[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws

Wadlopen Nieuws 2020

Corona-kwestie: Mogelijkheden toeristische wadlooptochten beperkt mogelijk sinds 'gedeeltelijke lockdown' - update 19 november 2020

donderdag 19 november 2020

Op donderdag 19 november jl. is er wat betreft de 'corona-kwestie' afgeschaald van 'Verzwaard Gedeeltelijke Lockdown' naar 'Gedeeltelijke Lockdown'. In de frisse buitenlucht mogen sindsdien maximaal 4 personen samen zijn. Dit geldt ook voor sporters, bij hen mag echter een instructeur aanwezig zijn.
Wadlopen wordt door de Veiligheidsregio Groningen als sporten gezien. Dit betekent dat een wadloopgroep mag bestaan uit 4 deelnemers en 1 gids. Mits onderling 1.5 meter afstand wordt bewaard enz.

Lees meer...

Leden Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW) benoemd

maandag 5 oktober 2020

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 8 september 2020 de 9 leden van de Veiligheid Advies Commissie Wadlopen benoemd.

Lees meer...

Nieuwe combinatie van brancard en bivakzak voor wadlopen

donderdag 1 oktober 2020

LAUWERSOOG - Simon Honingh heeft een nieuwe brancard ontwikkeld voor wadlopers.

Lees meer...

Hoogwaardigheidsbekleders lopen van Wierum naar Engelsmanplaat op en neer - 31 augustus 2020

woensdag 2 september 2020

WIERUM Fr. - Ambassadeur van de Verenigde Staten Pete Hoekstra liep ma. 31 aug. jl. met Australisch ambassadeur Matthew Neuhaus en een aantal medewerkers van de ambassades van Wierum Fr. naar Engelsmanplaat op en neer.
Het wadlopen is Hoekstra - in tenue van sportclub Heerenveen - goed bevallen. 'De modder in bij laagwater met wat vrienden (en goedkope schoenen) moet op je bucketlist staan' - aldus Hoekstra.

Lees meer...

Lopend langs de Wadden, van Camperduin NL naar Blåvandshuk DK - update 19 september 2020

Update 19 september 2020
met etappe 44 Mandø DK - Store Darum
en etappe 45 Store Darum - Esbjerg.

SCHAGEN NL - Rob Strietman en Theo Bakker zijn in augustus 2014 met een interesssant en ambitieus project begonnen, nl. een voettocht in losse etappes langs de Waddenzee van Camperduin (oorspronkelijk het westelijke begin van het Waddengebied) naar het dorp Ho ten noorden van Esbjerg in Denemarken en misschien verder. Ze zijn na 45 etappes gevorderd tot Esbjerg in Denemarken. O.a. op WadgidsenWeb doen ze van hun tochten verslag.

Lees meer...

Reddingsoefening wadlopers 2020 uitgesteld tot 2021

vrijdag 21 augustus 2020

Beste wadloopcollega's.

Ook voor 2020 was er weer een grootschalige wadloopoefening gepland. Alle voorbereidingen voor maart 2020 waren getroffen. Diverse externe partijen hadden hun deelname toegezegd. (Veiligheidsregio Friesland, KWC, KNRM, CRW, SIGMA team Ameland, Land en Zeezicht, de Piraat).
Samen met ruim 100 enthousiaste wadlopers en gasten beloofde het een grandioze oefening te worden. Echter al vroeg in het voorjaar werd duidelijk dat vanwege Corona maatregelen deze oefening niet door kon gaan. Lange tijd is er nog sprake geweest om de oefening naar de reserve datum in november te verplaatsen. Helaas is ook deze oefening gecancelled.

Een alternatieve -extra- oefening voor een zeer klein gezelschap "gidsen in opleiding" zou misschien nog wel gehouden kunnen worden en wel op maandag 7 september. Alle voorbereidingen waren klaar.
Maar ook nu, gezien de huidige Corona ontwikkelingen heeft de KNRM deze week moeten besluiten om alle oefeningen waar externe partijen bij betrokken zijn, te cancellen.
Dat betreft dus ook onze kleinschalige oefening.
We vinden het uiteraard jammer, maar begrijpen de genomen beslissingen.
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer gauw in 2021.

Luppo Deuntje
Henk Postma

Lees meer...

Hoogwaardigheidsbekleder loopt op wad bij Paesens Moddergat - 17 augustus 2020

maandag 17 augustus 2020

PAESENS MODDERGAT - Op maandag 17 augustus jl. maakte minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes een wadloopzwerftocht vanuit Paesens Moddergat. Deelnemers waren behalve de bewindspersoon ambtenaren van het Ministerie van EZK en medewerkers van de Waddenvereniging. De tocht stond onder leiding van wadloopgids Henk Postma..

Lees meer...

25 juni 2020: Wadwachters naar Rottumerplaat en Rottumeroog

donderdag 25 juni 2020

Enkele maanden later dan gebruikelijk vanwege de 'corona-problematiek', wordt een begin gemaakt met de wadwachterij op Rottumerplaat en Rottumeroog.

Rottumerplaat: vanaf 25 juni 2020 tot 1 oktober 2020.
Rottumeroog: vanaf ongeveer 1 juli 2020 tot 1 september 2020.

Lees meer...

Drei Männer dank Handy-Lampen aus dem Neufelder Watt gerettet - 10-06-2020

maandag 15 juni 2020

NEUFELD (Schleswig-Holstein) - Dramatische Rettungsaktion im Landkreis Dithmarschen. Hier rettete die Feuerwehr am späten Mittwochabend 10-06-2020 drei Männer mit einem Hubschrauber aus dem Watt.

Lees meer...

Resten zeecontainer MSC Zoe op Rif/Engelsmanplaat vormen mogelijk gevaar voor recreatieve scheepvaart

maandag 11 mei 2020

ENGELSMANPLAAT - Resten van een op 2 januari 2019 van het containerschip MSC Zoe overboord geslagen zeecontainer liggen op het wad ten noorden van het Rif van Engelsmanplaat. Berging ervan of markering met een cardinale boei zijn aan te bevelen, want wie er met een houten of polyester schip of kano tegenaan vaart heeft vermoedelijk grote schade.

Lees meer...