Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Kaap en reddingshuisje van Engelsmanplaat 1968 - 2006

met een foto van het bovendeel van de kaap op het Westerstrand van Schiermonnikoog,
strandovergang bij Noderstraun, 1 januari 2020, onderaan deze webpagina.


Kaap met drenkelingenhuisje Engelsmanplaat 1968-2006

In oktober 1968 is op Engelsmanplaat een houten kaap gebouwd met daarin een reddingshuisje. 38 jaar later is het in de golven verdwenen en deels op Schiermonnikoog aangespoeld.

Het baken stond aan de oostkant van Engelsmanplaat, zie kaart. Aanvankelijk diende het als licht voor de scheepvaart. Middenin het baken was een drenkelingenhuisje gebouwd. Omdat het baken scheef begon te zakken is begin jaren 1980 het licht er uit verwijderd. Het drenkelingenhuisje had te lijden onder vandalisme en werd daarom na verloop van jaren niet meer onderhouden door de KNRM. Het baken heeft talloze recreatievaarders en wadlopers onderdak geboden. En als oriëntatiepunt gediend.


Korte kroniek van de kaap

Bron deel bovenstaande info: 'Engelsmanplaat' - H. De Haan e.a., Moddergat 1983.Engelsmanplaat op de zeekaart van 1974 met kaap en sectorlicht,
positie N 53 27.419 - E 06 03.485 WGS84

Kaart voor Zeil- en Motorjachten, editie 1974, kaart 1812 blad 1


Kaap met reddingshuisje omstreeks 1969. Boven in het kraaienest een gaslamp / sectorlicht.
De gastank staat achter het reddingshuisje op een plateau.

Uit: Engelsmanplaat - H. De Haan e.a., Moddergat 1983


Jaap Oudman en Lammert Kwant bij en op de kaap van Engelsmanplaat,
Kwant op lieslaarzen, Oudman in de korte broek, 15 dec. 1975.

Foto Jaap Oudman


Op 5 aug. 1976 wordt het wrakhout verbrand dat vogelwachters
Harry Smit en Dick van Smeerdijk hebben verzamelend tijdens
hun verblijf in de zomer van 1976 op Engelsmanplaat.

Foto LC


Wadlopers bij de kaap/drenkelingenhuisje op 24 juni 1988.
Tocht met medewerkers van Hoogovens olv. Jaap Oudman en Lammert Kwant


Kaap in 1998 vanaf de noordzijde gezien.
Foto Koos Bunk


Kaap in 1998 vanuit het kraaienest gefotografeerd.
Foto Koos Bunk


Kaap in 1998 vanuit het kraaienest gefotografeerd.
Foto Koos Bunk


Kaap in 1998 vanuit het kraaienest gefotografeerd.
Foto Koos Bunk


Kaap in 1998 vanaf het plateau van het reddingshuisje gefotografeerd.
Foto Koos Bunk


Kaap in 1998 vanaf de zuidzijde gezien. Op de achtergrond het gasproductieplatform
'Ameland-Westgat' in de Noordzee, 3 km van het strand van het Oerd van Ameland.

Foto Koos Bunk


Kaap in 1998 met wadloper in het kraaienest.
Foto via Koos Bunk


Kaap in 1998 vanuit zee (Westgat) gezien.
Foto via Koos Bunk


3 november 2006. Kaap aangespoeld op Schiermonnikoog

Tijdens de zware storm van 1 november 2006 is de kaap omgewaaid of omgeklotst in de golfslag. Resten er van zijn vrijdag 3 november 2006 op Schiermonnikoog aangespoeld.

Tijdens een bezoek aan Engelsmanplaat op 6 november 2006 bleken er nog twee stompen (rot) hout van ca. 7 dm overeind te staan. Ook waren de ogen in het zand er nog waar de stalen tuikabels aan vast zaten die het gebouw overeind moesten houden. Verder was alles spoorloos verdwenen.
Een stuk van het bovendeel van de kaap ligt nabij de strandovergang van de Badweg op Schiermonnikoog (stand van zaken januari 2020).


Foto uit de Leeuwarder Courant 4 november 2006


Enkele stompen hout en wat oud ijzer resteert van de kaap.
Op de achtergrond het in 2007 geplaatst baken.

Foto Lammert Kwant, 5 april 2012


Rest van de kaap.
Foto 10 mei 2007, met dank aan Bauke Hoogeveen en Koos Bunk


Resten van de kaap van Engelsmanplaat in de duinen nabij het Badstrand
van Schiermonnikoog.

Foto Willem Wilstra, 2006


Leden van de Groninger Wadloop Vereniging Arenicola zitten op houten resten
van de kaap plus ijzeren trap op het strand van Schiermonnikoog, nabij
de strandovergang aan het einde van de Badweg (Noderstraun).

Foto Lammert Kwant, 9 december 2014


Het stuk bovendeel van de kaap teruggelegd in de oorspronkelijke vorm.
Foto Lammert Kwant, 7 januari 2015


Binnen de rode lijnen het deel van de kaap van bovenstaande foto.
De foto is gemaakt juni 1988.


Bovendeel van de kaap, vrijwel verdwenen in het helmgras.
Foto Lammert Kwant, 1 januari 2020