Welkom op WadgidsenWeb 2.1 !


1. Wadlopen Nieuws
Voorlopig geen wadwachters op Engelsmanplaat
SARS-CoV-2
Vlieland - Texel - 29 maart 2020
Richel - Texel - 29 maart 2020
Tim Abelen, Menno de Leeuw, Peter Laagland
Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Ho DK
Update 24 maart 2020 met etappe 41 Klanxbüll - Duits/Deense grens - Højer
Wadloop naar de toren aan het einde van de Leitdamm (Krügerdamm) bij Wilhelmshaven
Peter Laagland - 29 februari 2020
Reddingsoefening wadlopers uitgesteld tot 14 november 2020
Luppo Deuntje en Henk Postma
Wadloop Steenplaat - Hengst - Texel
Peter Laagland en Ben Verbree - 14 maart 2020
Aardgasleiding (??) Noordgastransport in wantij Rottumeroog vrijgespoeld
Oktober - november 2019
Update 4 maart 2020: 'Gasleiding' heeft open einde.
Wadloopboek 'Hoogtepunten rond laagwater' nog verkrijgbaar !
144 pagina's - kosten € 15.- per exemplaar (incl. verzendkosten € 19.95)
BVE (Broedvogeleiland) Voolhok/Stern langs de Eems - update
Bezoek op 19 februari 2020 - Lammert Kwant
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Vijf vergunningen, drie erkenningen
Op 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht geworden.
Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
Download de KNRM HELPT-app
Ook geschikt voor wadlopers
Nieuw boek:
'Verhalen van de Eems-Dollardkust' - Albert Buursma (eindredactie)
Met een bijdrage 'Wadlopen in de Dollard' van Joris Grond
Nordstrandischmoor v.v.
Henk Koerts en Henk Mulder - 24 september 2019
Meer Wadlopen Nieuws...

2. Waddenzee Nieuws
Hogere terpen tegen zeespiegelstijging op de Halligen - Duitse Waddenzee
Volkskrant - 28 maart 2020
Dynamiek van de Waddenzee: Schiermonnikoog kruipt naar het oosten -
nieuwe grenscorrectie wordt voorbereid

Omrop Fryslân
Mosselbanken en Oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse kustwateren 2019
St. Wageningen Research Centrum voor Visserijonderzoek (CVO)
'Expeditie Waddenzee' - Carlien Bootsma liep winter 2019-2020 een maand lang over de Wadden van Nieuwe Statenzijl via Den Helder naar Schiermonnikoog
Dagblad van het Noorden
Dwaalfilm Wadden - Monique Moors
'Op de website kun je uren ronddwalen en je op de Wadden wanen'
'Zorgen over Emder Kaap op Rottumeroog'
RTV Noord - 23 januari 2020
Nieuw boek:
'Terug naar Rottumerplaat - Vogelwachtersdagboek'
Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst
Meer Waddenzee Nieuws ...

3. Weblinks
Getij en Weer Duitse en Deense kustgebied
Update 10 maart 2020 met Getijtafels Denemarken 2021
Meer Info Getij en Weer
Zon-op-en-onder-calculator Waddengebied
20 locaties op de internationale Wadden met zon op en onder
'Databank Wadden'
Veerdiensten Wadden, Ems, Jade, Weser en Elbe
Quickscan: Wadlopen of niet ?

4. Helden en Geschiedenis
Wadlooptochten Vlieland-Texel
Update met 12e tocht Vlieland-Texel op 29 maart 2020
Wanneer werden de Waddeneilanden voor het eerst belopen ?
Update 26 maart 2020 met tocht Terschelling - Griend
Alle wadlooptochten naar Griend
Update 26 maart 2020 met een oversteek naar Griend op 22 maart 2020
Alle wadlooptochten van Griend naar de vaste wal
Update 26 maart 2020 met een nieuwe oversteek op 23 maart 2020
Lopers van alle klassieke (en andere mogelijke) wadlooptochten in NL
Update 26 maart 2020
Storm 'Ciara': Het Muiderzand in de voormalige Zuiderzee valt droog
9 februari 2020
ALLE 78 !
De Wadlooptochten van Menno de Leeuw
'IJzeren Wadloper' naar zeedijk bij Pieterburen - voorjaar 2009
Korte kroniek van het 'Wadlopersbeeld'
Christian Eisbein - Wattführer
Insel Nordstrand - Hallig Südfall v.v. - 21 juni 1979
Lammert Kwant
Alle wadloopoversteken (78 x) en 4 riviereilanden
Sitemap met boeken, krantenartikelen, tochtverslagen e.d. op WadgidsenWeb
Update 1 april 2020

5. Kapen en bakens
Trivia: 'Reddinghuisje op de Kalkman niet waterdicht' - 10 aug. 1968
Ostanleger en Ostbake van Wangerooge - 12 mei 2012
Kaap Willemsduin op Schiermonnikoog opnieuw geschoord - Egge Knol
Baken Willemsduin Schiermonnikoog gerenoveerd - 23-26 juli 2018
Wadwachtershuis Engelsmanplaat - vanaf juli 2016
Kapen en bakens in het Nederlandse Waddengebied - 13 artikelen
Egge Knol en Erik Tiddens
Het baken op de Richel 1964 - ca. 1976
Bakens Willemsduin Schiermonnikoog 1931 - heden
De grenspaal in de Dollard die geen grenspaal is
Geschiedenis van de grenspaal/dukdalf in de Dollard - Karel Essink

6. Wadloopverordening, Convenant Wadlopen, Natura 2000, Duitsland
Wadloopverordening 2019 + Vergunningvoorschriften
Op 1 januari 2020 van kracht geworden
Alarmnummers in geval van calamiteiten tijdens wadlooptochten
'Ems-Traffic': VHF-kanaal 74 vervangt kanalen 18, 20 en 21 op 1 januari 2020
Vergunningvoorschriften wadlooporganisaties, individuele wadlopers en natuureducatieve wadtochten
Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopers
Veiligheidsprotocol Wadlopen 2018
Eindtermen Wadloopgids
Convenant Wadlopen 2008 - 2013
Wadlopen naar Rottumeroog 2017-2022 Wet Natuurbescherming
Natura 2000-Beheerplannen Waddengebied 2016-2022
Leidraad Toegangsbeperking Waddenzee herzien
Procedure vaststeling art. 20 gebieden Wad
Erecode voor Wadgebruikers
Wattführerverordnung Niedersachsen 2013 - 2025
Wattführerverordnung Nordfriesland
Nationalparkverordeningen Duitse Waddenzee