Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopen

1. Uitgangspunt:

2. Draagwijze portofoon

3. Etherdiscipline

4. Gebruik portofoon

5. Marifoonkanalen wadlopen

6. Veel gebruikte uitdrukkingen

7. NATO spelalfabet

Van Henk Postma, 25 januari 2019

Download 'Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopen' als pdf-document