W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Waddenzee Nieuws Archeologische vondst op het Wad gedaan ? - Meld het svp !

Waddenzee Nieuws 2022 - 2024

Archeologische vondst op het Wad gedaan ? - Meld het svp !


Vondst van een deel van een scheepswrak langs de Zuid Oost Lauwers door gidsen van Dijkstra Wadlooptochten - 21 maart 2023.
Foto via Rienk Dijkstra

vrijdag 19 maart 2010, update 22 maart 2023

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.
Resten onder de grond, die aangeven dat daar lang geleden mensen hebben gewoond. Een oud gebouw, dat met bouwsporen zijn fascinerende geschiedenis prijsgeeft. Of een mooi bewaard gebleven, door mensenhanden aangelegd landschap.

Stuk voor stuk kunnen ze het waard zijn om behouden te blijven. Omdat ze ons laten zien hoe de mensen vroeger woonden en werkten. Door bouwwerken, gebieden en archeologische vindplaatsen aan te wijzen als rijksmonument of stadsgezicht worden ze beschermd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt voor die wettelijke bescherming. Nederland telt meer dan 52.000 rijksmonumenten.
Kijk voor meer informatie op www.cultureelerfgoed.nl.

Wat is archeologie?
Archeologie of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert om zo het verleden te reconstrueren. In principe is alles ouder dan 50 jaar archeologie. Vrijwel iedereen associeert archeologie met opgraving en het is inderdaad een wezenlijk aspect in de speurtocht naar kennis over het menselijk verleden. Het op juiste wijze blootleggen, verzamelen en documenteren van historische voorwerpen is een cruciale fase in het onderzoek omdat een verkeerde werkwijze leidt tot onherstelbaar gegevensverlies. Naar aanleiding van Europese wetgeving handelt de rijksdienst volgens het behoud van archeologische vindplaatsen in situ. Dit wil zeggen dat de site beschermd en onberoerd bewaard blijft voor toekomstige generaties. Alleen in situaties waarin de vindplaats verloren dreigt te gaan is opgraven de oplossing.

Het Oostelijk Waddengebied
Binnen de Archeologische database (Archis) is nog erg weinig bekend over het Oostelijk Waddengebied (Provincies Friesland en Groningen). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil deze kennis gaan uitbreiden. Deze kennis wordt uitgebreid door meldingen van vondsten die gedaan worden door amateurarcheologen, sportduikers, vissers of gewoon door mensen die bij toeval een vondst doen. Deze meldingen worden dan bekeken en vervolgens in de database gezet. Tot nu toe zijn er weinig tot geen meldingen over het Oostelijk Waddengebied.

Wat kunt u betekenen voor het maritiem erfgoed?
De RCE wil gaan kijken wat de waarde van het wadlopen voor het maritiem erfgoed is. Wadlopers begeven zich veel op het Waddengebied en zijn daardoor bij uitstek de beste bron van informatie betreft het maritieme erfgoed van de Oostelijke Waddenzee.

Hoe willen we deze kennis en informatie vergaren?

  • Door de contacten op te bouwen met de lokale groeperingen en personen die het gebied goed kennen: hun verhalen, ervaringen en kennis willen we vergaren door middel van persoonlijk contact met de mensen en deze te noteren. Zodoende kan hun kennis bijdragen aan de uitbreiding en verbetering van de archeologische database.
  • Door gebruik te maken van het eventuele archief van de verschillende wadloopcentra en wadlopers.
  • Door middel van een Digitaal Maritiem Vondstmeldformulier. Door dit bij de mensen bekend te maken hopen we dat er meer meldingen gedaan zullen worden.
  • In de toekomst kunnen mensen zelf hun vondsten invullen via MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater). Dit is een soort wikipedia speciaal voor maritieme archeologische objecten. Dit systeem is ontwikkeld voor wereldwijd gebruik tijdens het MACHU-project.

Dit alles zou uiteindelijk moeten leiden tot een beter contact tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de lokale bevolking rondom de Waddenzee, zodat er een steeds completer beeld ontstaat over de maritieme geschiedenis van de Waddenzee.

De Rijksdienst wordt hierin bijgestaan door de Stichting Verdronken Geschiedenis.
Deze stichting heeft een handleiding geschreven voor het herkennen van archeologische sporen op het wad.

Morrison van der Linden