W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws Nieuwsarchief Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2021 Website: Google Earth Engine, timelapse 1984 tot ongeveer een jaar geleden

Waddenzee Nieuws 2022 - 2024

Website: Google Earth Engine, timelapse 1984 tot ongeveer een jaar geleden


Simonszand 1984 en 2018. De tussenliggende periode is te volgen via Google Earth Engine.

https://earthengine.google.com/timelapse/

dinsdag 28 april 2020

Google heeft iets nieuws ontwikkeld: Google Earth Engine.

Van 1984 tot ongeveer een jaar geleden kunnen in timelapse de ontwikkelingen worden gevolgd aan het aardoppervlak, dus gedurende een periode van ruim 36 jaar (stand van zaken dec. 2021), Bv. van het kleiner worden van gletsjers in de Alpen, ontbossing in het Amazonegebied, het verdrogen van het Aralmeer en de groei van steden, bv. New Delhi.

En in de Waddenzee van het verdwijnen van het wantij van Simonszand en het steeds kleiner worden van Simonszand. Aan de hand van wat we op de timelapsebeelden zien moeten we vrezen dat Simonszand gaat verdwijnen.

Verder het ontstaan van de Steenplaat tussen Texel en Vlieland.
En het naar het oosten verschuiven van de westkant van Rottumerplaat.
Idem van de Zuiderduinen bij Rottumeroog.
En het kleiner worden van Lütje Hörn, zuidoostelijk van Borkum.
En van de Kachelotplaat ten westen van Juist.

De website heeft ook beperkingen.
De ontwikkelingen op het wantij van Ameland zijn niet goed te volgen. Op vrijwel iedere image is er veel bewolking of is er gefotografeerd bij hoge waterstanden.
En de schaal is een stuk kleiner dan van de beelden die we gewend zijn van de 'gewone' Google Earth. Daarmee zijn kleinschaliger ontwikkelingen, bv. het ontstaan (sinds 1995) van een woonwijkje NE van het dorpje Ezinge waar de redactie van WadgidsenWeb kantoor houdt, niet goed te volgen.
Ook op Google Earth (Pro)

De luchtfoto's kunnen vanaf 1984 ook worden bekeken op Google Earth (Pro).
Vink onder 'Weergave' aan 'Historische Beelden'.

Op de 'tijdschuifregelaar' komt de periode 1984 - heden te staan.
Met een knop (zie rode pijl) kan een animatie van de luchtfoto's worden ingeschakeld of uitgeschakeld.


Tijdschuifregelaar

Luchtfoto's uit de periode 1984-2005 zijn te zien voor een 'ooghoogte' van 19 km of hoger.
De ooghoogte staat rechtsonder in beeld. De beelden zijn niet erg scherp.


Ooghoogte

Bij een ooghoogte lager dan 19 km springt de 'tijdschuifregelaar' naar 2005 - heden.
Vanaf 2005 zijn gedetailleerde en scherpere luchtfoto's te zien.

Meer info:

Google Earth Engine Overview op YouTube

https://earthengine.google.com/timelapse/

Veelgestelde vragen