W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische Tochten Fout in getijtafel Harlingen: wadlopers voor diep water - 4 juli 1970

Historische Zaken en Wadlooptochten

Fout in getijtafel Harlingen: wadlopers voor diep water - 4 juli 1970

zaterdag 14 januari 2017

PIETERBUREN - Op zaterdag 4 juli 1970 kwamen deelnemers en gidsen van St. Wadloopsport Pieterburen op de wadlooptochten naar Engelsmanplaat, Schiermonnikoog, Simonszand en Rottumeroog tijdens hun tocht voor diep water te staan. Oorzaak was een drukfout in de getijtafels. De getijtafel voor Harlingen gaf aan dat het om 15.44 uur laagwater zou zijn, fig. 1. In werkelijkheid bleek dit pas om 17.44 uur het geval te zijn.
Op de route naar Schiermonnikoog keerde een groep wadlopers voor de Eilander Balg terug naar de wal. Op de tocht naar Rottumeroog kwamen 44 deelnemers, onder wie burgemeester H. Kreijkes en 7 gidsen, onder wie Kees Dijkema, Dick van der Zee en Gerhard B. Grootjans met zijn dochter Lieke in diep water terecht.

In de jaren 1960 en 1970 werd voor de wadlooptochten naar Ameland, Schiermonnikoog enz. meestal het laagwater Harlingen als uitgangspunt genomen. Voor de tocht naar Rottumeroog eventueel het laagwater Delfzijl.

In die tijd werden de bij de 'Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat' berekende tijden van hoog- en laagwater op de Staatsdrukkerij overgetypt. Een foutje daarbij was niet denkbeeldig.

Na dit voorval keken wadlopers niet alleen naar het tijdstip van laagwater op de dag dat men wilde lopen, maar ook naar de tijden van laagwater 2-3 dagen voor en 2-3 dagen na de wadlooptocht. Dit moest met elkaar in lijn zijn, dwz. elke dag is het laagwater een half tot anderhalf uur later. En zeker niet eerder.

Vanaf de jaren 1990 gaan de berekende hoog- en laagwatertijden van Rijkswaterstaat digitaal naar de drukkerij en worden daar als zodanig verwerkt. De kans op fouten in de getijtafels is daarmee erg klein geworden.

Met dank aan Kees Wevers voor het opsporen en kopiëren van de Getijtafels NL 1970 in de UB van Utrecht.

Lammert Kwant


Fig. 1. Op 4 juli staat als laagwater 15.44 aangegeven. Dat is eerder dan LW-tijd op 2 en 3 juli.


Fig. 2. In de getijtafel van Delfzijl stond wel de correcte laagwatertijd.Fig. 3. Te Lauwersoog werd in 1970 nog maar kort het getij geregistreerd. Alleen de tijden
van hoogwater werden vermeld op basis van de gegevens van (het in 1969 achter de
Lauwerszeedijk terechtgekomen) Oostmahorn.