarten bij Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1956


2. KNRM

1. Onderkoeling: Wat (niet) te doen in geval van onderkoeling - januari 2021

2. KNRM Helpt-app - ook erg geschikt voor wadlopers - december 2019

3. Slikslee KNRM kan reddingsacties op wad vergemakkelijken - oktober 2017


3. KNMI

1. KNMI waarschuwingen Code geel, oranje en rood: Als het weer een risico is
Infofolder KNMI 2015


4. Toeristisch Wadlopen

1. Februari 2017: 'Vergrijzing slaat ook toe bij wadlopen'


5. Groninger Wadloopvereniging Arenicola 25 en 50 jaar

1. Arenicola - 25 jaar wadlopen
Groninger Wadloopvereniging Arenicola, 1993
Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

2. Clubliefde - Waddenmagazine juni 2018


6. Het Wad van Louis de Jonge

1. Het Wad van Louis de Jonge - Rob Strietman


7. Texel-Vlieland

1. In 19 uren lopend van Texel naar Vlie - 13-14 okt. 1962

2. Hoog water getrotseerd in overvloedings-stoelen - 29-30 juni 1963

3. Achter het Nieuws: Overvloedingstocht - 29-30 juni 1963

4. Amsterdammers 'wandelden' van Texel naar Vlieland - 6 okt. 1972

5. Friese wadgidsen liepen in één tij Texel-Vlieland - 9 aug. 1973

6. Wadlopers 12 uur zoek - 28-29 aug. 1976

7. Wadlopers in acht uur van Texel naar Vlieland - 22 juni 1978

8. Lopend van Texel naar Vlieland - 18 mei 1985

9. Wadlopers weigeren hulp van politie - 6 juli 1985

10. Wadlopers van Texel naar Vlieland - 29 juli 2002

11. Verslag wadlooptocht Texel-Vlieland - 31 juli 2004

12. 'Als zij het op de fiets kunnen dan kunnen wij het hardlopend' - 3 mei 2014

13. Kort Verslag wadlooptocht Texel-Vlieland - 21 april 2016

14. 31e wadlooptocht Texel-Vlieland - 18 april 2020

15. 32e wadlooptocht Texel-Vlieland - 5 mei 2020


8. Vlieland-Texel

1. Unieke Wadlooptocht - 15 aug. 1975

2. Lopend van Vlieland naar Texel - 23 april 1987

3. Eerste vrouw voltooit wadloop naar Texel - 28 mei 2010

4. Kort verslag van onze tocht Vlieland-Texel - 22 maart 2015

5. 9e wadlooptocht Vlieland-Texel - 11 juni 2015

6. 12e wadlooptocht Vlieland-Texel - 29 maart 2020

7. 13e wadlooptocht Texel-Vlieland - 5 mei 2020


9. Vlieland-Richel

1. Groninger Wadlopers 'veroveren' de Richel bij Oost-Vlieland - 24 juli 1962

2. In één tij Vlieland-Richel vv - 8 april 1978

3. Voor de 7e maal Wadtocht naar de Richel - 15 april 1979

4. Richel-Vlieland gelopen - 29 april 2014

5. Wadlopen Richel-Vlieland - 10 april 2020


10. Griend

1. Waddentocht van Griend naar de Friese kust - 26 juli 1962

2. Waddentocht van Friese kust naar het Griend - 31 mei 1964

3. Wadlopen (en een klein stukje zwemmen) naar Griend - 17 augustus 1974

4. Verslag verkenning Koehool richting Griend voorjaar 1992
en verkenning vanaf Griend richting Koehool februari 2003

5. Wadlopers bij doodtij en NW7 van Griend naar de vaste wal - 21 september 2014

6. Wadlooptocht van Griend naar de vaste wal - 23 september 2015


11. Terschelling

1. Huzarenstukje van acht mannen - 20 juni 1959

2. Race tegen snel opkomende vloed: tenslotte op de tenen lopen ... - 1 juli 1961

3. Van de acht deelnemers zakten zes herhaaldelijk door het ijs - 23 febr. 1963

4. Razende vloed noopte tot overhaaste vlucht - 2 maart 1963

5. Naar Terschelling 15 sept. 1973 - Goderd van Heek.

6. Bij het overlijden van Frans Visser - Naar Terschelling 15 sept. 1973

7. Trio fietst over het wad naar Terschelling - 22 aug. 2015

8. Zwarte Haan-Terschelling via het Kamperzand/Zeehondenbanken - 25 februari 2018


12. Ameland

1. Gevaarlijke voettocht door Waddenzee werd prettige wandeling - 19 juni 1957

2. Opsterlanders wandelen met gemak over het wad - 19 aug. 1959
     Ameland - Holwerd in 2.5 uur. Met routekaart van Ds. D. van Dijk en D. Huismans

3. Bitterkoude waddentocht naar Ameland - 6 maart 1962

4. Wetterhoun Bijke steekt te poot en zwemmend Waddenzee over - mei 1966

5. Paalwoningen voor instrumenten van waterstaat - meethuisjes Amelander wad - 1968-1980

6. "Doorlopen Hoogheid, anders wordt 't zwemmen" - Prins Claus - 8 sept. 1969

7. Gidsen redden Utrechters van Amelander Wad, 19 april 1975.

8. Bergfietsers reden over wad naar Ameland - 21 april 1986

9. Een wadlooptocht met de Volkskrant naar de Oude Dam van Ameland, 27 april 2002

10. Wadloopgids Lammert Kwant loopt voor de 1000e keer naar Ameland - 4 september 2013

11. Wadfietsers naar Ameland - 12 april 2015

12. "Zonder wadlopen was Ameland onbereikbaar" - Veerboot Ameland jaren 1940 en 1950 - LC 12-06-2019


13. Engelsmanplaat

1. Een postijsvlet gestrand - bemanning in benaderde positie - 10 febr. 1922

2. Het drama van Moddergat in 1944

3. Zwaar onweer overvalt overvloedende wadlopers Engelsmanplaat - juli 1958

4. Wadlopers gestrand op de Engelsmanplaat - 30 juni 1968

5. Groep liefhebbers van Duitse herders loopt met hun honden naar Engelsmanplaat op en neer - aug. 1968.

6. Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht - 10 aug. 1968.

7. Per brommer oversteek naar Engelsmanplaat gemaakt - 27 juli 1970

8. Laatste tocht van landaanwinners - 28 dec. 1970

9. Tsjechow op Engelsmanplaat - 15 aug. 1983

10. Schaap komt uit flessenpost op Engelsmanplaat - 21 juli 1996

11. Bouw wadwachtershuisje Engelsmanplaat langs van Harinxmakanaal - zomer 2016

12. Vogels en mensen samen op de Kalkman - sept. 2016


14. Schiermonnikoog

1. Te voet naar Schiermonnikoog - 7 aug. 1929

2. Over het ijs naar Schiermonnikoog - 1 febr. 1940

3. Twee wandelaars over 't Wad naar Schiermonnikoog - 25 mei 1957

4. Naar Schiermonnikoog en terug over waterig wad - 22-23 juni 1957

5. Zware tocht over wad naar Schiermonnikoog - 23 sept. 1961

6. Groninger Waddenijs-lopers: Waaghalzerij ? - 23 jan. 1963

7. IJsbergen op 't Wad - febr. 1963

8. Alpinisme op Waddenzee - maart 1963

9. Snel opkomende vloed verraste wadlopers - 4 februari 1966

10. Koude wadlooptocht in korte broek naar Schiermonnikoog - 5 januari 1967

11. Wadlopen, een gevaarlijke sport ? - 15 aug. 1967

12. "Ik ben geen wadloper maar een 'wadrenner'" - Willem J. Schober - dd pm. 1967

13. Nieuwe route voor wadlopers naar Schiermonnikoog - aug. 1969

14. 40 wadlopers in de problemen bij de Eilander Balg - 23 sept. 1978

15. Unieke prestatie: fietsend naar Schier - 29 juni 1986

16. Wadfietsers op fatbikes via Brakzand naar Schiermonnikoog - 4 oktober 2014

17. Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol - Herfst 2018

18. Nacht-Wadlooptocht naar Schiermonnikoog bij 'super-bloed-wolfsmaan' - 21 januari 2019


15. Simonszand

1. Het avontuur van twee wadlopers, bijna het laatste avontuur - 14 maart 1958

2. Simonszand 'veroverd' na uren van inspanning en angst - 4 juni 1959

3. 'Pannekoeken bakken op Simonsplaat' en hulp van een schip uit 'Noordkommerzijl' - 19-20 juni 1965

4. Arie Brader 6 weken alleen op Simonszand om de zeehonden te bestuderen - Zomer 1973

5. Reddingshuisje Simonszand, wankel geval - april 1975

6. Overnachting in een meetpaal van RWS in de Eilander Balg nabij Simonszand - juli 2001

7. Wadlopers verliezen favoriete bestemming - januari 2012

8. Ondergang van Simonszand geeft Rottum toekomst - januari 2012


16. Rottumerplaat

1. 18 km lange tocht, mooi maar eenzaam - 5 juli 1959

2. Een wadlooptocht naar Rottumerplaat - 11-12 mei 1982

3. Zuiderduinen - Rottumerplaat - 16 nov. 2002

4. 'De waarde van de natuurlijke Rottums' - Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer - brochure 2020


17. Rottumeroog

1. Ontsnapt aan de dood op Rottumeroog - 1725

2. Benjamin Broekema en andere jongens uit Warffum zwerven omstreeks 1916 naar Rottumeroog

3. Wadlopen naar Rottumeroog - 14 juni 1939

4. Wadlopen naar Rottumeroog - 23 juli 1949 - mr. Derk Schortinghuis

5. J. Buwalda op z'n eentje heen en terug naar Rottumeroog - 5 maart 1963

6. Wadlopersjubileum op Rottumeroog gevierd - 6 juni 1964

7. 60 wadlopers brachten Jan Toxopeus afscheidsgroet - 26 juni 1965

8. Van Gewest tot Gewest: Afscheid voogd Jan Toxopeus - 26 juni 1965

9. Wadlooptocht met verrassingen, straaljager neergestort - 29 mei 1971

10. 28 sept. 1977 - Neptune vindt gestrande wadlopers op Rottumeroog

11. 20 aug. 1980 - Twee wadlopers in duister gered op wad Rottumeroog

12. 19 sept. 1981 - Een groep van 146 wadlopers verdwaald onderweg naar Rottumeroog

13. 25 juli 1992 - Een groep van 72 wadlopers van het Rottumer wad gered na een navigatiefout

14. Ook Rottumeroog is van vorm veranderd - januari 2012

15. 'De waarde van de natuurlijke Rottums' - Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer - brochure 2020


18. Texel - Richel

1. Bij het overlijden van Frans Visser: Texel-Richel - 22-23 april 1978

2. Primeur Richel-Texel - 19 juli 2006

3. Texel-Richel-Texel, 10-11 april 2011

4. Texel-Richel, 13-02-2017 - Heiko Oterdoom

5. Texel-Richel, 13-02-2017 - Kees Wevers

6. Texel-Richel, 28-12-2019 - Peter Laagland en Menno de Leeuw

7. Richel-Texel, 29-03-2020 - Peter Laagland en Menno de Leeuw


19. Hengst

1. Vlieland-Hengst - 3 juni 2011

2. Texel-Hengst - 6 aug. 2011

3. Hengst-Texel 22 maart 2012

4. Hengst-Richel-Hengst - 12-13 april 2012

5. Vlieland-Hengst-Vlieland - 12-13 mei 2012


20. Kamperzand (Zeehondenbanken)

1. Terschelling-Kamperzand (Zeehondenbanken) v.v. - 22-23 juli 2012

2. Zwarte Haan - Kamperzand v.v. - 29-30 mei 2020


21. Ameland-Engelsmanplaat

1. Unieke wadtocht van 34 km - 12 juli 1972

2. Engelsmanplaat-Ameland - 23 april 2015


22. Werkeiland Lauwersoog

1. Westpolder - Lauwersoog v.v. 22 sept. 1962


23. Horsbornzand

1. Emmapolder - Horsbornzand v.v. 14 febr. 2016

2. Lange wadlooptocht Emmapolder - Horsbornzand v.v. 13 okt. 2016

3. Wadlooptocht Horsbornzand zuidoostelijke gedeelte 28 sept. 2017


24. Werkeiland Eemshaven

1. Lopend naar het werkeiland van de EGD in de Eemshaven - 1970


25. Voolhok/Stern

1. Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse stern op het broedeiland 'Stern' in de Eems in 2018


26. Griesberg Delfzijl

1. Ecologische bemonstering griesberg, Delfzijl - 2012


27. Dollard

1. De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is - Karel Essink

2. Visserman gered door grenspaal in de Dollard

3. Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)


28. Borkum

1. Wadloperstrio maakt perfecte oversteek naar Borkum - 17-18 mei 1976

2. Verslag Pilsum-Lütje Hörn-Borkum - 17-18 mei 1976

3. Kees Dijkema liep 1000 wadlooptochten maar kan niet zwemmen - aug. 2000


29. Borkum - Lütje Hörn

1. Wadlopen Borkum - Lütje Hörn v.v. 6-7 april 1974

2. Wadlopen Borkum - Lütje Hörn v.v. 27-28 juli 1974


30. Binnenrandselbaken langs de Eems

1. Binnenrandselbaken - Geschichte

2. Mondingsgebied van de Eems op een kaart uit 1586 met daarop een Binnenrandselbaken


31. Juist

1. Nederlandse kinderen verdronken tijdens waddentocht - 15 aug. 1975


32. Norddeich - Memmert

1. Norddeich - Memmert 15 mei 1965


33. Norddeich - Kachelotplate

1. Norddeich - Kachelotplate 7 januari 2018


34. Duitsland

1. Drie wadlopers van Kachelotplate via Memmert naar Norddeich - zondag 30 april 2017

2. Solotocht naar Isern Hinnerk (Dithmarschen) - woensdag 19 juli 2017

3. Schwarztonnensand in de Elbe v.v. - 29 februari 2016

4. Bishorstersand in de Elbe v.v. - 21 november 2019

5. Böhaken in de Elbe nabij Hamburg v.v. - 17 augustus 2020