W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Nieuwsarchief Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021 Rommel containerschip MSC Zoe spoelt aan op stranden en kwelder Waddengebied

Wadlopen Nieuws 2022 - 2024

Rommel containerschip MSC Zoe spoelt aan op stranden en kwelder Waddengebied


Video van containerschip met averij bij Hong Kong


Video van een zwaar slingerend containerschip voor de kust van Chili.
Dank aan Koos Bunk.7 januari 2019, kwelder Noordpolderzijl Gn, aanspoelsel van overboord geslagen rommel van MSC Zoe
Foto Meina Wouda

dinsdag 8 januari 2019

EZINGE Gn. - In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe in een NW-storm tenminste 345 containers. In de dagen er na spoelde een enorme partij rommel aan op de stranden van de Nederlandse waddeneilanden en -platen en op de Friese en Groningse kust. Met man en macht werd de rommel opgeruimd door duizenden vrijwilligers en diensten.


De containers vielen van boord op de Texel-Eems route (doorgaande scheepvaartverbinding)
ten noorden van Terschelling, Ameland en Rottumerplaat

Robert Dijk / Noordzee AIS/SAR bewaking


3 januari 2019, omgevallen containers aan boord MSC Zoe
Foto Kustwacht NL


3 januari 2019, omgevallen containers aan boord MSC Zoe
Foto Kustwacht NL


3 januari 2019, Schiermonnikoog, de eerste aangespoelde rommel wordt van het strand gehaald
Foto Lammert Kwant


3 januari 2019, Schiermonnikoog
Foto Lammert Kwant


3 januari 2019, Schiermonnikoog
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog, opruimactie Rif / Oude Wal nabij strandpaal 2
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog, gestorte rommel nabij Rest. De Marlijn, badstrand
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog
Foto Lammert Kwant


4 januari 2019, Schiermonnikoog, plastic-granulaat, afkomstig uit kapotte 25 kg zakken
polyethyleen 'Made in Korea'

Foto Lammert Kwant


5 januari 2019, vondsten op kwelder bij Westernieland Gn.
Foto Rienk Dijkstra


5 januari 2019, vondsten op kwelder bij Westernieland Gn.
Foto Rienk Dijkstra


5 januari 2019, wad bij Noordpolderzijl, compressor bij stroomgeleidingsdam
Foto Lammert Kwant


5 januari 2019, Noordpolderzijl, wadlopers vinden compressor
Foto Lammert Kwant


6 januari 2019, opruimactie op kwelder bij Noordpolderzijl
Foto Lammert Kwant


6 januari 2019, opruimactie op kwelder bij Noordpolderzijl
Foto Lammert Kwant


7 januari 2019, 'bloeiend zeekraal midwinter', stukjes piepschuim in zeekraal en rijsdam, Noordpolderzijl
Foto Adriana Faber


7 januari 2019, Noordpolderzijl
Foto Adriana Faber


8 januari 2019, hoge waterstand tgv. noordwesterstorm, haven Noordpolderzijl Gn.
Foto Henk Schildhuis


8 januari 2019, Noordpolderzijl, plastic in aanspoelsel tijdens NW-storm
Foto Adriana Faber


8 januari 2019, Noordpolderzijl, plastic in aanspoelsel tijdens NW-storm
Foto Adriana Faber


8 januari 2019, Noordpolderzijl na NW-storm
Foto Henk Schildhuis


8 januari 2019, Noordpolderzijl na NW-storm
Foto Henk Schildhuis


8 januari 2019, Noordpolderzijl na NW-storm
Foto Henk Schildhuis


9 januari 2019, zeedijk Bantpolder tussen Lauwersoog en Paesens Moddergat Fr.
Foto Meina Wouda


9 januari 2019, zeedijk Bantpolder tussen Lauwersoog en Paesens Moddergat Fr.
Foto Meina Wouda


9 januari 2019, zeedijk Bantpolder tussen Lauwersoog en Paesens Moddergat Fr.
Foto Meina Wouda


9 januari 2019, zeedijk Bantpolder tussen Lauwersoog en Paesens Moddergat Fr.
Foto Meina Wouda


10 januari 2019, over de zeedijk gewaaid afval in de kolk van de oude sluis van Noordpolderzijl
Foto Lammert Kwant


10 januari 2019, klein plastic afval in aanspoelsel op de kwelder bij Noordpolderzijl
Foto Lammert Kwant


10 januari 2019, Noordpolderzijl, de oogst na enkele dagen 'puinruimen'
Foto Lammert Kwant


15 januari 2019, Eemshaven, publicatie op dijkhek
Foto Lammert Kwant


16 januari 2019, vogelbroedeiland Voolhok/Stern nabij de Eemshaven (achtergrond), opruimactie
Foto Lammert Kwant


18 januari 2019, vrijwilligers van Staatsbosbeheer, opruimactie groene strand bij Hollum/Ameland
Foto IJsbrand Bouma


18 januari 2019, in het zand weggezonken container op het Rif van Engelsmanplaat
Foto Harmen Boer


18 januari 2019, in het zand weggezonken container op het Rif van Engelsmanplaat
Foto Harmen Boer


18 januari 2019, in het zand weggezonken container op het Rif van Engelsmanplaat
Foto Harmen Boer