Wadlopen Nieuws 2022 - 2023

Corona-kwestie: Wadlopen met deelnemers vanaf 15 januari 2022 weer normaal mogelijk

Vrijdag 14 januari 2022, update 28 januari 2022

Door Redactie

Met het begin van de 'Lockdown in Afgeslankte Vorm' op 15 januari 2022 is wadlopen met deelnemers / toeristen weer normaal mogelijk. 'Iedereen mag binnen en buiten sporten. Er is geen beperking in de groepsgrootte bij binnen- of buitensport of sporten in de openbare ruimte'. Wadlopen mag worden gezien als 'sporten in de openbare ruimte'.

Op 25 januari 2022 is de 'Lockdown in Verder Afgeslankte Vorm' van kracht geworden. Voor de wadloopsport zijn daarbij geen nieuwe maatregelen van kracht geworden.


De maatregelen voor sporters per 25 januari 2022

Corona en sport: Lees alle voorschriften voor sporters per 25-01-2022


Eerdere berichtgeving inzake corona-maatregelen en wadloopsport


Wadlopers naar Ameland, nog in de pré-coronatijd, 22 juni 2019.
Foto Carlos Beira

maandag 20 december 2021

DEN HAAG - De rijksoverheid heeft op 18 december 2021 gemeend opnieuw een 'Harde Lockdown' te moeten instellen vanwege de corona-problematiek.
Buiten sporten, incl. wadlopen is sindsdien toegestaan met max. 2 pers. Excl. de instructeur = wadloopgids. Mits een onderlinge afstand tussen de sporters onderling en de gids van 1.5 m in acht wordt genomen. Dus de maximale groepsgrootte is 2 pers. De maatregel geldt t/m 14 januari 2022.

Eerder was een soortgelijke maatregel van kracht van 15 dec. 2020 t/m 19 april 2021.


dinsdag 15 december 2020, update 30 juni 2021

Op 19 mei 2021 is de 'harde lockdown' (na 8 x te zijn verlengd) voor buitensporters versoepeld. Dertig buitensporters mogen nu tesamen zijn. Als ze ouder zijn dan 27 jaar moeten ze wel 1.5 m afstand van elkaar houden. Wadlopers kunnen in groepen van max. 30 pers. het wad op. Excl. de gidsen/instructeurs.
Per 5 juni 2021 wordt het aantal wadlopers per wadloopgroep verruimd tot maximaal 50 pers.
En per 26 juni 2020 zijn er geen beperkingen meer in de groepsgrootte. En gelden de normale regels volgens de vergunningvoorschriften. Wle dient men onderweg op het wad 1.5 m afstand van elkaar in acht te nemen.


Kroniek 2020 - 2021 - 'Harde Lockdown' ... en uiteindelijk 'versoepeling'


Info 19 november 2020
Op donderdag 19 november jl. was er afgeschaald van 'Verzwaard Gedeeltelijke Lockdown' naar 'Gedeeltelijke Lockdown'. In de frisse buitenlucht mochten sindsdien maximaal 4 personen samen zijn. Dit gold ook voor sporters, bij hen mocht echter een instructeur aanwezig zijn. Wadlopen wordt door de Veiligheidsregio Groningen als sporten gezien. Dit betekende dat een wadloopgroep toen mocht bestaan uit 4 deelnemers en 1 gids. Mits onderling 1.5 meter afstand werd bewaard enz.

Info 7 november 2020
De 'Verzwaarde Gedeeltelijke Lockdown' gold voor 2 weken van 5 t/m 18 november 2020. In deze periode mochten wadloopgroepen uit maximaal 2 deelnemers bestaan olv. 1 gids.

Info 17 oktober 2020
Sinds donderdag 15 oktober jl. is er een 'Gedeeltelijke Lockdown' van kracht. In de frisse buitenlucht mogen maximaal 4 personen samen zijn. Als het om sporters gaat mag er een instructeur bij zijn. Dit betekent voor het wadlopen maximaal 4 deelnemers olv. 1 gids. Mits onderling 1.5 meter afstand wordt bewaard enz.
De meeste wadlooporganisaties hebben daarop besloten met onmiddelijke ingang het wadloopseizoen 2020 te beëindigen.

Info 25 juni 2020
Sinds 15 juni mag er weer gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke wasplaats en de toiletten op Schiermonnikoog. De wasplaats is van een nieuwe omheining voorzien. Het ziet er pico bello uit.

Sinds 13 mei 2020 jl. zijn toeristische wadlooptochten weer mogelijk en toegestaan door de autoriteiten.

"Wadlopen wordt gezien als sport, onder begeleiding van een professional. Om deze reden kan het Wadlopen plaatsvinden. Belangrijk detail is dat het wadlopen niet in de gemeente Schiermonnikoog start, maar eindigt. Dit is om die reden afgestemd met gemeente Noord-Oost Friesland en de overige Waddeneilanden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. De 1.5 meter onderlinge afstand en overige geldende regels moeten aangehouden worden.
  2. Met moet verplicht een mondkapje meenemen, aangezien vast staat dat ze op de eilanden met het OV moeten (eventueel bus, sowieso boot).
  3. Eenmaal aangekomen op het eiland is er geen sprake meer van sporten. Vanaf dat moment mag er dus geen sprake zijn van groepsvorming. De groep moet dan ook direct uit elkaar gaan."
Bron: Noodverordening gemeente Schiermonnikoog en wadlopen

"Wadlopen is buiten sporten of bewegen. Op grond van de noodverordening is dat toegestaan. Voorwaarde is wel dat de deelnemers te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden van de dichtstbijzijnde persoon. Of bij wadlopen altijd aan de afstandseis kan worden voldaan kunnen wij niet beoordelen. Dat moet door de organisator en de deelnemers beoordeeld worden. De afstandseis geldt niet voor personen die tot een gezamenlijke huishouding behoren."

Bron: Veiligheidsregio Groningen

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan was het aanvankelijk de bedoeling tot 1 juni 2020 geen toeristische wadlooptochten te mogen organiseren. Wadloopgidsen individueel of in kleine groepen konden wel wadlooptochten maken.

Zie ook:

Gemelde Covid-19 patiënten in de gemeentes rondom de Waddenzee vanaf 19 februari 2020, update iedere twee weken