Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Voorjaar en zomer 2023: diverse wadlopers op het Duitse Wad gered
5 december 2023
Getijtafels Lauwersoog 2024
Getijtafels Harlingen 2024
Zeer lage waterstand tijdens oosterstorm:
Over de buitendelta v.v. van Norderney naar Baltrum

Heiko Oterdoom en Peter Laagland - 20 oktober 2023
Slik dwingt wadlopers Ameland flink blokje om te gaan: 'Mogelijk door baggeren'
Omrop Fryslân - 9 juni 2023
Schrijver en wadloopgids Theo Spijker presenteerde zijn boek 'Aardbeien op het wad’ in Het Zielhoes te Noordpolderzijl
28 april 2023
Zeegrasherstel in de Waddenzee
Drie locaties met ingezaaid zeegras aangetroffen nabij wadlooproutes Schiermonnikoog - 19 maart 2023
Wadlopen en TV-entertainment - 9 video's
Update 23 maart 2023: Sarah Meinders (6) maakt met haar paps en broertje een wadlooptocht op het Pieterburenwad, zomer 2022
Nieuwe Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
24 maart 2023
Wadlopers vinden dode witsnuitdolfijn op Hiezel van Engelsmanplaat
19 februari 2023
Passage buitendelta Paesensrede nu en dan mogelijk voor wadlopers
Maart 2021 en januari 2023
Waarschuwing: Explosiegevaar vuurpijl
Pirolec Red Rocket Parachute flare L-35 / L-35A

Onderzoeksraad voor Veiligheid - 19 januari 2023
Schiermonnikoog en Arenicola: wadlopen, oude weg Kobbeduinen, bunkers
18 december 2022
Rottumer Rariteiten: Bijna-ramp door een foute getijdentabel
Albert Buursma
Incidenten bij wadlooptochten naar Rottumeroog 1968 - 1981
Begeleiders natuur-educatieve wadlooptochten en solo-wadlopers voortaan verplicht op cursus. Een E-learningmodule wordt ontwikkeld.
Update 21 december 2022
Broedvogeleiland Voolhok/Stern nabij de Eemshaven, december 2022
Update 15 januari 2023. Met o.a. een video van Vroege Vogels TV,
beheersverslag 2021 en een winterbezoek.
Zomer 2022: Partij voor de Dieren vraagt om striktere regels voor wadloopgroepen
'Kwelders en zeebodem zijn geen pretpark'
30 november 2022
Wadloop Examen Commissie (WEC) sinds 22 januari 2022 diverse keren bijeen geweest - update 14 januari 2023
Online: www.wadloopgidsexamen.nl
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
November 2022: twee nieuwe Search And Rescue-helikopters (SAR) voor Kustwacht Nederland
4 december 2023
Filipijnse tapijtschelp en Amerikaanse strandschelp in opmars in Waddenzee
Omrop Fryslân - 3 december 2023
Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee
Jaarlijkse monitoring 1995 t/m 2021 - Wageningen University & Research
Covid-19 meldingen in de gemeentes rondom de Waddenzee sinds 19 februari 2020
RIVM en GGD - bijgewerkt 11 april 2023
Archeologische vondst op het Wad gedaan ? Meld het svp !
22 maart 2023
Red de kwelder bij Wierum !
Zonder maatregelen dreigt de kwelder bij Wierum te verdwijnen.
Update 29 maart 2023 met nieuwsbrief over de (voort)gang van zaken.
Rare grens: Is dit Duitsland of Nederland?
Matthias Schwarzer op YouTube - Februari 2023
Smeerpijp bij Den Andel Gn. nog steeds in gebruik
'Melkfabriek' Bedum loost onzuiver afvalwater op Waddenzee - 28 november 2022
Wadden in Beeld 2021
Signalen vanuit het Beheer - Basismonitoring Wadden
Editie 2022 (nog) niet verschenen - 4 december 2023
Lesstof: 'Morfologische veranderingen'
Duurzame bescherming en ontwikkeling van dynamische waddenzeenatuur - Rijkswaterstaat 2022
'Nieuwe soorten op Engelsmanplaat'
Noorderbreedte - 21 juli 2021
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Quickscan: Wadlopen of niet ?
Laatst bijgewerkt 25 november 2023
Meer Info Getij en Weer NL
Laatst bijgewerkt 25 november 2023
Archief Waterstanden en Weer NL
Laatst bijgewerkt 6 december 2023
Waddennieuws
Laatst bijgewerkt 5 december 2023
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Zon en maan Wadden 2023
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Laatst bijgewerkt 26 februari 2023 met Getijtafels voor Denemarken 2024.
'Databank Wadden'

4. Helden en Geschiedenis
Wadlooptochten Texel-Vlieland
Update met de 37e tocht op 3 april 2023
Augenscheinlich (grosse) Veränderungen im ostfriesischen Wattenmeer zwischen Memmert und Oldeoog seit 1960
Christian Eisbein - 1977 und 1995
Een wadlooptocht van Holwerd naar Ameland in 1910
Rottumer Rariteiten: Bijna-ramp door een foute getijdentabel
Albert Buursma
Incidenten bij wadlooptochten naar Rottumeroog 1968 - 1981
Historische kaart waddengebied Schiermonnikoog en Rottumeroog 1745
10 november 2022 - Universiteitsbibliotheek Groningen
Wadlopers in de mist - redding vanuit de lucht
27 mei 1978
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Podcasts De Wadden
Historische waddenfilms en documentaires
'Alle' wadloopoversteken (74 x) en 7 riviereilanden
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Flumina Vadosa Sunt: Zeven riviereilanden in Ems, Weser en Elbe
Heiko Oterdoom, Lammert Kwant e.a.
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb

5. Kapen en bakens
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Het baken op de Hon van Ameland
Bouw van de nieuwe kaap op Engelsmanplaat - juli 2007
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers versie 23.1
Update 24 maart 2023 - Nieuwe richtlijnen
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
Update 8 november 2022: Gewijzigde telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst + check alle gegevens
Wadloop Examen Commissie (WEC) is van start gegaan
Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW)
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Opleiding tot Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee