[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Home

Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
De Balg van Schiermonnikoog - 6 video's - 31 mei 2020
Video-reportage Koos Bunk
Eilanderbult ... bij het krieken van de dag - 27 juni 2020
Fotoreportage Daniël Versteegh
Leden Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW) benoemd
8 september 2020
Nieuwe combinatie van brancard en bivakzak voor wadlopen
Simon Honingh
Nieuwe wadlooptochten naar en van Simonszand zomer 2020
Kees Rodenburg en Ben Verbree - 7 en 20 augustus 2020
Reddingsoefening wadlopers 2020 uitgesteld tot 2021
Wat doe je als je een stukje asfalt tegenkomt op het wad? Oversteken en doorlopen!
Wadlopen van Ameland naar Terschelling - Ben Verbree - 26 juni 2020
Wadlooptocht naar Simonszand na 8½ jaar ook weer gelopen
Tim Abelen en Peter Laagland - 24 juni 2020
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Blåvandshuk DK
Update 19 september met etappe 44 Mandø (Denemarken) - Store Darum
en etappe 45 Store Darum - Esbjerg
Getijtafels Lauwersoog 2021
Getijtafels Harlingen 2021
BVE (Broedvogeleiland) Voolhok/Stern langs de Eems is dichtbegroeid geraakt
Willen sterns en meeuwen hier nog wel broeden ?
Update 15 september 2020
Hoogwaardigheidsbekleders lopen van Wierum naar Engelsmanplaat op en neer
31 augustus 2020
Hoogwaardigheidsbekleder loopt op wad bij Paesens Moddergat
17 augustus 2020
Flumina Vadaso Sunt:
'Wad'lopen naar het riviereiland Böhaken in de Elbe nabij Hamburg

Heiko Oterdoom - 17 augustus 2020
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
Toeristische wadlooptochten weer mogelijk sinds 13 mei jl.
Resten zeecontainer MSC Zoe op Rif/Engelsmanplaat vormen mogelijk gevaar voor recreatieve scheepvaart
'Troostfilms': 14 films van de Wadden, gratis of bijna gratis,
YouTube, NPO Start e.a.

Thuisfilmfestival Podium Vlieland, Waddenvereniging en Rootsmagazine
Archeologische wadexcursies naar Otzum - Ostfriesland
Albert Baving, Henk Schildhuis, Lammert Kwant e.a.
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Nieuw: Dataportal Schelpdiermonitor 1990 - 2020
Omvang en verspreiding van Nederlandse schelpdiersoorten
Wageningen University & Research - WUR
Nieuw gemelde Covid-19 patiënten in de gemeentes rondom de Waddenzee
gedurende de laatste 2 weken

Bron: GGD en RIVM - update 27 oktober 2020
'Nieuwe worm op het wad is een plaag voor oesters'
Polydora Websterie - Dagblad Trouw - 14 juli 2020
'Proef met zeegras bij Griend verloopt onverwacht succesvol'
NOS
Wadden in Beeld 2019
'Signalen vanuit het Beheer' - Basismonitoring Wadden
Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)
Karel Essink
Nieuwe website: Google Earth Engine, timelapsebeelden 1984 - 2018
Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar
Netherlands Space Office
Video 'De Vogelwachter' - 68 minuten
Over de vogelwachters van de Boschplaat van Terschelling, Engelsmanplaat & Rottumerplaat - 2018
'Klimaatverandering bedreigt trekvogels Waddenzee'
Met rapport 'Effecten van klimaatverandering op vogels in het Waddengebied' - 2020
GRIEND-nieuwsbrieven
Vereniging Natuurmonumenten
Hogere terpen tegen zeespiegelstijging op de Halligen - Duitse Waddenzee
Volkskrant - 28 maart 2020
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Update 21 september 2020, update links
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 21 september 2020, update links
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 10 september 2020 met Getijtafels Lauwersoog en Harlingen 2021
Meer Info Getij en Weer
Update 10 september 2020
Waddennieuws
'Databank Wadden'
Zon-op-en-onder-calculator Waddengebied
20 locaties op de internationale Wadden met zon op en onder

4. Helden en Geschiedenis
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Update 26 september 2020
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Update 20 september 2020 met een oversteek v.v. naar Böbaken in de Elbe
Een visserijconflict in de Dollard (1911-1933)
Karel Essink
Alle wadloopoversteken (78 x) en 6 riviereilanden
Historische waddenfilms en documentaires
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Alle wadlooptochten naar Griend
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Storm 'Ciara': Het Muiderzand in de voormalige Zuiderzee valt droog
9 februari 2020
Christian Eisbein - Wattführer
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 26 september 2020

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Met ingang van 1 januari 2020
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Versie 1 januari 2020
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee