W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische Tochten Arenicola Wadloopboek: 'Hoogtepunten rond laagwater' - 8 febr. 2018

Historische Zaken en Wadlooptochten

Arenicola Wadloopboek: 'Hoogtepunten rond laagwater' - 8 febr. 2018


Het lustrumboek van wadlooporganisatie Arenicola 2018

donderdag 15 februari 2018, update 22 februari 2020

Het in februari 2018 verschenen boek 'Hoogtepunten rond laagwater - 50 jaar kleinschalig wadlopen' is nog verkrijgbaar ! Zie onder voor de inhoudsopgave.

Het boek (144 pagina's met vele fraaie illustraties) kost € 15.- (incl. verzendkosten € 19.95) en kan worden besteld door een e-mail met naam en adres te sturen naar secretaris[at]arenicola.nl en € 19.95 per exemplaar over te maken naar bankrekening NL 49 INGB 000 29 21 651 tnv. GWV Arenicola te Groningen. Je krijgt het boek dan binnen enkele dagen toegezonden.

Bekijk hier 14 bladzijden uit het Lustrumboek


Inhoudsopgave 'Hoogtepunten rond laagwater'


8 februari 2018: Arenicola 50 jaar

NOORDPOLDERZIJL - Op 8 februari jl. was het 50 jaar geleden dat de Groninger Wadloop Vereniging Arenicola werd opgericht. Dit is 11 februari jl. feestelijk herdacht door ca. 50 leden en oud-leden in het Zielhoes te Noordpolderzijl.
Voorzitter Jan Rijkmans (sinds 1985 voorzitter) sprak de lustrumrede uit. Daarna was het tijd voor een waddenquiz en voor een high-tea. Op de zeedijk naast het historische Noordpolderzijl (de sluis) werd een foto van het gezelschap gemaakt.


Leden en oud-leden op de dijk bij Noordpolderzijl
Foto Albert Baving

De lijfspreuk van de vereniging is sinds 1968 geweest 'Maria Vadosa Sunt' ofwel 'De Zeeën zijn Doorwaadbaar'. Opgericht als subvereniging van het studentenverenigingen Vindicat en Magna Pete werd de vereniging in 1970 opengesteld voor alle studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1976 wordt gelopen met eigen gidsen, voor die periode werden de tochten meestal geboekt bij St. Wadloopsport Pieterburen. Nu en dan werd er gelopen olv. individuele gidsen van 'Pieterburen', o.a. Cees Medema, Cees Oele, Willem Schober en Christian Eisbein.
In 1985 werd besloten de vereniging open te stellen voor iedereen die van kleinschalig wadlopen houdt en de naam veranderd van GSWC = Groninger Studenten Wadloopclub in GWV = Groninger Wadloop Vereniging Arenicola. Door de jaren heen zijn ruim 1000 wadlooptochten gemaakt in Nederland, Duitsland en Denemarken. De vereniging had februari 2018 ca. 110 leden.

Donderdag 22 maart 2018 werd ter gelegenheid van het 10e lustrum een Wadgidsenlezing voor ca. 100 aanwezigen verzorgd in Rest. Schierzicht te Lauwersoog. Het onderwerp was 'Waddenzee - 'Werelds Erfgoed'? Spreker was Renate de Backere, medewerker van de Waddenvereniging.

Juli 2018 was er een lustrum-wadlooptocht voor leden en oud-leden van Arenicola over de Brakzand naar Schiermonnikoog met aansluitend een diner in Hotel van der Werff.


    www.arenicola.nl

Meer info:

Clubliefde - Waddenmagazine juni 2018


Lustrumboek 1993 'Arenicola - 25 jaar wadlopen' gedigitaliseerd

Ter gelegenheid van het 10e lustrum is het in 1993 verschenen lustrumboek 'Arenicola - 25 jaar wadlopen' gedigitaliseerd.

ARENICOLA - 25 jaar wadlopen