[email protected] 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Concept Wadloopverordening 2019 staat online

Wadlopen Nieuws 2018 - 2019

Concept Wadloopverordening 2019 staat online


Wadlopers op Engelsmanplaat sept. 2014 - foto www.wadgids.nl

zondag 13 januari 2019

LEEUWARDEN - Door Gedeputeerde Staten van Friesland is op 8 januari 2019 de CONCEPT (!) - Wadloopverordening 2019 vastgesteld, incl. toelichtingen.
Het wordt naar Provinciale Staten van Friesland gestuurd, naar verwachting zal op 28 maart 2019 de concept-verordening daar op de agenda staan en worden behandeld.

Rond die tijd zullen ook Provinciale Staten van Groningen en Noord-Holland de conceptverordening bespreken en vaststellen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Wadloopverordening op 1 januari 2020 van kracht wordt.

Op basis van de Wadloopverordening worden de vergunningvoorschriften (voor diverse categorieën vergunninghouders) opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt door Gedeputeerde Staten na advies ingewonnen te hebben van de Veiligheid adviescommissie (VAC).

Sinds december 2011 is aan de nieuwe wadloopverordening gewerkt.
Provincie Friesland bereidt nieuwe wadloopverordening voor - 10 december 2011

Vergunningvoorwaarden wadlopen aangepast - 7 februari 2014

Wadloopverordening naar de gemeentes ipv. bij de provincies ? - januari 2017


Wadloopverordening 2019 + 2 toelichtingen - voorstel

LET OP: Het gaat hier om de concept-voorstellen die naar Provinciale Staten van Friesland zijn gezonden. Ze zijn niet definitief vastgesteld. Ze worden besproken in de vergadering van Provinciale Staten op 28 maart 2019 a.s.

Bron: Zoekfunctie website provincie Friesland