W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 2. Getij en Weer

Broodkruimelpad

Home Meer Info getij en weer NL

Meer info getij en weer NL

controleren en bijwerken van de weblinks, met name rubriek 2.2,
Zilt Meteo heet nu NemosMeteo, de werkwijze is veranderd.

Heb je een tip voor deze webpagina ?
Of werkt een link niet meer? Dan graag een bericht. Bedankt !


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 Waterstanden
 Weersverwachting
 Onweersverwachting
 Weer op langere termijn
 Weerrapporten
 Lucht- en satellietfoto's Waddenzee
 Betonning Waddenzee
 Magnetische Declinatie

1. Waterstanden

1. Getijtafels 2024 Nederland - RWS
Getijtafels (hoog- en laagwater) in PDF of XML van 82 stations langs de Nederlandse kust t/m 31 december 2024.
2. Numerieke uitvoer van de verwachte 10-minuten waterstanden - RWS
Voor de 84 getijmeetstations langs de Nederlandse kust kan een numerieke uitvoer worden verkregen van de verwachte waterstanden in tabelvorm, met een tijdsinterval van 10 minuten.

Kies linksboven in het menu voor 'Astronomisch getij' (optie 6).
Zoek op de kaart de gewenste locatie op, bv. Holwerd.
Klik op 'Meer details'.
Geef de gewenste periode op en klik op dezelfde webpagina op de knop 'Tabel'.
Met de knop 'Expert' verschijnt een venster waarin de periode anders kan worden weergegeven.
Dan 'Pas wijzigingen toe'.
De waterstanden worden nu getoond, omgekeerd chronologisch, dus van nieuw naar oud.
De waterstanden kunnen worden gedownload: klik op 'Export/Delen'. Er is keuze uit o.a. PDF en CSV (tbv. Excel).

3. HP 33 ('Waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust') 2024
als applicatie/computerprogramma NLTides gratis te downloaden
4. Hoog- en laagwater Nederlandse Waddenzee t/m 31 december 2037
Zoek de gewenste locatie, bv. Lauwersoog.
De berekende hoog- en laagwaters wijken enigszins af van de gegevens van Rijkswaterstaat.
5. Lange Termijn Waterstanden - kansberekeningen - RWS
Alle getijmeetstations van de internationale Waddenzee en van heel NW-Europa, het getij 9 dagen vooruit berekend, in grafiekvorm gepresenteerd.
6. Waterstanden op NOS-teletekst p. 720-02
te o.a. Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl.

2. Weersverwachting

1. Windy.com
Mooie grafische vormgeving van de verwachting van wind, temperatuur en vele andere weerselementen op de hele wereld vandaag en de komende 8 dagen.
2. NimosMeteo Weekend Weerbericht
Zilt Meteo heet nu NimosMeteo. Iedere donderdagmorgen rond 10:00 uur staat het Weekend Weerbericht (voor zeilers) online.
Een video met weerman Henk Huizinga met het verwachte weekendweer t/m zondag kan per e-mail worden ontvangen. Onderaan de webpagina kunnen liefhebbers zich aanmelden.
3. Windfinder - Wind & Weer verwachtingen Lauwersoog
Voor vandaag en voor de komende 9 dagen.
4. Nautin Meteo-overzicht
Actuele zee-weerberichten van de kuststations in Nederland, Duitse Bocht en Noordzee.

3. Onweersverwachting

1. Meteoalarm.eu voor NL
Voor o.m. district Texel en Rottum voor 'vandaag' en 'morgen'.
2. Estofex - European Storm Forecast Experiment
3. Hoe vaak klopt de verwachting van Estofex op de Wadden ?

4. Weer op langere termijn

1. KNMI Weer en Klimaatpluim en Expertpluim voor de komende 15 dagen
Voor o.a. de Bilt, Groningen (Eelde) en Leeuwarden.
Incl. CAPE-verwachting! Dus kansen op onweer op de langere termijn.
2. KNMI Beoordeling weer op lange termijn (Guidance meerdaagse)
3. KNMI Weersvooruitzichten voor de komende 15 dagen
Zie info 'Vooruitzichten en mogelijke waarschuwingen' en 'Vooruitzichten lange termijn' onderaan de webpagina.
4. HIRLAM weerkaarten Deutscher Wetterdienst (DWD) voor over 36, 48, 60, 84 en 108 uur.

5. Weerrapporten

1. Neerslag en Onweer West Europa via Buienradar.NL
(dus met talloze 'cookies' en 'pop-ups')
2. KNMI Waarnemingen Kust en Noordzee
Incl. weerrapporten van gasproductieplatform AWG-1 ten noorden van het Oerd van Ameland.
3. Bovenluchtmetingen Vliegbasis Leeuwarden
incl. diverse onweers-indices voor de komende 192 uur (Lifted Index, CAPE, K-index).

6. Lucht- en satellietfoto's Waddenzee NL

1. BAG-viewer Luchtfoto's Waddenzee NL
BAG = Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
De luchtfoto's van de Waddenzee bij laagwater zijn anno februari 2024 beperkt tot de randen van de eilanden en van de vastelandskust.
Klik op 'Zoeken op de kaart'.
Met de knop 'Weergave opties' linksonder is keuze mogelijk uit kaarten en luchtfoto's.
Van ieder pand in Nederland worden bouwjaar en andere bijzonderheden weergegeven.
2. Satellietdataportaal.nl
Satelllietbeelden van NL van 01-03-2013 tot heden.
En fraaie luchtfoto's van 2016 - 2022.
  Juli 2021 is het vernieuwde Satellietdataportaal online gegaan. Naast alle vertrouwde functionaliteit zijn er veel toevoegingen gedaan aan het portaal. Zie
Hoe het Satellietdataportaal werkt
3. Google Earth Engine
Timelapsebeelden van het aardoppervlak 1984 tot ongeveer een jaar geleden.
Navigeer mbv. de muis op de image naar de plaats waar je de timelapse beelden van wilt zien, bv. Rottumerplaat.
Idem inzoomen en uitzoomen.

Meer info: Google Earth Engine, timelapse 1984 tot ongeveer een jaar geleden


7. Betonning Waddenzee

1. Berichten aan Zeevarenden
Info over verlegde tonnen e.d.
2. OpenSeaMap.org
The Free Nautical Chart. Alle boeien (op aarde) zijn hier te vinden. Bij sterke vergroting komt het nummer van de ton er bij te staan. Rechtsonder kunnen dan de coördinaten worden afgelezen.
3. Navionics Chartviewer
Alle boeien (op aarde) zijn hier te vinden.
De coördinaten kunnen niet worden afgelezen.

8. Magnetische Declinatie

1. Magnetische Declinatie
Klik op de kaart de plaats aan waarvan je de
magnetische declinatie wilt weten, bv. Texel, Schiermonnikoog.