W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische Tochten Wadlooptocht Langwarden (Duitsland) - Alte Mellum - 6 juli 1968

Historische Zaken en Wadlooptochten

Wadlooptocht Langwarden (Duitsland) - Alte Mellum - 6 juli 1968

(via Leuchtturm Hohe Weg)


Het Vrije Volk - dinsdag 9 juli 1968

Ook gepubliceerd in

Noorder Nieuwsbode - vrijdag 12 juli 1968
Uitgave Drukkerij J.C. Mekel - Winsum Gn.

Met dank aan Rienk Dijkstra


Deelnemers aan de tocht:

  • Jaap Buwalda
  • Reinau Poppinga
  • Wim Sikken
  • Gerard Sikken
  • Suze Sikken
  • John Stoel
  • Betty Stoel

VERSLAGEN

1. LANGWARDEN - ALTE MELLUM, 6 juli 1968, auteur onbekend

Het plan voor een oversteek vanaf de landpunt Butjadingen naar het eiland Alte Mellum is reeds in 1966 ontstaan. In de zomer van dat jaar heeft Jaap enkele contacten gelegd in Wilhelmshaven, met instanties welke ons bij de voorbereiding voor èn de uiteindelijke oversteek van dienst zouden kunnen zijn.
Deze instanties waren: de Jade-dienst, Die Vogelwarte-Helgoland en Das Senckenberg-Instituut. Zij bleken een belangrijke rol te spelen later in het welslagen van deze waddenoversteek.
In 1967 op ... (datum niet genoemd, LK) hebben Wim, John, Jaap en Reinau 2 verkenningstochten gemaakt vanuit Langwarden, de eerste tot aan het 2e draaipunt en de volgende, de dag daarna tot ongeveer halverwege Alte Mellum. Veel verder te verkennen vanuit de kust was nauwelijks mogelijk, gezien de afstand die ook weer terug afgelegd moest worden vòòr de opkomende vloed.
De 2e helft van het traject zou vanaf het eiland verkend moeten worden. Probleem was daartoe een vervoersmogelijkheid te vinden, die ons van en naar het eiland zou kunnen brengen. Mede in verband daarmee heeft het tot 1968 geduurd, vòòrdat via correspondentie en telefoons met het Sneckenburg Instituut, wij een boot ter beschikking hadden voor het gewenste doel. Het bleek een super snelle!

Van 23 t/m 26 mei 1968 hebben Jaap, John, Gerard en Wim de route vanaf Alte Mellum voor wat betreft de tweede helft verkend. Zij hadden daarbij uitzonderlijk gunstige weersomstandigheden. Op 2 verschillende plaatsen tussen het derde en vierde draaipunt werd tot steun van de oriëntatie bij de oversteek een rode vlag geplant. Bovendien werd als extra tocht de Leuchtturm Hohe Weg belopen en het wad daar naar toe verkend. Nu was de oversteek rijp om te worden gemaakt.
Vastgesteld werd het weekend 8/9 juni '68, daarna 15/16 juni '68 en tenslotte 29/30 juni '68, maar telkens moest het worden uitgesteld wegens slecht weer, of omdat één der deelnemers verhinderd was mee te doen. Tenslotte is besloten, vòòrdat er verschillenden met vakantie zouden gaan, nog één poging te wagen: op 6/7 juli 1968.

Jaap en Reinau zijn vrijdags 5 juli alvast vooruit gegaan naar Eckwarderhörne, om via Wilhelshaven te rijden en daar als dank voor de verleende en nog te verlenen hulp aan te bieden een grote foto van het wad, geproduceerd door John, aan de heren Requate (Vogelwarte), Lüders (Jade-Dienst) en Wunderlich (Senckenberg-Inst.). Tevens zijn daar de vaarkosten van de boot (2x heen en terug W'haven-Alte Mellum, waarvan de tweede keer beide over Eckwarderhörne) betaald, waarbij alleen het benzineverbruik in rekening werd gebracht. De kosten hiervoor bedroegen DM 90.--.
Tevens werden Leuchtturm Hoge Weg en Vogelwachters Mellum telefonisch op de hoogte gesteld van onze tocht de volgende dag.

6 juli 1968
Zaterdagmorgen om 4.50 uur vertrokken uit Groningen in twee auto's: John, Betty, Wim, Ans en Jan Loman. Aankomst bij de grens: 5.30 uur. Gewacht tot 5.45 uur op Gerard en Suze, die rechtstreeks uit Oosterwijtwerd kwamen gereden. Gezamenlijk verder tot voorbij Varel en koffie gedronken in cafe bij de splitsing in Diekmannshausen. Aankomst 7.30 uur en vertrek 8.15 uur. Aankomst Eckwarderhörne bij de camping: ongeveer 9.00 uur, alwaar Jaap en Reinau aanwezig. Ompakken en omkleden. Ans en Loman zullen hier om 1.00 uur opgehaald worden door de boot uit W'haven om met de bagage naar Alte Mellum te gaan.
Op het eiland heeft vogelwacht Siegfried Schuhmacher hen geholpen de bagage naar het huis te transporteren.

7 juli 1968
Door harde wind des nachts een zeer hoge vloed, tot aan de voet der duinen! In tegenstelling tot verwachting komt de RIPPEL ons 's middags toch halen, aangezien wind inmiddels is gaan afnemen en zeegang veel rustiger is geworden. Door het ruwe weer een jonge zeehond bij het baken aangespoeld, welke wij op verzoek van Dr. Wunderlich meenemen naar W'haven. Teruggebracht naar Eckwarderhörne, auto's van de dijk opgehaald. Gerard, Suze, Jaap en Reinau blijven hier en gaan door met vakantie naar de Halligen. Rest terug naar Groningen. Warm gegeten in hotel Royal te Winschoten.


2. ALTE MELLUM, auteur onbekend

6 juli 1968

9.45 uur V. Eckwarderhörne naar de dijk polder Langwarden. Polder ingereden en daar drie auto's laten staan.
10.00 uur V. van de dijk. Ans en J.Loman doen uitgeleide. Het weer: temperatuur prima, zwaar bewolkt met lichte regen, zwakke wind uit oostelijke richting. Zicht 2 à 3 km.
10.15 uur V. van strekdam, aan de voet waarvan het wad zo goed als droog was gevallen.
10.35 uur A. bij enige o-w staande prikken. Van hieruit werd zeehond waargenomen in de uitloper van de Kaiser-balje. Verder tot voorbij deze geul, welke borstdiep en met stroming. Daarna aankomst 1e draaipunt.
11.00 uur V. eerste draaipunt. Verder in kniediep water met harde bodem en veel schelpenbanken. Weer klaart geweldig op. Zicht zodanig geworden dat HW (Leuchtturm Hohe Weg, LK) te zien is. Ook de prikkenmarkering die begint bij 2e draaipunt en verder in NE-richting loopt. Neerslag houdt op. Temperatuur zeewater is heerlijk (17° ?).
11.40 uur A. 2e draaipunt. Aldaar gegeten, gedronken, gepeild e.d. Water intussen gezakt tot enkelhoogte.
12.05 uur V. 2e draaipunt. Aangezien Mellum niet te zien is, verder op kompas. Na 1 km ligt het wad droog en zijn de geulen aan de rechterhand duidelijk en dichtbij. Nog vòòr 3e draaipunt de zuidelijke rode vlag reeds waargenomen, maar door gezichtsbedrog waren er nog kleine oranje vlaggetjes aan de voet van te zien. Bij 3e draai echter duidelijk de rode vlag zichtbaar, echter op 336° op kompas! Positie derhalve te N.O.-lijk. Besloten recht op rode vlag verder te gaan.
1.40 uur A. zuidelijke rode vlag. Vandaar besloten niet op te volgen koers verder te gaan naar noordelijke rode vlag welke intussen ook goed zichtbaar. Maar aangezien nog een bezoek aan de Leuchtturm Hohe Weg gebracht zal worden, daar recht op aan te lopen, beoosten de Hohe Weggeul langs.
1.50 uur V. Zuidelijke rode vlag, welke nog geheel in tact bleek en stevig stond, doch waarvan de beide segmenten niet meer te scheiden bleken.
2.45 uur A. Vuurtoren Hohe Weg. Eén nieuwe vuurtorenwachter (met zijn vrouw?) aanwezig. Verder lag er een jong stel te zonnebaden, dat per kajak was gekomen. Ohlrogge had dienst gehad en werd voor ons uit bed getrommeld. Had de hem gezonden foto's ontvangen. Hoewel onze komst was angemeldet, kregen wij niets aangeboden. Sneu. Met blote en gewassen voeten naar het dagverblijf geklommen. Zon scheen al vanaf 2e draai.
3.20 uur V. Leuchtturn. Laag water: 2.51 uur! Jaap en Wim halen via kleine omweg de noordelijke rode vlag op, welke aanzienlijk verder in het water blijkt te hebben gestaan dan de andere. Overigens wel prima in tact. Rest van hot gezelschap is intussen langzaam richting AM (Alte Mellum, LK) gelopen. Vanaf noordelijke uitloper Moosbalje gezamenlijk verder.
Halverwege komen vogelwacht Siegfried Küttner en Jan Loman ons tegemoet gelopen. In heel langzaam tempo verder. Als nog een kilometer af te leggen is begint het te regenen, terwijl het reeds eerder boven het vasteland onweerde.
5.05 uur A. Alte Mellum.

7 juli 1968

15.45 uur V. Alte Mellum a/b motorboot RIPPEL.

Beide verslagen uit het archief van Jaap Buwalda (1935-1976)


3. Pinksteren 23-26 mei 1968: Verkenningen vanaf Alte Mellum


Aankomst Alte Mellum 23 mei 1968 met ms. Rippel


Vlnr. Jaap Buwalda, Gerard Sikken en Wim Sikken


Het vogelwachtershuis (en vakantieverblijf) op Alte Mellum


Voorbereiding van de wadverkenning


Wadverkenning vanaf Alte Mellum


Planten van een rode vlag op een draaipunt


Nadering Leuchtturm Hohe Weg langs de Außenweser


Aankomst Leuchtturm Hohe Weg


Vertrek Leuchtturm Hohe Weg
Vlnr. Jaap Buwalda, Gerard Sikken en John Stoel

Foto's uit het archief van Jaap Buwalda (1935-1976)


4. Zaterdag 6 juli 1968:
Oversteek Langwarden - Leuchtturm Hohe Weg - Alte Mellum


Aan het begin van de tocht
Vlnr. Gerard Sikken, Suze Sikken, Jaap Buwalda, Wim Sikken,
Reinau Poppinga en Betty Stoel


Jaap Buwalda


Op een draaipunt, rode vlaggen


Aankomst Leuchtturm Hohe Weg 1


Aankomst Leuchtturm Hohe Weg 2

Van de rest van de tocht naar Alte Mellum (slecht weer)
geen foto's in het archief aangetroffen.

Foto's uit het archief van Jaap Buwalda (1935-1976)


5. Zondag 7 juli 1968 Vertrek naar Eckwarderhörne


Het oude vogelwachtershuis van Alte Mellum


Op weg naar de boot 1


Op weg naar de boot 2


MS Rippel

Foto's uit het archief van Jaap Buwalda (1935-1976)