[email protected] 2.1

U bent in menu 3-4. Helden en Geschiedenis

Broodkruimelpad

Home Klassiekers van NL

Klassieke oversteken in NL - En andere mogelijke wadlooptochten

Lopers van alle klassieke (en andere) wadlooptochten in NL

Nieuwe 'helden', zie rubriek 1, 2 en 4.

0. De 10 'klassieke' wadlooptochten in NL


De 10 klassieke wadlooptochten van Nederland

Toen het recreatieve en toeristische wadlopen in de belangstelling kwam te staan (1957 - 1963) waren er in Nederland 10 wadloopoversteken waar de aandacht naar uitging.

 1. Texel - Vlieland
 2. Vlieland - Richel
 3. Griend
 4. Terschelling
 5. Ameland
 6. Engelsmanplaat
 7. Schiermonnikoog
 8. Simonszand
 9. Rottumerplaat
 10. Rottumeroog

Deze tochten zijn / waren alle in beide richtingen mogelijk. Ze kunnen nu de 'Klassieke Wadlooptochten van Nederland' worden genoemd. De tocht vanaf de vaste wal naar Simonszand en omgekeerd is sinds januari 2012 niet meer mogelijk.


1. Klassiekers in één van beide richtingen
De 10 klassieke wadloopoversteken zijn in tenminste één van beide richtingen gelopen door
 • Jaap Buwalda, reeks voltooid omstreeks 1964
 • Jan Abrahamse, reeks voltooid omstreeks 1964
 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2001
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2008
 • Lammert Kwant, reeks voltooid in 2008
 • Rob Schmutzler, reeks voltooid in 2010
 • Theo Tadema, reeks voltooid in 2011
 • Robert Hempenius, reeks voltooid in 2013
 • Kees Rodenburg, reeks voltooid in 2014
 • Ben Verbree, reeks voltooid in 2014 (behalve Simonszand)
 • Leendert Oterdoom, reeks voltooid in 2019 (behalve Simonszand)
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2020
 • Tim Abelen, reeks voltooid in 2020


Jaap Buwalda en Jan Abrahamse 'op weg van Texel naar Vlieland' - 13 oktober 1962
De foto is mogelijk bij een andere gelegenheid gemaakt.

Bron Archief Jaap Buwalda.


2. Klassiekers in beide richtingen
De 10 klassieke oversteken zijn in beide richtingen gelopen door
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2014
 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2015

Sinds januari 2012 is Simonszand niet meer lopend bereikbaar.

 • Kees Rodenburg, reeks voltooid in 2014 (behalve Simonszand - vaste wal)
 • Ben Verbree, reeks voltooid in 2014 (behalve vaste wal - Simonszand en Simonszand - vaste wal)
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2019 (behalve vaste wal - Simonszand)
 • Tim Abelen, reeks voltooid in 2020 (behalve vaste wal - Simonszand)


Heiko Oterdoom (l) en Menno de Leeuw in vooroorlogse outfit voor aanvang van een tocht naar Rottumeroog - 14 juni 2014.
Foto Robert van der Kroef


3. Andere mogelijke oversteken
Varianten op deze klassieke tochten en andere mogelijke oversteken in NL (vice versa):
 1. Texel - Richel
 2. Texel - Hengst (zandplaat tussen Texel en Vlieland)
 3. Vlieland - Hengst
 4. Richel - Hengst
 5. Texel - Steenplaat (zandplaat tussen Texel en Vlieland)
 6. Vlieland - Steenplaat
 7. Richel - Steenplaat
 8. Zwarte Haan Fr.- Kamperzand (Zeehondenbanken, zandplaat tussen Ameland en Terschelling)
 9. Terschelling - Kamperzand
 10. Ameland - Engelsmanplaat
 11. Schiermonnikoog - Simonszand (sinds januari 2012 niet meer mogelijk)
 12. Rottumerplaat - Rottumeroog
 13. Delfzijl - Gaseiland op zandplaat De Hond (kunstmatig eiland in de monding van de Eems)
 14. Spijkersterpompen/Oostpolderzijl - Vogelbroedeiland Voolhok/Stern (kunstmatig eiland)

Deze 14 wadloopoversteken zijn in tenminste één van beide richtingen gelopen door

 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2018
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2020 (behalve Schiermonnikoog - Simonszand)

4. Twintig Wadlooptochten in de Westelijke Waddenzee


2 x 10 wadloopoversteken in de Westelijke Waddenzee

Met het ontstaan van de zandplaten Hengst + Steenplaat en Kamperzand zijn er op dit moment
2 x 10 = 20 verschillende oversteken mogelijk in de Westelijke Waddenzee.

 1. Texel - Vlieland (29 km)
 2. Vlieland - Richel (14 km)
 3. Zwarte Haan (vasteland) - Terschelling (17 km)
 4. Koehool (vasteland) - Griend (18 km)
 5. Texel - Hengst of Steenplaat (35 km)
 6. Richel - Hengst of Steenplaat (22 km)
 7. Vlieland - Hengst of Steenplaat (19 km)
 8. Texel - Richel (30 km)
 9. Zwarte Haan Fr. - Kamperzand (Zeehondenbanken) (16 km)
 10. Terschelling - Kamperzand (16 km)
De 10 tochten zijn in tenminste één van beide richtingen gelopen door
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2019
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2019

Alle 20 tochten zijn gelopen door

 • Kees Rodenburg, reeks voltooid in 2012
 • Ben Verbree, reeks voltooid in 2012
 • Heiko Oterdoom, reeks voltooid in 2017
 • Menno de Leeuw, reeks voltooid in 2020
 • Peter Laagland, reeks voltooid in 2020


Wadlooptocht van Texel naar Richel - 28 december 2019.
Foto Peter Laagland


Aanvullingen / verbeteringen ?
Graag naar redactie dezes.

Lammert Kwant