[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Reddingsoefening Wadlopers op zaterdag 3 april a.s. !
Luppo Deuntje, Henk Postma
Aanleg 2 electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 aug. 2021
Nachtelijke wadlooptocht van Wierum via het Rif en Engelsmanplaat naar Ameland
Peter Laagland, Vincent Laagland - 16 januari 2021
Wadlopers in de nacht van de vaste wal naar Rottumeroog
en via het Horsbornzand weer terug

19 december 2020
Corona-kwestie: Toeristische wadlooptochten beperkt mogelijk na ingaan
'Harde Lockdown' en tijdens 'Verlengde Harde Lockdown' (VHL)

2 deelnemers olv. 1 gids - Update 13 januari 2021
NIEUW: Podcasts De Wadden
BVE (Broedvogeleiland) Voolhok/Stern langs de Eems winter 2020-2021
Update 17 januari 2021
Wadlopen in de mist op Vrijheidsplaat en Hessing bij Ameland
9 december 2020
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
Wadloper overleden tijdens tocht naar Spiekeroog
27 juni 2020
Bivakzakbrancard: Nieuwe combinatie van brancard en bivakzak voor wadlopen
UPDATE: Kant en klaar aangeboden voor € 349.85, incl. verzendkosten -
Simon Honingh
Leden Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW) benoemd
Update: Vacature 'lid met deskundigheid wadlopen' per 1 februari 2021
Mysterieuze stenen (en betontegels) gevonden op Wierumerwad
Tim Abelen, Adriana Faber en Meina Wouda - update 15 december 2020
Resten van vliegtuigwrakken op het Rottumer Wad - 1943-1971
Update 9 november 2020
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Blåvandshuk DK
Update 19 september met etappe 44 Mandø (Denemarken) - Store Darum
en etappe 45 Store Darum - Esbjerg
Getijtafels Lauwersoog 2021
Getijtafels Harlingen 2021
Flumina Vadaso Sunt:
'Wad'lopen naar het riviereiland Böhaken in de Elbe nabij Hamburg

Heiko Oterdoom - 17 augustus 2020
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Neue Erkenntnisse von Büsumer Forschern: Robben fressen Robben
Grijze zeehond is soms kannibaal - NDR TV 20 januari 2021
Covid-19 patiënten in de gemeentes rondom de Waddenzee sinds 26 februari 2020
Bron: GGD en RIVM - update 19 januari 2021
Ondergrondse merken boven de (Engelsman)plaat
Over peilmerken op wadplaten en op Engelsmanplaat 53 27.390 N - 06 03.716 E
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 1-48
Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied p. 49-93
Kaarten bij Slibhuishouding en landaanwinning in het oostelijk Waddengebied
Dr. L.F. Kamps, Rijkswaterstaat, Dienstkring Baflo - 1956
Timelapses Waddenzee
Remco de Vries
Nieuwe documentaire Wadden: Silence of the Tides
Wadden van Nederland, Duitsland en Denemarken - IDFA november 2020
Aangespoelde dwergvinvis kan op Rottumerplaat tot stof vergaan
Camera's registreren het ontbindingsproces, te volgen op Basismonitoring Wadden -
25 november 2020
Uitkomsten telling gewone zeehonden Nederlandse Waddenzee 2020
Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat
Nieuwsbrief Waterschap Noorderzijlvest
'Vrijwilligers serieus genomen bij inzet rampen Waddenzee'
N.a.v. ramp MSC Zoe o.a. wadlooporganisaties in gesprek met Rijkswaterstaat -
Omrop Fryslân - 7 november 2020
Nieuw: Dataportal Schelpdiermonitor 1990 - 2020
Omvang en verspreiding van Nederlandse schelpdiersoorten
Wageningen University & Research - WUR
Nieuwe website: Google Earth Engine, timelapsebeelden 1984 - 2018
Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar
Netherlands Space Office
GRIEND-nieuwsbrieven
Vereniging Natuurmonumenten - update 8 november 2020
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Zon en maan Wadden 2021
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Bijgewerkt 22 januari 2021, update links
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Meer Info Getij en Weer
Waddennieuws
'Databank Wadden'
Update 20 januari 2021
Archief Waterstanden en Weer NL
Update 21 januari 2021

4. Helden en Geschiedenis
Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Waddenzee) in GIS
Waren Texel en Vlieland sinds 1584 (ooit) vanaf het vasteland beloopbaar ?
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 22 december 2020 met de 6 mogelijke tochten naar de Steenplaat tussen Texel en Vlieland
Historische waddenfilms en documentaires
Update 21 januari 2021
Alle wadloopoversteken (74 x) en 7 riviereilanden
Update 22 december 2020 met het riviereiland Böhaken in de Elbe
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Alle wadlooptochten naar Griend
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Storm 'Ciara': Het Muiderzand in de voormalige Zuiderzee valt droog
9 februari 2020
Christian Eisbein - Wattführer
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 21 januari 2021

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Vacature per 1 februari 2021
Examencommissie Wadloopvergunningen
NIEUW per 1 januari 2021
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee