Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Twee wadlopers van Horsbornzand naar Schiermonnikoog
14 november 2021
De grenspaal in de Dollard
12 november 2021
Getijtafels Lauwersoog 2022
Getijtafels Harlingen 2022
Lodingskaarten / Peilkaarten Nederlandse Waddenzee
Rijkswaterstaat 2021
Broedvogeleiland (BVE) Voolhok/Stern langs de Eems - Update 22 nov. 2021
Nieuw: Wadlooptocht Voolhok/Stern - Oostpolderzijl v.v. - 24 oktober 2021
Vogeltellers / wadlopers door mrb. Gebr. Luden van Engelsmanplaat gehaald -
13 november 1977

Hilko de Boer - info 19 augustus 2021
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Skallingen DK 2014-2020 -
Finish en Slot !

Update 28 juli 2021 met etappe 49: Skallingen - Langli v.v. in Denemarken
Brandweer bijna vijf uur bezig met redden van een koe op wad bij Holwierde Gn.
17 juni 2021
Corona-kwestie: Toeristische wadlooptochten weer normaal mogelijk
vanaf 26 juni 2021
- Update 30 juni 2021
Horsbornzand tussen Rottumeroog en Borkum: Zandplaat of wadplaat ?
17 maart 2021
Vanaf 2023: Stroomkabels van windpark TNW op de Noordzee komen via wantij Schiermonnikoog aan land
Wadloopoversteek v.v. over de Mokbaai van Texel
Rob Strietman - 12 september 2020
Aanleg 2 electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 augustus 2021
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Wadden in Beeld 2020
Signalen vanuit het Beheer - Basismonitoring Wadden
NDR Fernsehen: 'Verbotene Inseln im Wattenmeer'
Over Memmert, Kachelotplate, Minseneroldoog, Alte Mellum (en het verdwijnende Lütje Hörn) - 27 oktober 2021 - 28:30 min.
Covid-19 meldingen in de gemeentes rondom de Waddenzee sinds 26 februari 2020
RIVM en GGD - update 30 november 2021
10 jaar Kwelderherstel in Noard-Fryslân Bûtendyks
Brochure november 2017 - uitgave It Fryske Gea
Laatste restant opgeruimd van containerdelen MSC Zoe op Rif van Engelsmanplaat
Update 9 november 2021 met fotoreportage van de berging van de container.
Aangespoelde dwergvinvis is op Rottumerplaat grotendeels tot stof vergaan
Camera's registreerden het ontbindingsproces - 10 november 2021
Verslag wadwachters Engelsmanplaat 2020
Incl. 'Archeologie' van de Engelsmanplaat: 19 sporen uit verleden en heden
Nieuwe kunststofbetonning in kleine vaargeulen Waddenzee - RWS, maart 2021
En: 'Hoe de prikken verdwijnen van het wad' -
Wadvaarders Berichten - Voorjaar 2021, blz. 18-23. Update 9 november 2021
Hoe bijzonder is de dikke laag aangespoelde Harige mosdiertjes op Ameland ?
NOS - 21 juli 2021. Dit jaar 2021 ook massaal door wadlopers aangetroffen op het wantij van Ameland
'Elk jaar wordt er meer gebaggerd in de Waddenzee, maar waar ligt de grens ?'
Friesch Dagblad - 21 februari 2021
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Update 18 november 2021
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Meer Info Getij en Weer
'Databank Wadden'
Update 18 november 2021
Archief Waterstanden en Weer NL
Update 20 november 2021 met 'Onweerradar terugkijken' van Buienradar
Waddennieuws
Update 18 november 2021
Zon en maan Wadden 2021

4. Helden en Geschiedenis
Vogeltellers / wadlopers door mrb. Gebr. Luden van Engelsmanplaat gehaald -
13 november 1977

Hilko de Boer - info 19 augustus 2021
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Update met de 35e tocht: een toeristische oversteek op 3 juni 2021
Calendarium Wadlopen Borkum en Lütje Hörn vanaf en naar de vaste wal
Online op 24 februari 2021
Het geheimzinnige platform in het Blindes Randzelgat op het
Borkumer Wad 1978 - 2015

Heiko Oterdoom, Lammert Kwant
'Ik ben geen wadloper maar een wadrenner'
Willem J. Schober - 1967
Het vergelijken van historische zeekaarten (van de Westelijke Waddenzee) in GIS
Waren Texel en Vlieland sinds 1584 (ooit) vanaf het vasteland beloopbaar ?
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 18 november 2021
Historische waddenfilms en documentaires
'Alle' wadloopoversteken (74 x) en 7 riviereilanden
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 20 november 2021 met o.a. verslag Wadwachters Engelsmanplaat 2015 - 2020

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Weer compleet per 1 februari 2021
Examencommissie Wadloopvergunningen
NIEUW per 1 januari 2021
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee