W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home 1. Nieuws Wadlopen Nieuws Aanleg twee electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 augustus 2021

Wadlopen Nieuws 2021

Aanleg twee electriciteitskabels door wantij Ameland vanaf 16 augustus 2021


Fig. 1. Tracé van de twee nieuwe electriciteitskabels tussen Holwerd en Ameland (blauw).
En wadlooproute 2020 van de veerdam van Holwerd naar de Kooiduinen of het Oerderduin van Ameland (groen).

Bron Liander

vrijdag 15 januari 2021

Door Redactie

HOLWERD - Op het wad/wantij tussen Holwerd en Ameland worden vanaf half augustus 2021 door netbeheerder Liander twee nieuwe electriciteitskabels ingegraven. Het tracé van de kabels loopt dwars door de wadlooproute van de veerdam van Holwerd naar Ameland. Er zal voor wadlopers een voorziening (brug) worden aangelegd om veilig de gegraven sleuf te kunnen oversteken. Als de sleuf na het leggen van de kabels is dichtgegooid zakken wadlopers daar nog enige tijd diep in weg. De voorziening zal zodoende gedurende het hele naseizoen van het wadlopen in 2021 moeten blijven liggen.

Een delegatie van 16 medewerkers van Liander maakte op 1 juli 2020 een wadloopoversteek van Holwerd naar de Kooiplaats op Ameland. Tijdens de tocht werd nabij 'dam 4' het gebied bekeken waar de kabels komen te liggen.

Werkzaamheden bij Holwerd vanaf 16 augustus 2021
Het beoogde tracé voor de twee kabels (blauw) kruist aan de Holwerder zijde de wadlooproute van 2020 (groen), zie fig. 1 en 2. Het overige deel van de wadlooproute loopt oostelijk van het werkgebied. Wie oversteekt van Drieboerehuizen langs dam 7 naar Ameland of wie vertrekt vanaf 't Schoor bij Ternaard ondervindt van de werkzaamheden geen hinder. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2021 gereed.


Fig. 2. Kustdal wadlooproute Ameland met tracé stroomkabels, wadlooproute, alternatieve wadlooproute en 'knelpunt'.
Bron Liander

Veilige doorgang voor wadlooptochten
Najaar 2020 is er door Liander gesproken met enkele wadloopgidsen die bekend zijn met de wadlooproute naar Ameland. Ze hebben met Liander nagedacht over maatregelen die nodig zijn om de wadlooptochten tijdens het werk zoveel mogelijk en veilig doorgang te kunnen laten vinden.

  • Wadloopgidsen hebben op basis van de getijdetabellen voor 2021 een overzicht gemaakt van de momenten waarop passages plaats kunnen vinden. De aannemer kan zijn werk en planning daar mogelijk op inrichten.
  • De aannemer treft een voorziening in het 3e bezinkveld (nabij 'dam 4') waarmee het werkgebied veilig gepasseerd kan worden. De voorziening wordt zo uitgedacht dat er 400 mensen in één uur kunnen passeren.
  • De wadlooproute die in 2020 gelopen werd moet vanwege de werkzaamheden in het grijs gearceerde deel (fig. 2) wat worden verlegd. Dit is afhankelijk van de situatie tijdens de voorverkenningen voorjaar 2021 (rode lijn = bij benadering de alternatieve wadlooproute voor 2021).
  • Op bepaalde momenten is passage op die plek niet veilig en zorgt de aannemer in overleg met Liander en met de wadlopers voor een alternatief.
  • In de voorzomer van 2021 wordt met de aannemer en de wadloopgidsen een detailplan gemaakt. Dit plan zal breed worden gedeeld.
  • Tijdens de uitvoering wordt gezorgd voor een communicatiekanaal voor het uitwisselen van informatie over de actuele situatie.

Op de hoogte blijven ?
Zie www.Liander.nl/Ameland voor meer informatie over het project, incl. drone-video.
Vragen ? Stuur een email naar ameland[at]liander.nl.
Via dit e-mailadres kun je je ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Bron info: Liander, Pieter Leenman, omgevingsmanager


Zonnepark Ballum Ameland


Fig. 3. Het zonnepark op het vliegveld bij Ballum op Ameland.

De nieuwe electriciteitskabels zijn o.a. nodig om het mogelijk te maken op zeer zonnige dagen de electriciteitsproductie van het zonnepark van Ameland naar het vasteland te kunnen transporteren. Het zonnepark is in 2016 aangelegd op het vliegveld bij Ballum.

Op 10 ha grond zijn 23.000 zonnepanelen geplaatst. Het vermogen van het zonnepark is ca. 6 MWp (Megatwattpiek), dwz. onder optimale omstandigheden (onbewolkt en zonnig, koud weer) kunnen de panelen maximaal 6 MWh = 6000 kWh electriciteit per uur produceren. Dit is vergelijkbaar met de piekopbrengst van 2 windturbines à 3 MWp in de Eemshaven.
De jaarlijkse stroomproductie is ca. 5.6 miljoen kWh. Voldoende om de ca. 1.500 Amelandse huishoudens van groene stroom te voorzien. Ruim 1/3e van de totale kosten van € 6.9 miljoen is gesubsidiëerd door het Waddenfonds.


Fig. 4. Het zonnepark.

Meer info:

Liander werkt aan wadkabels Ameland

Aanleg wadkabel Ameland door Liander
Video met wadbeelden van Waddenunit LNV.

Liander werkt aan wadkabel Ameland
Persbureau Ameland

Zonnepark Ameland