W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Kapen en bakens Het baken op de Hon van Ameland

Kapen en bakens op de Waddeneilanden

Het baken op de Hon van Ameland


Foto Lammert Kwant, 28 november 2016

woensdag 8 maart 2017

AMELAND - Op de Hon, het oostelijke gedeelte van Ameland, staat sinds de jaren 1950 een kaap. De kaap diende en dient als een vast meetpunt om veranderingen in het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog te kunnen meten na de inpoldering van de Lauwerszee (1969) (bron info: Egge Knol).

Het baken komt op de topografische kaarten pas voor het eerst in 1984 voor. Het staat wel op de Kaart voor Zeil- en Motorjachten van 1974.

In eerste instantie is het baken 'los' in de grond gezet, dwz. met de palen in het zand. Het begon echter scheef te zakken, nadien is er een betonnen fundament onder het baken geplaatst (info Jaap Brouwer, Ameland). Dit betonnen fundament is goed te zien op de foto's uit 1972.

Op onderstaande foto's van Jaap de Vlas en Koos Bunk is goed te zien dat het landschap rondom de kaap in de loop der jaren is veranderd.

Wie heeft meer info ? Graag naar redactie dezes.


Het baken op de Hon op de Kaart voor Zeil- en Motorjachten, editie 1974


Situatie op de Hon in 1967.
Foto in Bodemdalingsstudie 1986-2011 - Jaap de Vlas -
Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland


Situatie op de Hon na 1982, preciese jaartal onbekend
Foto in Bodemdalingsstudie 1986-2011 - Jaap de Vlas -
Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland


Foto Koos Bunk, 1972


Foto Koos Bunk, 1972


Foto Koos Bunk, 1972


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Foto Koos Bunk, 19 aug. 2011


Postzegels Post NL 2011


Baken Hon Ameland. Op de 'voorgrond' de kaap van Engelsmanplaat.
Foto genomen vanaf het Westerstrand van Schiermonnikoog.
Camera op statief, optische zoom 122 x vergroting.

Foto Koos Bunk, 30 mei 2020


Baken Hon Ameland. Op de 'voorgrond' het wadwachtershuis van Engelsmanplaat.
Foto genomen vanaf het Westerstrand van Schiermonnikoog.
Camera op statief, optische zoom 122 x vergroting.

Foto Koos Bunk, 30 mei 2020