W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Historische Tochten Mysterieuze stenen (en betontegels) gevonden op Wierumerwad - 18 oktober en 27 november 2020

Historische Zaken en Wadlooptochten

Mysterieuze stenen (en betontegels) gevonden op Wierumerwad - 18 oktober en 27 november 2020


Fig. 1. Rij basaltblokken op het Wierumerwad nabij de boei SG-WW. Op de achtergrond de kerktoren van Wierum - 18 oktober 2020.
Foto Tim Abelen

maandag 23 november 2020, update 28 februari 2021

Door Redactie

18 oktober 2020: Basaltblokken langs het Smeriggat

WIERUM - Op zo. 18 oktober 2020 vond wadloopgids Tim Abelen op het Wierumerwad een rij basaltblokken, ca. 2.7 km NNE van Wierum gelegen op de rand van het Smeriggat, fig 1, 3 en 4. Waar de stenen vandaan komen en waarom ze daar liggen is onbekend. Als de lijn waarop de stenen liggen denkbeeldig wordt doorgetrokken eindigt deze in Wierum. De positie is N 53 25.471 - E 06 02.004, fig. 2. Op het moment van de vondst stond het zeewater te Lauwersoog op - 140 cm NAP, dat is 14 cm beneden gemiddeld laagwater.


Fig. 2. Basaltblokken op het Wierumer Wad N 53 25.471 - E 06 02.004.
Betontegels op 53 26.421 - E 06 01.946.

Zeekaart, betonning bijgewerkt tot 1 okt. 2020

Op za. 31 oktober zijn de stenen nader onderzocht door een groepje wadlopers olv. Lammert Kwant. Het bleek om 10 basaltblokken te gaan.

Onder de basaltblokken lag een baksteen, fig. 5. Geen misbaksel, de steen ziet er normaal uit. In de steen een inscriptie G.T.T. Een dergelijke inscriptie werd/wordt voor hun stenen en dakpannen gebruikt door Gebr. Teeuwen Kleiwarenindustrie te Tegelen nabij Venlo.

Het richeltje zuid van de basaltblokken (fig. 1, 3 en 4) bestaat uit klei. Er zaten geen stenen in. Het lijkt een geuloeverafzetting te zijn, die nu aan erosie onderhevig is. In de nabije omgeving waren verder geen bijzonderheden te zien en werden geen andere stenen aangetroffen.

Harry Feenstra oppert dat het afgevallen lading kan zijn. Misschien een ponton met steen omgekiept.

Wie heeft meer info ? Graag naar redactie dezes.


Fig. 3. De rij basaltblokken, als het ware geraaid op de kerktoren van Wierum - 31 oktober 2020.
Foto Remco Verstappen


Fig. 4. De rij basaltblokken - 31 oktober 2020.
Foto Remco Verstappen


Fig. 5. Een baksteen uit de constructie. Inscriptie G.T.T, Gebr. Teeuwen Kleiwarenindustrie te Tegelen nabij Venlo - 31 oktober 2020.
Foto Lammert Kwant


Fig. 6. De stenen liggen nog op dezelfde plek na de strenge winter met veel ijsschotsen, begin februari 2021 - 27 februari 2021.
Foto Meina Wouda


27 november 2020: Betontegels langs het Smeriggat

Op vrijdag 27 november 2020 vonden wadloopgidsen Adriana Faber en Meina Wouda op het Wierumerwad zeven betontegels en een ijzeren voorwerp, fig. 7 en 8. ca. 4.3 km NNE van Wierum gelegen, eveneens langs het Smeriggat. Waar de tegels en het ijzeren voorwerp vandaan komen en waarom ze daar liggen is onbekend.

Harry Feenstra vermoedt dat de stenen te maken hebben met een meetpunt (waterpassing) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM.

Melle ten Kate bezocht op 8 dec. 2020 jl. de locatie.
'Voorheen stonden daar 4 stompjes van paaltjes. Die zijn er nog. Nu lagen er ongeveer 20 tegels in de buurt en 3 ijzeren plaatjes met een hengsel. Hier stond ooit een meetinstallatie, verstevigd door tegels. De ijzeren platen dienden als bodemsteun van de paaltjes. Vermoedelijk zijn de tegels tevoorschijn gekomen door erodering van de plaat. Op de meetinstallatie stond een telefoonnummer van Rijkswaterstaat. Ik heb dat nummer toen gebeld met de vraag waar de meetinstallatie voor diende. Het was bedoeld om bodemdaling te meten.'


Fig. 7. Zeven betontegels en een ijzeren voorwerp - 27 november 2020.
Foto Meina Wouda


Fig. 8. Een betontegel en het ijzeren voorwerp - 27 november 2020.
Foto Meina Wouda


Fig. 9. Opname 23 december 2020.
Foto Lammert Kwant


Fig. 10. Opname 23 december 2020.
Foto Lammert Kwant

Wie heeft meer info ? Graag naar redactie dezes.

Meer vondsten langs het Smeriggat;

Vondst van een mijn (2002) en een bom (2017)