W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Kapen en bakens Reddingshuisje op Simonszand 1969 - 1975

Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Reddingshuisje op Simonszand 1969 - 1975

DRENKELINGENHUISJE op Simonszand 1969 - 1975

Vermoedelijk is in mei of juni 1969 het reddingshuisje van Simonszand gebouwd. Aannemer was de fa. Herke de Groot uit Harlingen. Materiaal en manschappen werden aangevoerd door de HA 53 Hilda.

In juli 1969 maakte burgemeester H. Kreijkes van Eenrum een tocht naar het nieuwe drenkelingenhuisje op Simonszand. Van 20-21 sept. 1969 overnachtten Wim Sikken en andere wadlopers in het huisje.

Juli 1974 overvloedden Lieuwe Blanksma en drie anderen op het reddingshuisje.

Op za. 26 april 1975 schrijft het Nieuwsblad van het Noorden dat het drenkelingenhuisje wankelt en omstreeks 1 mei 1975 zal worden verplaatst. Op 10 juni 1975 trof Eduard Verhoef het huisje niet meer aan. Onbekend is of het elders weer is opgebouwd. Vermoedelijk niet, geen wadloper van toen kan zich er iets van herinneren.

De positie van het huisje was ongeveer 53 30.930 N - 06 23.180 E (WGS84).
Deze plek ligt nu ten westen van de Eilander Balg op het wad ten oosten
van Schiermonnikoog, zie de Google Earth image hieronder.

Nieuwsblad van het Noorden 26-04-1975: Wankel geval

Meer info in een artikel van Egge Knol: Reddingshuisjes op het Groninger wad


Aanvoer materiaal over Dokkumer Ee en Lauwersmeer


Links op de foto de watertoren van Dokkum


Sluizen en brug van Lauwersoog


Bouw van het reddingshuisje in 1969


Bovenstaande foto's van de aanvoer van het materiaal vanaf Harlingen
en de bouw van het reddingshuisje op Simonszand
zijn gemaakt door schipper Harry Heeres van de HA 53 Hilda.

Met dank aan Mw. Heeres, Bauke Hoogeveen en Koos Bunk.Ligging van het reddingshuisje van Simonszand
Kaart voor Zeil- en Motorjachten, editie 1974, kaart 1812 blad 2


Drenkelingenhuisje van Simonszand.
Foto André Staal


Ansichtkaart met daarop Simonszand en het reddingshuisje, foto 11 sept. 1973


Nieuwsblad van het Noorden 26 april 1975: "Wankel geval"


Positie drenkelingenhuisje van Simonszand op een Google Earth image van 2005.
De lokatie ligt nu op het wad / strand ten oosten van Schiermonnikoog.


Prentbriefkaart uitgegeven mei 1970.
Aan de achterzijde staat geschreven uitgave en ontwerp D. v.d. Zee - Groningen.

De UQ 22 'Stientje'- schipper Rudolf Feldman - haalde jarenlang wadlopers van Simonszand
en Rottumeroog en bracht ze naar de thuishaven Noordpolderzijl.
Met dank aan Egge Knol

Wie heeft meer info ? Graag naar redactie dezes.