W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Theorieboek wadlopen verschenen


zondag 13 december 2015

LAUWERSOOG - Najaar 2015 is het Theorieboek Wadlopen (95 pagina's) verschenen. Het is een gezamenlijk project van de 8 wadlooporganisaties in Nederland. Het instructiemateriaal dat bij de organisaties in gebruik was is gebundeld, geordend en geupdate.

In het boek zijn hoofdstukken gewijd aan o.a. kaart, kompas en gps, plaatsbepaling op het wad, getij, wadbodem en wantij, weer en wind, EHBO, natuur, omgang met deelnemers en hoe je het verkennen van een nieuwe wadlooproute aanpakt.

De theoretische opleiding van wadloopgidsen wordt vanaf 2016 deels gezamenlijk door de organisaties aangepakt. Tijdens 2 x 4 cursusdagen krijgen de gidsen in opleiding van alle 8 organisaties onderricht in de theorie van de wadloopsport.

Voor wadloopgidsen en gidsen in opleiding is het Theorieboek te verkrijgen bij de organisatie waar men in opleiding is of gids is.

Vanwege de hydrografische kaarten in het boek en de links naar websites, beide aan veranderingen onderhevig, zal er nu en en dan een nieuwe versie van het Theorieboek verschijnen.