W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home 4. History De Postiljon e.a. boeken

De Postiljon e.a. boeken op WadgidsenWeb 2.1

met 'Mud distribution and landreclamation in the eastern Wadden shallows' - Dr. L.F. Kamps.
En 'Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied' - Dr. L.F. Kamps.
En nieuw onderzoeksschip der zeeën gaat 'RV Wim Wolff' heten.
Herinneringen aan Wim Wolff (1941-2018)
Wageningen University & Research - 2019
Nieuw onderzoeksschiep NWO gaat 'RV Wim Wolff' heten

Landschapsbiografie van het Waddengebied -
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Staatsbosbeheer - 2018

Living Planet Report - Zoute en zilte natuur in Nederland
Wereld Natuur Fonds - 2017

Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee
Saskia Mulder - 2015
Inventarisatie van het in de oostelijke Waddenzee aanwezige materiële maritieme erfgoed,
wrakken van schepen en van neergestorte vliegtuigen, waarvan diverse op wadlooproutes.

Lopen door en voor Brittannië
Mr. Derk Schortinghuis - 2015

Een Zee van Mosselen
Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede - Project Mosselwad - 2015

Ecologische Atlas van de Waddenzee
Wageningen Universiteit - 2006

Synoptische Meteorologie en Conceptuele Modellen
Ab Maas en Hans Kleingeld - 2003

Inleiding tot de Algemene Meteorologie
B. Zwart en A. Steenhuisen - 1995

Arenicola - 25 jaar wadlopen
Groninger Wadloopvereniging Arenicola - 1993
Verschenen ter gelegenheid van het 5e lustrum

Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-1 p 1-35
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-2 p 36-95
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-3 p 96-139
Een halve eeuw landaanwinningswerken langs de Friese en Groninger kust-4 p. 140-182

Ing. R. Klinkhamer, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1987

De Postiljon van De Cocksdorp
Mr. Derk Schortinghuis - 1964

Mud distribution and land reclamation in the eastern Wadden shallows
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1962
Met dank aan Kees Dijkema.

Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 1-48
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 49-93
Kaarten bij Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1956
Met dank aan Kees Dijkema en Willem van Duin.