W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Zeegrasherstel in de Waddenzee

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Zeegrasherstel in de Waddenzee


Groot en Klein Zeegras
Foto Laura Govers via Rijkswaterstaat Noord-Nederland

donderdag 23 maart 2023, update 10 augustus 2023

Flyer juli 2023:

Update 29 maart 2023: Drie locaties tbv. zeegrasherstel ten zuiden van Schiermonnikoog aangetroffen, zie onder.
Update 31 maart 2023: De locaties van totaal 12 plaatsen met zeegrasherstel (Texel, Terschelling, Ameland, Schiermonnnikoog) zijn bekend gemaakt, zie onder.

LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat werkt aan het herstel van zeegras in Nederland. Het doel is een blijvende terugkeer van deze waterplant in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta. Samen met een aantal organisaties wordt gewerkt aan een meerjarige aanpak om zeegras permanent terug te krijgen in de Waddenzee. Dit gebeurt door middel van herstel, monitoring en onderzoek.

De werkzaamheden in het kader van het zeegrasherstel vinden plaats op droogvallende wadplaten. Daarom informeren wij u over de werkzaamheden en de locaties in verband met de nabij gelegen wadlooproutes.

Wat gaat er gebeuren?
In maart 2023 wordt er gestart met het inzaaien van zeegras op verschillende locaties in de Waddenzee. Dat gebeurt met de zogenoemde kitspuitmethode. In een kitspuit zit een mix van sediment en zaadjes. In de zomer monitoren onderzoekers hoe het zeegras zich ontwikkelt.


Klein zeegras op het wad bij de Emmapolder Gn. nabij Noordgastransport
Foto Lammert Kwant - 27 november 2014


Klein zeegras op het wad bij de Emmapolder Gn. nabij Noordgastransport
Foto Lammert Kwant - 27 november 2014

Waar zijn de proeflocaties?
De afgelopen jaren is er geëxperimenteerd met zeegras nabij het eiland Griend. We zetten de werkzaamheden nabij dit eiland voort. Daarnaast worden dit jaar kleine proefvelden ingezaaid nabij de eilanden Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De nieuwe kleine proefvelden zijn rond de 20 bij 30 meter. Nabij elk eiland komen 3 van deze kleine proefvelden. Deze velden worden in 2023 gemonitord. Op deze manier weten de onderzoekers of het kansrijke locaties zijn voor grootschalige inzaaiing of aanplanting.

De definitieve locaties van de proefvelden worden nog bepaald. Na voltooien van de inzaaiwerkzaamheden ontvangt u hier meer informatie over. Door middel van foto’s en coördinaten wordt uitgelegd hoe u de proeflocaties kunt herkennen.

Zijn er gevolgen voor wadlopers?
De zeegrasherstelwerkzaamheden leveren naar verwachting geen overlast op. De proeflocaties bevinden zich zoveel mogelijk buiten de gangbare wadlooproutes. We willen het zeegras de kans geven om te groeien. U kunt hier aan bijdragen door de proeflocaties niet te betreden tijdens uw georganiseerde wandelingen. Ook kunt u via www.waarneming.nl uw waarneming van zeegras melden.


Zeegras op het wad ten oosten van Jordsand, Denemarken
Foto Lammert Kwant - 1 augustus 2018


Zeegras en mosselen op het wad ten oosten van Jordsand, Denemarken
Foto Lammert Kwant - 1 augustus 2018

Bron info: Rijkswaterstaat Noord-Nederland - 10 maart 2023Locaties zeegrasherstel ten zuiden van Schiermonnikoog

Wadlopers troffen op zondag 19 maart jl. tijdens een verkenning van de wadlooptocht Brakzand-Schiermonnikoog ten zuiden van Schiermonnikoog drie locaties aan waar zeegras is ingezaaid (op 16 maart 2023 door The Fieldwork Company ingezaaid).


Locatie waar zeegras is ingezaaid ten zuiden van Schiermonnikoog, locatie N 53 28.397 - E 06 15.474.
Foto Lammert Kwant - 19 maart 2023


Locatie waar zeegras is ingezaaid ten zuiden van Schiermonnikoog, locatie N 53 28.397 - E 06 15.474.
Foto Lammert Kwant - 19 maart 2023


Andere locatie waar zeegras is ingezaaid ten zuiden van Schiermonnikoog.
Foto Peter Laagland - 19 maart 2023Locaties zeegrasherstel Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog


Locaties zeegrasherstel ten zuiden van Schiermonnikoog (groene stippen).

Locaties proefvelden zeegrasherstel Waddenzee 2023 incl. coördinaten
Zoals toegelicht in het bericht van 10 maart jl, zie boven, is er zeegras op verschillende locaties in de Waddenzee ingezaaid en ingeplant. Rijkswaterstaat zet de werkzaamheden nabij het eiland Griend voort. Daarnaast zijn dit jaar kleine proefvelden ingezaaid nabij de eilanden Texel, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. De nieuwe kleine proefvelden zijn rond de 20 bij 30 meter. Nabij elk eiland zijn drie van deze kleine proefvelden. In de Bijlage een overzicht van de locaties, incl. coördinaten. Deze velden worden in 2023 gemonitord. Op deze manier weten de onderzoekers of het kansrijke locaties zijn voor grootschalige inzaaiing of aanplanting.

De coördinaten in de bijlage worden weergegeven in het stelsel van de RD = Rijksdriehoeksmeting (kilometer-net), bv. 212800, 610019 (bij Schiermonnikoog). De coördinaten kunnen worden omgerekend naar WGS 84 op www.gpscoordinaten.nl.


Locatie waar zeegras is ingezaaid ten oosten van Texel.
Foto Peter Laagland - 3 april 2023

Om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid en dichtheid van de zeegrasvelden, kunnen wadlopers meehelpen door waarnemingen door te geven aan www.waarneming.nl.
Mocht u tijdens een wandeltocht zeegras tegenkomen, dan kan via dit natuurplatform een melding worden gedaan. U kunt hiervoor een account aanmaken en vervolgens de waarneming invoeren door middel van een foto. Via deze waarnemingen worden nieuwe locaties inzichtelijk waar natuurlijk zeegrasherstel ontstaat. Met deze kennis kunnen wij voortbouwen op het zeegrasherstelproject.

Wij verzoeken u om niet 'op zoek' te gaan naar zeegras om mogelijke beschadiging en verstoring in het Waddenzeegebied te voorkomen, maar alleen een melding te maken als u tijdens een wadlooptocht zeegras tegenkomt.

Vragen?
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met anna.brouwer[at]rws.nl of Mobiel 0629085523. Kijk voor meer informatie over het zeegrasherstelproject op onze website: www.rijkswaterstaat.nl/zeegrasherstelwaddenzee

Bron info: Rijkswaterstaat Noord-Nederland - 31 maart 2023

Meer info:

Rijkswaterstaat Waddenzee: herstel zeegras

Locaties Zeegrasherstel Waddenzee 2023

Zeegrasherstel - The Fieldwork Company

Zeegrasherstel in de Waddenzee ?
26 september 2011

21 hectare Groot zeegras gevonden bij de Boschplaat van Rottumerplaat
15 oktober 2015